Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Area

Index Area

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet.

69 relationer: Addition, Approximation, Ar (ytmått), Area och volym för husbyggnader, Areaenhet, Areal, Aritmetik, Arkimedes, Axiom, Begränsningsarea, Centimeter, Cirkel, Cirkelsektor, Cylinder, Definition, Determinant, Diagonal (geometri), Diameter, Differentialgeometri, Ellips (matematik), Engelska, Engelska tunnland, Gausskrökning, Geometri, Geometrisk figur, Gravitationskonstanten, Gränsvärde, Hektar, Hexagon, Integral, Internationella måttenhetssystemet, Kon, Kongruens (geometri), Kub, Kvadrat, Kvadratmeter, Latin, Längd, Längdenhet, Liksidig triangel, Linjär algebra, Ljusets hastighet, Matematik, Matematisk analys, Miljon, Millimeter, Multiplikation, Oktogon, Omkrets, Parallellogram, ..., Parallelltrapets, Plan (geometri), Planckarea, Plancks konstant, Polygon, Prisma (geometri), Pyramid (geometri), Radian, Rand (topologi), Rätblock, Reella tal, Rektangel, Romb, Sfär, Triangel, Volym, Yta, 2D, 3D. Förläng index (19 mer) »

Addition

75px 3 + 2.

Ny!!: Area och Addition · Se mer »

Approximation

En approximation (av latin proximus: 'närmaste', 'nästföljande') är en inexakt representation av något, men ändå så nära att det är användbart att nyttja.

Ny!!: Area och Approximation · Se mer »

Ar (ytmått)

Det går hundra ar på ett hektar. Ingen av enheterna är officiell SI-enhet men är vanliga inom lantmäterisammanhang. den franska huvudstaden för att informera om det nya officiella längdmåttet. Samtidigt infördes ''ar'' (10x10 m) som officiell areaenhet. Ar är ett ytmått med enhetssymbolen a. 1 ar.

Ny!!: Area och Ar (ytmått) · Se mer »

Area och volym för husbyggnader

Area och volym för husbyggnader beräknas i Sverige enligt mätregler som fastställdes av Svensk Standard SS 021054:2009.

Ny!!: Area och Area och volym för husbyggnader · Se mer »

Areaenhet

Areaenheter är olika mått för area.

Ny!!: Area och Areaenhet · Se mer »

Areal

Areal är arean av ett geografiskt områdes projektion på en tänkt, normaliserad jordyta.

Ny!!: Area och Areal · Se mer »

Aritmetik

Aritmetik, räknelära, (från grekiskan arithmein: räkna, arithmetike: räknekonst, arithmos: tal) är den gren inom matematiken som behandlar räknande.

Ny!!: Area och Aritmetik · Se mer »

Arkimedes

Arkimedes (grekiska: Ἀρχιμήδης, Archimedes), född 287 f.Kr., död 212 f.Kr., var en grekisk matematiker, fysiker, ingenjör, uppfinnare, astronom och filosof.

Ny!!: Area och Arkimedes · Se mer »

Axiom

Ett axiom (lat. axioma, av gr ἀξίωμα 'värde', 'åsikt') är i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas.

Ny!!: Area och Axiom · Se mer »

Begränsningsarea

Begränsningsarea består av de ytor som begränsar geometriska kroppar.

Ny!!: Area och Begränsningsarea · Se mer »

Centimeter

Tumstock med centimeterangivelser (och streck för millimeter). En centimeter är en måttenhet som motsvarar en hundradels (därav prefixet centi-) meter.

Ny!!: Area och Centimeter · Se mer »

Cirkel

En cirkel är mängden av punkter i planet som ligger på samma avstånd, cirkelns radie, till en given punkt, cirkelns mittpunkt.

Ny!!: Area och Cirkel · Se mer »

Cirkelsektor

En cirkelsektor begränsas av två radier samt den cirkelbåge radierna avgränsar.

Ny!!: Area och Cirkelsektor · Se mer »

Cylinder

En cirkulär och rät cylinder En cylinder är en tredimensionell rymdgeometrisk kropp (okänt inre) som avgränsas av två likformiga, parallellförskjutna plana ytor (basytor) och den mantelyta som bildas när en linje ("generatris") som förbinder motsvarande punkter på båda basytorna får löpa längs basytans hela omkrets.

Ny!!: Area och Cylinder · Se mer »

Definition

En definition är en bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse.

Ny!!: Area och Definition · Se mer »

Determinant

En determinant är en funktion som tillordnar en skalär till en kvadratisk matris, en matris med samma antal rader som kolumner.

Ny!!: Area och Determinant · Se mer »

Diagonal (geometri)

De röda linjerna är alla diagonaler i denna sexhörning. Inom geometrin är en diagonal en sträcka som sammanbinder två icke närliggande hörn i en polygon.

Ny!!: Area och Diagonal (geometri) · Se mer »

Diameter

En diameter är en rät linje genom en cirkels mittpunkt och vars ändpunkter ligger på cirkeln.

Ny!!: Area och Diameter · Se mer »

Differentialgeometri

Differentialgeometri är studier av differentierbara mångfalder, det vill säga topologiska rum som lokalt ser ut som en öppen delmängd i \mathbf R^n, vilket möjliggör nyttjandet av metoder från matematisk analys.

Ny!!: Area och Differentialgeometri · Se mer »

Ellips (matematik)

halva konjugataxeln och ''c'' halva avståndet mellan brännpunkterna plan och en kon är en ellips En ellips är den geometriska orten för en punkt, vars avstånd till två givna punkter, brännpunkterna, har en konstant summa.

Ny!!: Area och Ellips (matematik) · Se mer »

Engelska

Engelska (English language) är ett västgermanskt språk, dock starkt påverkat av bland annat franska och latin.

Ny!!: Area och Engelska · Se mer »

Engelska tunnland

Acre (förkortning: a. eller ac.) är en brittisk och amerikansk areaenhet som är ekvivalent med d.v.s..

Ny!!: Area och Engelska tunnland · Se mer »

Gausskrökning

Hyperboloid: negativ Gausskrökning, Cylinder: noll Gausskrökning, Sfär: positiv Gausskrökning År 1828 publicerade Carl Friedrich Gauss sitt Theorema egregium (latin: "Det märkvärdiga teoremet") som bland annat förklarar varför kartor inte kan tillverkas exakt.

Ny!!: Area och Gausskrökning · Se mer »

Geometri

höger passare används för att rita cirklar. Geometri (grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo ”jord”, och μετρια metria ”mäta”) är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum eller, mer generellt, rumsliga samband.

Ny!!: Area och Geometri · Se mer »

Geometrisk figur

Geometriska figurer studeras inom geometri.

Ny!!: Area och Geometrisk figur · Se mer »

Gravitationskonstanten

Gravitationskonstanten kan bestämmas med Cavendishexperiment. Den allmänna gravitationskonstanten brukar betecknas med G och ingår främst i Newtons gravitationslag.

Ny!!: Area och Gravitationskonstanten · Se mer »

Gränsvärde

Ett gränsvärde (limes) (matematisk symbol: lim) för en funktion beskriver funktionens värde när dess argument kommer tillräckligt nära en viss punkt eller växer sig oändligt (eller tillräckligt) stora.

Ny!!: Area och Gränsvärde · Se mer »

Hektar

Hur en hektar och en ar definieras (på engelska). Hektar (ha) är en areaenhet som förtecknas med enhetssymbolen ha.

Ny!!: Area och Hektar · Se mer »

Hexagon

Ytfyllande hexagoner. (tessellation) Hexagon, sexhörning, är en polygon som består av sex linjestycken, som bildar en sluten kurva.

Ny!!: Area och Hexagon · Se mer »

Integral

Integration eller integrering är en typ av matematisk operation på en funktion, där resultatet blir funktionens integral.

Ny!!: Area och Integral · Se mer »

Internationella måttenhetssystemet

Datorformgiven illustration föreställande den prototyp som definierar enkilogramsvikten. En tumgraderad linjal ger en uppfattning om viktens storlek. Internationella måttenhetssystemet eller SI från franskans "Système International d'Unités" (ofta ses även den tautologiska sammansättningen SI-systemet), är en internationell standard för måttenheter och prefix.

Ny!!: Area och Internationella måttenhetssystemet · Se mer »

Kon

En kon är en geometrisk kropp som bildas av linjer mellan samtliga punkter på konturen av en plan figur (basytan) och en punkt utanför planet (spetsen, apex).

Ny!!: Area och Kon · Se mer »

Kongruens (geometri)

Termen kongruens används för geometriska figurer som har samma storlek och form, men kan vara olika orienterade.

Ny!!: Area och Kongruens (geometri) · Se mer »

Kub

En kub (regelbunden hexaeder) är inom geometrin en rätvinklig tredimensionell figur där alla kanterna är lika långa.

Ny!!: Area och Kub · Se mer »

Kvadrat

Kvadrat passare och linjal. Kvadrat, från latinets quadratum eller quadratus, i den svenska betydelsen, är inom geometrin en beteckning på en fyrhörnig, plan geometrisk figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta.

Ny!!: Area och Kvadrat · Se mer »

Kvadratmeter

En kvadratmeter (m² eller kvm) är en härledd SI-enhet för area.

Ny!!: Area och Kvadratmeter · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Area och Latin · Se mer »

Längd

---- Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Ny!!: Area och Längd · Se mer »

Längdenhet

En längdenhet är en måttenhet för längd eller avstånd.

Ny!!: Area och Längdenhet · Se mer »

Liksidig triangel

Liksidig triangel Liksidig triangel, en triangel vars sidor är lika långa.

Ny!!: Area och Liksidig triangel · Se mer »

Linjär algebra

Arthur Cayley (1821–1895). Carl Friedrich Gauss (1777–1855). William Rowan Hamilton (1805–1865). Linjär algebra är den gren av matematiken som studerar vektorer, linjära rum (vektorrum), linjära koordinattransformationer och linjära ekvationssystem.

Ny!!: Area och Linjär algebra · Se mer »

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter.

Ny!!: Area och Ljusets hastighet · Se mer »

Matematik

arkivdatum.

Ny!!: Area och Matematik · Se mer »

Matematisk analys

Matematisk analys är den del av matematiken som behandlar gränsvärden, huvudsakligen derivator och integraler, och har ofta ett fokus på funktioner av reella eller komplexa variabler.

Ny!!: Area och Matematisk analys · Se mer »

Miljon

En miljon (eller 106), i äldre svenska stavat million, är det tal som också kan skrivas med en etta följt av 6 nollor.

Ny!!: Area och Miljon · Se mer »

Millimeter

En millimeter är 10−3 meter, alltså en tusendels meter.

Ny!!: Area och Millimeter · Se mer »

Multiplikation

75px Multiplikation är ett av de grundläggande räknesätten (operationerna) inom aritmetiken.

Ny!!: Area och Multiplikation · Se mer »

Oktogon

Stopp-skylten har en oktogon form. För byggnader med oktogonal grundplan, se Oktogon (arkitektur). Oktogon, åttahörning, polygon med åtta hörn.

Ny!!: Area och Oktogon · Se mer »

Omkrets

Omkrets eller perimeter är den bana som omger en sluten tvådimensionell geometrisk figur.

Ny!!: Area och Omkrets · Se mer »

Parallellogram

En parallellogram är en fyrhörnig, plan geometrisk figur vars motstående sidor är parallella.

Ny!!: Area och Parallellogram · Se mer »

Parallelltrapets

Ett parallelltrapets. Ett parallelltrapets är en fyrhörning där två sidor är parallella.

Ny!!: Area och Parallelltrapets · Se mer »

Plan (geometri)

Inom matematiken är ett plan en flat, tvådimensionell yta med oändlig utsträckning.

Ny!!: Area och Plan (geometri) · Se mer »

Planckarea

Planckarea, betecknat l_\text^2, är en areaenhet och en av de härledda Planckenheterna, ett måttenhetssystem som bygger på naturliga enheter.

Ny!!: Area och Planckarea · Se mer »

Plancks konstant

Plancks konstant, betecknad h, namngiven efter fysikern Max Planck, är en fysikalisk konstant som förekommer i kvantmekaniska ekvationer.

Ny!!: Area och Plancks konstant · Se mer »

Polygon

Polygoner eller månghörningar är ett samlingsnamn för tvådimensionella geometriska figurer i form av slutna kurvor bestående av ett ändligt antal räta linjesegment i planet.

Ny!!: Area och Polygon · Se mer »

Prisma (geometri)

Femsidigt snett prisma. En höjd är utritad inne i prismat. Ett prisma är en polyeder med två baser i form av polygoner, varav den ena basen är en parallellförskjutning av den andra och där sidoytorna således har formen av parallellogram.

Ny!!: Area och Prisma (geometri) · Se mer »

Pyramid (geometri)

Femsidig oregelbunden pyramid. En pyramid är en polyeder (mångsiding) med en bas i form av en månghörning och tre eller flera sidoytor i form av trianglar.

Ny!!: Area och Pyramid (geometri) · Se mer »

Radian

När sträckan ''b'' har samma längd som radien ''r'', är vinkeln 1 radian. miniatyr En radian (rad) är den härledda SI-enheten för vinklar.

Ny!!: Area och Radian · Se mer »

Rand (topologi)

Ett område (ljusblått) med sin rand (mörkblå). Inom topologi definieras randen av ett område som de punkter där det i varje omgivning till en sådan punkt (hur liten man än väljer den) går att hitta både punkter som tillhör området och sådana som inte tillhör området.

Ny!!: Area och Rand (topologi) · Se mer »

Rätblock

Ett rätblock är en tredimensionell åttahörnig geometrisk figur, definierad som en rätvinklig parallellepiped.

Ny!!: Area och Rätblock · Se mer »

Reella tal

De reella talen är de tal som man vanligtvis menar med tal.

Ny!!: Area och Reella tal · Se mer »

Rektangel

Rektangel En rektangel är en plan geometrisk figur i form av en fyrhörning, där alla fyra hörnens vinklar är räta.

Ny!!: Area och Rektangel · Se mer »

Romb

Romb En romb är en fyrhörning, en plan geometrisk figur vars alla sidor är lika långa.

Ny!!: Area och Romb · Se mer »

Sfär

En 2-dimensionell projektion av en sfär En sfär är en klotformad kropps yta.

Ny!!: Area och Sfär · Se mer »

Triangel

En triangel är en tresidig polygon Triangeln är en tresidig polygon och en av de grundläggande geometriska formerna.

Ny!!: Area och Triangel · Se mer »

Volym

Volym är mätetalet för mängden tredimensionell rymd som omges av slutna gränser, till exempel, det utrymme som en substans (fast, flytande, gas eller plasma) eller form upptar eller innehåller.

Ny!!: Area och Volym · Se mer »

Yta

Yta utgör en yttre tvådimensionell begränsning av en kropp, eller en avgränsning mellan två kroppar.

Ny!!: Area och Yta · Se mer »

2D

2D, en förkortning för tvådimensionell, är det rumsperspektiv där längd och bredd uppfattas.

Ny!!: Area och 2D · Se mer »

3D

3D, en förkortning för tredimensionell, är det rumsperspektiv där längd, bredd och djup uppfattas.

Ny!!: Area och 3D · Se mer »

Omdirigerar här:

Area (geometri), Arean, Mantelarea, Ytarea, Ytareal.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »