Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Årsmöte

Index Årsmöte

Årsmöte, sammanträde som hålls en gång per verksamhetsår.

25 relationer: Aktie, Aktiebolag, Årsmöte, Årsstämma (aktiebolag), Bokslut, Bostadsrättsförening, Budget, Dechargemöte, Ekonomisk förening, Förening, Fullmäktige, Ideell förening, Motion (förslag), Partikongress, Politiskt parti, Proposition, Räkenskapsår, Samfällighet (juridik), Sammanträde, Styrelse, Valberedning, Vägförening, Verksamhetsår, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan.

Aktie

Aktiebrev för 1/8 aktie i gruvan i Tiskasjöberg, senare Stora Kopparberg och mer känt som Falu koppargruva, daterad 16 juni 1288. Företaget lever vidare idag genom Stora Enso. En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital.

Ny!!: Årsmöte och Aktie · Se mer »

Aktiebolag

Aktiebolag (förkortas AB i Sverige, Ab eller Abp på svenska i Finland, Oy eller Oyj på finska från osakeyhtiö) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.

Ny!!: Årsmöte och Aktiebolag · Se mer »

Årsmöte

Årsmöte, sammanträde som hålls en gång per verksamhetsår.

Ny!!: Årsmöte och Årsmöte · Se mer »

Årsstämma (aktiebolag)

Årsstämma eller bolagsstämma är det högsta beslutande organen i ett aktiebolag.

Ny!!: Årsmöte och Årsstämma (aktiebolag) · Se mer »

Bokslut

Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring.

Ny!!: Årsmöte och Bokslut · Se mer »

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (ofta förkortad brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans.

Ny!!: Årsmöte och Bostadsrättsförening · Se mer »

Budget

En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska utlopp.

Ny!!: Årsmöte och Budget · Se mer »

Dechargemöte

Ett dechargemöte är ett sammanträde i en förening eller organisation och som beslutar om funktionärer ska få ansvarsfrihet, utifrån revisionsberättelse.

Ny!!: Årsmöte och Dechargemöte · Se mer »

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening, i Finland kallat andelslag är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar antingen.

Ny!!: Årsmöte och Ekonomisk förening · Se mer »

Förening

En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet.

Ny!!: Årsmöte och Förening · Se mer »

Fullmäktige

Fullmäktige är en kortform för beslutande eller övervakande grupp eller församling, bestående av valda representanter, som till exempel kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.

Ny!!: Årsmöte och Fullmäktige · Se mer »

Ideell förening

En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer.

Ny!!: Årsmöte och Ideell förening · Se mer »

Motion (förslag)

En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte.

Ny!!: Årsmöte och Motion (förslag) · Se mer »

Partikongress

Partikongress, med detta eller andra namn, är det högsta beslutande organet i många politiska partier.

Ny!!: Årsmöte och Partikongress · Se mer »

Politiskt parti

Ett politiskt parti, eller bara parti, är en organiserad grupp personer som söker eller nyttjar politisk makt, exempelvis genom att delta i demokratiska val.

Ny!!: Årsmöte och Politiskt parti · Se mer »

Proposition

En proposition är i Sverige och Finland ett förslag om beslut som regeringen respektive statsrådet lägger fram inför riksdagen.

Ny!!: Årsmöte och Proposition · Se mer »

Räkenskapsår

Räkenskapsår är de 12 månader som en juridisk persons (företag eller förening) Räkenskap gäller för.

Ny!!: Årsmöte och Räkenskapsår · Se mer »

Samfällighet (juridik)

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter.

Ny!!: Årsmöte och Samfällighet (juridik) · Se mer »

Sammanträde

Ett sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut.

Ny!!: Årsmöte och Sammanträde · Se mer »

Styrelse

En styrelse är en grupp av personer som av en huvudman utsetts att svara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Ny!!: Årsmöte och Styrelse · Se mer »

Valberedning

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

Ny!!: Årsmöte och Valberedning · Se mer »

Vägförening

En vägförening är en samfällighetsförening som har bildats enligt om förvaltning av samfälligheter.

Ny!!: Årsmöte och Vägförening · Se mer »

Verksamhetsår

Ett verksamhetsår är en period i en organisations verksamhet som i längd motsvarar ungefär ett kalenderår.

Ny!!: Årsmöte och Verksamhetsår · Se mer »

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod.

Ny!!: Årsmöte och Verksamhetsberättelse · Se mer »

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation, ofta under ett verksamhetsår.

Ny!!: Årsmöte och Verksamhetsplan · Se mer »

Omdirigerar här:

Förbundsstämma, Föreningsstämma, Ordinarie föreningsstämma, Årsstämma.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »