Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Betesmark

Index Betesmark

Boskap som betar på en äng i Minnesota, USA. Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar.

101 relationer: Afrika, Allmänning, Alvar (landform), Avskogning, Betande, Biologisk mångfald, Biotop, Blandskog, Bockrot, Buske, By, Dagens Nyheter, Danska, De 16 nationella miljömålen, Dialekt, Dikning, Europeiska unionen, Eurostat, Fäboddrift, Fälad, Fåglar, Förmultning, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Gärde, Gård, Gödsel, Göteborgs-Posten, Gemensamma jordbrukspolitiken, Gräs, Gräsmarker, Gröen, Häckning, Häll, Häst, Hed, Hektar, Hundäxing, Idisslare, Igenväxning, Insekter, Jordbearbetning, Jordbruksmark, Jordbrukssamhälle, Jordmån, Käringtand, Köttproduktion, Klapperstensfält, Klöversläktet, Kulturlandskap, Kummin, ..., Kust, Ladugård, Lösdrift, Ljung, Lusernsläktet, Nationalencyklopedin, Naturvårdsverket, Näveväxter, Nötkreatur, Nordamerika, Nordisk familjebok, Odlingslandskap, Odlingsmark, Pampas, Pastoralism, Prärie, Ranch, Rationalisering (ekonomi), Regnskog, Ren, Renskötsel, Sahel, Samer, Sand, Savann, Sidvallsäng, Skörd, Skog, Skogsbruk, Slåtter, Statens jordbruksverk, Stängsel, Stäpp, Strandäng, Svedjebruk, Svenska Dagbladet, Sverige, Sveriges riksdag, Sydamerika, Tamfår, Tamget, Timotej, Träd, Utegångsdjur, Utmark, Vall (jordbruk), Vallväxt, Växt, Vång (jordbruk), Våtmark, Vickersläktet. Förläng index (51 mer) »

Afrika

Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd.

Ny!!: Betesmark och Afrika · Se mer »

Allmänning

En allmänning i Wales. Med allmänning menas en gemensamt ägd (eller nyttjad) jord.

Ny!!: Betesmark och Allmänning · Se mer »

Alvar (landform)

Stora alvaret på Öland Alvar är en landskapstyp som består av ett tunt lager växtlighet på kalkstensberggrund och som inte lämpar sig för åkerbruk.

Ny!!: Betesmark och Alvar (landform) · Se mer »

Avskogning

Avskogning innebär att ett ursprungligen skogtäckt område permanent omvandlas till antingen åkermark, betesmark eller annan öppen mark, antingen genom människans inverkan eller genom naturliga orsaker, till exempel skogsbränder.

Ny!!: Betesmark och Avskogning · Se mer »

Betande

Bete är när ett djur äter växtdelar, ofta på ett sådant sätt att växten överlever.

Ny!!: Betesmark och Betande · Se mer »

Biologisk mångfald

Korallrev tillhör de ekosystem som har den största biologiska mångfalden på jorden. Regnskogar är bra exempel på biologisk mångfald. Det här är en bild från Gambiafloden i Niokolo-Koba nationalpark, i Senegal. Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Biodiversitetskonventionen ("Riokonventionen") som: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Ny!!: Betesmark och Biologisk mångfald · Se mer »

Biotop

Uppdelning i klimattyper och ekotyper enligt Holdridges livszoner. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

Ny!!: Betesmark och Biotop · Se mer »

Blandskog

300px En blandskog är skog som har en betydande förekomst av minst två olika trädslag.

Ny!!: Betesmark och Blandskog · Se mer »

Bockrot

Bockrot, vanlig bockrot eller backanis (Pimpinella saxifraga) är flerårig med en så kallad "månghövdad pålrot", det vill säga en kort kandelaberstam, uppburen av pålroten.

Ny!!: Betesmark och Bockrot · Se mer »

Buske

Nyponros, ''(Rosa dumalis)''. En buske är en flerårig växt med förvedade stammar som grenar ut sig från basen.

Ny!!: Betesmark och Buske · Se mer »

By

Äskhults by, 35 km söder om Göteborg, består av fyra gårdar och är sedan 1981 ett byggnadsminne av riksintresse. By (fornsvenska byr, by, av boa, bo) kan på svenska dels beteckna en namngiven ort bestående av minst två närliggande gårdar och eventuellt flera torp på landsbygden, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning.

Ny!!: Betesmark och By · Se mer »

Dagens Nyheter

DN:s tryckeri i Klarakvarteren, 1914. DN:s personal 1914. Handsätteriet i Klarakvarteren, 1930-tal. Tidningshuset i Klarakvarteren, 1964. Entrén till DN-huset 2007. Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största morgontidning.

Ny!!: Betesmark och Dagens Nyheter · Se mer »

Danska

Danska (dansk) är ett östnordiskt språk som är nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danskar.

Ny!!: Betesmark och Danska · Se mer »

De 16 nationella miljömålen

De 16 nationella miljökvalitetsmålen, varav 15 miljökvalitetsmål antogs 1999 av Sveriges riksdag.

Ny!!: Betesmark och De 16 nationella miljömålen · Se mer »

Dialekt

En dialekt (av grekiska διάλεκτος; diálektos) eller ett mål (bygdemål, folkmål, allmogemål) är en språklig varietet med regional (geografisk) bas och viss tidsmässig konstans i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass.

Ny!!: Betesmark och Dialekt · Se mer »

Dikning

Dikning är en vattenverksamhet som syftar till att leda bort överflödigt vatten från mark.

Ny!!: Betesmark och Dikning · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Betesmark och Europeiska unionen · Se mer »

Eurostat

Eurostat är ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen med uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för Europeiska unionen och dess medlemsstater.

Ny!!: Betesmark och Eurostat · Se mer »

Fäboddrift

Fäboddrift vid Axi fäbodar i Mora socken, foto av Karl Lärka 1920. '''Fäbodtåg''' med fäbodjäntor och vallgosse ankommer till fäbodvall (illustration i ''Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige'' av hans besök i Hälsingland, 1908). Bastberget i Gagnefs kommun sommaren 1982 med kor på bete. Fäboddrift, eller fäbodväsen, är drivning av mjölkboskap till sommarbete vid en fäbodvall, antingen i en skog eller vid ett fjäll i Skandinavien.

Ny!!: Betesmark och Fäboddrift · Se mer »

Fälad

Enefälad en vårvinterdag. Fälad är ett gammalt och fortfarande använt, sydsvenskt (särskilt skånskt) ord för betesmarker på det som var allmänningar eller utmarker.

Ny!!: Betesmark och Fälad · Se mer »

Fåglar

Fåglar (Aves) är en klass tvåbenta, endoterma (jämnvarma), äggläggande ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar.

Ny!!: Betesmark och Fåglar · Se mer »

Förmultning

Förmultning är mikrobiologisk nedbrytning av kolhydratrika organiska rester vid god tillgång på syre.

Ny!!: Betesmark och Förmultning · Se mer »

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

FAO:s huvudkontor i Rom. Logotyp. Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, som brukar förkortas FAO (efter det engelska namnet: Food and Agriculture Organization of the United Nations), är det äldsta av Förenta nationernas (FN) fackorgan och leder FN:s och det internationella samfundets arbete för att bekämpa fattigdom och svält och dess syfte är att nå målet en värld utan hunger.

Ny!!: Betesmark och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation · Se mer »

Gärde

Gärde betydde ursprungligen hägnad, men används idag vanligen för att beteckna den sammanhängande, till ett skifte hörande åkerjorden.

Ny!!: Betesmark och Gärde · Se mer »

Gård

Bondgård i Ontario, Kanada, september 2002. Med gård eller bondgård avses vanligen en samling byggnader som utgör mittpunkten för en jordbruksenhet (särskilt i sydsvenskt språkbruk) och som bebos av en familj.

Ny!!: Betesmark och Gård · Se mer »

Gödsel

Gödsel, gödningsmedel, är substanser som används för att förbättra jordmånen, inom trädgårds- och jordbruk, för att främst få de odlade växterna att växa snabbare.

Ny!!: Betesmark och Gödsel · Se mer »

Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten (GP) är en svensk liberal dagstidning, vars främsta spridningsområde är Göteborg med omnejd.

Ny!!: Betesmark och Göteborgs-Posten · Se mer »

Gemensamma jordbrukspolitiken

En stor del av unionens budget går till den gemensamma jordbrukspolitiken. Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (franska: Politique Agricole Commune PAC, engelska: Common Agricultural Policy, CAP) utgör ett av Europeiska unionens befogenhetsområden.

Ny!!: Betesmark och Gemensamma jordbrukspolitiken · Se mer »

Gräs

Gräs (Poaceae, tidigare Gramineae) är en familj enhjärtbladiga växter med omkring 9 000 arter i hela världen.

Ny!!: Betesmark och Gräs · Se mer »

Gräsmarker

Prärie i South Dakota, USA. Savann nära Dindéresso i Burkina Faso. Vologda, Ryssland. Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter.

Ny!!: Betesmark och Gräsmarker · Se mer »

Gröen

---- Gröen (Poa) är ett släkte i familjen gräs, som omfattar cirka 500 arter som växer i tempererade zoner på både norra och södra halvklotet.

Ny!!: Betesmark och Gröen · Se mer »

Häckning

En hona av svart rödstjärt (''Phoenicurus ochruros'') matar sina ungar. Häckning kallas fåglarnas reproduktionsperiod, från parningslek och parning till dess att ungarna kan lämna boet.

Ny!!: Betesmark och Häckning · Se mer »

Häll

Hällar i Stockholms skärgård En häll, berghäll eller hälleberget kallas det man ser som blottad berggrund.

Ny!!: Betesmark och Häll · Se mer »

Häst

Tamhäst (Equus ferus caballus) är en domesticerad underart av vildhästen som tillhör släktet hästar (Equus).

Ny!!: Betesmark och Häst · Se mer »

Hed

Hed på Tjörn, utanför Göteborg. Användes som gravfält under stenåldern. Alpint hedlandskap vid High Shelf Camp nära Mount Anne på Tasmanien. Tallhed i Storsands naturreservat, Kramfors kommun. Hed är ett landskap (eller ekologisk biotop) som är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs.

Ny!!: Betesmark och Hed · Se mer »

Hektar

Hur en hektar och en ar definieras (på engelska). Hektar (ha) är en areaenhet som förtecknas med enhetssymbolen ha.

Ny!!: Betesmark och Hektar · Se mer »

Hundäxing

Hundäxing (Dactylis (ibland stavat Dactylus) glomerata) är en flerårig ört tillhörande familjen gräs.

Ny!!: Betesmark och Hundäxing · Se mer »

Idisslare

Idisslare (Ruminantia) är en underordning till ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla).

Ny!!: Betesmark och Idisslare · Se mer »

Igenväxning

Igenväxning är en del i successionen i ett ekosystem.

Ny!!: Betesmark och Igenväxning · Se mer »

Insekter

Ingen beskrivning.

Ny!!: Betesmark och Insekter · Se mer »

Jordbearbetning

Jordbearbetning genom plöjning med hjälp av en traktordragen plog. Jordbearbetning är inom jordbruket ett samlingsnamn för harvning, plöjning och vältning, det vill säga förbereda jorden för odling av gröda.

Ny!!: Betesmark och Jordbearbetning · Se mer »

Jordbruksmark

Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk.

Ny!!: Betesmark och Jordbruksmark · Se mer »

Jordbrukssamhälle

Risodling för hand i Bangladesh. Ett jordbrukssamhälle, bondesamhälle eller agrarsamhälle är en sammanfattande beteckning på ett geografiskt område där produktionen till största del är av jordbrukskaraktär eller där de största värdena skapas inom jordbruket.

Ny!!: Betesmark och Jordbrukssamhälle · Se mer »

Jordmån

Olika sorters jord Jordmån är den övre delen av en jordavlagring där det ursprungliga materialets sammansättning har förändrats genom påverkan av markprocesserna.

Ny!!: Betesmark och Jordmån · Se mer »

Käringtand

Käringtand (Lotus corniculatus) är en ört tillhörande gruppen ärtväxter.

Ny!!: Betesmark och Käringtand · Se mer »

Köttproduktion

Slakthus Köttfärs i en ICA-butik. Köttproduktion är den industri som producerar kött.

Ny!!: Betesmark och Köttproduktion · Se mer »

Klapperstensfält

Klapperstenfält Trollskogen. Fossilt klapperstensfält i Pålamalms naturreservat. Ett klapperstensfält är ett område med klapperstenar, bestående av vanligtvis väl avrundade stenar och ofta även mindre block som har formats av vågor i strandens svallzon.

Ny!!: Betesmark och Klapperstensfält · Se mer »

Klöversläktet

Klöversläktet (Trifolium) är ett släkte med omkring 300 arter i familjen ärtväxter.

Ny!!: Betesmark och Klöversläktet · Se mer »

Kulturlandskap

Las Médulas i provinsen León, Spanien, präglat av gruvbrytning under romartiden. Lovöns kulturlandskap, Stockholms län. Kulturlandskap är ett landskap som människor har påverkat på olika sätt.

Ny!!: Betesmark och Kulturlandskap · Se mer »

Kummin

Kummin (Carum carvi), även kallad brödkummin, är en flerårig växt inom familjen flockblommiga växter.

Ny!!: Betesmark och Kummin · Se mer »

Kust

östkust. Kusten är mellan hav, eller ibland mellan en större insjö och land.

Ny!!: Betesmark och Kust · Se mer »

Ladugård

Svensk ladugård strax utanför Barnarp. En ladugård, eller talspråkligt lagård, är en ekonomibyggnad på en bondgård där man kan ha både djur och foder.

Ny!!: Betesmark och Ladugård · Se mer »

Lösdrift

Lösdrift är ett inhysningssystem för nötkreatur som innebär att djuren inte hålls uppbundna utan kan röra sig fritt inom en viss yta.

Ny!!: Betesmark och Lösdrift · Se mer »

Ljung

Ljung (Calluna vulgaris), även kallad höstljung, är en starkt förgrenad dvärgbuske.

Ny!!: Betesmark och Ljung · Se mer »

Lusernsläktet

Lusernsläktet (Medicago) är ett släkte i familjen ärtväxter med cirka 60 arter från Medelhavsområdet och västra Asien.

Ny!!: Betesmark och Lusernsläktet · Se mer »

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin AB (NE) är ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster.

Ny!!: Betesmark och Nationalencyklopedin · Se mer »

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet.

Ny!!: Betesmark och Naturvårdsverket · Se mer »

Näveväxter

Omogen frukt hos ''Geranium pratense''. Näveväxter (Geraniaceae) är en växtfamilj med omkring 750 arter i 14 släkten.

Ny!!: Betesmark och Näveväxter · Se mer »

Nötkreatur

kalv. Nötkreatur (Bos taurus), också kallade nöt, nötdjur, nötboskap, kor eller i dagligt tal kossor, är domesticerade klövdjur av familjen oxdjur, det vill säga vanliga kor, tjurar, kvigor och kalvar.

Ny!!: Betesmark och Nötkreatur · Se mer »

Nordamerika

Nordamerika är en världsdel som omfattar den norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

Ny!!: Betesmark och Nordamerika · Se mer »

Nordisk familjebok

Nordisk familjebok är ett klassiskt svenskt uppslagsverk. Den första upplagan kom ut i 20 volymer under åren 1876–1899. Den andra upplagan, vanligen kallad Uggleupplagan, kom ut i 38 volymer 1904–1926. Senare trycktes ytterligare tre koncentrerade upplagor.

Ny!!: Betesmark och Nordisk familjebok · Se mer »

Odlingslandskap

Odlingslandskap vid Ladviks gård, Södermanland, juli 2013 Odlingslandskap är det gemensamma namnet på de åkrar, ängar och hagar, som brukats och alltjämt brukas av bofasta bönder.

Ny!!: Betesmark och Odlingslandskap · Se mer »

Odlingsmark

Rapsfält vid Tappström, Ekerö. Odlingsmark är ett samlingsbegrepp för olika marker som lämpar sig för uppodling.

Ny!!: Betesmark och Odlingsmark · Se mer »

Pampas

Karta över Pampas. Pampas (spanska La Pampa) är ett bördigt slättland i sydöstra Sydamerika.

Ny!!: Betesmark och Pampas · Se mer »

Pastoralism

Pastoralism är en term inom antropologin för nomadiserande boskapsskötsel.

Ny!!: Betesmark och Pastoralism · Se mer »

Prärie

Prärie kallas de stora grässlätter som finns i centrala Nordamerika, framför allt i Great Plains-området.

Ny!!: Betesmark och Prärie · Se mer »

Ranch

Ranch i Montana i USA. En ranch (urspr. från spanskans rancho) är ett landområde, inklusive bondgårdsbyggnader, primärt avsett för boskapsuppfödning.

Ny!!: Betesmark och Ranch · Se mer »

Rationalisering (ekonomi)

Rationalisering, åtgärd som vidtas för att öka produktiviteten i en verksamhet.

Ny!!: Betesmark och Rationalisering (ekonomi) · Se mer »

Regnskog

Amazonas regnskog. Regnskog på Marquesasöarna, Franska Polynesien. Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året.

Ny!!: Betesmark och Regnskog · Se mer »

Ren

Ren (Rangifer tarandus) är ett arktiskt hjortdjur som förekommer på tundran och i det boreala skogsområdet i norra Eurasien, norra Nordamerika, på Grönland och flera arktiska öar.

Ny!!: Betesmark och Ren · Se mer »

Renskötsel

Renskötsel i Sverige. Renskötsel är att äga och kontrollera tama eller halvvilda renar och att använda dem för sin försörjning, exempelvis genom att tillvarata mjölk, kött och skinn eller genom att använda renarna som drag- eller lastdjur eller som lockdjur vid vildrensjakt.

Ny!!: Betesmark och Renskötsel · Se mer »

Sahel

Ungefärlig utbredning av Sahelregionen 371x371px Sahel (av arabiska: ساحل, sahil, "Saharas gräns") är en halvtorr gränszon i Afrika söder om Sahara och norr om de mer bördiga områdena söderut.

Ny!!: Betesmark och Sahel · Se mer »

Samer

Sápmi eller Samelands ungefärliga utbredning – som skiljer mellan olika källor. Området sträcker sig över största delen av Nordkalotten och en bit söder därom. Samer (nordsamiska sámit eller sápmelaččat, äldre och obsolet benämning lappar i Sverige och Finland samt finner i Norge) är ursprungsbefolkning i Sameland (Sápmi), ett ej väldefinierat område i norra Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

Ny!!: Betesmark och Samer · Se mer »

Sand

Sand. Sand, finkornigt (0,06–2 mm) granulärt material från bergarter, vanligen mestadels bestående av kiseldioxid och silikater.

Ny!!: Betesmark och Sand · Se mer »

Savann

Savann i Tarangire nationalpark, Tanzania. Tarangire Nationalpark, Tanzania. En typisk savann är ett slättområde i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd.

Ny!!: Betesmark och Savann · Se mer »

Sidvallsäng

Sidvallsäng är lågtliggande, fuktig (sidlänt) ängsmark, vanligen en strandäng.

Ny!!: Betesmark och Sidvallsäng · Se mer »

Skörd

Spannmålsskörd i Australien, cirka 1900 Halmrundbalar på ett fält efter skörden. Skörd är insamling av växter eller växtdelar, antingen odlad på åkrar och ängar eller vild i skog och mark, för förädling eller konsumtion.

Ny!!: Betesmark och Skörd · Se mer »

Skog

Bokskog i Schleswig-Holstein, Tyskland. Regnskog i Senegal. En skog är ett större trädbevuxet område.

Ny!!: Betesmark och Skog · Se mer »

Skogsbruk

"Sent mogna vildmarkens skördar". Detalj vid entrén till Nordiska museet. Skogsbruk eller skogshushållning är utnyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.

Ny!!: Betesmark och Skogsbruk · Se mer »

Slåtter

Slåtter med lie i Schweiz under första världskriget. Slåtter eller vallskörd är avverkning av högt gräs i avsikt att få hö till foder till nötkreatur, hästar och får.

Ny!!: Betesmark och Slåtter · Se mer »

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är en svensk förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Ny!!: Betesmark och Statens jordbruksverk · Se mer »

Stängsel

Ett viltstängsel Ett stängsel är en anordning som hindrar passage.

Ny!!: Betesmark och Stängsel · Se mer »

Stäpp

Vår på stäppen i västra Kazakstan. Stäpp (av ryska степь, step), eller grässavann, är ett biom vars ekosystem karaktäriseras av gräsmark eller trädlöst slättland och som har ett torrt klimat.

Ny!!: Betesmark och Stäpp · Se mer »

Strandäng

Strandäng, mad eller våtäng är en del av en strand där det växer höga gräs och örter.

Ny!!: Betesmark och Strandäng · Se mer »

Svedjebruk

Svedjebruk i Eno, Finland, 1893 Svedjebruk innebär att ett skogsområde bränns för att tillfälligt användas för sädesodling och bete som ett led i växelbruk.

Ny!!: Betesmark och Svedjebruk · Se mer »

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, SvD, eller "Svenskan", är Sveriges tredje största abonnerade morgontidning och utges i Stockholm.

Ny!!: Betesmark och Svenska Dagbladet · Se mer »

Sverige

Sverige (officiellt) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Ny!!: Betesmark och Sverige · Se mer »

Sveriges riksdag

Riksdagshusets entré. I plenisalen (kammaren) är ledamöterna, vid votering, placerade efter valkrets. Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.

Ny!!: Betesmark och Sveriges riksdag · Se mer »

Sydamerika

Sydamerika är en världsdel som utgör den södra delen av den amerikanska dubbelkontinenten, med Stilla havet i väster, Atlanten i öster, Antarktis i söder och Karibiska havet i norr.

Ny!!: Betesmark och Sydamerika · Se mer »

Tamfår

Tamfåret är en domesticerad variant av får.

Ny!!: Betesmark och Tamfår · Se mer »

Tamget

Tamget (Capra aegagrus hircus) är ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur.

Ny!!: Betesmark och Tamget · Se mer »

Timotej

Timotej, ängstimotej, Phleum pratense L., är ett av de mest allmänna ängsgräsen.

Ny!!: Betesmark och Timotej · Se mer »

Träd

Björkar i Torsång. En pilstam vid Lindesjön. Träd i Tanzania. Träd är en mångårig växt som är bunden till ståndort och består av ved.

Ny!!: Betesmark och Träd · Se mer »

Utegångsdjur

Utegångsdjur syftar till de nötdjur som bereds möjlighet att under delar, eller hela tiden under de kalla delarna av året vistas ute.

Ny!!: Betesmark och Utegångsdjur · Se mer »

Utmark

Utmarker är en gammal benämning på de jordbruksmarker och den skog som ligger bortanför den egna gårdens åkrar, vallar och betesmarker.

Ny!!: Betesmark och Utmark · Se mer »

Vall (jordbruk)

En vall är en åker som är besådd med vallväxter.

Ny!!: Betesmark och Vall (jordbruk) · Se mer »

Vallväxt

Vallväxter är de växter som kommer till användning vid vallodling i jordbruket.

Ny!!: Betesmark och Vallväxt · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Betesmark och Växt · Se mer »

Vång (jordbruk)

Vång som mer specialiserad term var del av en bys åkermark på treskiftets tid, före enskiftet.

Ny!!: Betesmark och Vång (jordbruk) · Se mer »

Våtmark

Våtmark, även sankmark och sumpmark, är enligt den svenska våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden.

Ny!!: Betesmark och Våtmark · Se mer »

Vickersläktet

Vickersläktet (Vicia) är ett släkte i familjen ärtväxter, med cirka 150 kända arter.

Ny!!: Betesmark och Vickersläktet · Se mer »

Omdirigerar här:

Betesvall, Efterbete, Hagmark, Mosaikbete, Naturbetesmark, Skogsbete.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »