Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Ättiksyra

Index Ättiksyra

Ättiksyra eller etansyra, kemisk formel CH3COOH ibland betecknat HAc är den enklaste karboxylsyran efter myrsyra.

41 relationer: Acetat, Acetat (textilfibrer), Acetylsalicylsyra, Anhydrid, Ättiksgurka, Ättiksyraanhydrid, Biokemi, Butylacetat, Dimer, E-nummer, Estrar, Etanol, Etylacetat, Färg, Heroin, Inläggning (mat), Karboxylgrupp, Karboxylsyror, Kokpunkt, Kol, Korrosion, Läkemedel, Lösningsmedel, Lim, Metylacetat, Metylgrupp, Morfin, Myrsyra, Narkotika, Nitrat, Pentylacetat, Plast, Polymer, Propylacetat, Smältpunkt, Smörsyra, Syre, Temperatur, Väte, Vätebindning, Vinylacetat.

Acetat

Acetat eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra.

Ny!!: Ättiksyra och Acetat · Se mer »

Acetat (textilfibrer)

Acetat (även acetatsilke) är en konstfibrer som framställs av cellulosa.

Ny!!: Ättiksyra och Acetat (textilfibrer) · Se mer »

Acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra, förkortat ASA (från engelskans acetylsalicylic acid), är ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter, samt även en trombocytaggregationshämmande effekt.

Ny!!: Ättiksyra och Acetylsalicylsyra · Se mer »

Anhydrid

En anhydrid som uppstår vid reaktion mellan två karboxylsyror. Ättikssyraanhydrid. En anhydrid är en oxid av ett icke-metalliskt grundämne eller en organisk grupp, som kan bilda en syra med vatten, och en syra kan bilda en anhydrid genom en kondensationsreaktion.

Ny!!: Ättiksyra och Anhydrid · Se mer »

Ättiksgurka

Ättiksgurka Ättiksgurka eller smörgåsgurka är gurka som är inlagd i en sötsur ättikslag (till skillnad mot saltgurka som är inlagd i saltlag).

Ny!!: Ättiksyra och Ättiksgurka · Se mer »

Ättiksyraanhydrid

Ättiksyraanhydrid eller acetylacetat (CH3CO)2O, är en färglös, högkokande (kokpunkt 139 °C) vätska med frän ättiksaktig lukt.

Ny!!: Ättiksyra och Ättiksyraanhydrid · Se mer »

Biokemi

Schematisk bild av proteinet hemoglobin. Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer.

Ny!!: Ättiksyra och Biokemi · Se mer »

Butylacetat

n-Butylacetat eller butyletanoat är en ester av 1-butanol och ättiksyra med formeln CH3COOC4H9.

Ny!!: Ättiksyra och Butylacetat · Se mer »

Dimer

En dimer är en molekyl som består av två likadana enheter.

Ny!!: Ättiksyra och Dimer · Se mer »

E-nummer

E-nummer är ett specifikt ID-nummer som används för beteckning av livsmedelstillsatser som godkänts för användning i Europa.

Ny!!: Ättiksyra och E-nummer · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: Ättiksyra och Estrar · Se mer »

Etanol

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas "alkohol" eller "sprit", med den kemiska formeln C2H5OH.

Ny!!: Ättiksyra och Etanol · Se mer »

Etylacetat

Etylacetat, etyletanoat eller ättiksyreetylester är en ester av etanol och ättiksyra med formeln CH3COOC2H5.

Ny!!: Ättiksyra och Etylacetat · Se mer »

Färg

Ordet färg syftar på en rad olika företeelser.

Ny!!: Ättiksyra och Färg · Se mer »

Heroin

Brunt och vitt heroin i pulverform. Heroin eller diacetylmorfin är ett narkotikaklassat preparat som kemiskt är besläktat med, och utvinns av, morfin.

Ny!!: Ättiksyra och Heroin · Se mer »

Inläggning (mat)

Inläggning är inom matlagning ett sätt att öka hållbarheten på vissa livsmedel genom att förvara dem i en konserverande lag, vanligen i en glasburk.

Ny!!: Ättiksyra och Inläggning (mat) · Se mer »

Karboxylgrupp

En karboxylgrupp är en funktionell grupp ingående i molekyl som består av en kolatom, två syreatomer och en väteatom, eller annorlunda uttryckt: en hydroxylgrupp samt en karbonylgrupp bundna till samma kolatom.

Ny!!: Ättiksyra och Karboxylgrupp · Se mer »

Karboxylsyror

Atommodell av karboxylgrupp, "R" ingår inte i gruppen, utan representerar resten av molekylen - ofta en kolkedja. Karboxylsyror är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH.

Ny!!: Ättiksyra och Karboxylsyror · Se mer »

Kokpunkt

Normalkokpunkt ligger vid temperaturen där ångtrycket är 1 atmosfär. Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar.

Ny!!: Ättiksyra och Kokpunkt · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Ättiksyra och Kol · Se mer »

Korrosion

Korrosion (från latinets corrodere som betyder fräta sönder), frätning, innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion till en mer stabil form, som exempelvis oxider, hydroxider och sulfider.

Ny!!: Ättiksyra och Korrosion · Se mer »

Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

Ny!!: Ättiksyra och Läkemedel · Se mer »

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Ny!!: Ättiksyra och Lösningsmedel · Se mer »

Lim

Hushållslim Lim eller klister är samlingsnamnen på det bindemedel i flytande form som används för att foga tillsammans två eller flera fasta kroppar (limförband).

Ny!!: Ättiksyra och Lim · Se mer »

Metylacetat

Metylacetat eller metyletanoat är en ester av metanol och ättiksyra med formeln CH3CO2CH3.

Ny!!: Ättiksyra och Metylacetat · Se mer »

Metylgrupp

Strukturformeln för en metylgrupp. En metylgrupp är en funktionell grupp inom organisk kemi med strukturformeln –CH3.

Ny!!: Ättiksyra och Metylgrupp · Se mer »

Morfin

Strukturformel för morfin. Morfin (summaformel C17H19NO3) är ett kraftigt smärtstillande och sömngivande läkemedel ingående i gruppen opioider.

Ny!!: Ättiksyra och Morfin · Se mer »

Myrsyra

226x226px Myrsyra, metansyra, HCOOH, är den enklaste av karboxylsyrorna och därmed den enklaste organiska syran.

Ny!!: Ättiksyra och Myrsyra · Se mer »

Narkotika

Narkotika är ett svenskt samlingsnamn för illegala rusmedel av olika arter.

Ny!!: Ättiksyra och Narkotika · Se mer »

Nitrat

resonans. Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen.

Ny!!: Ättiksyra och Nitrat · Se mer »

Pentylacetat

Pentylacetat är en ester av 1-pentanol och ättiksyra.

Ny!!: Ättiksyra och Pentylacetat · Se mer »

Plast

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material som används inom allt från bilindustrin och medicinsk teknik till förpackningar.

Ny!!: Ättiksyra och Plast · Se mer »

Polymer

Del av molekylmodell av cellulosa, en biologisk polymer. Här ser man fyra sammankopplade ringar. Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer.

Ny!!: Ättiksyra och Polymer · Se mer »

Propylacetat

Propylacetat eller propyletanoat är en ester av propanol och ättiksyra med formeln CH3COOC3H7.

Ny!!: Ättiksyra och Propylacetat · Se mer »

Smältpunkt

Smältpunkt eller fryspunkt är den temperatur vid vilken ett ämne övergår från fast till flytande form eller tvärtom.

Ny!!: Ättiksyra och Smältpunkt · Se mer »

Smörsyra

Smörsyra (n-butansyra, CH3CH2CH2COOH) är en karboxylsyra som vid rumstemperatur är en trögflytande vätska med en extremt obehaglig lukt.

Ny!!: Ättiksyra och Smörsyra · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Ättiksyra och Syre · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Ättiksyra och Temperatur · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Ättiksyra och Väte · Se mer »

Vätebindning

Vätebindningar mellan vattenmolekyler här markerade med svart.Vätebindning är en typ av intermolekylär bindning, en kemisk bindning som verkar mellan molekyler.

Ny!!: Ättiksyra och Vätebindning · Se mer »

Vinylacetat

Granulat av etylen-vinylacetat polymer. Vinylacetat är en ester av allylalkohol och ättiksyra med formeln CH3CO2C2H3.

Ny!!: Ättiksyra och Vinylacetat · Se mer »

Omdirigerar här:

CH3COOH, E 260, Etansyra, Isättika, Ätiksyra, Ättikssyra.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »