Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

DNA

Index DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

119 relationer: Adenin, Allel, Aminosyror, Anförlust, Anna Lindh-mordet, Arkéer, Atom, Autosom, Bakterier, Baspar, Blod, Budbärar-RNA, Cell, Celldelning, Cellkärna, Centimorgan, Chargaffs regler, Cytoplasma, Cytosin, Darryl Hunt, Deoxiribos, Djur, DNA, DNA-polymeras, DNA-sekvensering, Enbaspolymorfi, Estrar, Eukaryoter, Exon, Faderskap i Sverige, Fosfat, Francis Crick, Friedrich Miescher, Fylogeni, Gen, Genealogi, Genetik, Genetisk rekombination, Genetiska koden, Genetiskt modifierad organism, Genom, Gregor Mendel, Grundämne, Guanin, Haplogrupp, Helikas, Helix, Histon, Icke-kodande DNA, Intron, ..., James Watson, Jordbävningen i Indiska oceanen 2004, Könscell, Könskromosom, King's College London, Kloroplast, Klusteranalys, Kromatin, Kromosom, Kvävebas, Linus Pauling, Maurice Wilkins, Max Delbrück (biofysiker), Mänsklig migration, Mikrosatellit, Mismatch repair, Mitokondrie, Mitokondriellt DNA, Mitokondrisk Eva, Molekylärbiologi, Monosackarid, Mutation, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nukleinsyra, Nukleotid, PKU-registret, Polymer, Polymeraskedjereaktion, Polymorfism (biologi), Prokaryoter, Protein, Proteinsyntes, Protister, Ras, Röntgenstrålning, Replikation, Ribonukleinsyra, Ribosom, Rosalind Franklin, Saliv, Sädesvätska, Släktforskning i Sverige, STR, Strålning, Svampar, Termofil, Transkription (genetik), Tymin, Universitetet i Cambridge, Uracil, USA, Vätebindning, Växt, Virus, X-kromosom, Y-kromosoms-Adam, 1844, 1869, 1889, 1895, 1930-talet, 1948, 1950-talet, 1953, 1957, 1962, 21 februari, 25 april, 28 februari. Förläng index (69 mer) »

Adenin

Adenin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: DNA och Adenin · Se mer »

Allel

Allel, eller genvariant, är en av flera alternativa versioner av gen eller annan nukleotidsekvens.

Ny!!: DNA och Allel · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: DNA och Aminosyror · Se mer »

Anförlust

Anförlust uppstår när två personer som är biologiskt släkt, till exempel kusiner eller sysslingar, får barn med varandra.

Ny!!: DNA och Anförlust · Se mer »

Anna Lindh-mordet

Mordet på Anna Lindh utfördes 10 september 2003 på varuhuset NK i Stockholm.

Ny!!: DNA och Anna Lindh-mordet · Se mer »

Arkéer

Arkéer (Archaea), tidigare kallade arkebakterier eller ärkebakterier, är en av de tre stora domänerna för kategorisering av alla levande organismer inom den moderna systematiken.

Ny!!: DNA och Arkéer · Se mer »

Atom

''Mycket'' förenklad modell av en heliumatom med två protoner, två neutroner och två elektroner, inte skalenlig. En atom, från grekiskans ἄτομος, átomos, vilket betyder "odelbar", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.

Ny!!: DNA och Atom · Se mer »

Autosom

En autosom är en kromosom som inte är en könskromosom, d.v.s. alla kromosomer utom X-kromosomen och Y-kromosomen.

Ny!!: DNA och Autosom · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: DNA och Bakterier · Se mer »

Baspar

Baspar är par av nukleotiderna adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T), som tillsammans bildar DNA.

Ny!!: DNA och Baspar · Se mer »

Blod

Röda blodkroppar (erytrocyter) Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl).

Ny!!: DNA och Blod · Se mer »

Budbärar-RNA

Budbärar-RNA (av engelskans messenger-RNA, förkortat mRNA) är en sorts RNA.

Ny!!: DNA och Budbärar-RNA · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: DNA och Cell · Se mer »

Celldelning

300px Celldelning hos en eukaryot - mikrotubuli är grönt på bilden. kromosomerna är blå. Celldelning eller cytokines är den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning.

Ny!!: DNA och Celldelning · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: DNA och Cellkärna · Se mer »

Centimorgan

Centimorgan, förkortat cM, är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys för att ange längden av DNA-segment.

Ny!!: DNA och Centimorgan · Se mer »

Chargaffs regler

Chargaffs regler är två kvantitativa regler som säger att DNA från vilken cell som helst av alla organismer bör ha förhållandet 1:1 (basparsregeln) av pyrimidin- och purinbaser och mer specifikt, att mängden guanin är lika med mängden cytosin och mängden adenin är lika med mängden tymin.

Ny!!: DNA och Chargaffs regler · Se mer »

Cytoplasma

Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen.

Ny!!: DNA och Cytoplasma · Se mer »

Cytosin

Cytosin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: DNA och Cytosin · Se mer »

Darryl Hunt

Darryl Hunt, född 1965, död 13 mars 2016 i Winston-Salem, North Carolina, var en svart amerikansk man från Winston-Salem i North Carolina som 1984 blev felaktigt dömd för våldtäkt och mord på en ung vit kvinna.

Ny!!: DNA och Darryl Hunt · Se mer »

Deoxiribos

Deoxribos Ribos Deoxiribos är en enkel sockerart,http://www.ne.se/deoxiribos - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 en monosackarid (närmare bestämt en pentos), som är en viktig byggsten i DNA.

Ny!!: DNA och Deoxiribos · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: DNA och Djur · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: DNA och DNA · Se mer »

DNA-polymeras

Steg i replikationen som utförs av DNA-polymeras DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas DNA, vilket är det första steget i celldelningen.

Ny!!: DNA och DNA-polymeras · Se mer »

DNA-sekvensering

DNA-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, guanin, cytosin och tymin i DNA.

Ny!!: DNA och DNA-sekvensering · Se mer »

Enbaspolymorfi

Individ 1 och 2 har nästan samma genvariant, de skiljer sig åt på ett enda baspar. Enbaspolymorfi (eng. Single Nucleotide Polymorphism, SNP och ofta uttalat som "snipp"), är en positionsbestämd variation i arvsmassan som berör en enda nukleotid.

Ny!!: DNA och Enbaspolymorfi · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: DNA och Estrar · Se mer »

Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) utgör en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

Ny!!: DNA och Eukaryoter · Se mer »

Exon

En exon är en del av nukleotid-sekvensen i DNA-molekylen i en gen som utgör kod för delar av det slutliga proteinet för genen.

Ny!!: DNA och Exon · Se mer »

Faderskap i Sverige

Socialnämnden har enligt föräldrabalken skyldighet att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse.

Ny!!: DNA och Faderskap i Sverige · Se mer »

Fosfat

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra.

Ny!!: DNA och Fosfat · Se mer »

Francis Crick

Francis Crick Den molekylmodell av DNA som Crick och Watson byggde Francis Harry Compton Crick OM, född 8 juni 1916 i Weston Favell, då en liten by utanför Northampton, Northamptonshire, död 28 juli 2004 i San Diego, Kalifornien, var en brittisk medicinforskare.

Ny!!: DNA och Francis Crick · Se mer »

Friedrich Miescher

Friedrich Miescher (13 augusti 1844 - 26 augusti 1895) var en schweizisk biolog.

Ny!!: DNA och Friedrich Miescher · Se mer »

Fylogeni

Med ordet fylogeni avses en hypotes om släktskap mellan olika organismer, baserat på organismernas evolutionära släktskapsförhållanden, ofta illustrerad i form av ett fylogenetiskt träd.

Ny!!: DNA och Fylogeni · Se mer »

Gen

Gen med exon och intron. Resten av kromosomen syns hopsnurrad till höger. Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman.

Ny!!: DNA och Gen · Se mer »

Genealogi

Genealogi är läran om människors släktförhållanden, och innefattar systematiska metoder för släktforskning (utforskning av släktförhållanden).

Ny!!: DNA och Genealogi · Se mer »

Genetik

Illustration av hur ett dominant anlag ärvs. DNA Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

Ny!!: DNA och Genetik · Se mer »

Genetisk rekombination

Thomas H. Morgans illustration av överkorsning från 1916. Genetisk rekombination innebär att en del av en DNA-sträng byts ut mot en annan sträng eller tränger sig in i en annan sekvens med DNA-kod.

Ny!!: DNA och Genetisk rekombination · Se mer »

Genetiska koden

RNA-molekyl med kodon Den genetiska koden beskriver hur en sekvens av nukleotid-baser i en DNA-molekyl eller RNA-molekyl skall översättas till en sekvens av aminosyror i ett protein.

Ny!!: DNA och Genetiska koden · Se mer »

Genetiskt modifierad organism

GMO, genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha.

Ny!!: DNA och Genetiskt modifierad organism · Se mer »

Genom

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens).

Ny!!: DNA och Genom · Se mer »

Gregor Mendel

Gregor Johann Mendel, född 20 juli 1822 i Heinzendorf bei Odrau, Tjeckien, död 6 januari 1884 i Brünn, Tjeckien, var en katolsk munk, österrikisk korherre och ärftlighetsforskare, som genom sina experiment med att korsa ärtsorter framlade den första teorin om hur egenskaper nedärvs genom att anlag slumpmässigt kombineras i avkomman.

Ny!!: DNA och Gregor Mendel · Se mer »

Grundämne

Guld är ett grundämne. Grundämne är en substans med atomer som enbart har samma antal protoner i atomkärna.

Ny!!: DNA och Grundämne · Se mer »

Guanin

'''Guanin,''' strukturformelSummaformel C5H5N5O Guanin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: DNA och Guanin · Se mer »

Haplogrupp

Inom molekylär evolution är en haplogrupp en grupp av liknande haplotyper, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) mutation.

Ny!!: DNA och Haplogrupp · Se mer »

Helikas

Molekylstruktur för ett helikas hos Escherichia coli Helikas är en grupp av enzymer som är funktionell för alla levande organismer.

Ny!!: DNA och Helikas · Se mer »

Helix

Höger- och vänstervridande helix. En skruvfjäder. En helix är en typ av spiral i tre dimensioner som utgår från en kurva som kränger sig runt en axel i en skruvliknande form.

Ny!!: DNA och Helix · Se mer »

Histon

Histoner är globulära proteiner kring vilka kromosomernas långa DNA-spiraler är uppsnurrade.

Ny!!: DNA och Histon · Se mer »

Icke-kodande DNA

Inom genetiken är icke-kodande DNA områden på en organisms DNA-sekvens som inte kodar för proteingenererande mRNA-transkript.

Ny!!: DNA och Icke-kodande DNA · Se mer »

Intron

Ett intron är en del av nukleotid-sekvensen i DNA som transkriberas men sedan redigeras bort genom splitsning före translationen.

Ny!!: DNA och Intron · Se mer »

James Watson

James Watson James Dewey Watson, född 6 april 1928 i Chicago, Illinois, är en amerikansk medicinsk forskare, en av upptäckarna av DNA-molekylens struktur.

Ny!!: DNA och James Watson · Se mer »

Jordbävningen i Indiska oceanen 2004

Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 var den jordbävning som ägde rum under Indiska oceanen den 26 december 2004 och uppmättes till 9,1–9,3 på momentmagnitudskalan, vilket gör den till det 3:e kraftigaste uppmätta jordskalvet någonsin.

Ny!!: DNA och Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 · Se mer »

Könscell

Könscellerna eller gameter är haploida celler som tillverkas för att skapa en ny individ, en komplett befruktad zygot.

Ny!!: DNA och Könscell · Se mer »

Könskromosom

Könskromosomerna, eller Allosomer (jfr däremot autosomer) är en av de kromosomer som bestämmer könet hos individen.

Ny!!: DNA och Könskromosom · Se mer »

King's College London

King's College London är ett brittiskt universitet som ingår i University of London.

Ny!!: DNA och King's College London · Se mer »

Kloroplast

Kloroplaster är en typ av organeller som finns i växternas och algernas celler.

Ny!!: DNA och Kloroplast · Se mer »

Klusteranalys

Klusteranalys är en metod inom retoriken för att djupare förstå budskapet och strukturen i en text.

Ny!!: DNA och Klusteranalys · Se mer »

Kromatin

Kromatin är komplex av DNA och proteiner, huvudsakligen histoner men även andra genregulatoriska proteiner, i eukaryota celler.

Ny!!: DNA och Kromatin · Se mer »

Kromosom

'''Skiss över en eukaryotisk kromosom i metafas'''(1) Kromatid - en av de två identiska delarna av kromosomen(2) Centromer - den punkt där kromatiderna sitter ihop(3) Kort arm, p-arm(4) Lång arm, q-arm Kromosomer är mikroskopiskt synliga färgbara strukturer i en cell, som framträder vid celldelningen, mitosen.

Ny!!: DNA och Kromosom · Se mer »

Kvävebas

Kvävebaser är olika sorters kemiska byggstenar, bland flera andra, som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: DNA och Kvävebas · Se mer »

Linus Pauling

Linus Pauling, född 28 februari 1901 i Portland, Oregon, död 19 augusti 1994 i Big Sur, Monterey County, Kalifornien, var en amerikansk fysikalisk kemist, biokemist och fredsaktivist.

Ny!!: DNA och Linus Pauling · Se mer »

Maurice Wilkins

Maurice Hugh Frederick Wilkins, född 15 december 1916 i Pongaroa, Wairarapa, Nya Zeeland, död 5 oktober 2004 i Blackheath, London, var en nyzeeländsk-brittisk fysiker och molekylärbiolog som fick Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1962.

Ny!!: DNA och Maurice Wilkins · Se mer »

Max Delbrück (biofysiker)

Max Delbrück. Max Ludwig Henning Delbrück, född 4 september 1906 i Berlin, död 9 mars 1981 i Pasadena, Los Angeles County, Kalifornien, var en tysk-amerikansk biofysiker och nobelpristagare.

Ny!!: DNA och Max Delbrück (biofysiker) · Se mer »

Mänsklig migration

Migration innebär en förflyttning av människor från en plats till en annan, med syftet att permanent bosätta sig på den nya platsen.

Ny!!: DNA och Mänsklig migration · Se mer »

Mikrosatellit

Mikrosatelliter är DNA-segment som består av sekvenser av 1-6 baspar som repeteras i en lång följd.

Ny!!: DNA och Mikrosatellit · Se mer »

Mismatch repair

Mismatch repair (MMR) är en mekanism för reparation av felaktigheter i DNA-kedjor som nyligen kopierats genom replikation, processen då DNA-kedjan kopieras vid celldelningen i eukaryota celler.

Ny!!: DNA och Mismatch repair · Se mer »

Mitokondrie

Elektrontransportkedjan i en mitokondrie. Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: DNA och Mitokondrie · Se mer »

Mitokondriellt DNA

Mitokondriellt DNA. Mitokondriellt DNA, mitokondrie-DNA, mtDNA eller mDNA är DNA som finns i mitokondrierna – cellens kraftstationer – som tillverkar bränsle i form av adenosintrifosfat (ATP) som sedan övriga delar av cellen kan använda.

Ny!!: DNA och Mitokondriellt DNA · Se mer »

Mitokondrisk Eva

En jämförelse av mitokondrisk DNA från människor från olika geografiska områden tyder på att alla dessa DNA-sekvenser för vår art, homo sapiens sapiens, härrör från en enda gemensam föregångare.

Ny!!: DNA och Mitokondrisk Eva · Se mer »

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi är en disciplin inom biologin som söker svar på frågorna om hur biologin fungerar på molekylär nivå.

Ny!!: DNA och Molekylärbiologi · Se mer »

Monosackarid

En monosackarid är enkel sockerarthttp://www.ne.se/sve/monosackarid - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 (sackarid) som utgör grundenheter i kolhydrater.

Ny!!: DNA och Monosackarid · Se mer »

Mutation

Mutationer är förändringar i cellers genetiska material (oftast DNA, ibland RNA).

Ny!!: DNA och Mutation · Se mer »

Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Emil Adolf von Behring var den första personen att motta nobelpriset i fysiologi eller medicin för sitt arbete med att bota difteri. Nobelpriset i fysiologi eller medicin är ett av de fem Nobelprisen, inrättade genom Alfred Nobels testamente.

Ny!!: DNA och Nobelpriset i fysiologi eller medicin · Se mer »

Nukleinsyra

Nukleinsyror är mycket komplexa makromolekyler, som består av en eller flera långa polymerkedjor av nukleotider, så kallad Polynukleotid.

Ny!!: DNA och Nukleinsyra · Se mer »

Nukleotid

Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av.

Ny!!: DNA och Nukleotid · Se mer »

PKU-registret

Blodprover till PKU-registret samlas in från ett nyfött barn i Stockholm, 2012. Provet sparas på en läskpappersdel där fyra ringar blod får torka in. PKU-registret eller PKU-biobanken är en biobank vid Karolinska Universitetssjukhuset där blodprover för barn födda i Sverige 1975 eller senare förvaras för vård och behandling, samt i forskningssyfte; även blodprover för vissa födda tidigare ingår.

Ny!!: DNA och PKU-registret · Se mer »

Polymer

Del av molekylmodell av cellulosa, en biologisk polymer. Här ser man fyra sammankopplade ringar. Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer.

Ny!!: DNA och Polymer · Se mer »

Polymeraskedjereaktion

kapitel.

Ny!!: DNA och Polymeraskedjereaktion · Se mer »

Polymorfism (biologi)

Fläckig jaguar. Svart jaguar. Polymorfism inom biologi innebär att det inom samma population av en art finns två eller flera distinkta varianter, morfer.

Ny!!: DNA och Polymorfism (biologi) · Se mer »

Prokaryoter

Prokaryoter (Prokaryota, Prokaryotae, Procaryota, Procaryotae eller Monera) är en taxonomisk grupp för encelliga organismer som saknar en cellkärna med kärnmembran, dit bland annat bakterier hör.

Ny!!: DNA och Prokaryoter · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: DNA och Protein · Se mer »

Proteinsyntes

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner.

Ny!!: DNA och Proteinsyntes · Se mer »

Protister

Protister, är enkla, oftast encelliga eukaryota organismer som varken är svampar, växter, eller djur.

Ny!!: DNA och Protister · Se mer »

Ras

Ras är en klassificering av individer inom en djurart i grupper som kännetecknas av specifika gemensamma ärftliga egenskaper, men ändå kan reproducera sig med individer från andra raser.

Ny!!: DNA och Ras · Se mer »

Röntgenstrålning

Röntgens bild av Albert von Köllikers hand från 23 januari 1896. En röntgenbild av en bärbar dator från 2010. Röntgenstrålning är en typ av fotonstrålning, det vill säga joniserande elektromagnetisk strålning med kort våglängd (cirka 0,01-10 nm) och höga fotonenergier (100 eV - 100keV).

Ny!!: DNA och Röntgenstrålning · Se mer »

Replikation

DNA-replikation med många samverkande enzymer och proteiner '''Replikationsgaffeln.''' 1.De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen 2. Replikationsgaffeln 3. DNA-polymeras 4. DNA-ligas 5. Okazakifragment 6. Den sträng som byggs i småbitar 7. Den sträng som byggs i ett helt stycke Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell.

Ny!!: DNA och Replikation · Se mer »

Ribonukleinsyra

RNA jämfört med DNA. Ribonukleinsyra, som förkortas RNA (av engelskans ribonucleic acid), är en makromolekyl som finns i alla levande organismer.

Ny!!: DNA och Ribonukleinsyra · Se mer »

Ribosom

'''Figur 2:'''Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Ribosom är en organell i cellerna.

Ny!!: DNA och Ribosom · Se mer »

Rosalind Franklin

Rosalind Elsie Franklin, född 25 juli 1920 i Kensington i London, död 16 april 1958 i Chelsea i London, var en brittisk kemist, känd för sina studier om molekyler och kristaller.

Ny!!: DNA och Rosalind Franklin · Se mer »

Saliv

På vissa platser är det uttryckligen förbjudet att spotta. Saliv (även spott eller dregel) är en vätska som förutom vatten (99,5 procent) innehåller enzymer, slem och salter.

Ny!!: DNA och Saliv · Se mer »

Sädesvätska

Sädesvätska. Sädesvätska eller sperma är den vätska som utsöndras vid hanens sädesuttömning för att befrukta honans ägg.

Ny!!: DNA och Sädesvätska · Se mer »

Släktforskning i Sverige

Släktforskning eller genealogi i Sverige bedrivs i huvudsak av privatpersoner med avsikt att spåra sitt eget biologiska ursprung och sin egen biologiska släkt, och inom hembygdsforskning.

Ny!!: DNA och Släktforskning i Sverige · Se mer »

STR

STR är en förkortning av flera betydelser.

Ny!!: DNA och STR · Se mer »

Strålning

miniatyr Strålning (även radiation) är överföring av energi utan medverkan av något medium.

Ny!!: DNA och Strålning · Se mer »

Svampar

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter.

Ny!!: DNA och Svampar · Se mer »

Termofil

En termofil (grekiska thermotita (θερμότητα), "värme" och philia (φίλια), "kärlek") är en organism - en typ av extremofil - som trivs vid relativt höga temperaturer mellan 45 och 122°C.

Ny!!: DNA och Termofil · Se mer »

Transkription (genetik)

Här produceras ett stort antal RNA samtidigt från varje förlage-DNA. Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

Ny!!: DNA och Transkription (genetik) · Se mer »

Tymin

Tymin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA.

Ny!!: DNA och Tymin · Se mer »

Universitetet i Cambridge

Innrgårdern på Peterhouse, det äldsta colleget i Cambridge. Universitetet i Cambridge (University of Cambridge), är ett engelskt universitet i staden Cambridge i grevskapet Cambridgeshire, omkring 80 kilometer norr om London.

Ny!!: DNA och Universitetet i Cambridge · Se mer »

Uracil

Uracil är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp RNA.

Ny!!: DNA och Uracil · Se mer »

USA

President Donald Trump Amerikas förenta stater (United States of America), eller i förkortad form Förenta staterna (United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består av 50 delstater, ett federalt distrikt och ett flertal olika självstyrande områden.

Ny!!: DNA och USA · Se mer »

Vätebindning

Vätebindningar mellan vattenmolekyler här markerade med svart.Vätebindning är en typ av intermolekylär bindning, en kemisk bindning som verkar mellan molekyler.

Ny!!: DNA och Vätebindning · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: DNA och Växt · Se mer »

Virus

Ett influensavirus. Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.

Ny!!: DNA och Virus · Se mer »

X-kromosom

Ideogram av mänsklig X-kromosom. X-kromosomen är den honliga könskromosomen hos människan och de flesta andra djurarter.

Ny!!: DNA och X-kromosom · Se mer »

Y-kromosoms-Adam

Y-kromosoms-Adam är den manliga motsvarigheten till Mitokondrisk Eva inom den mänskliga genetiken – den senaste anfadern från vilken alla nu levande mäns Y-kromosomer härstammar.

Ny!!: DNA och Y-kromosoms-Adam · Se mer »

1844

1844 (MDCCCXLIV) var ett skottår som började en måndag i den gregorianska kalendern och ett skottår som började en lördag i den julianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1844 · Se mer »

1869

1869 (MDCCCLXIX) var ett normalår som började en fredag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en onsdag i den julianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1869 · Se mer »

1889

1889 (MDCCCLXXXIX) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en söndag i den julianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1889 · Se mer »

1895

1895 (MDCCCXCV) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en söndag i den julianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1895 · Se mer »

1930-talet

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) i Tyskland under möte 1935. NSDAP:s maktövertagande i Tyskland förberedde andra världskriget. Den stora depressionen slog hårt mot framför allt USA. Symboliskt talar många om att decenniet började redan med börskraschen i USA den 24 oktober 1929, då lågkonjunkturen "Den stora depressionen började".

Ny!!: DNA och 1930-talet · Se mer »

1948

Olympiska vinterspelen i Sankt Moritz 1948 (MCMXLVIII) var ett skottår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1948 · Se mer »

1950-talet

1957 blev Sovjetunionen jordens första stat att skjuta ut rymdfarkoster, och rymdkapplöpningen blev en viktig del av det kalla kriget. Rockmusiken tog sina första ackord under 1950-talet. Det kalla kriget var i full gång och spänningarna mellan blocken växlade.

Ny!!: DNA och 1950-talet · Se mer »

1953

1953 (MCMLIII) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1953 · Se mer »

1957

1957 (MCMLVII) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1957 · Se mer »

1962

1962 (MCMLXII) var ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: DNA och 1962 · Se mer »

21 februari

21 februari är den 52:a dagen på året i den gregorianska kalendern.

Ny!!: DNA och 21 februari · Se mer »

25 april

25 april är den 115:e dagen på året i den gregorianska kalendern (116:e under skottår).

Ny!!: DNA och 25 april · Se mer »

28 februari

28 februari är den 59:e dagen på året i den gregorianska kalendern.

Ny!!: DNA och 28 februari · Se mer »

Omdirigerar här:

DNA-analys, DNA-sekvens, DNA-syntes, DNA-teknik, DNA-test, Deoxiribonukleinsyra, Deoxyribonukleinsyra, Desoxiribonukleinsyra, Dioxyribonucleicacid, Dna, DsDNA, Genetisk släktforskning, Gentest, SsDNA.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »