Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Aggression

Index Aggression

Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada.

92 relationer: Alkoholism, Altruism, Amning, Amygdala, Anabola steroider, Antidepressiva läkemedel, Antidiuretiskt hormon, Antisocial personlighetsstörning, Antropologi, Arkeologi, Aromatas, Art, Avkomma, Östradiol, BBC News, Brott, Bytesdjur, Charles Darwin, Dödsdrift, Dehydroepiandrosteron, Djurförsök, Dominans (olika betydelser), Dopning, Dräktighet, Dygn, Egendom, Empiri, Enzym, Etik, Evolution, Feromon, Fluoxetin, Flykt- och kamprespons, Fortplantning, Fysik, Gen, Glukokortikoider, Grå hjärnsubstans, Hämnd, Hierarki, Hippocampus, Hjärna, Hormon, Humör, Hunger, Hypotalamus, Identifikation med förövaren, Idrott, Imitation, Intelligenskvot, ..., Jägare-samlare, Kastrering, Katt, Kön, Kortisol, Kultur, Lek (fortplantningsbeteende), Libido, Limbiska systemet, Luktsinne, Lumbalpunktion, Mat, Mellanhjärna, Metabolism, Mord, Myt, Noradrenalin, Oxytocinreceptorer, Parning, Patologi, Personlighetsstörning, Posttraumatiskt stressyndrom, Predation, Prefrontala cortex, Psyke, Psykisk störning, Råttor, Rösten, Receptor, Rovdjur, Sanfolket, Serotonin, Signalsubstans, Självdestruktivitet, Smärta, Social status, Testosteron, USA, Vatten, Västvärlden, Våld, Våldshämmande mekanismer. Förläng index (42 mer) »

Alkoholism

Alkoholism är en term med flera och ibland motsatta definitioner.

Ny!!: Aggression och Alkoholism · Se mer »

Altruism

Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation.

Ny!!: Aggression och Altruism · Se mer »

Amning

Amning är naturens sätt att förse ett spädbarn med mat genom att låta det suga på moderns bröst, även kallat att "ge di" eller att "ge bröstet".

Ny!!: Aggression och Amning · Se mer »

Amygdala

Amygdala i hjärnan Amygdala (latin corpus amygdaloideum, av grekiska ἀμυγδαλή, amygdalē, "mandel", "tonsill", svenska mandelkärnan) är en bilateral struktur i hjärnan som utgör en del av limbiska systemet, belägen djupt i hjärnan, nära mediala tinningloben.

Ny!!: Aggression och Amygdala · Se mer »

Anabola steroider

Anabola steroider är syntetiska derivat av det manliga könshormonet testosteron och HCl.

Ny!!: Aggression och Anabola steroider · Se mer »

Antidepressiva läkemedel

Zoloft, varunamn för SSRI-substansen sertralin Fluoxetin, en selektiv serotoninåterupptagningshämmare (SSRI) under namnet Prozac Venlafaxin, en selektiv serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare Antidepressiva läkemedel, i singular även antidepressivum, är en grupp psykoterapeutiska läkemedel som huvudsakligen används mot depression och dystymi.

Ny!!: Aggression och Antidepressiva läkemedel · Se mer »

Antidiuretiskt hormon

Antidiuretiskt hormon Antidiuretiskt hormon, ADH eller arginin vasopressin, AVP är ett peptidhormon och neuropeptid som ingår i kroppens långsiktiga reglering av främst osmoreglering samt blodplasmans koncentration av natrium, samt som en följd av detta; blodvolymen.

Ny!!: Aggression och Antidiuretiskt hormon · Se mer »

Antisocial personlighetsstörning

Antisocial personlighetsstörning karaktäriseras, precis som antisocialt beteende, av en grundläggande bristande respekt för andra människors rättigheter, bristande förmåga att känna skuld och av att inte bry sig om sociala normer.

Ny!!: Aggression och Antisocial personlighetsstörning · Se mer »

Antropologi

Antropologi är läran om människosläktet och människan som gruppvarelse.

Ny!!: Aggression och Antropologi · Se mer »

Arkeologi

Utgrävning i Sheffield, England. Arkeologi (av grek. archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå.

Ny!!: Aggression och Arkeologi · Se mer »

Aromatas

Kristallografisk struktur av aromatas. Aromatas omvandlar testosteron till östrogen genom att avlägsna en metyl. Aromatas är en cytokrom P450-enzym som omvandlar testosteron till östrogen, och är därför viktig i könsutvecklingen.

Ny!!: Aggression och Aromatas · Se mer »

Art

Gråtrutskomplexet (''Larus argentatus-cachinnans-fuscus'') har länge tjänat som exempel på diskussionerna som förs kring det biologiska artbegreppet. På grund av nya rön har flera populationer som tidigare sågs som underarter till gråtruten fått artstatus. Detta har i sin tur fört med sig att man inte alltid kan artbestämma en trut med grå mantel utifrån ett enda foto, speciellt om man inte vet var på jorden bilden är tagen. På bilden ser vi en medelhavstrut (''Larus michaellis''). Art är ett begrepp inom biologi.

Ny!!: Aggression och Art · Se mer »

Avkomma

Avkomma kallas inom biologin produkten av fortplantning, det vill säga en ny organism som har en eller flera föräldrar.

Ny!!: Aggression och Avkomma · Se mer »

Östradiol

Estradiol (17-beta-Estradiol) är ett steroidhormon och det viktigaste av östrogenerna.

Ny!!: Aggression och Östradiol · Se mer »

BBC News

BBC News and Current Affairs är en division inom BBC som ansvarar för företagets nyhetsproduktion av nyheter för radio, television och Internet som riktar sig nationen Storbritannien såväl som de olika BBC-regionerna och BBC:s internationella kommersiella kanaler.

Ny!!: Aggression och BBC News · Se mer »

Brott

Smuggling av narkotika - här kokain - är ett brott som kan ge långa straff. Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger.

Ny!!: Aggression och Brott · Se mer »

Bytesdjur

Ett bytesdjur är ett djur som blir jagat och uppätet av predatorer.

Ny!!: Aggression och Bytesdjur · Se mer »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 i Downe, Kent, var den brittiske biolog, zoolog, geolog, teolog och forskare som upptäckte och framlade övertygande belägg för att alla arter av liv har utvecklats över tiden från ett gemensamt ursprung genom den process som han kallade naturligt urval.

Ny!!: Aggression och Charles Darwin · Se mer »

Dödsdrift

En vanlig symbol för dödsdriften, den grekiske demonen Thanatos, här gestaltad av Jacek Malczewski (1854–1929). Dödsdrift (även destrudo) är en psykoanalytisk term som härrör från Sigmund Freuds driftteori, och avser ett tänkt behov hos människan till att vara dödsbejakande genom att antingen vara självdestruktiv eller destruktiv mot andra.

Ny!!: Aggression och Dödsdrift · Se mer »

Dehydroepiandrosteron

Strukturformel Dehydroepiandrosteron, förkortat DHEA, är en naturligt förekommande steroid-prohormon som produceras i binjuren av kolesterol.

Ny!!: Aggression och Dehydroepiandrosteron · Se mer »

Djurförsök

En fågel under en vakuumklocka (1768) Hund som ingick i Ivan Pavlovs djurförsök. Djurförsök eller djurtester är ett samlingsnamn för användning av djur i forskningsverksamhet, i tester av ämnen och produkter, i utbildningssyfte såväl som vid diagnos av sjukdomar och tillverkning av biologiska produkter.

Ny!!: Aggression och Djurförsök · Se mer »

Dominans (olika betydelser)

Dominans kan syfta på.

Ny!!: Aggression och Dominans (olika betydelser) · Se mer »

Dopning

Dopning definieras enligt "Världsantidopningsbyrån" World Anti-Doping Agency (WADA) som bedrägligt eller vilseledande användande av en substans eller metod som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller är kapabel att förbättra idrottarens prestationer, eller förekomsten av en substans i idrottarens kropp respektive en metod vars användande fastställts, och som finns upptagen i WADA:s lista över förbjudna medel och metoder.

Ny!!: Aggression och Dopning · Se mer »

Dräktighet

Dräktighet är ett djurs inre bärande av ett eller flera foster, under tiden mellan befruktning och förlossning, det som hos människor kallas graviditet.

Ny!!: Aggression och Dräktighet · Se mer »

Dygn

I förhållande till solen roterar jorden ett varv per dygn. Ett dygn (enhetssymbol: d) är tiden mellan att solen befinner sig vid en viss punkt på horisonten tills den åter är där eller tiden mellan samma klockslag två på varandra följande dagar (uttrycken behöver inte vara helt synonyma).

Ny!!: Aggression och Dygn · Se mer »

Egendom

Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma.

Ny!!: Aggression och Egendom · Se mer »

Empiri

Empiri (av grekiska ἐμπειρία, erfarenhet) innebär erfarenhet och sinnesintryck som ligger till grund för en slutledning.

Ny!!: Aggression och Empiri · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Aggression och Enzym · Se mer »

Etik

Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.

Ny!!: Aggression och Etik · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Aggression och Evolution · Se mer »

Feromon

Feromoner är ämnen som tillverkas i kroppen och som organismer sprider för att påverka andra individers beteenden.

Ny!!: Aggression och Feromon · Se mer »

Fluoxetin

Fluoxetins strukturformel Fluoxetinkapslar (Merck NM) Fluoxetin är ett antidepressivt läkemedel av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Ny!!: Aggression och Fluoxetin · Se mer »

Flykt- och kamprespons

Med flykt- och kamprespons avses instinkten att vid plötsliga faror antingen fly eller fäkta för att överleva. Huruvida en person flyr eller fäktar beror dels på vad som triggar igång responsen, dels på personliga förutsättningar. Att kämpa emot är i normalfallet en form av självförsvar, när det är ett uttryck för flykt- och kampresponsen. Flykt- och kamprespons eller fight-or-flight response är uttryck, skapat av Walter Bradford Cannon, för en respons på stressorer vilken är en överlevnadsmekanism som innebär att människor instinktivt vid vissa stimuli antingen flyr eller kämpar till följd av vissa fysiologiska svar på stimulit.

Ny!!: Aggression och Flykt- och kamprespons · Se mer »

Fortplantning

Parning mellan flicksländor. Fortplantning, även förökning eller reproduktion, kallas det när djur, människor eller växter förökar sig och för livet vidare till en ny generation.

Ny!!: Aggression och Fortplantning · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Aggression och Fysik · Se mer »

Gen

Gen med exon och intron. Resten av kromosomen syns hopsnurrad till höger. Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman.

Ny!!: Aggression och Gen · Se mer »

Glukokortikoider

Glukokortikoider är en grupp av steroidhormoner som bildas i binjurens bark, varav kortisol är den viktigaste i människor.

Ny!!: Aggression och Glukokortikoider · Se mer »

Grå hjärnsubstans

Grå hjärnsubstans består till huvuddelen av neuronens kropp (soma) och ses som grå vävnad.

Ny!!: Aggression och Grå hjärnsubstans · Se mer »

Hämnd

Hamlet, i William Shakespeares drama, är besatt av att hämnas sin faders död."Prins Hamlet dödar kung Claudius" av Gustave Moreau. Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning.

Ny!!: Aggression och Hämnd · Se mer »

Hierarki

Hierarki (av grek. ‘Ιερός hieros, helig, och αρχή arche "förste", "härska") betecknar en organisationsform med utpräglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men även i överförd bemärkelse inom vetenskapen, till exempel systematik.

Ny!!: Aggression och Hierarki · Se mer »

Hippocampus

Hippocampus Hippocampus är en del av limbiska systemet i hjärnan, och består av grå substans.

Ny!!: Aggression och Hippocampus · Se mer »

Hjärna

Hjärnan eller encefalon, den anatomiska benämningen, är en del av det centrala nervsystemet och utgör dess styrande del.

Ny!!: Aggression och Hjärna · Se mer »

Hormon

Hormoner (från grekiskans hormon, driva på) är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler.

Ny!!: Aggression och Hormon · Se mer »

Humör

Humör är ett begrepp som syftar på den sinnesstämning som en människa befinner i psykiskt under en viss tidsperiod.

Ny!!: Aggression och Humör · Se mer »

Hunger

Hunger är en känsla som uppstår hos människor och djur då magsäcken är tom.

Ny!!: Aggression och Hunger · Se mer »

Hypotalamus

Hypotalamus, hypothalamus, är en region i hjärnan, belägen under talamus på undersidan av mellanhjärnan.

Ny!!: Aggression och Hypotalamus · Se mer »

Identifikation med förövaren

Kvinnorna som blir vampyrer till följd av greve Draculas angrepp, ses ibland som metaforer för identifikation med förövaren. Identifikation med förövaren är ett traumarelaterat, psykiskt fenomen, som innebär att en utsatt person identifierar sig med angriparen.

Ny!!: Aggression och Identifikation med förövaren · Se mer »

Idrott

Skillnaden mellan idrott och sport, med några exempel. Idrott är en form av kroppslig aktivitet, ofta med inriktning mot tävling eller kroppslig träning.

Ny!!: Aggression och Idrott · Se mer »

Imitation

Imitation betyder efterapning, kopiering eller efterlikning.

Ny!!: Aggression och Imitation · Se mer »

Intelligenskvot

Intelligenskvot (IK, vanligen förkortat IQ för tyska Intelligenz-Quotient, efter arbeten av den tyske psykologen William Stern) är ett mått på en människas intelligens.

Ny!!: Aggression och Intelligenskvot · Se mer »

Jägare-samlare

De medlemmar av sanfolket i Namibia som fortfarande lever traditionellt är typiska jägare-samlare Jägare-samlare är i antropologin den idag näst intill utdöda samhällsform där människorna helt livnärde sig på jakt, fiske och insamling av ätbara växter.

Ny!!: Aggression och Jägare-samlare · Se mer »

Kastrering

Kastrering av en mula i Marocko Kastrering (av kastrera, lat. castrare, "göra tom; snöpa, gälla"), inom medicinen att på kirurgisk väg avlägsna könskörtlarna (testiklarna respektive äggstockarna) hos en människa.

Ny!!: Aggression och Kastrering · Se mer »

Katt

Katt (Felis catus), även känd som tamkatt, är ett relativt litet, smygjagande rovdjur i familjen kattdjur och ett vanligt sällskapsdjur i stora delar av världen.

Ny!!: Aggression och Katt · Se mer »

Kön

Olika typer av kromosombaserade könsbestämningssystem. Kön är en beteckning som används för att bland arter som fortplantas genom sexuell förökning skilja på individer beroende på vilken typ av könsceller de producerar.

Ny!!: Aggression och Kön · Se mer »

Kortisol

Modell av kortisolmolekyler Kortisol eller hydrokortison är ett steroidhormon som tillverkas av kolesterol och insöndras från binjurarna, ofta i relation till stress.

Ny!!: Aggression och Kortisol · Se mer »

Kultur

Ming-konstnären Chen Hongshou (1598–1652). Kineser betraktar kinesiskt måleri som en högkulturell uttrycksform. Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'.

Ny!!: Aggression och Kultur · Se mer »

Lek (fortplantningsbeteende)

Lek eller spel är ett specifikt system som en djurart uppvisar där hanar och honor träffas för att kampa eller på annat sätt "spela" om vilka som ska få para sig.

Ny!!: Aggression och Lek (fortplantningsbeteende) · Se mer »

Libido

Libido är en psykoanalytisk term som härrör från freudiansk driftteori, och betyder livsenergi och livsdrift.

Ny!!: Aggression och Libido · Se mer »

Limbiska systemet

Det limbiska systemet i hjärnan. Limbiska systemet (från latinets limbus, kant) är ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer med en delstruktur i vardera tinningloben.

Ny!!: Aggression och Limbiska systemet · Se mer »

Luktsinne

Schematisk bild över hur luktorganet fungerar. (1) Luktämnen når luktreceptorer på luktreceptorcellerna. (2) Depolarisation av membranet sker vilket skickar vidare en elektrisk signal som vidareleds till glomerulus (3) på luktbulben genom neurotransmission via synapser och från luktbulben går signalerna vidare till högre hjärncentra (4). Luktsinnet är det sinne som gör att människor och djur kan känna lukt.

Ny!!: Aggression och Luktsinne · Se mer »

Lumbalpunktion

desinfektionsmedel. Lumbalpunktion (LP) är ett prov som tas från likvor (även kallad ryggmärgsvätska) som cirkulerar i och kring hjärnan och kring ryggmärgen i kotkanalen (canalis vertebralis).

Ny!!: Aggression och Lumbalpunktion · Se mer »

Mat

Exempel på mat från växtriket Mat kan syfta på vad som helst som levande organismer kan inta för närings eller njutnings skull.

Ny!!: Aggression och Mat · Se mer »

Mellanhjärna

Diencephalon (mellanhjärnan) en del av hjärnan som omfattar bland annat talamus och hypotalamus.

Ny!!: Aggression och Mellanhjärna · Se mer »

Metabolism

Översikt av citronsyracykeln, klicka för att se mer detaljer. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Ny!!: Aggression och Metabolism · Se mer »

Mord

''Mordet'', av Paul Cézanne. Mord (latin: homicidium) är ett uppsåtligt dödande av en annan människa, med definition i olika staters lagar.

Ny!!: Aggression och Mord · Se mer »

Myt

Ordet myt har flera olika betydelser, varav den viktigaste är gamla berättelser och teman som nedskrevs först när skrivkonsten blev känd.

Ny!!: Aggression och Myt · Se mer »

Noradrenalin

Noradrenalin, summaformel C8H11NO3, är en signalsubstans, men även ett blodburet hormon.

Ny!!: Aggression och Noradrenalin · Se mer »

Oxytocinreceptorer

Oxytocinreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer på cellytorna som binder oxytocin till sig, så att hormonet och signalsubstansen kan verka i cellerna.

Ny!!: Aggression och Oxytocinreceptorer · Se mer »

Parning

sköldpaddor som parar sig Två flugor parar sig under flygning. Parning är ett begrepp som främst används om djurens sexuella reproduktionsmekanismer.

Ny!!: Aggression och Parning · Se mer »

Patologi

Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.

Ny!!: Aggression och Patologi · Se mer »

Personlighetsstörning

Personlighetsstörning även kallat personlighetssyndrom, är en samlingsbeteckning för en grupp psykiatriska diagnoser, vilka gemensamt kännetecknas av problem med utvecklingen av personligheten, i synnerhet jag-funktionerna.

Ny!!: Aggression och Personlighetsstörning · Se mer »

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en form av ångeststörning som kan uppkomma efter ett trauma, i synnerhet sådana som innefattat dödshot alternativt varit katastrofartade, samt sexualiserat våld.

Ny!!: Aggression och Posttraumatiskt stressyndrom · Se mer »

Predation

buffel. cikada. Amerikansk gråhäger med bytet; en ung snappsköldpadda. Predation är ett begrepp inom ekologi som beskriver en form av biologisk interaktion då en predator (ett jagande djur) dödar och äter ett byte (ett jagat djur).

Ny!!: Aggression och Predation · Se mer »

Prefrontala cortex

Prefrontala cortex, prefrontalkortex eller prefrontala barken, är den främre delen av hjärnans pannlob, och ligger framför premotorkortex och motorkortex.

Ny!!: Aggression och Prefrontala cortex · Se mer »

Psyke

Kognitionsvetenskapen studerar det mänskliga tänkandets natur. Psyke (av grekiskans ψυχή psȳchē, 'själ', 'liv') är ett psykologiskt begrepp och en sammanfattande benämning som betecknar en individs själ eller medvetande samt företeelser såsom upplevelser och beteenden.

Ny!!: Aggression och Psyke · Se mer »

Psykisk störning

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker.

Ny!!: Aggression och Psykisk störning · Se mer »

Råttor

Fyra dagar gamla tamråttor. Råttor (Rattus) är ett släkte i underfamiljen möss (Murinae) med cirka 70 arter som har sitt ursprungliga levnadsområde i Sydostasien och den australiska regionen.

Ny!!: Aggression och Råttor · Se mer »

Rösten

Rösten är den akustiska signal som bär upp budskapet i talat språk och som även används i till exempel sång.

Ny!!: Aggression och Rösten · Se mer »

Receptor

Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning.

Ny!!: Aggression och Receptor · Se mer »

Rovdjur

Rovdjuren (Carnivora) är en ordning i klassen däggdjur.

Ny!!: Aggression och Rovdjur · Se mer »

Sanfolket

San (även bushmän, sho, baroa, basarwa eller khwe) är ett antal khoisantalande folkgrupper i södra Afrika.

Ny!!: Aggression och Sanfolket · Se mer »

Serotonin

Serotonin (C10H12N2O) eller 5-HT är en kroppsegen (endogen) biogen monoamin som verkar i nervsystemet.

Ny!!: Aggression och Serotonin · Se mer »

Signalsubstans

En signalsubstans, neurotransmittor eller "transmittorsubstans" är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.

Ny!!: Aggression och Signalsubstans · Se mer »

Självdestruktivitet

Självdestruktivitet är en psykologisk term för beteenden eller handlingar med vilka någon direkt eller indirekt avsiktligt syftar till att skada sig själv.

Ny!!: Aggression och Självdestruktivitet · Se mer »

Smärta

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP, som "En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan" ("An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage.").

Ny!!: Aggression och Smärta · Se mer »

Social status

Social status, sociologiskt begrepp tillämpningsbara på enskilda eller grupperingar av människor i samhället.

Ny!!: Aggression och Social status · Se mer »

Testosteron

Testosteronets strukturformel. Testosteron, kemiskt namn 17β-hydroxiandrost-4-en-3-on, är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna.

Ny!!: Aggression och Testosteron · Se mer »

USA

President Donald Trump Amerikas förenta stater (United States of America), eller i förkortad form Förenta staterna (United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består av 50 delstater, ett federalt distrikt och ett flertal olika självstyrande områden.

Ny!!: Aggression och USA · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Aggression och Vatten · Se mer »

Västvärlden

Peterskyrkan i Rom. De flesta västerlänningar tillhör västlig kristendom (katoliker eller protestanter) och använder latinska alfabetet. Många talar också romanska språk, som ett arv från västromerska riket. Västvärlden, Västerlandet, även känt som Väst och Occidenten (Latin: occidens -solnedgång).

Ny!!: Aggression och Västvärlden · Se mer »

Våld

250px Med våld avses ofta en aggressionshandling som innebär att en eller flera personer avsiktligt tillfogar en annan person eller personer fysiskt trauma.

Ny!!: Aggression och Våld · Se mer »

Våldshämmande mekanismer

Till våldshämmande mekanismer hör inlärda beteenden som syftar till att våldet upphör. Här en grupp soldater som kapitulerat, vilket de visar genom att gå med händerna uppe. Våldshämmande mekanismer (violence inhibition mechanism) är inom etologin ett begrepp för en social funktion i djurvärlden, som syftar på beteenden och reaktiva känslor som kontrollerar aggressioner inom arten.

Ny!!: Aggression och Våldshämmande mekanismer · Se mer »

Omdirigerar här:

Aggresions problem, Aggresiv, Aggressionen, Aggressioner, Aggressiv, Aggressivitet, Agression, Agressiv.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »