Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Bakterier

Index Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

132 relationer: Acidobakterier, Aktinobakterier, Antibiotikum, Antonie van Leeuwenhoek, Arkéer, Bacill, Bacillus anthracis, Bakterieflagell, Bakterieodling, Bakterier, Biofilm, Borrelia, Campylobacter jejuni, Carl Woese, Cellkärna, Cellskelett, Cellvägg, Chlamydiae, Christian Gottfried Ehrenberg, Cyanobakterier, Döda havet, Diarré, Difteri, DNA, DNA-sekvensering, Domän (biologi), Ekosystem, Endospor, Endosymbiontteorin, Escherichia coli, Eukaryoter, Evolution, Fagocytos, Femto, Firmicutes, Flagell, Fossil, Fylum, Gonorré, Gramfärgning, Gramnegativa bakterier, Grampositiva bakterier, Hav, Helix, Hud, Immunologi, Island, Jäsning, Jäst, Jorden, ..., Jordens atmosfär, Jordskorpa, Kärnreaktor, Kemotaxis, Kikhosta, Kochs postulat, Kocker, Kvävefixering, Laboratorium, Lactococcus lactis, Lepra, Louis Pasteur, Lunginflammation, Mikrobiologi, Mikrometer, Mikroorganism, Mikroskop, Millimeter, Mjältbrand, Mycoplasma hominis, Mykoplasma, Näringskedja, Nederländerna, Neisseria, Nobelpriset, Organell, Paul Ehrlich, Prokaryoter, Proteobakterier, Quorum sensing, Radioaktivt avfall, Receptor, Ribosom, Robert Koch, Royal Society, Salmonella enterica, Saltgruva, Saltsjö, Sötvatten, Sfär, Sinorhizobium meliloti, Spiroketer, Stafylokocker, Staphylococcus aureus, Stelkramp, Streptokocker, Styrstav, Svavel, Syfilis, Syre, Tarm, Termofil, Thiomargarita namibiensis, Trakom, Treponema pallidum, Tuberkulos, Vakuum, Vetenskapsman, Vibrio, Virus, Vulkan, Yersinia pestis, 1674, 1683, 1775, 1828, 1859, 1905, 1908, 1910, 1977, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 22 november, 23 november, 26 november, 30 november. Förläng index (82 mer) »

Acidobakterier

Acidobakterier (Acidobacteria) är en nyupptäckt stam av bakterier.

Ny!!: Bakterier och Acidobakterier · Se mer »

Aktinobakterier

Aktinobakterier (Actinobacteria eller Actinomycetes) är en grupp gram-positiva bakterier med högt guanin-cytosin-innehåll.

Ny!!: Bakterier och Aktinobakterier · Se mer »

Antibiotikum

Test av antibiotikas hämmande verkan på bakterietillväxt. Antibiotikum (plural: antibiotika) (från grekiska anti, mot, och bios, liv) läkemedel som verkar mot bakterier.

Ny!!: Bakterier och Antibiotikum · Se mer »

Antonie van Leeuwenhoek

Antonie van Leeuwenhoek, född 24 oktober 1632 i Delft, död 27 augusti 1723, var en nederländsk naturforskare.

Ny!!: Bakterier och Antonie van Leeuwenhoek · Se mer »

Arkéer

Arkéer (Archaea), tidigare kallade arkebakterier, är en av de tre stora domänerna för kategorisering av alla levande organismer inom den moderna systematiken.

Ny!!: Bakterier och Arkéer · Se mer »

Bacill

Baciller, i den vetenskapliga betydelsen, är ett samlingsnamn för alla stavformiga bakterier.

Ny!!: Bakterier och Bacill · Se mer »

Bacillus anthracis

Anthraxsporer Bacillus anthracis är en sporbildande grampositiv bakterie.

Ny!!: Bakterier och Bacillus anthracis · Se mer »

Bakterieflagell

Ett bakterieflagell är inte uppbyggt som ett flagell hos en eukaryot cell.

Ny!!: Bakterier och Bakterieflagell · Se mer »

Bakterieodling

Olika agarplattor. Bakterieodling eller bakteriekultur är att föröka bakterier i ett laboratorium.

Ny!!: Bakterier och Bakterieodling · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Bakterier och Bakterier · Se mer »

Biofilm

En biofilm är ett aggregat eller kluster av mikroorganismer, till exempel bakterier, som gemensamt bildar en skyddande film där bakterierna kan samarbeta metaboliskt.

Ny!!: Bakterier och Biofilm · Se mer »

Borrelia

Borrelia är ett bakteriesläkte som orsakar två olika typer av sjukdomar, den ursprungliga gruppen är återfallsfebrar, varav flera är mycket allvarliga och kända sedan 1800-talet och den andra gruppen är mildare och har upptäckts framför allt efter 1980 och som särskilt orsakar hudinfektioner.

Ny!!: Bakterier och Borrelia · Se mer »

Campylobacter jejuni

Campylobacter jejuni är en patogen bakterie som är vanlig hos framförallt fåglar och orsakar sjukdom hos människor i form av akuta mag- och tarmproblem.

Ny!!: Bakterier och Campylobacter jejuni · Se mer »

Carl Woese

Woeses indelning Carl Richard Woese, född 15 juli 1928 i Syracuse, New York, död 30 december 2012 i Urbana, Illinois, var en amerikansk professor i mikrobiologi vid University of Illinois at Urbana-Champaign.

Ny!!: Bakterier och Carl Woese · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: Bakterier och Cellkärna · Se mer »

Cellskelett

Mikrotubuli. Cellskelettet eller cytoskelettet är en organell som består av trådformade proteinfibrer.

Ny!!: Bakterier och Cellskelett · Se mer »

Cellvägg

Växtcell - på illustrationen här är cellväggen det gröna yttersta lagret på cellen En cellvägg är en stödjande vägg i en cell, i huvudsak bestående av cellulosa.

Ny!!: Bakterier och Cellvägg · Se mer »

Chlamydiae

Chlamydiae är en bakteriell stam och klass vars medlemmar är obligata intracellulära parasiter.

Ny!!: Bakterier och Chlamydiae · Se mer »

Christian Gottfried Ehrenberg

Christian Gottfried Ehrenberg Christian Gottfried Ehrenberg, född 19 april 1795 i Delitzsch, död 27 juni 1876 i Berlin, var en tysk naturforskare.

Ny!!: Bakterier och Christian Gottfried Ehrenberg · Se mer »

Cyanobakterier

Fytoplanktonblomning i Östersjön (3 juli 2001) Cyanobakterier (Cyanobacteria) är fotosyntiserande organismer som forskare antar spelade en viktig roll vid syresättningen av jordens atmosfär.

Ny!!: Bakterier och Cyanobakterier · Se mer »

Döda havet

Döda havet (arabiska: البَحْر المَيّت, al-Baḥr al-Mayyit; hebreiska: יָם הַמֶּלַח, Yām ha-Mélaḥ, "Salthavet") är en endorheisk saltsjö belägen på gränsen mellan Israel, Västbanken och Jordanien.

Ny!!: Bakterier och Döda havet · Se mer »

Diarré

Diarré (förr utsot eller durklopp) innebär att avföringen innehåller vatten, merckmanuals.com vilket medför att avföringen är lös i konsistensen och att den kommer oftare än annars.

Ny!!: Bakterier och Diarré · Se mer »

Difteri

Luftvägsdifteri (även kallad äkta krupp och stryparsjukan) är en mycket allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae.

Ny!!: Bakterier och Difteri · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen (även kallad arvsmassa eller genom), i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Bakterier och DNA · Se mer »

DNA-sekvensering

DNA-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, guanin, cytosin och tymin i DNA.

Ny!!: Bakterier och DNA-sekvensering · Se mer »

Domän (biologi)

hierarkiska systemet i biologin En domän (latin regio) inom systematiken i biologin är den högsta sortens indelning.

Ny!!: Bakterier och Domän (biologi) · Se mer »

Ekosystem

Ett korallrev kan ses som ett ekosystem. Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det.

Ny!!: Bakterier och Ekosystem · Se mer »

Endospor

Endospor är en unik struktur som främst gram-positiva bakterier kan bilda.

Ny!!: Bakterier och Endospor · Se mer »

Endosymbiontteorin

Schematisk skiss av hur eukaryota celler har uppkommit enligt endosymbiontteorin. Endosymbiontteorin är den idag dominerande teorin om hur uppkomsten av eukaryota celler har gått till.

Ny!!: Bakterier och Endosymbiontteorin · Se mer »

Escherichia coli

Escherichia coli, förkortas ofta E. coli (kolibakterie), är en gramnegativ bakterieart som ingår i familjen Enterobacteriaceae.

Ny!!: Bakterier och Escherichia coli · Se mer »

Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) är en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

Ny!!: Bakterier och Eukaryoter · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Bakterier och Evolution · Se mer »

Fagocytos

Fagocytos (bokstavligen "cellätande") är en form av endocytos där stora näringspartiklar innesluts av veck bildade av cellmembranet hos en (vanligen större) cell.

Ny!!: Bakterier och Fagocytos · Se mer »

Femto

Femto är ett SI-prefix som betyder 10-15, det vill säga 0,000 000 000 000 001.

Ny!!: Bakterier och Femto · Se mer »

Firmicutes

Firmicutes (Latin: firmus, stark, och cutis, skinn, syftande på cellväggen) är en stam av bakterier, av vilka de flesta har grampositiv cellväggs struktur.

Ny!!: Bakterier och Firmicutes · Se mer »

Flagell

nm tjock. E. coli''. Flagell (latin flagellum, piska) eller gissel är en extracellulär organell som förekommer på vissa eukaryota och prokaryota celler.

Ny!!: Bakterier och Flagell · Se mer »

Fossil

Fossil. Fossil (av latin fossus, "uppgrävd") är djur- eller växtdelar som bevarats i typer av sediment eller sedimentära bergarter.

Ny!!: Bakterier och Fossil · Se mer »

Fylum

hierarkiska systemet i biologin Fylum (plural fyla), är en taxonomisk rang som används inom systematisk biologi för både pro- och eukaryota organismer.

Ny!!: Bakterier och Fylum · Se mer »

Gonorré

Gonorré (av grekiska: gono'rrhoia, sädesflytning), förr dröppel, är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av den gramnegativa bakterien Neisseria gonorrhoeae.

Ny!!: Bakterier och Gonorré · Se mer »

Gramfärgning

mjältbrandsbakterie (purpurfärgade stavar) i prov från cerebrospinalvätska. Övriga celler är vita blodkroppar) Principskiss av en grampositiv (överst) respektive gramnegativ (nederst) bakterie.Grampositiv bakterie: 1. Cellmembran 2. Cellvägg med tjockt peptidoglykanskikt 3. PeriplasmaGramnegativ bakterie: 4. Cellmembran 5. Cellvägg 6. Yttre membran med lipopolysackarid (LPS) 7. Periplasma. Gramfärgning är en metod för infärgning av bakterier som används för bakterieklassificering.

Ny!!: Bakterier och Gramfärgning · Se mer »

Gramnegativa bakterier

Schematisk skiss av en gramnegativ bakteries cellvägg. Principskiss av en grampositiv (överst) respektive gramnegativ (nederst) bakterie.Grampositiv bakterie: 1. Cellmembran 2. Cellvägg med tjockt peptidoglykanskikt 3. PeriplasmaGramnegativ bakterie: 4. Cellmembran 5. Cellvägg 6. Yttre membran med lipopolysackarid (LPS) 7. Periplasma. Gramnegativa bakterier är bakterier som färgas i ett gramfärgningstest.

Ny!!: Bakterier och Gramnegativa bakterier · Se mer »

Grampositiva bakterier

mjältbrandsbakterie (purpurfärgade stavar) i prov från cerebrospinalvätska. Övriga celler är vita blodkroppar) Principskiss av en grampositiv (överst) respektive gramnegativ (nederst) bakterie.Grampositiv bakterie: 1. Cellmembran 2. Cellvägg med tjockt peptidoglykanskikt 3. PeriplasmaGramnegativ bakterie: 4. Cellmembran 5. Cellvägg 6. Yttre membran med lipopolysackarid (LPS) 7. Periplasma. Grampositiva bakterier är bakterier som färgas i ett gramfärgningstest.

Ny!!: Bakterier och Grampositiva bakterier · Se mer »

Hav

Hav Karta som visar havsdjup i världshaven. Satelliter har kartlagt berg och gravar på havsbotten större än tio kilometer genom att registrera gravitationell distorsion på havsytan.Karta: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML NOAA, 1995. (PD) Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område.

Ny!!: Bakterier och Hav · Se mer »

Helix

Höger- och vänstervridande helix. En skruvfjäder. En helix är en typ av spiral i tre dimensioner som utgår från en kurva som kränger sig runt en axel i en skruvliknande form.

Ny!!: Bakterier och Helix · Se mer »

Hud

Hud hos människa: 1 och 2 - Överhud, 3 - Läderhud, 4 - Underhud Hud (latin cutis, grekiska derma) är den mjuka vävnad som täcker kroppsytan på människor och andra ryggradsdjur.

Ny!!: Bakterier och Hud · Se mer »

Immunologi

Immunologi är läran om immunförsvaret och dess reaktion på smittämnen samt när immunförsvaret inte fungerar som det ska (till exempel autoimmuna sjukdomar, allergier och avstötning av transplanterade organ).

Ny!!: Bakterier och Immunologi · Se mer »

Island

Island (isländska: Ísland) är en europeisk republik som omfattar ön med samma namn samt tillhörande mindre öar.

Ny!!: Bakterier och Island · Se mer »

Jäsning

En bröddeg som jäst och är redo att bakas färdig i ugn. Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre.

Ny!!: Bakterier och Jäsning · Se mer »

Jäst

Jäst av arten ''Saccharomyces cerevisiae''. Färskjäst. Torrjäst. Jäst är ett levnadssätt för svampar som innebär att de lever i encellig form.

Ny!!: Bakterier och Jäst · Se mer »

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Bakterier och Jorden · Se mer »

Jordens atmosfär

Jordens atmosfär utifrån. Jordens atmosfär, av de grekiska ordstammarna atmos (ånga) och sfaira (klot), är det gashölje som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitationskraft.

Ny!!: Bakterier och Jordens atmosfär · Se mer »

Jordskorpa

Jordskorpans tjocklek (i km) på olika platser Jordskorpan kallas också för jordens skal.

Ny!!: Bakterier och Jordskorpa · Se mer »

Kärnreaktor

En kärnreaktor (i äldre svenska atommila eller mila) är en anordning där en kontrollerad kedjereaktion med kärnklyvning upprätthålls.

Ny!!: Bakterier och Kärnreaktor · Se mer »

Kemotaxis

Kemotaxis innebär att en cell förflyttar sig mot eller från en ökande koncentration av ett kemiskt ämne.

Ny!!: Bakterier och Kemotaxis · Se mer »

Kikhosta

Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom orsakad av bakterien Bordetella pertussis.

Ny!!: Bakterier och Kikhosta · Se mer »

Kochs postulat

Kochs postulat togs fram år 1882 av den tyske nobelpristagaren Robert Koch.

Ny!!: Bakterier och Kochs postulat · Se mer »

Kocker

Olika typer av kocker Kocker är ett samlingsnamn på kulformiga (sfäriska) bakterier.

Ny!!: Bakterier och Kocker · Se mer »

Kvävefixering

Kvävefixering är förmågan hos en organism att binda kvävgas, gasformigt kväve.

Ny!!: Bakterier och Kvävefixering · Se mer »

Laboratorium

Laboratorium vid Institutet för biokemi, Kölns universitet. Ett laboratorium (informellt labb eller lab) är en anläggning som möjliggör att under kontrollerbara omständigheter genomföra vetenskaplig forskning, experiment och mätningar.

Ny!!: Bakterier och Laboratorium · Se mer »

Lactococcus lactis

Lactococcus lactis (tidigare Streptococcus lactis) är en bakterie som används inom livsmedelsproduktion, till exempel cheddarost och långfil.

Ny!!: Bakterier och Lactococcus lactis · Se mer »

Lepra

Lepra, även känt som Hansens sjukdom och spetälska (fornsvenska spetal.

Ny!!: Bakterier och Lepra · Se mer »

Louis Pasteur

Louis Pasteur, född 27 december 1822 i Dole, Jura, död 28 september 1895 i Marnes-la-Coquette, Hauts-de-Seine, var en fransk kemist och biolog.

Ny!!: Bakterier och Louis Pasteur · Se mer »

Lunginflammation

Lunginflammation (latin: pneumoni) är en sjukdom som drabbar lungorna och påverkar framförallt funktionen av de mikroskopiska luftsäckarna där.

Ny!!: Bakterier och Lunginflammation · Se mer »

Mikrobiologi

En klunga av bakterien ''Escherichia coli'' Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.

Ny!!: Bakterier och Mikrobiologi · Se mer »

Mikrometer

En mikrometer är 10−6 meter, alltså en miljondels meter eller 0,000 001 meter.

Ny!!: Bakterier och Mikrometer · Se mer »

Mikroorganism

Bakterier är mikroskopiska organismer utan cellkärna. Bilden visar en samling stavformade ''Escherichia coli-''bakterier förstorade 10 000 gånger i elektronmikroskop. En mikroorganism eller mikrob är en organism som är så liten att den inte kan ses med blotta ögat.

Ny!!: Bakterier och Mikroorganism · Se mer »

Mikroskop

Optiskt mikroskop Ett mikroskop (av grekiska μικϱός mikrós ’litet’ och σκόπος skópos ’som iakttager’) är ett instrument som används till att synliggöra och se på föremål som är för små för att se med blotta ögat.

Ny!!: Bakterier och Mikroskop · Se mer »

Millimeter

En millimeter är 10−3 meter, alltså en tusendels meter.

Ny!!: Bakterier och Millimeter · Se mer »

Mjältbrand

''Bacillus anthracis'' Mjältbrandssår på nacken. Mjältbrand, anthrax, är en sjukdom med upp till 97% dödlighet i obehandlat tillstånd.

Ny!!: Bakterier och Mjältbrand · Se mer »

Mycoplasma hominis

Mycoplasma hominis är en typ av bakterier som förekommer i slidan och misstänks vara en av flera orsaker till pelvic inflammatory disease.

Ny!!: Bakterier och Mycoplasma hominis · Se mer »

Mykoplasma

Mykoplasma är ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg och kan vara trådlika eller ha annan form.

Ny!!: Bakterier och Mykoplasma · Se mer »

Näringskedja

sötvattensmärla, löja, abborre, gädda, fiskgjuse. ''Redigerad bild från Nordisk Familjebok'' Med näringskedja menas hur näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer (djur, växter och liknande) som äter och/eller äts av varandra i ett ekosystem.

Ny!!: Bakterier och Näringskedja · Se mer »

Nederländerna

Nederländerna (nederländska, frisiska Nederlân) är ett land i Västeuropa.

Ny!!: Bakterier och Nederländerna · Se mer »

Neisseria

Neisseria, ett släkte aeroba, gramnegativa och oxidaspositiva bakterier; ofta även katalasbildande.

Ny!!: Bakterier och Neisseria · Se mer »

Nobelpriset

Nobelpriset är årliga internationella utmärkelser, som av tre svenska och en norsk institution tilldelas personer som "gjort mänskligheten den största nytta" inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete.

Ny!!: Bakterier och Nobelpriset · Se mer »

Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell, även cellorganell, är cellens motsvarighet till organ.

Ny!!: Bakterier och Organell · Se mer »

Paul Ehrlich

Paul Ehrlich, född 14 mars 1854 i Strehlen, provinsen Schlesien, död 20 augusti 1915 i Bad Homburg, Hessen-Nassau, var en tysk medicine professor och nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Ny!!: Bakterier och Paul Ehrlich · Se mer »

Prokaryoter

Prokaryoter (Prokaryota, Prokaryotae, Procaryota, Procaryotae eller Monera) är en taxonomisk grupp för encelliga organismer som saknar en cellkärna med kärnmembran, dit bland annat bakterier hör.

Ny!!: Bakterier och Prokaryoter · Se mer »

Proteobakterier

Proteobakterier (Proteobacteria) är en stor stam av bakterier.

Ny!!: Bakterier och Proteobakterier · Se mer »

Quorum sensing

I sin enklaste form är quorum sensing bakteriers sätt att kommunicera.

Ny!!: Bakterier och Quorum sensing · Se mer »

Radioaktivt avfall

Transport av radioaktivt avfall i USA. Lågaktivt avfall. Högaktivt avfall under transport i Storbritannien. Kärnbränslehanteringsanläggningen Usine de Retraitement de La Hague Radioaktivt avfall är radioaktivt material, en restprodukt.

Ny!!: Bakterier och Radioaktivt avfall · Se mer »

Receptor

Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning.

Ny!!: Bakterier och Receptor · Se mer »

Ribosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol (2) cellkärna (3) '''ribosom''' (4) vesikel (5)korniga endoplasmatiska nätverket (6) golgiapparaten (7) cellskelettet (8) glatta endoplasmatiska nätverket (9) mitokondrie (10) vakuol (11) cytoplasma (12) lysosom (13) centriol. Ribosom är en del av cellen.

Ny!!: Bakterier och Ribosom · Se mer »

Robert Koch

Heinrich Hermann Robert Koch, född 11 december 1843 i Clausthal, död 27 maj 1910 i Baden, var en tysk läkare och bakteriolog.

Ny!!: Bakterier och Robert Koch · Se mer »

Royal Society

The Royal Society (RS), fullständigt namn Royal Society of London for Improving Natural KnowledgeRoyal Societys av den 10 juli 2012.

Ny!!: Bakterier och Royal Society · Se mer »

Salmonella enterica

Salmonella enterica är en stavformad och gramnegativ bakterie i släktet Salmonella.

Ny!!: Bakterier och Salmonella enterica · Se mer »

Saltgruva

Saltkapellet i Wieliczka i Polen. Saltgruva i Nemocón, Cundinamarca, Colombia. En saltgruva är en gruva där man bryter salt.

Ny!!: Bakterier och Saltgruva · Se mer »

Saltsjö

Satellitfoto av Döda havet. Satellitfoto av Vansjön. En saltsjö är en insjö där salthalten (främst natriumklorid) är betydligt högre än normalt, vanligen som en följd av att sjön är en endorheisk sjö och saknar utlopp.

Ny!!: Bakterier och Saltsjö · Se mer »

Sötvatten

Sötvatten eller färskvatten är vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart, men anger inte om det är tjänligt som dricksvatten i övrigt.

Ny!!: Bakterier och Sötvatten · Se mer »

Sfär

En 2-dimensionell projektion av en sfär En sfär är en klotformad kropps yta.

Ny!!: Bakterier och Sfär · Se mer »

Sinorhizobium meliloti

Sinorhizobium meliloti är en gramnegativ aerob bakterie som tillhör Rhizobiaceae familjen.

Ny!!: Bakterier och Sinorhizobium meliloti · Se mer »

Spiroketer

Spiroketer (Spirochaetes) är en av de olika bakteriestammarna.

Ny!!: Bakterier och Spiroketer · Se mer »

Stafylokocker

Stafylokocker (Staphylococcus) är ett bakteriesläkte med cirka 50 arter där flertalet arter aeroba alternativt fakultativt anaeroba, icke sporbildande grampositiva runda bakterier (kocker).

Ny!!: Bakterier och Stafylokocker · Se mer »

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (S. aureus), gula stafylokocker, är en bakterietyp som finns hos minst 50% av alla friska individer, de förekommer främst i näsöppningen.

Ny!!: Bakterier och Staphylococcus aureus · Se mer »

Stelkramp

Stelkramp eller tetanus är en i värsta fall dödlig infektionssjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani.

Ny!!: Bakterier och Stelkramp · Se mer »

Streptokocker

Streptokocker är ett släkte bakterier som omfattar flera grampositiva arter, vilka i regel växer i par eller kedjor.

Ny!!: Bakterier och Streptokocker · Se mer »

Styrstav

Styrstavar i ett kärnkraftverk används till att reglera effekten samt att säkert stänga av kärnreaktorn.

Ny!!: Bakterier och Styrstav · Se mer »

Svavel

Svavel (sulphur) är ett icke-metalliskt grundämne som naturligt förekommer som svavelkristaller med formeln S8 eller i föreningar med andra grundämnen.

Ny!!: Bakterier och Svavel · Se mer »

Syfilis

Syfilis (även kallad lues, tidigare Franska sjukan) är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum, underart pallidum.

Ny!!: Bakterier och Syfilis · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Bakterier och Syre · Se mer »

Tarm

Människans tarmsystem - matstrupe, magsäck, tolvfingertarm, tunntarm, blindtarm, maskformiga bihanget, tjocktarm, rektum och anus. Tarmen eller tarmkanalen är hos människan den del av matsmältningskanalen som tar vid efter magsäcken.

Ny!!: Bakterier och Tarm · Se mer »

Termofil

En termofil (grekiska thermotita (θερμότητα), "värme" och philia (φίλια), "kärlek") är en organism - en typ av extremofil - som trivs vid relativt höga temperaturer mellan 45 och 122°C.

Ny!!: Bakterier och Termofil · Se mer »

Thiomargarita namibiensis

Thiomargarita namibiensis är en av de största kända bakterierna, den är i snitt 0,1-0,3 mm i diameter, men kan bli upp till 0,75 mm i diameter.

Ny!!: Bakterier och Thiomargarita namibiensis · Se mer »

Trakom

Trakom (från grekiskans: τράχωμα, ‘grovhet’ eller ‘strävhet’) även kallad granulär konjunktivit, och blinding trachoma--> är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.

Ny!!: Bakterier och Trakom · Se mer »

Treponema pallidum

Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis, yaws och bejel beroende på underart.

Ny!!: Bakterier och Treponema pallidum · Se mer »

Tuberkulos

Tuberkulos, ofta förkortad TBC eller TB, är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis.

Ny!!: Bakterier och Tuberkulos · Se mer »

Vakuum

Vakuumpump Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.

Ny!!: Bakterier och Vakuum · Se mer »

Vetenskapsman

Fysikern Albert Einstein, en av vår tids mest berömda vetenskapsmän. En vetenskapsman är en expert inom åtminstone ett vetenskapligt område och som använder vetenskapliga metoder för att bedriva forskning.

Ny!!: Bakterier och Vetenskapsman · Se mer »

Vibrio

Vibrio är ett släkte av gramnegativa bakterier.

Ny!!: Bakterier och Vibrio · Se mer »

Virus

Mikroskopfoto av influensavirus (förstorat ungefär 70 000 gånger). Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.

Ny!!: Bakterier och Virus · Se mer »

Vulkan

Ett freatiskt utbrott på Mount St Helens. Vulkanutbrott. Magma tränger upp genom vulkankäglan. På bilden även den typiska askplymen. Sköldvulkan (Hawaiivulkan). Stromboliskt utbrott. Peleanskt utbrott. Utbrott av Surtsey-typ. Undervattensutbrott. Subglacialt utbrott. En vulkan är en öppning i jordskorpan, där het magma (smälta bergarter) tränger upp från jordens inre och stelnar till lava då den når en kallare temperatur, så som luft eller vatten.

Ny!!: Bakterier och Vulkan · Se mer »

Yersinia pestis

Yersinia pestis (tidigare känd som Pasteurella pestis) är bakterien som orsakar pest.

Ny!!: Bakterier och Yersinia pestis · Se mer »

1674

1674 (MDCLXXIV) var ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en torsdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1674 · Se mer »

1683

1683 (MDCLXXXIII) var ett normalår som började en fredag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en måndag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1683 · Se mer »

1775

1775 (MDCCLXXV) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en torsdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1775 · Se mer »

1828

1828 (MDCCCXXVIII) var ett skottår som började en tisdag i den gregorianska kalendern och ett skottår som började en söndag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1828 · Se mer »

1859

1859 (MDCCCLIX) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en torsdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1859 · Se mer »

1905

1905 (MCMV) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en lördag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1905 · Se mer »

1908

1908 (MCMVIII) var ett skottår som började en onsdag i den gregorianska kalendern och ett skottår som började en tisdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1908 · Se mer »

1910

1910 (MCMX) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en fredag i den julianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1910 · Se mer »

1977

1977 (MCMLXXVII) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1977 · Se mer »

1996

1996 (MCMXCVI) var ett skottår som började en måndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 1996 · Se mer »

2000

2000 (MM) var ett skottår som började en lördag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 2000 · Se mer »

2002

2002 (MMII) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 2002 · Se mer »

2003

2003 (MMIII) var ett normalår som började en onsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 2003 · Se mer »

2004

2004 (MMIV) var ett skottår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 2004 · Se mer »

2005

2005 (MMV) var ett normalår som börjar en lördag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 2005 · Se mer »

2006

2006 (MMVI) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Bakterier och 2006 · Se mer »

22 november

22 november är den 326:e dagen på året i den gregorianska kalendern (327:e under skottår).

Ny!!: Bakterier och 22 november · Se mer »

23 november

23 november är den nationella 327:e dagen på året i den gregorianska kalendern (328:e under skottår).

Ny!!: Bakterier och 23 november · Se mer »

26 november

26 november är den 330:e dagen på året i den gregorianska kalendern (331:a under skottår).

Ny!!: Bakterier och 26 november · Se mer »

30 november

30 november är den 334:e dagen på året i den gregorianska kalendern (335:e under skottår).

Ny!!: Bakterier och 30 november · Se mer »

Omdirigerar här:

Bacteria, Bacterium, Bakterie, Bakteriecellens utsida, Bakteriell, Bakterierna, Bakteriolog, Bakterium, Eubacteria, Eubakterie, Eubakterier, Mördarbakterien.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »