Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Acetylaceton

Index Acetylaceton

salt av acetylaceton och mangan. Acetylaceton, eller 2,4-pentandion som är det systematiska namnet, är en keton med formeln C5H8O2.

39 relationer: Aceton, Acetylgrupp, Aromämne, Ättiksyra, Ättiksyraanhydrid, Bortrifluorid, Cyklohexan, Diacetyl, Enol, Europeiska unionen, Heterocyklisk förening, Hydrazin, IUPAC-nomenklatur, Jämviktskonstant, Jon, Katalysator, Kemisk formel, Keton, Kol, Koppar, Lösningsmedel, Mangan, Mat, Metylengrupp, Natrium, Nickel, Opolär molekyl, Polär molekyl, Proton, Pyrazol, Pyrimidin, Salter, Syra-baspar, Syre, Tautomeri, Urea, Vatten, Väte, Zink.

Aceton

Aceton (propanon, dimetylketon) med formeln CH3(CO)CH3 är den enklaste formen av en keton.

Ny!!: Acetylaceton och Aceton · Se mer »

Acetylgrupp

Strukturformeln för en acetylgrupp. Acetyl eller acetylgrupp är en funktionell grupp som kan ingå i organiska föreningar.

Ny!!: Acetylaceton och Acetylgrupp · Se mer »

Aromämne

Aromämnen används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt diverse andra tillämpningar.

Ny!!: Acetylaceton och Aromämne · Se mer »

Ättiksyra

Ättiksyra eller etansyra, kemisk formel CH3COOH ibland betecknat HAc är den enklaste karboxylsyran efter myrsyra.

Ny!!: Acetylaceton och Ättiksyra · Se mer »

Ättiksyraanhydrid

Ättiksyraanhydrid eller acetylacetat (CH3CO)2O, är en färglös, högkokande (kokpunkt 139 °C) vätska med frän ättiksaktig lukt.

Ny!!: Acetylaceton och Ättiksyraanhydrid · Se mer »

Bortrifluorid

Bortrifluorid är en kemisk förening med formeln BF3.

Ny!!: Acetylaceton och Bortrifluorid · Se mer »

Cyklohexan

Cyklohexan är ett cykliskt (ringformat) kolväte med sex kolatomer i ringen som ingår i gruppen naftener.

Ny!!: Acetylaceton och Cyklohexan · Se mer »

Diacetyl

Diacetyl (butandion eller dimetyldiketon) är en vicinal keton med formeln (CH3CO)2.

Ny!!: Acetylaceton och Diacetyl · Se mer »

Enol

Keton i jämvikt med enol En enol är en organkemisk funktionell grupp bestående av två dubbelbundna kol med en hydroxigrupp bundet till det ena av dem.

Ny!!: Acetylaceton och Enol · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Acetylaceton och Europeiska unionen · Se mer »

Heterocyklisk förening

Tetrahydrofuran är ett exempel på en icke-aromatisk heterocyklisk förening. Pyrimidin är ett exempel på en heteroaromatisk förening. Heterocykliska föreningar är cykliska organiska föreningar som innehåller minst en heteroatom i ringskelettet.

Ny!!: Acetylaceton och Heterocyklisk förening · Se mer »

Hydrazin

Hydrazin är en färglös, rykande, hygroskopisk vätska med ammoniaklukt med molekylformeln N2H4.

Ny!!: Acetylaceton och Hydrazin · Se mer »

IUPAC-nomenklatur

IUPAC-nomenklatur kallas den serie systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar som utarbetats av IUPAC i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare.

Ny!!: Acetylaceton och IUPAC-nomenklatur · Se mer »

Jämviktskonstant

Jämviktskonstanten beskriver förhållandet mellan produkter och reaktanter i en kemisk jämviktsreaktion.

Ny!!: Acetylaceton och Jämviktskonstant · Se mer »

Jon

Koksalt består av natriumjoner (grå) och kloridjoner (gröna). En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.

Ny!!: Acetylaceton och Jon · Se mer »

Katalysator

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera.

Ny!!: Acetylaceton och Katalysator · Se mer »

Kemisk formel

En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av.

Ny!!: Acetylaceton och Kemisk formel · Se mer »

Keton

En keton är antingen en funktionell grupp karakteriserad av en karbonylgrupp mellan två kolatomer, eller en förening som innehåller denna funktionella grupp.

Ny!!: Acetylaceton och Keton · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Acetylaceton och Kol · Se mer »

Koppar

Koppar (latinskt namn, Cuprum) är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, tillhörande myntmetallerna.

Ny!!: Acetylaceton och Koppar · Se mer »

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Ny!!: Acetylaceton och Lösningsmedel · Se mer »

Mangan

Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne som liknar järn.

Ny!!: Acetylaceton och Mangan · Se mer »

Mat

Exempel på mat från växtriket Mat kan syfta på vad som helst som levande organismer kan inta för närings eller njutnings skull.

Ny!!: Acetylaceton och Mat · Se mer »

Metylengrupp

En metylengrupp är en funktionell grupp med formeln CH2.

Ny!!: Acetylaceton och Metylengrupp · Se mer »

Natrium

Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne.

Ny!!: Acetylaceton och Natrium · Se mer »

Nickel

Nickel är ett metalliskt grundämne med det kemiska tecknet Ni och atomnummer 28.

Ny!!: Acetylaceton och Nickel · Se mer »

Opolär molekyl

En opolär molekyl saknar ett permanent elektriskt dipolmoment.

Ny!!: Acetylaceton och Opolär molekyl · Se mer »

Polär molekyl

Ett vanligt använt exempel av en '''polär''' förening är vatten (H2O) En polär molekyl är en molekyl som är övervägande positiv i minst en ände och negativ i andra.

Ny!!: Acetylaceton och Polär molekyl · Se mer »

Proton

Protoner är positivt laddade subatomära partiklar som tillsammans med neutroner bildar atomkärnor.

Ny!!: Acetylaceton och Proton · Se mer »

Pyrazol

Pyrazol är en heterocyklisk, aromatisk och organisk förening med formeln C3H4N2.

Ny!!: Acetylaceton och Pyrazol · Se mer »

Pyrimidin

Pyrimidin eller 1,3-diazabensen är en aromatisk, heterocyklisk förening.

Ny!!: Acetylaceton och Pyrimidin · Se mer »

Salter

Koksalt i närbild Kopparsulfatkristaller Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll.

Ny!!: Acetylaceton och Salter · Se mer »

Syra-baspar

Ett syra-baspar är i Brønsted-Lowrys teori för syra-basreaktioner en syra och en bas som omvandlas till varandra genom att vinna eller förlora en proton.

Ny!!: Acetylaceton och Syra-baspar · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Acetylaceton och Syre · Se mer »

Tautomeri

Tautomeri, eller med en äldre benämning desmotropi, är en form av isomerihttp://www.ne.se/lang/tautomeri - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 där två strukturisomerer, tautomerer, står i snabb jämvikt med varandra.

Ny!!: Acetylaceton och Tautomeri · Se mer »

Urea

Urea (från grekiska uron urin), urinämne eller karbamid är en kvävehaltig kemisk förening, med den kemiska formeln CO(NH2)2.

Ny!!: Acetylaceton och Urea · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Acetylaceton och Vatten · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Acetylaceton och Väte · Se mer »

Zink

Zink är ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Zn och atomnummer 30.

Ny!!: Acetylaceton och Zink · Se mer »

Omdirigerar här:

2,4-Pentandion, 2,4-pentandion, Diacetylmetan.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »