Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Art

Index Art

Gråtrutskomplexet (''Larus argentatus-cachinnans-fuscus'') har länge tjänat som exempel på diskussionerna som förs kring det biologiska artbegreppet. På grund av nya rön har flera populationer som tidigare sågs som underarter till gråtruten fått artstatus. Detta har i sin tur fört med sig att man inte alltid kan artbestämma en trut med grå mantel utifrån ett enda foto, speciellt om man inte vet var på jorden bilden är tagen. På bilden ser vi en medelhavstrut (''Larus michaellis''). Art är ett begrepp inom biologi.

50 relationer: Akronym, Arkéer, Artkomplex, Bakterier, Biologi, Biotop, Brunalger, Carl von Linné, Djur, DNA, Ekologi, Ernst Mayr, Eukaryoter, Evolution, Fenotyp, Fertilitet, Fossil, Fylogeni, Geografi, Haplotyp, Hierarki, Hybrid (biologi), Järv, Katt, Kladistik, Lejon, Människa, Medelhavstrut, Mitokondriellt DNA, Morfologi (biologi), Objektivitet, Organism, Population, Precisering, Ras, Referens, Ryggradsdjur, Ryggradslösa djur, Släkte, Stratigrafi, Svampar, Systematik (biologi), Taxon, Taxonomi, Tiger, Typ (biologi), Underart, Upplysningstiden, Växt, Vetenskap.

Akronym

Akronym (grekiska ἄκρος, akros, ytterst, och ὄνομα, onoma, namn) eller initialförkortning är en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Ny!!: Art och Akronym · Se mer »

Arkéer

Arkéer (Archaea), tidigare kallade arkebakterier, är en av de tre stora domänerna för kategorisering av alla levande organismer inom den moderna systematiken.

Ny!!: Art och Arkéer · Se mer »

Artkomplex

Fjärillar av släktet ''Heliconius'' omfattar ett antal arter som är mycket svåra att särskilja. Inom biologi innebär ett artkomplex en grupp med närbesläktade organismer som är så pass lika varandra att artgränsen mellan dem blir oklar.

Ny!!: Art och Artkomplex · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Art och Bakterier · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Art och Biologi · Se mer »

Biotop

Uppdelning i klimattyper och ekotyper enligt Holdridges livszoner. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

Ny!!: Art och Biotop · Se mer »

Brunalger

Ishavstång (''Fucus distichus'') i Olympic National Park, Washington, USA. Brunalger (Phaeophyceae) är en stor grupp av flercelliga alger som ytligt sett liknar växter, men saknar närmare släktskap med dessa.

Ny!!: Art och Brunalger · Se mer »

Carl von Linné

(före adlandet 1757 Carl Linnæus, Carolus Linnæus), född 13 majVid denna tidpunkt användes svenska kalendern.

Ny!!: Art och Carl von Linné · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Art och Djur · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen (även kallad arvsmassa eller genom), i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Art och DNA · Se mer »

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling.

Ny!!: Art och Ekologi · Se mer »

Ernst Mayr

Ernst Mayr, 1994 Ernst Mayr, född 5 juli 1904 i Kempten (Allgäu), död 3 februari 2005 i Bedford, Massachusetts, var en tysk-amerikansk biolog verksam inom zoologi, evolutionsbiologi och biologins filosofi.

Ny!!: Art och Ernst Mayr · Se mer »

Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) är en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

Ny!!: Art och Eukaryoter · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Art och Evolution · Se mer »

Fenotyp

Individer av snäckarten ''Donax variabilis'' som alla uppvisar olika fenotyper. En organisms fenotyp är antingen hela dess fysiska skepnad eller en specifik fysisk egenskap, till exempel dess storlek eller ögonfärg, som varierar mellan individer.

Ny!!: Art och Fenotyp · Se mer »

Fertilitet

Fertilitet är förmågan hos organismer att fortplanta sig, vilket dock inte skall förväxlas med fruktsamhet.

Ny!!: Art och Fertilitet · Se mer »

Fossil

Fossil. Fossil (av latin fossus, "uppgrävd") är djur- eller växtdelar som bevarats i typer av sediment eller sedimentära bergarter.

Ny!!: Art och Fossil · Se mer »

Fylogeni

Med ordet fylogeni avses en hypotes om släktskap mellan olika organismer, baserat på organismernas evolutionära släktskapsförhållanden, ofta illustrerad i form av ett fylogenetiskt träd.

Ny!!: Art och Fylogeni · Se mer »

Geografi

Världskarta Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Ny!!: Art och Geografi · Se mer »

Haplotyp

En haplotyp, som är en sammandragning av haploid genotyp, är inom genetik en beteckning för en samling av specifika alleler i en samling närliggande gener på den ena kromosomen i ett kromosompar.

Ny!!: Art och Haplotyp · Se mer »

Hierarki

Hierarki (av grek. ‘Ιερός hieros, helig, och αρχή arche "förste", "härska") betecknar en organisationsform med utpräglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men även i överförd bemärkelse inom vetenskapen, till exempel systematik.

Ny!!: Art och Hierarki · Se mer »

Hybrid (biologi)

Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika.

Ny!!: Art och Hybrid (biologi) · Se mer »

Järv

Järv (Gulo gulo) är ett rovdjur i familjen mårddjur och den enda arten i släktet Gulo.

Ny!!: Art och Järv · Se mer »

Katt

Katt (Felis catus), även känd som tamkatt, är ett relativt litet, smygjagande rovdjur i familjen kattdjur och ett vanligt sällskapsdjur i stora delar av världen.

Ny!!: Art och Katt · Se mer »

Kladistik

tidsaxlar, kladogrammet har då omvandlats till ett fylogenetiskt träd. Kladistik, även fylogenetisk systematik, är en vetenskaplig metod som används främst vid studier av evolutionära frågeställningar om släktskap och utveckling av arter och egenskaper inom biologin.

Ny!!: Art och Kladistik · Se mer »

Lejon

Lejon (Panthera leo) är ett kattdjur av släktet Panthera och världens näst största kattdjur, bara tigern är större.

Ny!!: Art och Lejon · Se mer »

Människa

Människa (Homo sapiens, den "visa människan") är ett däggdjur av släktet Homo.

Ny!!: Art och Människa · Se mer »

Medelhavstrut

MedelhavstrutSveriges ornitologiska förening (2017), läst 2017-08-14 (Larus michahellis) är en stor trut inom familjen Laridae, som förekommer i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Ny!!: Art och Medelhavstrut · Se mer »

Mitokondriellt DNA

Mitokondriellt DNA eller mitokondrie-DNA (förkortning: mtDNA eller mDNA) är DNA som finns i mitokondrierna – cellens kraftstationer – som tillverkar bränsle i form av adenosintrifosfat (ATP) som sedan övriga delar av cellen kan använda.

Ny!!: Art och Mitokondriellt DNA · Se mer »

Morfologi (biologi)

Harsyrans blommas anatomi. Morfologi (av klassisk grekiska μορφή, "form") är inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi.

Ny!!: Art och Morfologi (biologi) · Se mer »

Objektivitet

Objektivitet är inom filosofi ett centralt koncept som generellt betecknar ett sakligt och opartiskt förhållningssätt inför något.

Ny!!: Art och Objektivitet · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Art och Organism · Se mer »

Population

vitsippor. Population är inom biologin (framför allt ekologin) en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid.

Ny!!: Art och Population · Se mer »

Precisering

Precisering är en närmare bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse genom definition i avsikt att undvika missförstånd vid argumentation.

Ny!!: Art och Precisering · Se mer »

Ras

Ras är en klassificering av individer inom en djurart i grupper som kännetecknas av specifika gemensamma ärftliga egenskaper, men ändå kan reproducera sig med individer från andra raser.

Ny!!: Art och Ras · Se mer »

Referens

Referens är relationen mellan två objekt, där det ena utgör eller anger någon form av koppling till det andra.

Ny!!: Art och Referens · Se mer »

Ryggradsdjur

Ryggradsdjur eller vertebrater (Vertebrata) är en understam bland ryggsträngsdjuren som har ett skyddande hölje av kalciumfosfat runt ryggsträngen.

Ny!!: Art och Ryggradsdjur · Se mer »

Ryggradslösa djur

Helix''. Ryggradslösa djur eller evertebrater (Evertebrata) är ett samlingsnamn för alla de djurgrupper som inte ingår i ryggradsdjuren och inkluderar till exempel blötdjur, leddjur, armfotingar, nässeldjur och många fler.

Ny!!: Art och Ryggradslösa djur · Se mer »

Släkte

hierarkiska systemet i biologin I biologisk systematik är ett släkte (synonym: genus) en grupp inom en familj.

Ny!!: Art och Släkte · Se mer »

Stratigrafi

Salta (Argentina) Kalkavlagringar på Cypern Stratigrafi, av latinets stratum (plural: strata), i vetenskapliga sammanhang 'skikt', 'lager', och -grafi, läran om lagerföljder.

Ny!!: Art och Stratigrafi · Se mer »

Svampar

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter.

Ny!!: Art och Svampar · Se mer »

Systematik (biologi)

Biologins hierarkiska system Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation.

Ny!!: Art och Systematik (biologi) · Se mer »

Taxon

Taxon, eller i plural taxa, är det allmänna begreppet för enheterna/avdelningarna inom biologisk systematik.

Ny!!: Art och Taxon · Se mer »

Taxonomi

Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är den biologiska vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, familj, släkten, art, underart, etc.

Ny!!: Art och Taxonomi · Se mer »

Tiger

Tiger (Panthera tigris) är ett kattdjur som endast lever i Asien.

Ny!!: Art och Tiger · Se mer »

Typ (biologi)

Typ är ett begrepp inom taxonomi.

Ny!!: Art och Typ (biologi) · Se mer »

Underart

Underart (förkortningar: ssp. och subsp, av latin subspecies) är inom den biologiska systematiken en rang under art.

Ny!!: Art och Underart · Se mer »

Upplysningstiden

Encyclopedins utgivning 1751-1777, en av de första faktaböckerna som beskrev världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv snarare än ett kristet. Upplysningstiden, även kallad upplysningen, var en kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet.

Ny!!: Art och Upplysningstiden · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Art och Växt · Se mer »

Vetenskap

Personifiering av vetenskap, utanför Boston Public Library. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Ny!!: Art och Vetenskap · Se mer »

Omdirigerar här:

Art (biologi), Arten, Artepitet, Arter, Artnamn, Fiskart, God art, Växtart, Växtarter.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »