Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Alkoholer

Index Alkoholer

Generell strukturformel för en alkoholmolekyl, där R är en alkylgrupp eller annan alifatisk kolkedja. Strukturformel för metanol, den enklaste alkoholen. Alkoholer, av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (OH) är bundna till kolatomer i en kolkedja.

53 relationer: Acetaldehyd, Aldehyd, Alifatiska kolväten, Alkan, Alken, Alkoholdryck, Alkyn, Aromaticitet, Ättiksyra, Bensen, Bensin, Bränsle, Cykloalkan, Cyklohexanol, Desinfektion, Diol, Estrar, Etandiol, Etanol, Eten, Etenol, Etenoxid, Fenoler, Fett, Formaldehyd, Funktionell grupp, Glykoler, Hydroxigrupp, Hydroxisyra, Isomeri, Isopropanol, Jäsning, Karboxylsyror, Keton, Kolväte, Lösningsmedel, Metanol, Mjölksyra, Myrsyra, Nomenklatur, Organisk kemi, Oxidation, Propanol, Propantriol, Pyrolys, Rengöringsmedel, Sockeralkohol, Sockerart, Spritdryck, Tert-Butanol, ..., Trivialnamn, Vin, 2-Kloretanol. Förläng index (3 mer) »

Acetaldehyd

Acetaldehyd eller etanal är en aldehyd och en brandfarlig vätska med summaformeln CH3CHO.

Ny!!: Alkoholer och Acetaldehyd · Se mer »

Aldehyd

Strukturformel. "R-" representerar här alla de molekyler som aldehydgruppen kan vara bunden till. En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp).

Ny!!: Alkoholer och Aldehyd · Se mer »

Alifatiska kolväten

Molekylmodell av oktan, ett alifatiskt ämne. Molekylmodell av cyklohexan. Alifatiska kolväten är kolväten vars molekyl är öppen och inte sluten i en ring (cykliska kolväten).

Ny!!: Alkoholer och Alifatiska kolväten · Se mer »

Alkan

Den allmänna strukturformeln för ''n''-alkaner. Inom kemin är en alkan ett mättat kolväte, det vill säga ett kolväte utan dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna, vilka är placerade i en rak eller förgrenad kedja av enkelbindningar kol-kol.

Ny!!: Alkoholer och Alkan · Se mer »

Alken

En etenmolekyl, den enklaste sortens alken Ej att förväxla med Alkan eller Alkyn.

Ny!!: Alkoholer och Alken · Se mer »

Alkoholdryck

Alkoholdrycker i en tysk stormarknad. En alkoholdryck är en dryck som innehåller en påtaglig mängd alkohol i form av den psykoaktiva substansen etanol.

Ny!!: Alkoholer och Alkoholdryck · Se mer »

Alkyn

acetylen, den enklaste alkynen Den generella formeln för alkyner Ej att förväxla med Alkan eller Alken.

Ny!!: Alkoholer och Alkyn · Se mer »

Aromaticitet

Olika representationer av furan, som har 6 π-elektroner Aromaticitet är en egenskap hos vissa kemiska föreningar, bland annat aromatiska kolväten (eller arener).

Ny!!: Alkoholer och Aromaticitet · Se mer »

Ättiksyra

Ättiksyra eller etansyra, kemisk formel CH3COOH ibland betecknat HAc är den enklaste karboxylsyran efter myrsyra.

Ny!!: Alkoholer och Ättiksyra · Se mer »

Bensen

Bensen (C6H6) är det enklaste aromatiska kolvätet.

Ny!!: Alkoholer och Bensen · Se mer »

Bensin

En bensindunk. Bensinpump Bensin (av franska: benzine, en avledning av benzoe – se bensoeharts NE.se. Läst 24 maj 2013.) är en blandning av flytande kolväten (framförallt alkaner) med 5 till 10 kolatomer.

Ny!!: Alkoholer och Bensin · Se mer »

Bränsle

Stenkol. Ett bränsle är en substans som genom förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs.

Ny!!: Alkoholer och Bränsle · Se mer »

Cykloalkan

Cykloalkan eller naften är inom kemin en ringformad version av alkanerna.

Ny!!: Alkoholer och Cykloalkan · Se mer »

Cyklohexanol

Cyklohexanol är en sekundär alkohol som består av en cyklohexan-ring med en hydroxyl-grupp.

Ny!!: Alkoholer och Cyklohexanol · Se mer »

Desinfektion

Desinfektionsmedel för händerna i en behållare.Desinfektion är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras.

Ny!!: Alkoholer och Desinfektion · Se mer »

Diol

Strukturformel för etandiol. Dioler är organisk-kemiska föreningar som innehåller två hydroxigrupper (-OH).

Ny!!: Alkoholer och Diol · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: Alkoholer och Estrar · Se mer »

Etandiol

Etandiol, vardagligt glykol, ofta även förtydligande kallad etylenglykol, är den enklaste tvåvärda alkoholen (diolen) med formeln (OH)CH2CH2(OH).

Ny!!: Alkoholer och Etandiol · Se mer »

Etanol

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas "alkohol" eller "sprit", med den kemiska formeln C2H5OH.

Ny!!: Alkoholer och Etanol · Se mer »

Eten

Eten är ett kolvätehttp://www.ne.se/enkel/eten & http://www.ne.se/enkel/kolväten - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 med summaformeln C2H4.

Ny!!: Alkoholer och Eten · Se mer »

Etenol

Etenol (vinylalkohol, etylenalkohol) är den enklaste omättade, alkoholen.

Ny!!: Alkoholer och Etenol · Se mer »

Etenoxid

Etenoxid, även känt som etylenoxid, oxiran eller oxacyklopropan är en viktig industrikemikalie som används i tillverkningen av etandiol (glykol) och andra kemikalier, och som steriliseringsmedel för livsmedel och medicinsk utrustning.

Ny!!: Alkoholer och Etenoxid · Se mer »

Fenoler

Fenol - den enklaste fenolen Fenoler (efter fenol) är kolföreningar med en eller flera hydroxigrupper bunden till en eller flera bensenringar.

Ny!!: Alkoholer och Fenoler · Se mer »

Fett

En triglycerid. Smör. Fett är ett energigivande näringsämne, liksom protein och kolhydrater.

Ny!!: Alkoholer och Fett · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd, metanal, är en färglös gas (kokpunkt -19,3 °C) med stickande lukt.

Ny!!: Alkoholer och Formaldehyd · Se mer »

Funktionell grupp

En funktionell grupp är i kemin en sammanhängande grupp av atomer som tillsammans utgör en (oftast mindre) del av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper.

Ny!!: Alkoholer och Funktionell grupp · Se mer »

Glykoler

Glykoler är en grupp organisk-kemiska föreningar som är dioler eller alkoholetrar.

Ny!!: Alkoholer och Glykoler · Se mer »

Hydroxigrupp

Hydroxigruppen utgörs på bilden av den röda syreatomen (O) och vita väteatomen (H). R föreställer resten av molekylen som kan utgöras av olika ämnen. Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.se/enkel/hydroxigrupp - http://www.ne.se - läst datum: 8 april 2014 är en funktionell grupp i en molekyl, bestående av en syreatom och en väteatom och skriven som -OH.

Ny!!: Alkoholer och Hydroxigrupp · Se mer »

Hydroxisyra

Karboxylgrupp Hydroxisyror är en ämnesklass inom organisk kemi, och innefattar syror som innehåller både en karboxylgrupp (kol dubbelbundet till ett syre och enkelbundet till ett annat, som i sin tur är bundet till en väteatom) och en hydroxigrupp (syre bundet till väte: R-O-H, där R är en godtycklig kolkedja).

Ny!!: Alkoholer och Hydroxisyra · Se mer »

Isomeri

Isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.

Ny!!: Alkoholer och Isomeri · Se mer »

Isopropanol

Isopropanol är ett vanligt rengörings- och lösningsmedel. Isopropanol, isopropylalkohol (IPA) eller 2-propanol är den enklaste sekundära alkoholen.

Ny!!: Alkoholer och Isopropanol · Se mer »

Jäsning

En bröddeg som jäst och är redo att bakas färdig i ugn. Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre.

Ny!!: Alkoholer och Jäsning · Se mer »

Karboxylsyror

Atommodell av karboxylgrupp, "R" ingår inte i gruppen, utan representerar resten av molekylen - ofta en kolkedja. Karboxylsyror är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH.

Ny!!: Alkoholer och Karboxylsyror · Se mer »

Keton

En keton är antingen en funktionell grupp karakteriserad av en karbonylgrupp mellan två kolatomer, eller en förening som innehåller denna funktionella grupp.

Ny!!: Alkoholer och Keton · Se mer »

Kolväte

En kalottmodell av kolvätet butan. Ett kolväte är en kemisk förening av enbart kol och väte.

Ny!!: Alkoholer och Kolväte · Se mer »

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Ny!!: Alkoholer och Lösningsmedel · Se mer »

Metanol

Metanol, även benämnt metylalkohol, karbinol eller träsprit, är den enklaste av alla alkoholer och är akut giftig vid förtäring, men är inte cancerframkallande och orsakar heller inte genetiska skador, såsom bensin.

Ny!!: Alkoholer och Metanol · Se mer »

Mjölksyra

Mjölksyra eller 2-hydroxipropansyra (C3H4O(OH)2) är en karboxylsyra (α-hydroxisyra) som spelar en stor roll inom biokemi.

Ny!!: Alkoholer och Mjölksyra · Se mer »

Myrsyra

226x226px Myrsyra, metansyra, HCOOH, är den enklaste av karboxylsyrorna och därmed den enklaste organiska syran.

Ny!!: Alkoholer och Myrsyra · Se mer »

Nomenklatur

En nomenklatur (ursprungligen av latinets nomen calo, att 'genom namn sammankalla') är det system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde.

Ny!!: Alkoholer och Nomenklatur · Se mer »

Organisk kemi

Urea Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi.

Ny!!: Alkoholer och Organisk kemi · Se mer »

Oxidation

Oxiderad bil på ett fält. Rost är en form av oxidering. Oxidation eller oxidering (från franskans oxydation), är en kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

Ny!!: Alkoholer och Oxidation · Se mer »

Propanol

Propanol, propylalkohol, är en alkohol med formeln C3H7OH.

Ny!!: Alkoholer och Propanol · Se mer »

Propantriol

Propantriol, även känt som glycerin eller glycerol, är ett kemiskt ämne med strukturformel CH2OH–CHOH–CH2OH och utgör den enklaste trevärda alkoholen.

Ny!!: Alkoholer och Propantriol · Se mer »

Pyrolys

Pyrolys av ett fast bränsle resulterar i gasformiga komponenter och en fast återstod ved pyrolyseras Pyrolys eller torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker.

Ny!!: Alkoholer och Pyrolys · Se mer »

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel är ett samlingsnamn på medel som används vid olika former av rengöring.

Ny!!: Alkoholer och Rengöringsmedel · Se mer »

Sockeralkohol

Sockeralkoholer är en typ av polyoler, molekyler som liknar vissa sockerarter, men där syreatomen som är dubbelbunden till en kolatom i sockermolekylen har ersatts med en hydroxylgrupp, och således är flervärda alkoholer.

Ny!!: Alkoholer och Sockeralkohol · Se mer »

Sockerart

Sockerarter kallas monosackarider och disackarider, vilka är två grupper av kortkedjade kolhydrater.

Ny!!: Alkoholer och Sockerart · Se mer »

Spritdryck

En vodkaflaska En destilleringsapparat. Spritdryck avser en alkoholdryck som innehåller etanol som vanligtvis framställts genom destillering.

Ny!!: Alkoholer och Spritdryck · Se mer »

Tert-Butanol

tert-Butanol eller 2-metyl-2-propanol alternativt 2-metylpropan-2-ol är den enklaste tertiära alkoholen och har formeln C4H9OH.

Ny!!: Alkoholer och Tert-Butanol · Se mer »

Trivialnamn

Ett trivialnamn (eng. trivial names eller common names), ibland vulgärnamn, är inom kemi och biologi, till skillnad från rationella namn, ett icke-systematiskt namn.

Ny!!: Alkoholer och Trivialnamn · Se mer »

Vin

Vin är en alkoholdryck som görs på jäst saft från vindruvor.

Ny!!: Alkoholer och Vin · Se mer »

2-Kloretanol

2-Kloretanol är en klororganisk förening med formeln C2H4ClOH.

Ny!!: Alkoholer och 2-Kloretanol · Se mer »

Omdirigerar här:

Alkohol (kemi), Primär alkohol, Sekundär alkohol, Tertiär alkohol.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »