Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

.NET Framework

Index .NET Framework

.NET Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows.

59 relationer: Algoritm, Application Programming Interface, ASP.NET, Buffertöverskridning, C++, C-sharp, COM Interop, Common Intermediate Language, Common Language Infrastructure, Common Language Runtime, Common Type System, Component Object Model, Databas, Datornätverk, Dynamic Language Runtime, F Sharp, Fujitsu, Heap (datastruktur), Hewlett-Packard, Intel, International Electrotechnical Commission, Internationella standardiseringsorganisationen, J Sharp, Java (programspråk), Just in time, Kompilator, Kryptografi, Language Integrated Query, Lista över CLI-programspråk, Metadata, Microsoft, Microsoft Silverlight, Microsoft Windows, Monash University, Mono (utvecklingsplattform), Namnrymd, Objektorienterad programmering, Platform Invocation Services, Skräpsamling, Sun Microsystems, Undantagshantering, Visual Basic, Visual Basic .NET, Web service, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows CE, Windows Communication Foundation, Windows NT 4.0, ..., Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Workflow Foundation, Windows XP, Xbox 360, XML, 2014, 6 maj. Förläng index (9 mer) »

Algoritm

Flödesscheman ger en grafisk representation av algoritmer. sovjetiskt frimärke. En algoritm är inom matematiken och datavetenskapen en begränsad uppsättning (mängd) väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd (starttillstånd) inom ett ändligt antal steg når ett sluttillstånd (resultat).

Ny!!: .NET Framework och Algoritm · Se mer »

Application Programming Interface

Ett API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans application programming interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som vanligen utgörs av ett dynamiskt länkat bibliotek och som därmed blir en mjukvarukomponent i applikationen.

Ny!!: .NET Framework och Application Programming Interface · Se mer »

ASP.NET

ASP.NET används för att skapa dynamiska webbsidor och är utvecklat av Microsoft.

Ny!!: .NET Framework och ASP.NET · Se mer »

Buffertöverskridning

Buffertöverskridning eller buffertspill (engelska buffer overflow) är en dataterm för händelsen när en process (ofta ett datorprogram) försöker spara mer information (data) i en buffert än vad som får plats (här kan en "buffert" vara vilket som helst utrymme reserverat för data).

Ny!!: .NET Framework och Buffertöverskridning · Se mer »

C++

C++ är ett programspråk med stöd för dataabstraktion, objektorienterad programmering och generisk programmering samt även lågnivå hårdvarunära programmering.

Ny!!: .NET Framework och C++ · Se mer »

C-sharp

C# (C-sharp) är ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som en del av.NET-plattformen.

Ny!!: .NET Framework och C-sharp · Se mer »

COM Interop

COM Interop tillåter.NET-applikationer att bli exporterade som COM-objekt och interagera med ohanterad kod.

Ny!!: .NET Framework och COM Interop · Se mer »

Common Intermediate Language

Common Intermediate Language (CIL) (tidigare kallat Microsoft Intermediate Language eller MSIL) är ett mellanliggande högnivå-assemblyspråk som beskrivs i Common Language Infrastructure (CLI).

Ny!!: .NET Framework och Common Intermediate Language · Se mer »

Common Language Infrastructure

Common Language Infrastructure (CLI) är en öppen specifikation (publicerad som ECMA-335 och ISO/IEC 23271) utvecklad av Microsoft som beskriver exekverbar kod och en exekveringsmiljö som utgör kärnan i av ett flertal implementationer, detta inkluderar.NET Framework, Mono och Portable.NET.

Ny!!: .NET Framework och Common Language Infrastructure · Se mer »

Common Language Runtime

Common Language Runtime (CLR) är en virtuell maskin och huvudkomponenten i Microsofts.NET initiativ.

Ny!!: .NET Framework och Common Language Runtime · Se mer »

Common Type System

Common Type System (CTS) är en standard som specificerar hur datatyper ter sig i ett datorminne.

Ny!!: .NET Framework och Common Type System · Se mer »

Component Object Model

Component Object Model eller COM är en plattformsoberoende och språkoberoende teknik för att kommunicera mellan objekt inom eller mellan program.

Ny!!: .NET Framework och Component Object Model · Se mer »

Databas

En databas (tidigare databank) är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen.

Ny!!: .NET Framework och Databas · Se mer »

Datornätverk

Datornätverk utgörs av sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra genom ett i förväg specificerat protokoll, till exempel TCP/IP.

Ny!!: .NET Framework och Datornätverk · Se mer »

Dynamic Language Runtime

Dynamic Language Runtime (DLR) är en samling klassbibliotek skapade av Microsoft som tillåter dynamiska programspråk, såsom Python och Ruby, på Common Language Runtime (CLR).

Ny!!: .NET Framework och Dynamic Language Runtime · Se mer »

F Sharp

F# (uttalas F Sharp) är ett funktionellt programspråk som ursprungligen utvecklades av Don Syme på Microsoft Research.

Ny!!: .NET Framework och F Sharp · Se mer »

Fujitsu

Fujitsu är ett japanskt IT-företag med ca 155 000 medarbetare och verksamhet i över 70 länder.

Ny!!: .NET Framework och Fujitsu · Se mer »

Heap (datastruktur)

Illustration av en binär max-heap. En heap eller partiellt ordnat vänsterbalanserat träd är en datastruktur, närmare bestämt ett träd, som karakteriseras av att.

Ny!!: .NET Framework och Heap (datastruktur) · Se mer »

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard, eller HP, är ett amerikanskt företag som numera huvudsakligen tillverkar persondatorer, skrivare, servrar, digitalkameror, handdatorer, miniräknare och tjänster.

Ny!!: .NET Framework och Hewlett-Packard · Se mer »

Intel

Intel Corporation är ett amerikanskt multinationellt elektronikföretag grundat 1968.

Ny!!: .NET Framework och Intel · Se mer »

International Electrotechnical Commission

Sladdställ med ett vinklat IEC-anslutningsdon (IEC 60320 C13) och en jordad stickpropp (CEE 7/7).International Electrotechnical Commission är en kommission vars främsta syfte är att arbeta fram och fastställa internationella standarder inom elektroteknik och elektronik.

Ny!!: .NET Framework och International Electrotechnical Commission · Se mer »

Internationella standardiseringsorganisationen

Andra platser med en ISO 3166-1-landskod, men som inte är medlemmar i ISO Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (engelska; International Organization for Standardization, franska; Organisation internationale de normalisation), är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering.

Ny!!: .NET Framework och Internationella standardiseringsorganisationen · Se mer »

J Sharp

J# (J Sharp) är ett transitionellt programspråk ämnat för att göra det lättare för Java- och J++-utvecklare att migrera till Microsofts.NET-plattform.

Ny!!: .NET Framework och J Sharp · Se mer »

Java (programspråk)

Java är ett objektorienterat programspråk som konstruerades av bland andra James Gosling på Sun Microsystems under 90-talets tidigare hälft.

Ny!!: .NET Framework och Java (programspråk) · Se mer »

Just in time

Just in time, förkortat JIT, är ett synsätt och en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

Ny!!: .NET Framework och Just in time · Se mer »

Kompilator

En kompilator är ett datorprogram som utifrån en programtext skrivet i ett högnivåspråk som till exempel C, Modula, eller Ada, skapar ett motsvarande lågnivåprogram kapabelt att utföra de aktiviteter som programtexten beskriver, alltså ett slags översättare.

Ny!!: .NET Framework och Kompilator · Se mer »

Kryptografi

Kryptografi (grek. cruptos.

Ny!!: .NET Framework och Kryptografi · Se mer »

Language Integrated Query

Language Integrated Query (LINQ, uttalas "link") är en.NET Framework-komponent som tillhandahåller query-funktionalitet för.NET-språk med SQL-liknande syntax.

Ny!!: .NET Framework och Language Integrated Query · Se mer »

Lista över CLI-programspråk

CLI-programsspråk är programspråk som används till att producera program och bibliotek som följer standarden Common Language Infrastructure.

Ny!!: .NET Framework och Lista över CLI-programspråk · Se mer »

Metadata

Metadata betyder rent språkligt data om data eller information om data.

Ny!!: .NET Framework och Metadata · Se mer »

Microsoft

Microsoft Corporation är ett multinationellt datorföretag baserat i Redmond, Washington med 124 000 anställda.

Ny!!: .NET Framework och Microsoft · Se mer »

Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight är ett tilläggsprogram till webbläsare för visning av interaktiva webbapplikationer samt mediefiler, utvecklat av Microsoft.

Ny!!: .NET Framework och Microsoft Silverlight · Se mer »

Microsoft Windows

Microsoft Windows är ett samlingsnamn för flera familjer av operativsystem med mycket bred spridning på persondatorer, handdatorer och på senare tid även mobiltelefoner.

Ny!!: .NET Framework och Microsoft Windows · Se mer »

Monash University

Monash University är Australiens största universitet, med cirka 55 000 studenter och grund- och forskarutbildning inom de flesta områden.

Ny!!: .NET Framework och Monash University · Se mer »

Mono (utvecklingsplattform)

Mono är ett projekt som leds av Novell (tidigare Ximian) för att skapa ett system av verktyg, bland andra en C#-kompilator och en exekveringsmotor, som liksom Common Language Runtime är kompatibelt med ECMA-standardiserade Common Language Infrastructure.

Ny!!: .NET Framework och Mono (utvecklingsplattform) · Se mer »

Namnrymd

Namnrymd (engelska: namespace) är en omgivning eller kontext i vilken alla namn är unika, dvs inte innehåller några homonymer eller andra tvetydigheter.

Ny!!: .NET Framework och Namnrymd · Se mer »

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering (Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra.

Ny!!: .NET Framework och Objektorienterad programmering · Se mer »

Platform Invocation Services

Platform Invocation Services, mer känd som P/Invoke, är en funktion i implementationer av Common Language Infrastructure, som till exempel Common Language Runtime, som tillåter hanterad kod att anropa maskinkod i DLL-filer.

Ny!!: .NET Framework och Platform Invocation Services · Se mer »

Skräpsamling

Skräpsamling (från engelskans garbage collection) är en automatisk dynamisk minneshanteringsmetod.

Ny!!: .NET Framework och Skräpsamling · Se mer »

Sun Microsystems

SUN Ultra Enterprise 450 Suns huvudkontor i Santa Clara. Sun på Linuxtag 2004 i Karlsruhe. Sun Microsystems var ett amerikanskt datorföretag som bland annat tillverkade processorer, serverdatorer och mjukvara som till exempel Solaris, StarOffice och Java.

Ny!!: .NET Framework och Sun Microsystems · Se mer »

Undantagshantering

Undantagshantering (engelska: exception handling) är mekanismer i programspråk eller datorhårdvara som ändrar det normala programflödet för att hantera undantag (engelska: exception).

Ny!!: .NET Framework och Undantagshantering · Se mer »

Visual Basic

Källkod skriven i '''Visual Basic''' Visual Basic (VB) är ett programspråk i BASIC-familjen som är utvecklat av Microsoft.

Ny!!: .NET Framework och Visual Basic · Se mer »

Visual Basic .NET

Visual Basic.NET är ett programspråk baserat på Microsofts Visual Basic (VB).

Ny!!: .NET Framework och Visual Basic .NET · Se mer »

Web service

Webbtjänster (Web services) betecknar webbaserade datorprogram som kommunicerar och samarbetar dynamiskt med andra webbtjänster på samma vis som en människa kan surfa till olika webbsidor.

Ny!!: .NET Framework och Web service · Se mer »

Windows 7

Windows 7 är en version från 2009 av Microsofts operativsystem för persondatorer, Microsoft Windows.

Ny!!: .NET Framework och Windows 7 · Se mer »

Windows 8

Windows 8 är ett operativsystem från Microsoft.

Ny!!: .NET Framework och Windows 8 · Se mer »

Windows 98

Windows 98 är ett DOS-baserat operativsystem från Microsoft.

Ny!!: .NET Framework och Windows 98 · Se mer »

Windows CE

Windows CE (nu officiellt kallat Windows Embedded Compact, tidigare även Windows Embedded CE) är ett operativsystem från Microsoft.

Ny!!: .NET Framework och Windows CE · Se mer »

Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation känt som Indigo är ett ramverk som släpptes med Microsoft.NET Framework 3.0 med inriktning att bygga serviceorienterade applikationer.

Ny!!: .NET Framework och Windows Communication Foundation · Se mer »

Windows NT 4.0

Windows NT 4.0 är ett operativsystem från Microsoft som började saluföras 1996. I princip rörde det sig om kärnan från Windows NT 3.51 som fått en rejäl ansiktslyftning à la Windows 95. Det är ett 32-bitars operativsystem för både arbetsstationer och servrar. Supporten upphörde 30 juni 2004.

Ny!!: .NET Framework och Windows NT 4.0 · Se mer »

Windows Server 2003

Windows Server 2003 är ett av Microsofts operativsystem Windows.

Ny!!: .NET Framework och Windows Server 2003 · Se mer »

Windows Server 2008

Windows Server 2008 är det serveroperativsystem (Windows Server) från Microsoft som ersatte Windows Server 2003.

Ny!!: .NET Framework och Windows Server 2008 · Se mer »

Windows Vista

Windows Vista är ett operativsystem för persondatorer.

Ny!!: .NET Framework och Windows Vista · Se mer »

Windows Workflow Foundation

Workflow foundation är en av de många nyheterna i det nya operativsystemet Windows Vista och.NET framework 3.0 Detta är en Microsoft-plattform för ärendehantering och finns som en egen runtime och som en del av flera olika produkter.

Ny!!: .NET Framework och Windows Workflow Foundation · Se mer »

Windows XP

Windows XP, kodnamn Whistler, är ett operativsystem utvecklat av Microsoft och lanserat i början av 2000-talet.

Ny!!: .NET Framework och Windows XP · Se mer »

Xbox 360

Xbox 360 är den andra TV-spelskonsolen skapad av Microsoft, och utvecklades i samarbete med IBM, ATI och SiS.

Ny!!: .NET Framework och Xbox 360 · Se mer »

XML

Extensible Markup Language, XML, är ett universellt och utbyggbart märkspråk och en förenklad efterträdare till SGML.

Ny!!: .NET Framework och XML · Se mer »

2014

2014 (MMXIV) var ett normalår som började en onsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: .NET Framework och 2014 · Se mer »

6 maj

6 maj är den 126:e dagen på året i den gregorianska kalendern (127:e under skottår).

Ny!!: .NET Framework och 6 maj · Se mer »

Omdirigerar här:

.NET, .NET Framework 3.0, .NET framework, Dotnet Framework, Microsoft .NET, Microsoft.NET, NET Framework 3.0, WinFX.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »