Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Aktiebolag

Index Aktiebolag

Aktiebolag (förkortas AB i Sverige, Ab eller Abp på svenska i Finland, Oy eller Oyj på finska från osakeyhtiö) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.

30 relationer: Aktiebolag (svb), Aktiebolag i Sverige, Aktiekapital, Aktieutdelning, Börs, Bolag, Bolagsordning, Carl Svernlöv, Delägare, Eget kapital, Ekonomisk brottslighet, Emission (värdepapper), England, Europa, Finansinspektionen (Sverige), Fullmakt, Juridisk person, Koncernbidrag, Konkurs, Likvidation, Nominellt värde, Nyckeltal, P/E, Preferensaktie, Revision, Revisor, Statens offentliga utredningar, Utan personlig ansvarighet, Valberedning, Verkställande direktör.

Aktiebolag (svb)

Aktiebolag (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (Aktiebolagslagen kap 32).

Ny!!: Aktiebolag och Aktiebolag (svb) · Se mer »

Aktiebolag i Sverige

Aktiebolag i Sverige (förkortas AB) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det kan krävas ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.

Ny!!: Aktiebolag och Aktiebolag i Sverige · Se mer »

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget.

Ny!!: Aktiebolag och Aktiekapital · Se mer »

Aktieutdelning

En aktieutdelning (finlandssvenska dividend) är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare.

Ny!!: Aktiebolag och Aktieutdelning · Se mer »

Börs

Nasdaq i New York, en av världens största börser. En börs är en marknadsplats där man köper och säljer olika saker till marknadspris.

Ny!!: Aktiebolag och Börs · Se mer »

Bolag

Inom juridiken är ett bolag ett samarbete som regleras av avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer för ett gemensamt ändamål (ofta ekonomisk vinning).

Ny!!: Aktiebolag och Bolag · Se mer »

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Ny!!: Aktiebolag och Bolagsordning · Se mer »

Carl Svernlöv

Carl Magnus Svernlöv, född 4 december 1964 är en svensk jurist, författare och universitetslärare.

Ny!!: Aktiebolag och Carl Svernlöv · Se mer »

Delägare

En delägare eller en partner är en person som äger en andel av exempelvis ett företag.

Ny!!: Aktiebolag och Delägare · Se mer »

Eget kapital

Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder.

Ny!!: Aktiebolag och Eget kapital · Se mer »

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art som vanligen utförs inom ett företag eller annan näringsverksamhet.

Ny!!: Aktiebolag och Ekonomisk brottslighet · Se mer »

Emission (värdepapper)

Emission är utgivning av finansiella instrument, till exempel aktier.

Ny!!: Aktiebolag och Emission (värdepapper) · Se mer »

England

England är Storbritanniens folkrikaste riksdel.

Ny!!: Aktiebolag och England · Se mer »

Europa

Europa (från grekiskans: Ευρώπη) är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel.

Ny!!: Aktiebolag och Europa · Se mer »

Finansinspektionen (Sverige)

Finansinspektionen (FI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för den tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag.

Ny!!: Aktiebolag och Finansinspektionen (Sverige) · Se mer »

Fullmakt

Fullmakt innebär rätt att företräda annan.

Ny!!: Aktiebolag och Fullmakt · Se mer »

Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

Ny!!: Aktiebolag och Juridisk person · Se mer »

Koncernbidrag

Ett koncernbidrag innebär en överföring av likvida medel mellan olika bolag i en koncern och som inte avser ersättning för att förvärva eller bibehålla inkomster utan som görs enbart för att utjämna resultat mellan koncernens olika företag.

Ny!!: Aktiebolag och Koncernbidrag · Se mer »

Konkurs

Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer.

Ny!!: Aktiebolag och Konkurs · Se mer »

Likvidation

Likvidation, är ett förfarande som kan upplösa aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

Ny!!: Aktiebolag och Likvidation · Se mer »

Nominellt värde

Nominellt värde är det värde som en finansiell tillgång har till namnet (från latinets nomen.

Ny!!: Aktiebolag och Nominellt värde · Se mer »

Nyckeltal

Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet.

Ny!!: Aktiebolag och Nyckeltal · Se mer »

P/E

P/E är ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys.

Ny!!: Aktiebolag och P/E · Se mer »

Preferensaktie

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier.

Ny!!: Aktiebolag och Preferensaktie · Se mer »

Revision

Revision är oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden.

Ny!!: Aktiebolag och Revision · Se mer »

Revisor

230px En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag.

Ny!!: Aktiebolag och Revisor · Se mer »

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven.

Ny!!: Aktiebolag och Statens offentliga utredningar · Se mer »

Utan personlig ansvarighet

Utan personlig ansvarighet (upa) är en äldre juridisk term som använts av bland annat ekonomiska föreningar, för att deklarera att medlemmarna inte ansvarar för föreningens skulder vid en konkurs, utöver den medlemsinsats varje medlem betalat in till föreningen.

Ny!!: Aktiebolag och Utan personlig ansvarighet · Se mer »

Valberedning

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

Ny!!: Aktiebolag och Valberedning · Se mer »

Verkställande direktör

En verkställande direktör, på svenska vanligen förkortat vd, är den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag.

Ny!!: Aktiebolag och Verkställande direktör · Se mer »

Omdirigerar här:

A-aktie, A/S, ABP, Abp, Aktiebolagen, Aktiebolaget, Aktiebolagslag, Aktiebolagslagen, Aktiengesellschaft, B-aktie, B-aktier, Julkinen osakeyhtiö, Kvotvärde, OYJ, Osakeyhtio, Osakeyhtiö, Oy, Oyj, Privat aktiebolag, Privata aktiebolag, Publ, Publika aktiebolag, Publikt aktiebolag, Publikt bolag, Publikt företag, Svenskt aktiebolag.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »