Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Blodpropp

Index Blodpropp

Blodpropp, även kallad trombos, är ett tillstånd som orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen.

41 relationer: Aortaaneurysm, Artär, Blod, Blodkärl, Blodkoagulering, Datortomografi, Diabetes, Djup ventrombos, Dyspné, Emboli, Giftstruma, Hjärna, Hjärninfarkt, Hjärta, Hjärtinfarkt, Hypertoni, Inflammation, Ischemi, Kolesterol, Kranskärl, Lunga, Lungemboli, Medicinsk bildvetenskap, Motionsidrott, Organ, P-piller, Rökning, Skintigrafi, Stillasittande livsstil, Stress, Stroke, Symtom, Syrgasbrist, Transitorisk ischemisk attack, Tromboembolism, Trombofili, Ultraljud, Värmeslag, Ven (blodkärl), Ventrombos, 1177 Vårdguiden.

Aortaaneurysm

Schematisk bild över aorta, markerad i rött. Njurarna är markerade som två bönformade organ i buken; aorta nedanför dessa kallas bukaorta. Övriga delar av aorta kallas gemensamt torakala aorta. Aortaaneurysm eller aortabråck avser artärbråck på stora kroppspulsådern, aorta, ett tillstånd där blodkärlen vidgas och blodfylls på grund av försvagning av kärlväggen.

Ny!!: Blodpropp och Aortaaneurysm · Se mer »

Artär

Ett tvärsnitt av en artär från människa. Artärer (latin: singular arteria, plural arteriae) avser de blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens celler och syrefattigt blod till lungorna.

Ny!!: Blodpropp och Artär · Se mer »

Blod

Röda blodkroppar (erytrocyter). Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl).

Ny!!: Blodpropp och Blod · Se mer »

Blodkärl

Människans blodkärl kring huvudet enligt Albrecht von Haller. Synliga blodådror på en människoarm. Blodkärl är rörformiga strukturer i ett djurs kropp som försörjer alla vävnader och organ med blod.

Ny!!: Blodpropp och Blodkärl · Se mer »

Blodkoagulering

Blodkoagulering är den viktigaste delen i hemostasen, det vill säga kroppens sätt att hindra och klara av blodförlust vid skador.

Ny!!: Blodpropp och Blodkoagulering · Se mer »

Datortomografi

Modern datortomograf från Siemens Medical Solutions Datortomografi, oftast förkortat DT alternativt CT (av engelskans computed tomography), även kallad skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten (slätröntgen).

Ny!!: Blodpropp och Datortomografi · Se mer »

Diabetes

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1 Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.

Ny!!: Blodpropp och Diabetes · Se mer »

Djup ventrombos

Djup ventrombos (DVT) är det märkbara uttrycket för tromboembolism i vener,http://emedicine.medscape.com/article/1911303-overview och innebär att en blodpropp (trombos) bildas i de djupa venerna, vilket när det inträffar vanligen drabbar ett ben men kan också uppkomma i andra kroppsdelar.

Ny!!: Blodpropp och Djup ventrombos · Se mer »

Dyspné

Dyspné, andnöd, är en obehaglig känsla av att inte kunna få luft, vilket kan leda till hyperventilation.

Ny!!: Blodpropp och Dyspné · Se mer »

Emboli

Emboli (singular: embolus) eller embolism, av grekiskans έμβολος, "propp", "plugg", är ett sjukdomstillstånd när en kropp, till exempel en blodpropp eller en luftbubbla, vandrar i blodkärlen och blockerar dessa.

Ny!!: Blodpropp och Emboli · Se mer »

Giftstruma

Giftstruma, vetenskapligt namn hypertyreos, är en endokrin sjukdom som yttrar sig i att sköldkörteln tillverkar för mycket tyreoideahormoner (T4 eller T3), vilket leder till för hög ämnesomsättning.

Ny!!: Blodpropp och Giftstruma · Se mer »

Hjärna

Hjärnan är det organ som styr nervsystemet.

Ny!!: Blodpropp och Hjärna · Se mer »

Hjärninfarkt

Hjärninfarkt, även kallad blodpropp i hjärnan och ischemisk stroke, är en skada i hjärnan orsakad av syrebrist, ofta på grund av en blodpropp i hjärnans blodkärl som ger akut brist i blodtillförseln till en del av hjärnan.

Ny!!: Blodpropp och Hjärninfarkt · Se mer »

Hjärta

Datorgenererat tvärsnitt av ett hjärta. Hjärtat är ett muskulärt organ hos människor och djur, som pumpar blod genom de kärl som är del av kroppens cirkulationssystem.

Ny!!: Blodpropp och Hjärta · Se mer »

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt innebär förlust av hjärtmuskelceller orsakad av långvarig akut syrebrist (hypoxi), till följd av att en blodpropp bildas i kranskärlen i hjärtat.

Ny!!: Blodpropp och Hjärtinfarkt · Se mer »

Hypertoni

Hypertoni, även kallat hypertension, högt blodtryck och arteriell hypertoni, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt.

Ny!!: Blodpropp och Hypertoni · Se mer »

Inflammation

Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.

Ny!!: Blodpropp och Inflammation · Se mer »

Ischemi

Ischemi är en medicinsk term för syrebrist i vävnad, oftast på grund av att en specifik vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov.

Ny!!: Blodpropp och Ischemi · Se mer »

Kolesterol

Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne, som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell.

Ny!!: Blodpropp och Kolesterol · Se mer »

Kranskärl

Mänskligt hjärta med höger och vänster kranskärl. '''RCA'''.

Ny!!: Blodpropp och Kranskärl · Se mer »

Lunga

Lungan (pulmo) är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft, som har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid.

Ny!!: Blodpropp och Lunga · Se mer »

Lungemboli

Lungemboli är proppar i artärer eller artärgrenar i lungan.

Ny!!: Blodpropp och Lungemboli · Se mer »

Medicinsk bildvetenskap

Medicinsk bildvetenskap (engelska: medical imaging) är ett samlingsnamn på tekniker och processer som används för att skapa bilder på människan i medicinskt syfte.

Ny!!: Blodpropp och Medicinsk bildvetenskap · Se mer »

Motionsidrott

I tävlingar som Vasaloppet deltar både motionärer och eliten. Motionsidrott avser idrott där huvudsyftet är att genom fysisk aktivitet vinna bättre kondition och hälsa.

Ny!!: Blodpropp och Motionsidrott · Se mer »

Organ

Inre organ av en kvinnlig människa, teckning av Leonardo da Vinci, omkring 1507. Organ är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form, till exempel hjärta och lunga.

Ny!!: Blodpropp och Organ · Se mer »

P-piller

Karta med p-piller av märket LevlenED, med texten på engelska. P-piller, preventivpiller, är ett preventivmedel för kvinnor i form av tabletter som intas oralt.

Ny!!: Blodpropp och P-piller · Se mer »

Rökning

Masstillverkade cigaretter är idag det vanligaste sättet att röka. Rökning är en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, oftast tobak.

Ny!!: Blodpropp och Rökning · Se mer »

Skintigrafi

Skintigrafi, även scintigrafi, är en undersökningsmetod inom nukleärmedicinen där radioaktiva ämnen injiceras i blodet och söker sig till de organ som ska undersökas.

Ny!!: Blodpropp och Skintigrafi · Se mer »

Stillasittande livsstil

Stillasittande vid dator och tv-spel Stillasittande innebär frånvaro av kontraktion (sammandragning) av kroppens större muskelgrupper till exempel lår- och sätesmuskulatur, dvs muskulär inaktivitet.

Ny!!: Blodpropp och Stillasittande livsstil · Se mer »

Stress

Med stor press på till exempel arbetsplatser är det lätt att man blir stressad. Stress eller adaptionssyndrom är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”.

Ny!!: Blodpropp och Stress · Se mer »

Stroke

Stroke, förr vanligen slaganfall, är ett sjukdomstillstånd där syrebrist i en del av hjärnan leder till celldöd i det drabbade området.

Ny!!: Blodpropp och Stroke · Se mer »

Symtom

Symtom eller Symptom (av grekiska; "tillfällighet, slump, missöde, egenskap, (sjukdoms)tecken", från σύν "samman" och πτῶμα "fall", jämför συμπίπτω sammanfaller i SAOB.) är ett kännetecken på eller en yttring av något (ofta något som tyder på en sjukdom eller funktionsbrist hos människor, djur eller växter).

Ny!!: Blodpropp och Symtom · Se mer »

Syrgasbrist

Syrgasbrist kan definieras som frånvaro av syrgas till exempel vid olika biokemiska processer.

Ny!!: Blodpropp och Syrgasbrist · Se mer »

Transitorisk ischemisk attack

Transitorisk ischemisk attack, förkortat TIA, även kallat mini-stroke, är en övergående störning i blodflödet till en del av hjärnan (cerebral ischemi).

Ny!!: Blodpropp och Transitorisk ischemisk attack · Se mer »

Tromboembolism

Tromboembolism är en sammansättning av orden trombos, som betyder blodpropp, och emboli, som betyder obstruktion av blodkärl.

Ny!!: Blodpropp och Tromboembolism · Se mer »

Trombofili

Trombofili är ett sjukligt tillstånd när blodet koagulerar alltför lätt, och kallas också hyperkoagulabilitet.

Ny!!: Blodpropp och Trombofili · Se mer »

Ultraljud

Foster sett med hjälp av ultraljud. Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel.

Ny!!: Blodpropp och Ultraljud · Se mer »

Värmeslag

Värmeslag, solsting, termoplegi eller helios är en form av för hög kroppstemperatur (hypertermi), ett tillstånd, då en levande organisms kroppstemperatur inom loppet av relativt kort tid blir förhöjd till onormala nivåer.

Ny!!: Blodpropp och Värmeslag · Se mer »

Ven (blodkärl)

Lätt schematisk skiss av en ven i genomskärning, med klaffar – på bilden stora gula sjok – som ska hindra backflöde. Den blå pilen visar blodflödets riktning. På kärlväggens insida ses endotelceller, med cellkärnan utritad. Vener (latin: sing. vēna, plur. vēnae) är blodkärl som leder blod till hjärtat.

Ny!!: Blodpropp och Ven (blodkärl) · Se mer »

Ventrombos

Ventrombos eller blodpropp i vensystemet, är vanligast belägen i de djupa venerna i benen (djup ventrombos).

Ny!!: Blodpropp och Ventrombos · Se mer »

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård.

Ny!!: Blodpropp och 1177 Vårdguiden · Se mer »

Omdirigerar här:

Blodproppar, Trombos, Tromboser.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »