Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Avskrivning

Index Avskrivning

Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde.

19 relationer: Anläggningstillgång, Avskrivning (juridik), Bokföringsprogram, Bokslut, Bokslutsdisposition, Ekonomisk livslängd, God redovisningssed, Intäkt, Kapitalstock, Kostnad, Linjäritet, Matchningsprincipen, Nationalräkenskaperna, Redovisning, Resultaträkning, Tillgång, Underavskrivning, Utgift, Vinst.

Anläggningstillgång

Anläggningstillgång är inom ekonomin en tillgång avsedd att användas under längre tid.

Ny!!: Avskrivning och Anläggningstillgång · Se mer »

Avskrivning (juridik)

Avskrivning är inom juridiken att en domstol eller en myndighet avslutar ett påbörjat ärende utan att fatta ett beslut om sakfrågan.

Ny!!: Avskrivning och Avskrivning (juridik) · Se mer »

Bokföringsprogram

Bokföringsprogram är datorprogram med syfte att förenkla bokföring för företag.

Ny!!: Avskrivning och Bokföringsprogram · Se mer »

Bokslut

Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring.

Ny!!: Avskrivning och Bokslut · Se mer »

Bokslutsdisposition

Bokslutsdisposition är åtgärder som ett företag gör för att skjuta upp beskattning av företagets resultat till ett senare tillfälle.

Ny!!: Avskrivning och Bokslutsdisposition · Se mer »

Ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam.

Ny!!: Avskrivning och Ekonomisk livslängd · Se mer »

God redovisningssed

God redovisningssed är en norm som bokföringsskyldiga skall följa.

Ny!!: Avskrivning och God redovisningssed · Se mer »

Intäkt

Intäkt är en periodiserad inkomst, det vill säga inkomst hänförd till perioden den avser.

Ny!!: Avskrivning och Intäkt · Se mer »

Kapitalstock

Kapitalstocken eller nationalförmögenheten är det totala värdet av allt kapital i samhället, det vill säga maskiner, fastigheter, fordon, boskap, myntmetall och så vidare.

Ny!!: Avskrivning och Kapitalstock · Se mer »

Kostnad

Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat.

Ny!!: Avskrivning och Kostnad · Se mer »

Linjäritet

Linjäritet eller linearitet är en avledning av linjär eller lineär (av latinets linearis, av linea; 'tråd av linne') och avser något som kan beskrivas med en rät linje.

Ny!!: Avskrivning och Linjäritet · Se mer »

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär i ekonomiska sammanhang att kostnader och intäkter som hör samman skall matcha varandra i samma tidsperiod.

Ny!!: Avskrivning och Matchningsprincipen · Se mer »

Nationalräkenskaperna

I nationalräkenskaperna (NR) redovisas ett lands bruttonationalprodukt, investeringar, sparande och utrikeshandel.

Ny!!: Avskrivning och Nationalräkenskaperna · Se mer »

Redovisning

Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering.

Ny!!: Avskrivning och Redovisning · Se mer »

Resultaträkning

En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföring.

Ny!!: Avskrivning och Resultaträkning · Se mer »

Tillgång

Tillgångar är i redovisningssammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.

Ny!!: Avskrivning och Tillgång · Se mer »

Underavskrivning

Underavskrivning, redovisningsterm, avskrivning med mindre belopp än den beräknade värdeminskningen.

Ny!!: Avskrivning och Underavskrivning · Se mer »

Utgift

Utgift är en post i bokföring.

Ny!!: Avskrivning och Utgift · Se mer »

Vinst

Vinst är ett begrepp inom nationalekonomi och företagsekonomi.

Ny!!: Avskrivning och Vinst · Se mer »

Omdirigerar här:

Avskrivning (ekonomi), Kapitalförslitning, Kapitalslitning, Värdeförsämring, Värdeminskning.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »