Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Biotop

Index Biotop

Uppdelning i klimattyper och ekotyper enligt Holdridges livszoner. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

25 relationer: Öken, Bäck (vattendrag), Biologi, Biom, Biotopskyddsområde, Djurgeografisk region, Ekoregion, Endemism, Habitat, Hav, Hällmarksskog, Insjö, Kärr, Korallrev, Landskap (terräng), Lövskog, Lövsumpskog, Mosse, Nyckelbiotop, Odlingszon, Organism, Regnskog, Savann, Stäpp, Strand.

Öken

Jordens ökenområden. Öken är ett landområde med mycket sparsam nederbörd och ofta hög avdunstning som därigenom har ingen eller mycket sparsamt med växtlighet. Djur och växter i öknen är ofta starkt specialiserade och måste tåla både höga samt låga temperaturer och klara sig på lite vatten eller ojämn tillgång till vatten.

Ny!!: Biotop och Öken · Se mer »

Bäck (vattendrag)

Bäck nedanför Njupeskärs vattenfall i Dalarna. En bäck är ett litet vattendrag, vanligen mindre än en å eller flod.

Ny!!: Biotop och Bäck (vattendrag) · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Biotop och Biologi · Se mer »

Biom

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen.

Ny!!: Biotop och Biom · Se mer »

Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområde Korpberget, 2010. Biotopskyddsområde är små biotopområden med speciella livsmiljöer för växter och djur som kan skyddas genom klassificering som biotopskyddsområde.

Ny!!: Biotop och Biotopskyddsområde · Se mer »

Djurgeografisk region

Antarktiska regionen visas inte. En djurgeografisk region, även kallad faunaregion eller zoogeografisk region är en del av biosfären som har en karakteristisk fauna.

Ny!!: Biotop och Djurgeografisk region · Se mer »

Ekoregion

Ekoregion (ekologisk region), ibland kallad bioregion är ett ekologiskt och geografiskt område som är mindre än en djurgeografisk region men stort nog att innefatta ett flertal olika biotoper.

Ny!!: Biotop och Ekoregion · Se mer »

Endemism

Mauifink (''Pseudonestor xanthophrys'') tillhör gruppen hawaiifinkar som är endemisk för ögruppen Hawaii. Endemism är inom biologi och ekologi när ett taxon bara förekommer inom ett specifikt område.

Ny!!: Biotop och Endemism · Se mer »

Habitat

Habitat, lokal, lokalitet eller fyndort är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.

Ny!!: Biotop och Habitat · Se mer »

Hav

Hav Karta som visar havsdjup i världshaven. Satelliter har kartlagt berg och gravar på havsbotten större än tio kilometer genom att registrera gravitationell distorsion på havsytan.Karta: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML NOAA, 1995. (PD) Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område.

Ny!!: Biotop och Hav · Se mer »

Hällmarksskog

Hällmarksskog eller hällmarkstallskog är en nordisk vegetationstyp som växer på hällmark, det vill säga urberg.

Ny!!: Biotop och Hällmarksskog · Se mer »

Insjö

Mälaren en dag i maj 2005. Mälaren är Sveriges tredje största insjö Den avlägsna sjön Övre Hillen i Dalarna tillhör ett avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön i Norrström i Stockholm En insjö eller bara sjö (IPA: eller) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag.

Ny!!: Biotop och Insjö · Se mer »

Kärr

Kärr. Kärr är en typ av våtmark.

Ny!!: Biotop och Kärr · Se mer »

Korallrev

Illustration av korallrevens uppbyggnad.250px Korallrev är stora kalkstrukturer som bildas av koralldjurens skelett på havets botten - vilket förklarar varför det tagit många miljoner år att bygga upp de rev vi har idag.

Ny!!: Biotop och Korallrev · Se mer »

Landskap (terräng)

Landskap. Stadslandskap. Ett landskap: Barrskog (kulturskog) i Ånnaboda i Kilsbergen. Ett landskap: Skånsk slätt med pilevall Ingelstorps ängar, i bakgrunden Hammars backar nära Kåseberga i sydöstra Skåne. Ungersk landsbygd, en del av Pusztan intill gränsen mot Rumänien. Meditationslunden på Skogskyrkogården i Stockholm, ett landskap utformat av arkitekter. Ett landskap är ett geografiskt område med dess synlig geologisk, topografiska, biologisk och kulturella karaktär.

Ny!!: Biotop och Landskap (terräng) · Se mer »

Lövskog

Lövskog i sydöstra Tyskland Lövskog är skog bildad av träd med löv, relativt tunna breda blad.

Ny!!: Biotop och Lövskog · Se mer »

Lövsumpskog

Lövsumpskog, även fuktlövskog, är en svensk biotop, som består av lövträdsdominerad sumpskog med ett bestånd av lövträd understigande 50 % ädellövträd.

Ny!!: Biotop och Lövsumpskog · Se mer »

Mosse

Traneröds mosse i Klåveröd är västra Skånes enda orörda högmosse, med ett torvdjup på cirka tio meter. En mosse är våtmark och myr vars vatten nästintill enbart kommer från direkt nederbörd.

Ny!!: Biotop och Mosse · Se mer »

Nyckelbiotop

Nyckelbiotop är ett kvalitetsbegrepp inom naturvård.

Ny!!: Biotop och Nyckelbiotop · Se mer »

Odlingszon

En odlingszon eller växtzon är ett område där man anser att klimatbetingelserna och årstidernas påverkan på växter är så likartade att man kan ringa in det området och skilja det från sin omgivning.

Ny!!: Biotop och Odlingszon · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Biotop och Organism · Se mer »

Regnskog

Amazonas regnskog. Regnskog på Marquesasöarna, Franska Polynesien. Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året.

Ny!!: Biotop och Regnskog · Se mer »

Savann

Savann i Tarangire nationalpark, Tanzania. Tarangire Nationalpark, Tanzania. En typisk savann är ett slättområde i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd.

Ny!!: Biotop och Savann · Se mer »

Stäpp

Vår på stäppen i västra Kazakstan. Stäpp (av ryska степь, step), eller grässavann, är ett biom vars ekosystem karaktäriseras av gräsmark eller trädlöst slättland och som har ett torrt klimat.

Ny!!: Biotop och Stäpp · Se mer »

Strand

En strand Stränder, limnisk våtmark, i Japan. En sandstrand kan vara en populär plats för solbad. Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land.

Ny!!: Biotop och Strand · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »