Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Botanik

Index Botanik

Botanik (av grekiska βοτανική, "som rör örter"; även fytologi, "läran om växter") är det område inom biologin som studerar växtriket.

55 relationer: Adventivväxt, Alger, Anatomi, Artportalen, Bakterier, Barrväxter, Biologi, Botanisk ordlista, Botanisk trädgård, Botaniska trädgården, Uppsala, Djur, Djurfoder, Ekologi, Enhjärtbladiga växter, Epifyt, Evolution, Flora (botanik), Fotosyntes, Fykologi, Hed, Historia, Honungsväxt, Hortikultur, Hortonom, Köttätande växter, Koldioxid, Krukväxt, Krydda, Kryptogamer, Kulturväxter, Landskapsarkitektur, Landskapsblommor, Läkemedel, Lista över medicinalväxter, Lista över växtsläkten som förekommer vilt i Sverige, Medicinalväxt, Mikrobiologi, Mykologi, Ogräs, Perenner, Peri fyton historia, Prydnadsväxt, Spånadsväxt, Stenparti, Svampar, Syre, Theofrastos, Trädgårdskonst, Tvåhjärtbladiga växter, Vallväxt, ..., Värdväxt, Växt, Växtfysiologi, Växthusgas, Virus. Förläng index (5 mer) »

Adventivväxt

Adventivväxter eller ruderatväxter är växter som inte tillhör växtplatslandets egen flora, utan som inkommit med handelsvaror, ballast eller liknande.

Ny!!: Botanik och Adventivväxt · Se mer »

Alger

Alger (latin: algae) är de eukaryota organismer som utvinner energi ur ljus genom fotosyntes, vanligen lever i vatten och inte är fanerogamer.

Ny!!: Botanik och Alger · Se mer »

Anatomi

Mondino dei Liuzzi, ''Anathomia'', 1541. Anatomi (av grekiska ἀνατέμνω anatemnō "skära upp", av ἀνά ana "upp" och τέμνω temnō "skära") är den del av biologin som behandlar hur organismer är uppbyggda.

Ny!!: Botanik och Anatomi · Se mer »

Artportalen

Artportalen är ett svenskt elektroniskt, internetbaserat rapportsystem för observationer och information kring svensk flora och fauna som utvecklats och förvaltas av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och som finansieras av Naturvårdsverket.

Ny!!: Botanik och Artportalen · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Botanik och Bakterier · Se mer »

Barrväxter

Barrväxter (Coniferales, Coniferophyta, Coniferae, Pinophyta, Pinophytina, Pinopsida eller Pinales) är ett taxon inom växtriket.

Ny!!: Botanik och Barrväxter · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Botanik och Biologi · Se mer »

Botanisk ordlista

Det här är en lista över ord som är vanligt förekommande inom botaniken.

Ny!!: Botanik och Botanisk ordlista · Se mer »

Botanisk trädgård

Curitiba, Brasilien En botanisk trädgård är en trädgård eller park med växter från olika delar av jorden, vilka i första hand odlas för forskning och undervisning, utförd av botaniker eller hortonomer.

Ny!!: Botanik och Botanisk trädgård · Se mer »

Botaniska trädgården, Uppsala

Botaniska trädgården, vardagligt även Botan, i Uppsala är en av Sveriges äldsta botaniska trädgård, och ligger direkt väster om Uppsala slott.

Ny!!: Botanik och Botaniska trädgården, Uppsala · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Botanik och Djur · Se mer »

Djurfoder

Höstack i Rumänien. Djurfoder/foder är föda till djur vid utfodring av livsmedelsproducerande djur t.ex.

Ny!!: Botanik och Djurfoder · Se mer »

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling.

Ny!!: Botanik och Ekologi · Se mer »

Enhjärtbladiga växter

Enhjärtbladiga gömfröväxter (Monocotyledonae, kallas också Liliopsida) omfattar olika liljeartade växter med gräslikt utseende, flera av familjerna är vattenlevande, och även andra växter såsom palmer och bananväxter.

Ny!!: Botanik och Enhjärtbladiga växter · Se mer »

Epifyt

Epifyter på ett träd Epifyter (av grekiska epi, ’på’, och phyton, ’växt’) är växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem.

Ny!!: Botanik och Epifyt · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Botanik och Evolution · Se mer »

Flora (botanik)

Flora är mångfalden av växter som finns i ett område.

Ny!!: Botanik och Flora (botanik) · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Botanik och Fotosyntes · Se mer »

Fykologi

Kelp-bestånd vid Hazards Bay, Freycinet nationalpark, på Tasmaniens östkust i Australien. Fykologi, eller fukologi, av grekiska phykos, “sjögräs” och logia, “lära”, är läran om alger.

Ny!!: Botanik och Fykologi · Se mer »

Hed

Hed på Tjörn, utanför Göteborg. Användes som gravfält under stenåldern. Alpint hedlandskap vid High Shelf Camp nära Mount Anne på Tasmanien. Tallhed i Storsands naturreservat, Kramfors kommun. Hed är ett landskap (eller ekologisk biotop) som är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs.

Ny!!: Botanik och Hed · Se mer »

Historia

De historiska källornas typologi. Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet.

Ny!!: Botanik och Historia · Se mer »

Honungsväxt

Honungsväxter eller bifoderväxter är växter som uppskattas av bin.

Ny!!: Botanik och Honungsväxt · Se mer »

Hortikultur

Hydroponisk odling av tomater i växthus Hortikultur, läran om trädgårdsodling, är ett ämne som omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus, liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter.

Ny!!: Botanik och Hortikultur · Se mer »

Hortonom

Hortonom är en akademisk yrkestitel för en expert på trädgårdsvetenskap.

Ny!!: Botanik och Hortonom · Se mer »

Köttätande växter

Tätört (''Pinguicula vulgaris'') Köttätande växter, eller insektsätande växter, är de växtarter som får tillskott av kväve och fosfor genom att fånga insekter eller små vattendjur och sedan lösa upp dem med proteinlösande enzymer eller med hjälp av bakterier.

Ny!!: Botanik och Köttätande växter · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid vid en atmosfärs tryck sublimerar mellan gas och fast fas. Flytande koldioxid kan därför bara finnas på stora djup. Koldioxid, kemisk formel CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas.

Ny!!: Botanik och Koldioxid · Se mer »

Krukväxt

Krukväxter eller rumsväxter är växter som planteras och odlas inomhus i blomkrukor.

Ny!!: Botanik och Krukväxt · Se mer »

Krydda

Kryddor i en butik i Goa, Indien En krydda består enligt definitionen av ätliga delar av växter, som traditionellt tillsätts mat på grund av sin smak, arom och färg.

Ny!!: Botanik och Krydda · Se mer »

Kryptogamer

Kryptogamer, vetenskapligt namn Cryptogamae, är en föråldrad taxonomisk grupp levande organismer (svampar, växter, bakterier) som sprider och förökar sig med sporer.

Ny!!: Botanik och Kryptogamer · Se mer »

Kulturväxter

Kulturväxter Kulturväxter är växter som människan på något sätt kunnat dra fördel av och därför börjat odla och ofta även förädla.

Ny!!: Botanik och Kulturväxter · Se mer »

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet för att skapa landmärken och uppnå miljömässiga, beteendemässiga, eller estetiska mål.

Ny!!: Botanik och Landskapsarkitektur · Se mer »

Landskapsblommor

Landskapsblomman är en av de symboler som traditionellt tilldelas de olika landskapen i Sverige.

Ny!!: Botanik och Landskapsblommor · Se mer »

Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

Ny!!: Botanik och Läkemedel · Se mer »

Lista över medicinalväxter

I dessa växtfamiljer finns växter som har substanser som anses vara läkande.

Ny!!: Botanik och Lista över medicinalväxter · Se mer »

Lista över växtsläkten som förekommer vilt i Sverige

Detta är en lista över växtsläkten som förekommer i Sverige.

Ny!!: Botanik och Lista över växtsläkten som förekommer vilt i Sverige · Se mer »

Medicinalväxt

Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som man framställer läkemedel ur.

Ny!!: Botanik och Medicinalväxt · Se mer »

Mikrobiologi

En klunga av bakterien ''Escherichia coli'' Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.

Ny!!: Botanik och Mikrobiologi · Se mer »

Mykologi

Mykologi Mykologi (av latin myko och -logi) är det vetenskapliga studiet av svampar.

Ny!!: Botanik och Mykologi · Se mer »

Ogräs

Maskros är ett vanligt ogräs. Blåklint kan uppfattas som ett ogräs. Kirskål betraktas ofta som ogräs Ogräset svinmålla kan ätas på samma sätt som spenat. Ogräs eller skadeväxter är kärlväxter som växer på platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält, trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar, gator och torg.

Ny!!: Botanik och Ogräs · Se mer »

Perenner

En perennrabatt i Enköping. Perenner (av latin per, för/genom, och annus, år) är fleråriga örtartade växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren.

Ny!!: Botanik och Perenner · Se mer »

Peri fyton historia

Peri fyton historia, försättsblad till 1644 års bokutgåva. Peri fyton historia (grekiska: Περὶ φυτῶν ἱστορία, latin: Historia Plantarum, Om växternas historia) är en av de äldsta vetenskapliga skrifterna i ämnet botanik.

Ny!!: Botanik och Peri fyton historia · Se mer »

Prydnadsväxt

Blommor i en stadspark En prydnadsväxt är en växt som odlas för sitt utseende till skillnad från en nyttoväxt som odlas för att den ger föda eller någon annan råvara.

Ny!!: Botanik och Prydnadsväxt · Se mer »

Spånadsväxt

Spånadsväxter är en beteckning för (nytto)växter som används för produktion av garn, tråd, vävnader eller rep.

Ny!!: Botanik och Spånadsväxt · Se mer »

Stenparti

Stenparti i Kew Gardens, Storbritannien. Ett stenparti är en del av en trädgård eller park som är avsedd att likna en naturlig växtplats för bergs- eller fjällväxter.

Ny!!: Botanik och Stenparti · Se mer »

Svampar

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter.

Ny!!: Botanik och Svampar · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Botanik och Syre · Se mer »

Theofrastos

Staty föreställande Theofrastos. ''Historia Plantarum'' 1549. Theofrastos, grekiska Θεόφραστος Theόphrastos, latin Theophrastus, född 371 f.Kr. i Eresos på Lesbos, död 286 f.Kr. i Aten, var en grekisk filosof och naturforskare.

Ny!!: Botanik och Theofrastos · Se mer »

Trädgårdskonst

Schematisk ritning av en '''traditionell persisk trädgård''' med en fontän i mitten, växter (orange), gångvägar (brunt), träd (grönt) och palatset (beige). Trädgårdskonst är konstformen kring att designa och utforma och anlägga en trädgård.

Ny!!: Botanik och Trädgårdskonst · Se mer »

Tvåhjärtbladiga växter

De tvåhjärtbladiga växterna (även dikotyledoner) utgjorde en klass i den botaniska systematiken och omfattade flertalet svenska växtfamiljer.

Ny!!: Botanik och Tvåhjärtbladiga växter · Se mer »

Vallväxt

Vallväxter är de växter som kommer till användning vid vallodling i jordbruket.

Ny!!: Botanik och Vallväxt · Se mer »

Värdväxt

Värdväxt är dels en växt som vissa ryggradslösa djur såsom insekter lever på och äter av under sina tidiga stadier, dels en växt som en parasit hämtar sin näring från.

Ny!!: Botanik och Värdväxt · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Botanik och Växt · Se mer »

Växtfysiologi

Växtfysiologi är läran om växternas fysiologi.

Ny!!: Botanik och Växtfysiologi · Se mer »

Växthusgas

Skorsten till ett kraftvärmeverk i Schweiz. Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning.

Ny!!: Botanik och Växthusgas · Se mer »

Virus

Mikroskopfoto av influensavirus (förstorat ungefär 70 000 gånger). Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.

Ny!!: Botanik och Virus · Se mer »

Omdirigerar här:

Botanices, Botaniken, Botaniker, Botanisk, Botanist, Floristik, Fytologi, Växtbiologi, Växtkunskap, .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »