Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Affinitet

Index Affinitet

Den första affinitetstabellen från 1718, utformad av den franske kemisten Étienne François Geoffroy. Affinitet, från latinska affinitas (släktskap), är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar med varandra, det vill säga bildar andra föreningar.

18 relationer: Affinitetskromatografi, Biokemi, Dissociationskonstant, Entalpi, Entropi, Gibbs fria energi, Grundämne, Inre energi, Jämviktskonstant, Kemisk förening, Kemisk jämvikt, Kemisk reaktion, Kinetik (kemi), Kraft, Latin, Ligand (biokemi), Protein, Termodynamik.

Affinitetskromatografi

Affinitetskromatografi är en kromatografisk separationsmetod där ämnet som ska adsorberas har en specifik affinitet till en ligand.

Ny!!: Affinitet och Affinitetskromatografi · Se mer »

Biokemi

Schematisk bild av proteinet hemoglobin. Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer.

Ny!!: Affinitet och Biokemi · Se mer »

Dissociationskonstant

Inom kemi och biokemi är en dissociationskonstant en speciell typ av jämviktskonstant som mäter benägenheten hos ett större komplex att sönderfalla reversibelt i mindre delar, t.ex.

Ny!!: Affinitet och Dissociationskonstant · Se mer »

Entalpi

Entalpi är inom termodynamiken ett av flera närbesläktade mått på termodynamisk potential, och utgör även en tillståndsstorhet.

Ny!!: Affinitet och Entalpi · Se mer »

Entropi

Entropi är en fysikalisk tillståndsfunktion, betecknad S. Inom statistisk mekanik kan den ses som ett mått på sannolikheten för att ett system skall inta ett visst tillstånd; inom termodynamik snarare som ett mått på hur mycket av värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete.

Ny!!: Affinitet och Entropi · Se mer »

Gibbs fria energi

Josiah Willard Gibbs Gibbs fria energi, uppkallad efter Josiah Willard Gibbs, är en termodynamisk tillståndsfunktion given av sambandet: G.

Ny!!: Affinitet och Gibbs fria energi · Se mer »

Grundämne

Guld är ett grundämne. Grundämne är en substans med atomer som enbart har samma antal protoner i atomkärna.

Ny!!: Affinitet och Grundämne · Se mer »

Inre energi

Inom termodynamiken är inre energin (eller den interna energin) av ett termodynamiskt system, eller ett tydligt avgränsat fysiskt föremål, summan av den kinetiska och den potentiella energin hos atomerna i systemet eller föremålet.

Ny!!: Affinitet och Inre energi · Se mer »

Jämviktskonstant

Jämviktskonstanten beskriver förhållandet mellan produkter och reaktanter i en kemisk jämviktsreaktion.

Ny!!: Affinitet och Jämviktskonstant · Se mer »

Kemisk förening

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.

Ny!!: Affinitet och Kemisk förening · Se mer »

Kemisk jämvikt

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion; reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant.

Ny!!: Affinitet och Kemisk jämvikt · Se mer »

Kemisk reaktion

Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak 389x389px Kemisk reaktion är den kemiska inverkan som två eller flera ämnen utövar på varandra och är en process varvid ett eller flera nya ämnen bildas av andra ämnen vilka härvid helt eller delvis förbrukas.

Ny!!: Affinitet och Kemisk reaktion · Se mer »

Kinetik (kemi)

Inom kemi betecknar kinetik läran om hur snabbt kemiska reaktioner och andra kemiska processer sker och på vilket sätt processerna sker.

Ny!!: Affinitet och Kinetik (kemi) · Se mer »

Kraft

Exempel på två krafter Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Ny!!: Affinitet och Kraft · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Affinitet och Latin · Se mer »

Ligand (biokemi)

Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.

Ny!!: Affinitet och Ligand (biokemi) · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Affinitet och Protein · Se mer »

Termodynamik

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: Affinitet och Termodynamik · Se mer »

Omdirigerar här:

Afinitet.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »