Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Cell

Index Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

87 relationer: Adenin, Adenosintrifosfat, Adobe Flash, Aminosyror, Anabolism, Bakterier, Budbärar-RNA, Cellandning, Cellcykeln, Celldelning, Cellkärna, Cellmembran, Cellskelett, Cellteorin, Cellvägg, Centriol, Citronsyracykeln, Cytokines, Cytoplasma, Cytosin, Cytosol, Determinering, DNA, Endocytos, Endoplasmatiska nätverket, Enzym, Eukaryoter, Flagell, Fosfolipid, Gen, Genetiska koden, Glukos, Glykolys, Golgiapparaten, Guanin, Histon, Intermediärfilament, Jon, Kapsel, Katabolism, Kodon, Kolhydrat, Koloxid, Kromosom, Kväveoxid, Latin, Lysosom, Människa, Meios, Melaniner, ..., Membranproteiner, Metabolism, Mikrometer, Mikrotubulus, Mitokondrie, Mitos, Morfologi (biologi), Mykoplasma, Nationalencyklopedin, Nervcell, Nukleoid, Organell, Organism, Osmos, Peptid, PH, Pilus, Plasmid, Polymer, Prokaryoter, Protein, Proteinsyntes, Proteinveckning, Receptor, Replikation, Retrovirus, Ribonukleinsyra, Ribosom, Steroid, Syre, Transfer-RNA, Transkription (genetik), Tymin, Vakuol, Växtcell, Vesikel, Virus. Förläng index (37 mer) »

Adenin

Adenin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Cell och Adenin · Se mer »

Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning.

Ny!!: Cell och Adenosintrifosfat · Se mer »

Adobe Flash

Adobe Flash (tidigare Macromedia Flash), eller enbart kallat Flash, är ett datorprogram som används till att skapa animationer, spel och så kallade Rich Internet Applications (RIA) för webben.

Ny!!: Cell och Adobe Flash · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en aminogrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: Cell och Aminosyror · Se mer »

Anabolism

Anabolism (nylat. anabolismus, av grek. anabole) är ämnesomsättningens konstruktiva processer utifrån vilka levande celler omvandlar enkla substanser till mer komplexa sådana, såsom fett och proteiner.

Ny!!: Cell och Anabolism · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Cell och Bakterier · Se mer »

Budbärar-RNA

Budbärar-RNA Budbärar-RNA eller mRNA (från engelska: messenger-RNA) är en sorts RNA.

Ny!!: Cell och Budbärar-RNA · Se mer »

Cellandning

Cellandning kan syfta på två närliggande begrepp.

Ny!!: Cell och Cellandning · Se mer »

Cellcykeln

För varje varv i cellcykeln kopieras varje kromosom så att det finns två lika uppsättningar kromosomer. Cellcykeln är den serie processer som en cell genomlöper under sin livscykel.

Ny!!: Cell och Cellcykeln · Se mer »

Celldelning

300px Celldelning hos en eukaryot - mikrotubuli är grönt på bilden. kromosomerna är blå. Celldelning eller cytokines är den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning.

Ny!!: Cell och Celldelning · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: Cell och Cellkärna · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrundade. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Cell och Cellmembran · Se mer »

Cellskelett

Mikrotubuli. Cellskelettet eller cytoskelettet är en organell som består av trådformade proteinfibrer.

Ny!!: Cell och Cellskelett · Se mer »

Cellteorin

Cellteorin innebär att alla levande organismer består av en eller flera celler och att dessa är de grundläggande byggstenarna.

Ny!!: Cell och Cellteorin · Se mer »

Cellvägg

Växtcell - på illustrationen här är cellväggen det gröna yttersta lagret på cellen En cellvägg är en stödjande vägg i en cell, i huvudsak bestående av cellulosa.

Ny!!: Cell och Cellvägg · Se mer »

Centriol

En illustration av en centriol En centriol från ett musembryos hjärna, centriolen är den mörka ringen (uppbyggd av 9st grupper av tre sammansatta mikrotubuli) Centrioler är en organell som förekommer i cellerna hos djur och vissa former av svampar och alger.

Ny!!: Cell och Centriol · Se mer »

Citronsyracykeln

Citronsyracykeln, även känd som Krebs cykel och trikarboxylsyracykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler.

Ny!!: Cell och Citronsyracykeln · Se mer »

Cytokines

Cytokines innebär att cellmembranet delas i två delar så att två enskilda dotterceller bildas.

Ny!!: Cell och Cytokines · Se mer »

Cytoplasma

Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen.

Ny!!: Cell och Cytoplasma · Se mer »

Cytosin

Cytosin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Cell och Cytosin · Se mer »

Cytosol

Cytosolen är det vätskemedium som omsluter cellens organeller. På bilden är cytosolen markerat i beige färg under siffran 11. Cytosolen är den vätska som är innanför cellmembranet och omsluter kärnmembranet.

Ny!!: Cell och Cytosol · Se mer »

Determinering

Determinering är en molekylär process som avgör vilken speciell funktion en viss cell ska utvecklas till.

Ny!!: Cell och Determinering · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen (även kallad arvsmassa eller genom), i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Cell och DNA · Se mer »

Endocytos

Olika typer av endocytos. Endocytos (endo- från grekiskan betyder inre, invändig) är en process där celler absorberar material (till exempel proteiner) från utsidan genom att innesluta det med sitt cellmembran.

Ny!!: Cell och Endocytos · Se mer »

Endoplasmatiska nätverket

Olika organeller i den eukaryota cellen. Endoplasmatiska nätverket, endoplasmanätet, eller endoplasmatiskt retikulum/retikel, förkortat ER (från latin reticulum endoplasmaticum "det lilla nätet inuti (cell)plasman"), är en organell som kan uppta upp till 10 % av eukaryota cellers cytoplasma.

Ny!!: Cell och Endoplasmatiska nätverket · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Cell och Enzym · Se mer »

Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) är en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

Ny!!: Cell och Eukaryoter · Se mer »

Flagell

nm tjock. E. coli''. Flagell (latin flagellum, piska) eller gissel är en extracellulär organell som förekommer på vissa eukaryota och prokaryota celler.

Ny!!: Cell och Flagell · Se mer »

Fosfolipid

Fosfolipiden är uppbyggd av ett polärt huvud och en hydrofob svans. Det betyder förenklat att huvudet är vattenlösligt och svansen fettlöslig. Fosfolipider är en grupp av fetter som tillsammans med en mindre mängd kolesterol bygger upp cellernas membran.

Ny!!: Cell och Fosfolipid · Se mer »

Gen

Gen med exon och intron. Resten av kromosomen syns hopsnurrad till höger. Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman.

Ny!!: Cell och Gen · Se mer »

Genetiska koden

RNA-molekyl med kodon Den genetiska koden beskriver hur en sekvens av nukleotid-baser i en DNA-molekyl eller RNA-molekyl skall översättas till en sekvens av aminosyror i ett protein.

Ny!!: Cell och Genetiska koden · Se mer »

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6.

Ny!!: Cell och Glukos · Se mer »

Glykolys

Glykolys (från glykos, äldre term för glukos, och -lysis, nedbrytning) är en metabol process där en glukosmolekyl bryts ned till två stycken pyruvatmolekyler.

Ny!!: Cell och Glykolys · Se mer »

Golgiapparaten

Olika organeller i den eukaryota cellen. Glatt endoplasmatiskt nätverk 9. Mitokondrie 10. Lysosom 11. Cytoplasma (med cytosol och cytoskelett) 12. Peroxisom 13. Centriol 14. Cellmembran Golgiapparaten är en organell som förekommer i eukaryota celler.

Ny!!: Cell och Golgiapparaten · Se mer »

Guanin

'''Guanin,''' strukturformelSummaformel C5H5N5O Guanin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Cell och Guanin · Se mer »

Histon

Histon i människa. Histoner är globulära (mer eller mindre runda) proteiner kring vilka kromosomernas långa DNA-spiraler är uppsnurrade.

Ny!!: Cell och Histon · Se mer »

Intermediärfilament

Intermediärfilament är en struktur i ryggradsdjurs cytoskelett som består av buntar av fiberproteiner.

Ny!!: Cell och Intermediärfilament · Se mer »

Jon

Koksalt består av natriumjoner (grå) och kloridjoner (gröna). En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.

Ny!!: Cell och Jon · Se mer »

Kapsel

Kapslar, även kallade fröhus, är äkta frukter inom undergruppen torra frukter.

Ny!!: Cell och Kapsel · Se mer »

Katabolism

De tre stora typerna av födoämnen bryts ner och omvandlas till acetyl-koenzym A som sedan görs om till ATP. De används också som byggstenar och kan lagras som energireserv i form av glykogen eller fett Katabolism är den nedbrytande delen av kroppens ämnesomsättning, metabolism, och anabolism är den uppbyggande.

Ny!!: Cell och Katabolism · Se mer »

Kodon

Ett kodon är en följd av tre kvävebaser i nukleotiderna i en RNA-molekyl.

Ny!!: Cell och Kodon · Se mer »

Kolhydrat

Cellulosa är en polysackarid, en kolhydrat med mycket stora molekyler. Kolhydrater är en grupp näringsämnen och ett gemensamt namn för sockerarter (sackarider) såväl enstaka sockermolekyler (monosackarider) som sockermolekyler sammankopplade i kedjor (polysackarider). Polysackarider inkluderar disackarider som består av två sockermolekyler, men även sockermolekyler i långa kedjor till exempel stärkelse och sockerhaltiga kostfiber. Kolhydrater består endast av grundämnena kol, väte och syre. Namnet kommer av att kolhydrater har den kemiska formeln Cm(H2O)n (m och n ≥ 3) och därför kan betraktas som hydrater av kol. Detta stämmer dock inte för alla kolhydrater. Det biokemiska sättet att definiera en kolhydrat på är att den innehåller minst två alkoholer och minst en keton eller aldehyd. Av detta följer att de enklaste kolhydraterna innehåller tre kolatomer.

Ny!!: Cell och Kolhydrat · Se mer »

Koloxid

En koloxid är en kemisk förening av kol och syre.

Ny!!: Cell och Koloxid · Se mer »

Kromosom

'''Skiss över en eukaryotisk kromosom i metafas'''(1) Kromatid - en av de två identiska delarna av kromosomen(2) Centromer - den punkt där kromatiderna sitter ihop(3) Kort arm, p-arm(4) Lång arm, q-arm mus.''' Här har DNA färgats blått. De tydligt åtskilda kromosomområdena för kromosom 2 (röd) och kromosom 9 (grön) har gjorts synliga med fluorescerande ljus. En kromosom är en struktur i cellen i vilken hela eller delar av genomet (arvsmassan) finns.

Ny!!: Cell och Kromosom · Se mer »

Kväveoxid

Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm (miljondelar).

Ny!!: Cell och Kväveoxid · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Cell och Latin · Se mer »

Lysosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Lysosom är en organell vars uppgift är att stå för den intracellulära nedbrytningen av makromolekyler, partiklar och bakterier som genom endocytos kommit in i cellen, samt ickefungerande organeller eller organelldelar.

Ny!!: Cell och Lysosom · Se mer »

Människa

Människa (Homo sapiens, den "visa människan") är ett däggdjur av släktet Homo.

Ny!!: Cell och Människa · Se mer »

Meios

Faserna i meiosen. Meios (grekiska μείωσις, meiosis, ”minskning”, ”avtagande”) eller reduktionsdelning är den celldelning som sker när det bildas könsceller eller sporer.

Ny!!: Cell och Meios · Se mer »

Melaniner

Melaniner är en grupp av svarta, bruna och röda färgpigment som finns hos både växter, djur och protister.

Ny!!: Cell och Melaniner · Se mer »

Membranproteiner

Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.

Ny!!: Cell och Membranproteiner · Se mer »

Metabolism

Översikt av citronsyracykeln, klicka för att se mer detaljer. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Ny!!: Cell och Metabolism · Se mer »

Mikrometer

En mikrometer är 10−6 meter, alltså en miljondels meter eller 0,000 001 meter.

Ny!!: Cell och Mikrometer · Se mer »

Mikrotubulus

Mikrotubuli Mikrotubuli är grönt på bilden. De är viktiga komponenter i kärnspolen som under celldelningen delar upp kromosomerna (som är blå på bilden) Mikrotubuli är polymerer av tubulin och bygger upp cellskelettet som ger cellen stöd och form.

Ny!!: Cell och Mikrotubulus · Se mer »

Mitokondrie

Glatt endoplasmatiskt nätverk 9. '''Mitokondrie''' 10. Lysosom 11. Cytoplasma (med cytosol och cytoskelett) 12. Peroxisom 13. Centriol 14. Cellmembran Mitokondrier (av klassisk grekiska μίτος, "tråd", och χονδρίον, "litet korn") är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: Cell och Mitokondrie · Se mer »

Mitos

Cell i sen metafas. Det blå är kromosomerna, det röda är cellmembranet plus delar av närliggande strukturer, det gröna är den mitotiska spolen av mikrotubuli. kromosomerna i en cellkärna. Mitos är ett annat namn för vanlig celldelning och ett av stegen i cellcykeln.

Ny!!: Cell och Mitos · Se mer »

Morfologi (biologi)

Harsyrans blommas anatomi. Morfologi (av klassisk grekiska μορφή, "form") är inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi.

Ny!!: Cell och Morfologi (biologi) · Se mer »

Mykoplasma

Mykoplasma är ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg och kan vara trådlika eller ha annan form.

Ny!!: Cell och Mykoplasma · Se mer »

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin, förkortas ofta NE, är ett uppslagsverk i tjugo band som åren 1989–1996 gavs ut av förlaget Bra Böcker AB.

Ny!!: Cell och Nationalencyklopedin · Se mer »

Nervcell

Synaps (axoaxonisk) 26. Synapsspalt En nervcell eller en neuron är en elektrokemisk celltyp i nervsystemet som är ansvarig för mottagandet och överförandet av nervimpulser.

Ny!!: Cell och Nervcell · Se mer »

Nukleoid

Nukleoid är hos prokaryota celler den region i cytoplasman där cellens arvsanlag (DNA) förvaras, eftersom prokaryota celler i motsats till eukaryota saknar cellkärna.

Ny!!: Cell och Nukleoid · Se mer »

Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell, även cellorganell, är cellens motsvarighet till organ.

Ny!!: Cell och Organell · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Cell och Organism · Se mer »

Osmos

Bilden visar två lösningar av salt i vatten med olika koncentration av saltjoner. Saltlösningarna åtskiljs av ett semipermeabelt membran. Då kommer vatten att flöda genom membranet. Saltjonerna (eller andra stora lösta molekyler eller joner)) är för stora för att passera genom membranets porer. Lösningsmedlet (oftast vatten) utmärks här som rosafärgat, utan att enskilda vattenmolekyler visas. Osmos är ett fysikaliskt fenomen som uppstår vid ett semipermeabelt membran med vätskelösning på bägge sidor.

Ny!!: Cell och Osmos · Se mer »

Peptid

En peptid (från grekiska πεπτος, "smältbar" eller "ätbar"), är en molekyl som består av en kedja av aminosyror (även kallade monopeptider) som sitter ihop med peptidbindningar till en kort kedja.

Ny!!: Cell och Peptid · Se mer »

PH

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Cell och PH · Se mer »

Pilus

Pilus, plural pili (efter pilus, latin för hår), är tunna trådliknande utskott som finns på cellytan hos vissa typer av bakterier.

Ny!!: Cell och Pilus · Se mer »

Plasmid

Plasmider är ringformade DNA-molekyler med omkring 5000 baspar som ofta förekommer i bakterier (prokaryoter).

Ny!!: Cell och Plasmid · Se mer »

Polymer

Del av molekylmodell av cellulosa, en biologisk polymer. Här ser man fyra sammankopplade ringar. Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer.

Ny!!: Cell och Polymer · Se mer »

Prokaryoter

Prokaryoter (Prokaryota, Prokaryotae, Procaryota, Procaryotae eller Monera) är en taxonomisk grupp för encelliga organismer som saknar en cellkärna med kärnmembran, dit bland annat bakterier hör.

Ny!!: Cell och Prokaryoter · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner, tidigare ofta: äggviteämnen, är organiska ämnen med relativt hög molekylvikt.

Ny!!: Cell och Protein · Se mer »

Proteinsyntes

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner.

Ny!!: Cell och Proteinsyntes · Se mer »

Proteinveckning

Schematisk bild av ett protein. Proteinveckning är den process genom vilken ett protein får sin specifika tredimensionella form, i vilken det kan fylla sin funktion.

Ny!!: Cell och Proteinveckning · Se mer »

Receptor

Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning.

Ny!!: Cell och Receptor · Se mer »

Replikation

DNA-replikation med många samverkande enzymer och proteiner '''Replikationsgaffeln.''' 1.De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen 2. Replikationsgaffeln 3. DNA-polymeras 4. DNA-ligas 5. Okazakifragment 6. Den sträng som byggs i småbitar 7. Den sträng som byggs i ett helt stycke Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell.

Ny!!: Cell och Replikation · Se mer »

Retrovirus

Hur HIV tränger in i T-hjälparcellerna och förökar sig Retrovirus, en klass av virus som har ett hölje och vars genom (arvsmassa) genomgår omvänd transkription som innebär att virusets RNA omvandlas till DNA.

Ny!!: Cell och Retrovirus · Se mer »

Ribonukleinsyra

RNA jämfört med DNA. Ribonukleinsyra, som förkortas RNA (av engelskans ribonucleic acid), är en makromolekyl som finns i alla levande organismer.

Ny!!: Cell och Ribonukleinsyra · Se mer »

Ribosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol (2) cellkärna (3) '''ribosom''' (4) vesikel (5)korniga endoplasmatiska nätverket (6) golgiapparaten (7) cellskelettet (8) glatta endoplasmatiska nätverket (9) mitokondrie (10) vakuol (11) cytoplasma (12) lysosom (13) centriol. Ribosom är en del av cellen.

Ny!!: Cell och Ribosom · Se mer »

Steroid

Strukturformel för lanosterol, en typisk steroid Steroider är en typ av lipider som kännetecknas av fyra sammankopplade kolväteringar.

Ny!!: Cell och Steroid · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Cell och Syre · Se mer »

Transfer-RNA

Den tredimensionella strukturen hos transfer-RNA. Transfer-RNA (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ribosomerna i cellen för att användas i proteinsyntesen.

Ny!!: Cell och Transfer-RNA · Se mer »

Transkription (genetik)

Här produceras ett stort antal RNA samtidigt från varje förlage-DNA. Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

Ny!!: Cell och Transkription (genetik) · Se mer »

Tymin

Tymin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA.

Ny!!: Cell och Tymin · Se mer »

Vakuol

En vakuol är en vätskefylld organell insluten av ett membran kallat tonoplast.

Ny!!: Cell och Vakuol · Se mer »

Växtcell

En växtcell innehåller allt som en vanlig eukaryot cell har och utöver det även.

Ny!!: Cell och Växtcell · Se mer »

Vesikel

Uppbyggnad av en vesikel. De ytaktiva ämnenas hydrofila delar är riktade mot vesikelns insida och mot omgivningen, medan de två skiktens hydrofoba delar är riktade mot varandra. Skiss av synapsen i en motorändplatta. (3) betecknar de synaptiska vesiklerna, och (4) betecknar acetylkolinreceptorerna som påverkas av signalsubstansen. En vesikel är inom kemin och cellbiologin en liten vätskeblåsa som avgränsas av ett membran bestående av ytaktiva ämnen.

Ny!!: Cell och Vesikel · Se mer »

Virus

Mikroskopfoto av influensavirus (förstorat ungefär 70 000 gånger). Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.

Ny!!: Cell och Virus · Se mer »

Omdirigerar här:

Cell (biologi), Cellen, Cellens membran, Celler, Cellulär, Cellulärt, Djurcell, Extracellulär, Extracellulära, Extracellulärt, Intracellulär, Intracellulärt.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »