Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Bränsle

Index Bränsle

Stenkol. Ett bränsle är en substans som genom förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs.

51 relationer: Antracit, Arbete, Avföring, Bakbrand, Biobränsle, Biodrivmedel, Biogas, Biomass to liquid, Biomassa, Bränslecell, Byggnadsuppvärmning, Dimetyleter, Drivmedel, Eld, Elektricitet, Energi, Etanol (motorbränsle), Förbränning, Förnybara energikällor, Fett, Fission, Flis, Fossila bränslen, Fusion, Gas to liquids, Geologi, Industrialisering, Jetbränsle, Kärnreaktion, Kemisk reaktion, Kol, Kol (bränsle), Kondensering, Kraftverk, Latin, Matlagning, Metan, Metanhydrat, Naturgas, Oljesand, Oljeskiffer, Paleontologi, Pelletter, Petroleum, Rapsmetylester, Sädesslag, Stenkol, Syntesgas, Trä, Uran, ..., Väte. Förläng index (1 mer) »

Antracit

Antracit är en typ av bergart och det högsta metamorfiska stadiet av kol.

Ny!!: Bränsle och Antracit · Se mer »

Arbete

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster.

Ny!!: Bränsle och Arbete · Se mer »

Avföring

Avföring (latin: faeces) är den substans som återstår av födan efter att den passerat genom en organism, som absorberat delar av dess näringsinnehåll.

Ny!!: Bränsle och Avföring · Se mer »

Bakbrand

En bakbrand är en brand som kan inträffa i en bränsleanläggning där bränslet kontinuerligt eller automatiskt matas in i brännkammaren allt eftersom bränslet brinner upp.

Ny!!: Bränsle och Bakbrand · Se mer »

Biobränsle

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa).

Ny!!: Bränsle och Biobränsle · Se mer »

Biodrivmedel

São Paulo, Brasilien. Biodrivmedel är flytande drivmedel som framställts av förnybar råvara, till skillnad från fossila bränslen som är en ändlig, icke-förnybar råvara.

Ny!!: Bränsle och Biodrivmedel · Se mer »

Biogas

Biogasverket i Skellefteå. Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material.

Ny!!: Bränsle och Biogas · Se mer »

Biomass to liquid

Biomass to liquid (BTL) är en metod att framställa vätskeformigt biobränsle ur biomassa.

Ny!!: Bränsle och Biomass to liquid · Se mer »

Biomassa

Biomassa är materia som ingår i levande organismer.

Ny!!: Bränsle och Biomassa · Se mer »

Bränslecell

Bränslecell (med som elektrolyt en keramisk oxid) En bränslecell omvandlar kemisk energi från ett bränsle plus ett oxidationsmedel till elektricitet, detta genom en kemisk reaktion varvid bränslet oxideras vid anoden och oxidationsmedlet reduceras vid katoden.

Ny!!: Bränsle och Bränslecell · Se mer »

Byggnadsuppvärmning

Byggnadsuppvärmning, lokaluppvärmning eller bara uppvärmning syftar till att hålla inomhusluftens temperatur tillräckligt hög.

Ny!!: Bränsle och Byggnadsuppvärmning · Se mer »

Dimetyleter

Dimetyleter (DME) är ett drivmedel i gasform, främst ämnat för dieselmotorer.

Ny!!: Bränsle och Dimetyleter · Se mer »

Drivmedel

Drivmedel, bränsle eller annat energimedium som används för att driva ett fordon eller en farkost.

Ny!!: Bränsle och Drivmedel · Se mer »

Eld

Eld. Börjar matoljan brinna kan man enkelt kväva elden med ett kastrullock, försöker man släcka den med vatten blir det lätt som på bilden. Matoljan håller en hög temperatur, vatten sjunker ner i oljan och blir ånga och sprider snabbt brinnande olja. På bilden ser man behållaren med ungefär en liter olja som brandmannen häller cirka en liter vatten på. Eld utgörs av lågor och avger rök. Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle.

Ny!!: Bränsle och Eld · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Bränsle och Elektricitet · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar nukleär energi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Bränsle och Energi · Se mer »

Etanol (motorbränsle)

Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i till exempel personbilar.

Ny!!: Bränsle och Etanol (motorbränsle) · Se mer »

Förbränning

En brinnande tändsticka. Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt.

Ny!!: Bränsle och Förbränning · Se mer »

Förnybara energikällor

Vindkraftspark i Tyskland. Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Ny!!: Bränsle och Förnybara energikällor · Se mer »

Fett

En triglycerid. Smör. Fett är ett energigivande näringsämne, liksom protein och kolhydrater.

Ny!!: Bränsle och Fett · Se mer »

Fission

Schematisk bild av en fissionsprocess. uranatom bombarderas med en neutron mot den klyvningsbara atomkärnan. Kärnan blir då instabil, vilket leder till att atomkärnan går i bitar. Fission betyder klyvning, inom kärnfysiken och kärnkemin klyvningen av atomkärnor, kärnklyvning.

Ny!!: Bränsle och Fission · Se mer »

Flis

Flisning av stamved i en flismaskin Flis är fint sönderdelat, flisat, virke.

Ny!!: Bränsle och Flis · Se mer »

Fossila bränslen

Stenkol En cistern för naturgas Trafiken är i stor utsträckning beroende av fossila bränslen. Bensin och diesel framställs med det fossila bränslet petroleum som råvara. Sundholmen, Helsingfors, som producerar elektricitet och fjärrvärme. Fossila bränslen (från latinets fossus, "uppgrävd") är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken i lito- och pedosfären.

Ny!!: Bränsle och Fossila bränslen · Se mer »

Fusion

Deuterium-tritium-fusion Kärnfusion är den process då atomkärnor smälter samman och bildar större och tyngre kärnor.

Ny!!: Bränsle och Fusion · Se mer »

Gas to liquids

Gas-to-liquids (GTL) står för att en gasformig råvara, till exempel naturgas, fackelgas, biogas, huvudsakligen innehållande metan, omvandlas till flytande drivmedel.

Ny!!: Bränsle och Gas to liquids · Se mer »

Geologi

Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter.

Ny!!: Bränsle och Geologi · Se mer »

Industrialisering

Ångmaskin. Industrialisering är ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Ny!!: Bränsle och Industrialisering · Se mer »

Jetbränsle

Tankbil på plattan på Vancouver International Airport Jetbränsle är bränsle för flygplan som drivs med jetmotorer eller turbopropmotorer, (undantagsvis även kolvmotorer enl dieselprincipen), eller helikoptrar som drivs med turbinmotorer och kallas även för flygfotogen.

Ny!!: Bränsle och Jetbränsle · Se mer »

Kärnreaktion

En kärnreaktion är en ämnesomvandling där en atomkärna, genom att reagera med en annan partikel, genomgår en förändring och bildar en eller flera produkter.

Ny!!: Bränsle och Kärnreaktion · Se mer »

Kemisk reaktion

Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak 389x389px Kemisk reaktion är den kemiska inverkan som två eller flera ämnen utövar på varandra och är en process varvid ett eller flera nya ämnen bildas av andra ämnen vilka härvid helt eller delvis förbrukas.

Ny!!: Bränsle och Kemisk reaktion · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Bränsle och Kol · Se mer »

Kol (bränsle)

'''Stenkol''' '''Träkol''' '''Ett representativt exempel på en kemisk strukturformel för stenkol.''' Varje hörn representerar en kolatom (C), hexagon med ring betyder aromatisk ring. Ju större andel sammanhängande aromatiska ringar, desto hårdare och mer likt grafit är kolet. Kol är en beteckning på ett antal bränslen i fast form, varav flera är naturligen förekommande fossila bränslen.

Ny!!: Bränsle och Kol (bränsle) · Se mer »

Kondensering

Kondens en varm dag på en flaska kallt vatten. Kondensering eller kondensation är en ändring av aggregationstillståndet hos en substans till en tjockare fas, såsom när en gas (eller ånga) övergår till vätska.

Ny!!: Bränsle och Kondensering · Se mer »

Kraftverk

Ett kraftverk, tidigare även kraftstation, är en anläggning för produktion av elektricitet, det vill säga den omvandlar någon annan form av energi till elektrisk energi med hjälp av en generator.

Ny!!: Bränsle och Kraftverk · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Bränsle och Latin · Se mer »

Matlagning

Matlagning, omvandling av livsmedelsråvaror till mat.

Ny!!: Bränsle och Matlagning · Se mer »

Metan

Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4.

Ny!!: Bränsle och Metan · Se mer »

Metanhydrat

Brinnande metanklatrat Metanhydrat eller metanklatrat, är metanhaltig is.

Ny!!: Bränsle och Metanhydrat · Se mer »

Naturgas

En cistern för naturgas Naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan.

Ny!!: Bränsle och Naturgas · Se mer »

Oljesand

Oljesand, ibland även kallad tjärsand, är en naturlig bitumenfyndighet.

Ny!!: Bränsle och Oljesand · Se mer »

Oljeskiffer

Oljeskiffer från Messels gruva, Tyskland. Oljeskiffer är ett samlingsnamn för olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.

Ny!!: Bränsle och Oljeskiffer · Se mer »

Paleontologi

Paleontologi är vetenskapen om förhistoriskt liv, samt organismers evolution och interaktioner med varandra och deras miljö (deras paleoekologi).

Ny!!: Bränsle och Paleontologi · Se mer »

Pelletter

Träpellets för förbränning Foderpellets avsedda för hästar Pellets av uran Pelletter eller vardagligt pellets är material som pressats till små, hårda kulor eller stavar.

Ny!!: Bränsle och Pelletter · Se mer »

Petroleum

Oljepump i delstaten Texas. Petroleum (av grekiskans petra, 'klippa', och oleum, 'olja'), även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från arabiskan och persiskan naft eller på arabiska نفط), är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden.

Ny!!: Bränsle och Petroleum · Se mer »

Rapsmetylester

Rapsmetylester (rapsoljemetylester), förkortat RME, är ett bränsle som ersätter diesel, bland annat för bussar.

Ny!!: Bränsle och Rapsmetylester · Se mer »

Sädesslag

Produkter av olika spannmål. Råg, ett vanligt sädesslag Sädesslag eller (strå)säd kallas de gräsväxter vars frön används som mat.

Ny!!: Bränsle och Sädesslag · Se mer »

Stenkol

Stenkol Stenkol, bituminöst kol, är en typ av den sedimentära bergarten och fossila bränslet kol, med en kolhalt på 85–90 %. Stenkol är också ett äldre namn på den geologiska perioden karbon.

Ny!!: Bränsle och Stenkol · Se mer »

Syntesgas

Syntesgas (även kallat syngas) är en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas.

Ny!!: Bränsle och Syntesgas · Se mer »

Trä

Trä sågat i skivor. Trä eller ved är material som fås vid avverkning och bearbetning av träd (samt vissa vedartade gräs etc).

Ny!!: Bränsle och Trä · Se mer »

Uran

Uran är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna.

Ny!!: Bränsle och Uran · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Bränsle och Väte · Se mer »

Omdirigerar här:

Bränslen, Motorbränsle, Syntetiska bränslen.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »