Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Ägg

Index Ägg

En sädescell vid äggcellen Ägg är den kvinnliga könscellen vid en sexuell förökning.

63 relationer: Alger, Anisogami, Arkegon, Äggula, Befruktning, Blomväxter, Bonnierförlagen, Broskfiskar, Däggdjur, Demens, Diffusion, Fekolibri, Fiskar, Fladdermöss, Frö, Fylogeni, Gametofyt, Gas, Grönalger, Groddjur, Hormon, Jamaica, Kalcium, Könscell, Kina, Kivier, Kloakdjur, Kokning, Koldioxid, Kransalger, Kräftdjur, Kroppstemperatur, Landväxter, Långägg, Levandefödande tandkarpar, Lummerväxter, Mat, Menstruation, Mossor, Nakenfröiga växter, Näringslära, Ormbunksväxter, Osmos, Pistill, Protein, Pubertet, Rom (ägg), Sexuell förökning, Sfär, Sillgrissla, ..., Skaldjur, Spindeldjur, Stekning, Struts, Syre, Vattenånga, Växt, Vivipari, ZW-systemet, 17 maj, 20 september, 2006, 2008. Förläng index (13 mer) »

Alger

Alger (latin: algae) är de eukaryota organismer som utvinner energi ur ljus genom fotosyntes, vanligen lever i vatten och inte är fanerogamer.

Ny!!: Ägg och Alger · Se mer »

Anisogami

Anisogami (även kallat heterogami, se nedan) är en form av sexuell reproduktion där gameterna är av olika storlekar.

Ny!!: Ägg och Anisogami · Se mer »

Arkegon

Arkegon är de honliga könsorganen hos mossor och ormbunksväxter (ormbunkar, fräken, lummer) och fanerogamer.

Ny!!: Ägg och Arkegon · Se mer »

Äggula

En rå äggula Äggula är den gula delen av innehållet i ett ägg.

Ny!!: Ägg och Äggula · Se mer »

Befruktning

En spermie tas in genom äggcellens membran. Befruktning, ibland konception, fertilisering, fekundation eller syngami, är den process då två könsceller (normalt manlig respektive kvinnlig) förenas och bildar en ny organism av samma art.

Ny!!: Ägg och Befruktning · Se mer »

Blomväxter

Blomväxter, gömfröiga växter eller angiospermer (Angiospermae, synonymer Magnoliophyta eller Anthophyta), är växter som karaktäriseras av att de sätter frö inneslutna i en frukt (till skillnad från nakenfröiga växter).

Ny!!: Ägg och Blomväxter · Se mer »

Bonnierförlagen

Bonnierförlagen omfattar samtliga Bonnier-koncernens svenska bokförlag.

Ny!!: Ägg och Bonnierförlagen · Se mer »

Broskfiskar

Broskfiskar (Chondrichthyes) är en klass primitiva fiskar som saknar benbildning och därför har en mycket snabb regenerering (återtillväxt av förlorade vävnader eller hela kroppsdelar) av sitt endoskelett.

Ny!!: Ägg och Broskfiskar · Se mer »

Däggdjur

Däggdjur (Mammalia) är en klass inom ryggradsdjuren.

Ny!!: Ägg och Däggdjur · Se mer »

Demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning.

Ny!!: Ägg och Demens · Se mer »

Diffusion

Diffusion på en kristallyta Utjämning av koncentrationsskillnader genom slumpvandring Diffusion (av latinets diffusio, av diffundere, "utbreda") är den spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut.

Ny!!: Ägg och Diffusion · Se mer »

Fekolibri

FekolibriSveriges ornitologiska förening (2018), läst 2018-02-14 (Mellisuga minima) är en fågel i familjen kolibrier.

Ny!!: Ägg och Fekolibri · Se mer »

Fiskar

Fiskar (Pisces) är en grupp vattenlevande ryggradsdjur med fenor, som indelas i benfiskar, broskfiskar och käklösa fiskar.

Ny!!: Ägg och Fiskar · Se mer »

Fladdermöss

Fladdermöss (Chiroptera) är efter gnagare den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden, med mer än 1 000 arter, vilka alla kan flyga.

Ny!!: Ägg och Fladdermöss · Se mer »

Frö

Bestånddelarna i ett frö. På bilden syns beståndsdelarna utskrivna på engelska. Dessa motsvarar på svenska ''frövita'' (endosperm), ''fröskal'' (seed coat), ''fröärr'' (hilum), ''grodd'' (embryo), ''hypokotyl'' (hypocotyl; länk mellan roten och plantans gröna ovandel), ''kotyledon'' (cotyledon; hjärtblad/groddblad), ''mikropyl'' (micropyle; kanal mellan integumentens spetsar i ett fröanlag), ''radikel'' (radicle; den första rot fröet skickar ut). Frön i en röd jalapeño Ett frö är fortplantningskroppen hos fröväxter.

Ny!!: Ägg och Frö · Se mer »

Fylogeni

Med ordet fylogeni avses en hypotes om släktskap mellan olika organismer, baserat på organismernas evolutionära släktskapsförhållanden, ofta illustrerad i form av ett fylogenetiskt träd.

Ny!!: Ägg och Fylogeni · Se mer »

Gametofyt

nålfruktsmossa. Gametofyt är en sexuellt reproducerande växts haploida livsfas.

Ny!!: Ägg och Gametofyt · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Ägg och Gas · Se mer »

Grönalger

Grönalger är en stor grupp såväl marina, sötvattenslevande och även landlevande alger.

Ny!!: Ägg och Grönalger · Se mer »

Groddjur

Groddjur eller amfibier (Amphibia) är en klass ryggradsdjur, som antas ha utvecklats ur kvastfeningar och indelas i tre ordningar: stjärtlösa groddjur (Anura), alltså grodor, stjärtgroddjur (Urodela) i vilka ingår salamandrar, samt maskgroddjuren (Gymnophiona).

Ny!!: Ägg och Groddjur · Se mer »

Hormon

Hormoner (från grekiskans hormon, driva på) är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler.

Ny!!: Ägg och Hormon · Se mer »

Jamaica

Jamaica (eng. uttal /dʒə'meɪkə/, sv. uttal /ja'majka/) är en önation ingående i Stora Antillerna i Karibiska havet, 234 km lång och som mest 80 km i nord–sydlig riktning.

Ny!!: Ägg och Jamaica · Se mer »

Kalcium

Kalcium är ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca.

Ny!!: Ägg och Kalcium · Se mer »

Könscell

Könscellerna eller gameter är haploida celler som tillverkas för att skapa en ny individ, en komplett befruktad zygot.

Ny!!: Ägg och Könscell · Se mer »

Kina

Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det till ytan största landet i Östasien och världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare.

Ny!!: Ägg och Kina · Se mer »

Kivier

Kivier (Apterygidae) är en familj med flygoförmögna fåglar som numera placeras i den egna ordningen kivifåglar.

Ny!!: Ägg och Kivier · Se mer »

Kloakdjur

Kloakdjur (Monotremata) är en ordning i klassen däggdjur som dessutom utgör den enda återstående resten av underklassen Protheria, som i sin tur är den enda underklassen som lägger ägg istället för att föda levande ungar.

Ny!!: Ägg och Kloakdjur · Se mer »

Kokning

Kokning innebär upphettning av vätska till dess kokpunkt, med följd att den förångas.

Ny!!: Ägg och Kokning · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Ägg och Koldioxid · Se mer »

Kransalger

Kransalger (Charophyceae, Charales, Characeae) är en form av alger som växer i brack- och sötvatten och är vanligast i brackvatten.

Ny!!: Ägg och Kransalger · Se mer »

Kräftdjur

Kräftdjur (Crustacea) är en understam av leddjur.

Ny!!: Ägg och Kräftdjur · Se mer »

Kroppstemperatur

Kroppstemperatur är temperaturen inne i ett djur, vilken styrs av termoregleringen som balanserar den inre temperaturen mot temperaturen i miljön.

Ny!!: Ägg och Kroppstemperatur · Se mer »

Landväxter

Landväxter, Embryophyta, embryofyter, är en undergrupp av gröna växter i växtriket.

Ny!!: Ägg och Landväxter · Se mer »

Långägg

Ett långägg är ett konstgjort ägg för restaurangbruk.

Ny!!: Ägg och Långägg · Se mer »

Levandefödande tandkarpar

Levandefödande tandkarpar eller ungfödande tandkarpar (Poeciliidae) är en familj fiskar som kallas så eftersom de "föder" levande ungar.

Ny!!: Ägg och Levandefödande tandkarpar · Se mer »

Lummerväxter

Lummerväxter (Lycopodiophyta, ibland även kortversionen Lycophyta) är både en division och en familj inom den botaniska systematiken och tillhör domänen eukaryoter (Eukaryota) och växtriket (Plantae).

Ny!!: Ägg och Lummerväxter · Se mer »

Mat

Exempel på mat från växtriket Mat kan syfta på vad som helst som levande organismer kan inta för närings eller njutnings skull.

Ny!!: Ägg och Mat · Se mer »

Menstruation

Menstruation, eller vardagligt mens, är den månatliga fas på omkring 3–7 dagar i menstruationscykeln som innebär blödningar från livmoderslemhinnan hos fertila kvinnor.

Ny!!: Ägg och Menstruation · Se mer »

Mossor

vitmossa. Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara en parafyletisk grupp av tre skilda divisioner av växter: nålfruktsmossor (Anthoceratophyta), levermossor (Marchantiophyta) och bladmossor (Bryophyta).

Ny!!: Ägg och Mossor · Se mer »

Nakenfröiga växter

Nakenfröiga växter, också kallade gymnospermer, är de fröväxter som inte hör till gruppen blomväxter (gömfröiga växter).

Ny!!: Ägg och Nakenfröiga växter · Se mer »

Näringslära

Frukt och grönsaker. Näringslära, dietik, nutritionslära eller näringsfysiologi, är den vetenskap som studerar förekomsten av näringsämnen och kroppens omsättning och upptag av dessa (metabolism).

Ny!!: Ägg och Näringslära · Se mer »

Ormbunksväxter

Ormbunksväxter (Pteridophyta) är en division växter som har både inre stöd och kärlsträngar.

Ny!!: Ägg och Ormbunksväxter · Se mer »

Osmos

Bilden visar två lösningar av salt i vatten med olika koncentration av saltjoner. Saltlösningarna åtskiljs av av ett semipermeabelt membran. Då kommer vatten att flöda genom membranet. Saltjonerna (eller andra stora lösta molekyler eller joner)) är för stora för att passera genom membranets porer. Lösningsmedlet (oftast vatten) utmärks här som rosafärgat, utan att enskilda vattenmolekyler visas. Osmos är ett fysikaliskt fenomen som uppstår vid ett semipermeabelt membran med vätskelösning på bägge sidor.

Ny!!: Ägg och Osmos · Se mer »

Pistill

Enrummig pistill hos åkerbinda (''Fallopia convolvulus''). Överst syns groende pollenkorn (märkta "''p''"). Pistill är det kvinnliga könsorganet (honorganet) i en blomma.

Ny!!: Ägg och Pistill · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Ägg och Protein · Se mer »

Pubertet

Puberteten är det stadium i livet då biologiska varelser blir könsmogna och kan skapa barn.

Ny!!: Ägg och Pubertet · Se mer »

Rom (ägg)

Rom kallas mjuka ägg av fiskar, groddjur, kräftdjur och vissa kräldjur.

Ny!!: Ägg och Rom (ägg) · Se mer »

Sexuell förökning

Två flugor parar sig under flygning. Sexuell förökning, sexuell fortplantning, sexuell reproduktion, könlig förökning, könlig fortplantning eller könlig reproduktion är den typ av fortplantning som sker när två könsceller, oftast från två olika individer, slås ihop för att bilda en ny individ.

Ny!!: Ägg och Sexuell förökning · Se mer »

Sfär

En 2-dimensionell projektion av en sfär En sfär är en klotformad kropps yta.

Ny!!: Ägg och Sfär · Se mer »

Sillgrissla

Sillgrissla (Uria aalge) är en medelstor havsfågel som tillhör familjen alkor.

Ny!!: Ägg och Sillgrissla · Se mer »

Skaldjur

Kräftor är '''skaldjur''' Skaldjur är en matlagningsterm, som också används inom fiskerinäringen‚ för marina ryggradslösa djur med exoskelett, det vill säga någon form av hårt yttre skal, som omfattar blötdjur, kräftdjur och tagghudingar.

Ny!!: Ägg och Skaldjur · Se mer »

Spindeldjur

Spindeldjur (Arachnida) är en klass i stammen leddjur.

Ny!!: Ägg och Spindeldjur · Se mer »

Stekning

Stekning av potatis. Stekning är en matlagningsmetod som innebär att matvaran läggs på en het yta, oftast en stekpanna eller ett stekbord.

Ny!!: Ägg och Stekning · Se mer »

Struts

StrutsSveriges ornitologiska förening (2017), läst 2017-02-14 (Struthio camelus) är en mycket stor, långbent, långhalsad och flygoförmögen fågel som förekommer i Afrika.

Ny!!: Ägg och Struts · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Ägg och Syre · Se mer »

Vattenånga

Vattenånga som bubblor i kokande vatten. Vattenånga är vatten i gasform, alltså ett av vattens aggregationstillstånd.

Ny!!: Ägg och Vattenånga · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Ägg och Växt · Se mer »

Vivipari

''Ameca splendens'' är en vivipar goodeid. Bilden visar överst en hona, därunder en hane. Vivipari (av latinets vivus, 'levande', och pario, 'föda', 'genomgå förlossning') är sexuell förökning där embryot utvecklas inne i moderns kropp.

Ny!!: Ägg och Vivipari · Se mer »

ZW-systemet

ZW-systemet bestämmer kön hos vissa organismer, till vilka fåglar, fjärilar och vissa fiskar hör.

Ny!!: Ägg och ZW-systemet · Se mer »

17 maj

* 17 maj är den 137:e dagen på året i den gregorianska kalendern (138:e under skottår).

Ny!!: Ägg och 17 maj · Se mer »

20 september

20 september är den 263:e dagen på året i den gregorianska kalendern (264:e under skottår).

Ny!!: Ägg och 20 september · Se mer »

2006

2006 (MMVI) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Ägg och 2006 · Se mer »

2008

2008 (MMVIII) var ett skottår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Ägg och 2008 · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »