Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Bruttonationalprodukt

Index Bruttonationalprodukt

Nominell BNP (nedre bilden) jämfört med köpkraftsparitetsjusterat (PPP) BNP (övre), från CIA World Factbook (2008) BNP (PPP) per capita Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år.

26 relationer: Avskrivning, BNP-deflator, Bruttonationalinkomst, Export, Förädlingsvärde, Försörjningsbalans, Ginikoefficient, Human Development Index, Ideell, Import, Investering, Köpkraftsparitet, Konsumentprisindex, Konsumtion, Levnadsstandard, Lista över länder efter BNP, Lista över länder efter BNP (PPP), Lista över länder efter BNP (PPP) per capita, Martin Seligman, Medellivslängd, Nettonationalprodukt, Per capita, Produktivitet, The Atlantic Monthly, The World Factbook, Utgiftsmetoden.

Avskrivning

Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Avskrivning · Se mer »

BNP-deflator

En BNP-deflator är ett prisindex som används för att mäta prisnivån på alla producerade varor i landet under en viss tid, vanligtvis ett år.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och BNP-deflator · Se mer »

Bruttonationalinkomst

Bruttonationalinkomst (BNI) är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Bruttonationalinkomst · Se mer »

Export

Export är utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Export · Se mer »

Förädlingsvärde

Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Förädlingsvärde · Se mer »

Försörjningsbalans

Försörjningsbalansen är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Försörjningsbalans · Se mer »

Ginikoefficient

Ginikoefficient är en ekonomiskt måttenhet på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Ginikoefficient · Se mer »

Human Development Index

Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP).

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Human Development Index · Se mer »

Ideell

Ideell är en verksamhet som bedrivs på ett organiserat sätt.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Ideell · Se mer »

Import

Import är köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land eller, som i Sveriges fall, från ett land utanför EU.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Import · Se mer »

Investering

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Investering · Se mer »

Köpkraftsparitet

Skillnader i BNP per capita beroende på om man väljer marknadsväxelkurser eller köpkraftsjusterade valutakurser. Köpkraftsparitet eller köpkraftsjustering (purchasing power parity, PPP) är ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra prisnivån på varor och tjänster mellan olika länder.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Köpkraftsparitet · Se mer »

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån och är en del av Sveriges officiella statistik.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Konsumentprisindex · Se mer »

Konsumtion

Sveriges konsumtion 1993-2005. Miljoner kronor i fasta priser (år 2000). Konsumtion är den slutliga förbrukningen av varor och tjänster.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Konsumtion · Se mer »

Levnadsstandard

Levnadsstandard avser nivån på invånarnas ekonomi och levnadsförhållanden.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Levnadsstandard · Se mer »

Lista över länder efter BNP

Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Lista över länder efter BNP · Se mer »

Lista över länder efter BNP (PPP)

De tio största ekonomierna i världen 2016 enligt BNP (PPP), baserat på statistik från Internationella valutafonden. Detta är en lista över länders samlade bruttonationalprodukt (BNP) från år 2016 med köpkraftsparitet (PPP) som utöver det samlade värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster, plus värdet av bruttoinvesteringar, plus värdet av exporten minus importen också tar hänsyn till levnadskostnad, inflationsnivåer och inte bara växelkurser.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Lista över länder efter BNP (PPP) · Se mer »

Lista över länder efter BNP (PPP) per capita

Världskartan visar länder över och under Världens genomsnittliga BNP (PPP) per capita, utifrån 2012 beräkningar $10,700 Källa: IMF (International Monetary Fund). Blå över Världs-BNP (PPP) per capita Orange under Världs-BNP (PPP) per capita Världskarta över BNP (PPP) per capita baserad på statistik från IMF 2014. Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Lista över länder efter BNP (PPP) per capita · Se mer »

Martin Seligman

Martin Seligman född 12 augusti 1942 i Albany, New York, är en amerikansk psykolog och författare, mest känd för att ha myntat begreppet "inlärd hjälplöshet", något han observerade genom plågsamma försök med hundar.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Martin Seligman · Se mer »

Medellivslängd

Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Medellivslängd · Se mer »

Nettonationalprodukt

Nettonationalprodukten (NNP) är bruttonationalprodukten (BNP) med kapitalförslitning subtraherad.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Nettonationalprodukt · Se mer »

Per capita

Per capita är latin med betydelsen "per person", ordagrant "efter huvuden", och används ofta i statistiska sammanhang för att göra jämförelser, exempelvis BNP per capita.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Per capita · Se mer »

Produktivitet

Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Produktivitet · Se mer »

The Atlantic Monthly

right The Atlantic är en amerikansk tidskrift grundad 1857 under namnet The Atlantic Monthly.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och The Atlantic Monthly · Se mer »

The World Factbook

The World Factbook (också känt som CIA World Factbook) är en årlig publikation som ges ut av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

Ny!!: Bruttonationalprodukt och The World Factbook · Se mer »

Utgiftsmetoden

Utgiftsmetoden är ett av de tre sätt som används vid beräkning av bruttonationalprodukten (BNP).

Ny!!: Bruttonationalprodukt och Utgiftsmetoden · Se mer »

Omdirigerar här:

Bruttonationalprodukten.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »