Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Dao

Index Dao

Tecknet för Dao/Tao Dao eller Tao (kinesiska: 道; pinyin: dào; Wade-Giles: tao; uttal) är inom den kinesiska filosofin en ett centralt och basalt begrepp.

45 relationer: Alkemi, Daodejing, Daoism, Diskursiv kunskap, Doktrin, Dynasti, Entitet, Förnimbarhet, Femininitet, Fragment (musikalbum), Generositet, Gud, Gudom, Guide, Himmel, Jorden, Kinesisk filosofi, Kinesiska, Konfucianism, Kung, Lao Zi, Maskulinitet, Människa, Meditation, Medvetande, Moral, Mystik, Pinyin, Pranayama, Religion, Sfär, Shang Di, Sinne, Sinnesorgan, Social status, Synonym, Transcendental, Trollkarl, Universum, Väg, Wade–Giles, Wu wei, Yin och yang, Zhoudynastin, Zhuang Zi.

Alkemi

"Alkemisten", målning av William Fettes Douglas. Alkemi (arabiska الكمياء al-kimia, ’kemin’) kallas den äldre tidens vetenskap som var förstadium, en protovetenskap, ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram.

Ny!!: Dao och Alkemi · Se mer »

Daodejing

Dàodéjīng, Wang Bi-utgåvan, Japan 1770 Daodejing (kinesiska, förenklat: 道德经, traditionellt: 道德經, pinyin: Dàodéjīng, tidigare transkriberat Tao Te Ching) är daoismens äldsta och mest kända urkund.

Ny!!: Dao och Daodejing · Se mer »

Daoism

Daoistisk symbol som representerar samspelet mellan yin och yang. Det kinesiska skrivtecknet för dao. Daoism eller taoism (kinesiska 道教, pinyin dàojiào, Wade-Giles tao4-chiao4) är en av Kinas tre traditionella religioner/filosofier, jämte konfucianismen och buddhismen.

Ny!!: Dao och Daoism · Se mer »

Diskursiv kunskap

Diskursiv kunskap (från latinets "discurrere, löpa fram och tillbaka) innebär att man kommer fram till kunskap genom tänkande/resonerande i ett eller flera mellanled och sedan drar en slutsats.

Ny!!: Dao och Diskursiv kunskap · Se mer »

Doktrin

En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande.

Ny!!: Dao och Doktrin · Se mer »

Dynasti

En dynasti är en period i ett lands historia då en viss familj eller släkt regerar.

Ny!!: Dao och Dynasti · Se mer »

Entitet

Entitet (av latin entitas, avledning av ens, 'det som är', pres. part. av esse, 'vara') är en i filosofin använd term för någonting över huvud taget; det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även mytologiskt väsen.

Ny!!: Dao och Entitet · Se mer »

Förnimbarhet

Förnimbarhet är förmågan att känna, uppfatta och vara medveten, eller att ha subjektiva upplevelser.

Ny!!: Dao och Förnimbarhet · Se mer »

Femininitet

Femininitet (lat. femininum, av femina kvinna), är en uppsättning attribut, beteenden och roller som i allmänhet förknippas med kvinnor.

Ny!!: Dao och Femininitet · Se mer »

Fragment (musikalbum)

Fragment är en cd med Den akademiska damkören Linnea och Linköpings Akademiska Orkester.

Ny!!: Dao och Fragment (musikalbum) · Se mer »

Generositet

Generositet är en personlig egenskap.

Ny!!: Dao och Generositet · Se mer »

Gud

Gud (i allmänhet maskulinum), feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser.

Ny!!: Dao och Gud · Se mer »

Gudom

En gudom (fornsvenska guþdomber) är en personifierad gud, eller en ej personifierad högre stående existens eller ett väsen inom en religion.

Ny!!: Dao och Gudom · Se mer »

Guide

En guide visar Strömsbergs bruk. En guide (uttal: /'gajd/) är en person eller beskrivning som leder eller visar andra vägen genom ett område, eller beskriver hur man går tillväga med något särskilt.

Ny!!: Dao och Guide · Se mer »

Himmel

sol. Skuggstrålar genom moln. Himlen är jordens atmosfär sedd från jordytan.

Ny!!: Dao och Himmel · Se mer »

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Dao och Jorden · Se mer »

Kinesisk filosofi

Yin och yang och Bagua symbol i en stenlagd glänta utanför Nanning City i provinsen Guangxi, Kina. Kinesisk filosofi är omfattande och sträcker sig över 2 500 år tillbaka i tiden.

Ny!!: Dao och Kinesisk filosofi · Se mer »

Kinesiska

"Kinesiskt (skrift)språk" skrivet med hanzi. Kinesiska är ett sinotibetanskt språk.

Ny!!: Dao och Kinesiska · Se mer »

Konfucianism

Konfucianism (kinesiska: 儒家 rújiā) är en av Kinas tre klassiska religioner eller filosofier.

Ny!!: Dao och Konfucianism · Se mer »

Kung

Ludvig XIV av Frankrike är ett historiskt exempel på en kung med mycket politisk makt (absolut monarki). Carl XVI Gustaf är kung av Sverige, där monarkens roll numera är symbolisk (konstitutionell monarki). En kung eller konung är en titel för en manlig monark, det vill säga en statschef för en monarkistat som vanligen sitter på livstid och som ofta enligt en fastställd tronföljd har ärvt positionen.

Ny!!: Dao och Kung · Se mer »

Lao Zi

Lao Zi (老子 (pinyin: Lǎo Zǐ), även stavat Laozi, Lao Tzu och Lao Tse, ordagrant "den gamla mästaren", enligt tradition kallad Li Er (李耳, pinyin: Lǐ Ěr), född och död någonstans runt 500-talet f.Kr. Även om hans existens inte är dokumenterad betraktas han som daoismens grundare samt dess förste filosof och anges som författare till Daodejing (Boken om vägen). Dao kan översättas till vägen och i Lao Tzu's anda får ordet betydelsen den inre vägen eller den andliga vägen,. Jing har betydelsen klassiker (bok). En grundläggande introduktion på svenska till hans verk gjordes av Adolf Kolmodin i avhandlingen Laò-Tsè, en profet bland hedningarne, 1888.

Ny!!: Dao och Lao Zi · Se mer »

Maskulinitet

Maskulinitet är beteenden, kvaliteter eller egenskaper som kännetecknar, förknippas med, eller anses vara passande för, män.

Ny!!: Dao och Maskulinitet · Se mer »

Människa

Människa (Homo sapiens) är ett däggdjur av släktet Homo.

Ny!!: Dao och Människa · Se mer »

Meditation

Mediterande buddhistmunk. Maharishi Mahesh Yogi (2007). Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse.

Ny!!: Dao och Meditation · Se mer »

Medvetande

Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med flera andra användningar av ordet, som till exempel i uttrycket 'att vara vid medvetande' som närmast kan översättas med 'att vara vaken', det vill säga i det mentala tillstånd då sinnesintryck och perception når upp till ett visst tröskelvärde.

Ny!!: Dao och Medvetande · Se mer »

Moral

Moral (av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna") är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska normerna, att följa god sed.

Ny!!: Dao och Moral · Se mer »

Mystik

Mystik (senlatin theologia mystica, av latin mysticus "som hör till mysterierna", även "hemlighetsfull", från grekiska mystikos, "invigd", "som hör till mysterierna", "hemlighetsfull") betecknar en religiös eller filosofisk åskådning vars anhängare söker nå förening med det översinnliga eller gudomliga eller kännedom om den sanna verkligheten genom att kontemplativt fördjupa sig i den inre erfarenheten.

Ny!!: Dao och Mystik · Se mer »

Pinyin

Pinyin (förenklat och traditionellt 拼音, pinyin pīnyīn), mera fullständigt hanyu pinyin (förenklat 汉语拼音, traditionellt 漢語拼音, pinyin hànyu pínyin), är det idag dominerande systemet för att återge standardkinesiskt uttal av kinesiska skrivtecken.

Ny!!: Dao och Pinyin · Se mer »

Pranayama

Pranayama (sanskrit: प्राणायाम prāṇāyāma) är andningsövningar inom yoga.

Ny!!: Dao och Pranayama · Se mer »

Religion

Världsreligionernas geografiska utbredning. Icke-religiösa dominerar i många områden men visas inte på kartan. Världsreligionernas fördelning per land.Religion som sammanfattning är ett kollektivt troende på något som många individer anser vara det rätta, det är oavsett en gudstro eller annat, eller som ett kollektivt leverne beslutar och individen accepterar.

Ny!!: Dao och Religion · Se mer »

Sfär

En 2-dimensionell projektion av en sfär En sfär är en klotformad kropps yta.

Ny!!: Dao och Sfär · Se mer »

Shang Di

Shang Di (上帝, ibland bara Di) senare känd som Tian var en preexistent himmelsgud i kinesisk mytologi.

Ny!!: Dao och Shang Di · Se mer »

Sinne

''De fem sinnena'', serie av målningar av Hans Makart (1872–79). Sinnen är hos varelser, såväl djur som människor, de neurologiska och psykologiska system för perception av omvärlden och sig själva.

Ny!!: Dao och Sinne · Se mer »

Sinnesorgan

Sinnesorgan är receptororgan (mottagningsorgan) som ger information till nervsystemen hos djur, angående förändringar i den yttre och inre miljön.

Ny!!: Dao och Sinnesorgan · Se mer »

Social status

Social status, sociologiskt begrepp tillämpningsbara på enskilda eller grupperingar av människor i samhället.

Ny!!: Dao och Social status · Se mer »

Synonym

Synonym, även synonymi (som på latin översätts till interpretatio, som betyder "tolkning av"), är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt.

Ny!!: Dao och Synonym · Se mer »

Transcendental

Transcendental, i filosofi egenskap bortom tingens kategorier (till exempel godhet och skönhet).

Ny!!: Dao och Transcendental · Se mer »

Trollkarl

Trollkarl, även kallad magiker eller besvärjare, är antingen en person som anses ha förmågan att utöva magi, eller en person som ägnar sig åt trolleri, det vill säga skapandet av illusioner.

Ny!!: Dao och Trollkarl · Se mer »

Universum

Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi.

Ny!!: Dao och Universum · Se mer »

Väg

Slingrande väg genom park i Zagreb En väg är en plan landyta för transport mellan två platser.

Ny!!: Dao och Väg · Se mer »

Wade–Giles

Wade–Giles är en av flera metoder för att transkribera kinesiska till det latinska alfabetet, och utvecklades av de engelska diplomaterna Thomas Wade och Herbert Giles under 1800-talet.

Ny!!: Dao och Wade–Giles · Se mer »

Wu wei

Wu wei (無為 eller 无为), "icke-handlande" är ett uttryck i den daoistiska filosofin.

Ny!!: Dao och Wu wei · Se mer »

Yin och yang

Taijitu - symbolen för Yin och Yang i harmoni. Yin (陰 eller 阴) och yang (陽 eller 阳) (eum-yang på koreanska)(av kinesiska yin, skuggsida, yang, solsida) är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och som symboliserar ytterligheter.

Ny!!: Dao och Yin och yang · Se mer »

Zhoudynastin

Zhoudynastin var en antik kinesisk dynasti som inleddes år 1046 f.Kr.

Ny!!: Dao och Zhoudynastin · Se mer »

Zhuang Zi

Zhuangzi drömmer om en fjäril eller så drömmer fjärilen om Zhuangzi Zhuang Zi (kinesiska, förenklat: 庄子, traditionellt: 莊子 pinyin: Zhuāng Zǐ, tidigare transkriberat Chuang-tse) (369 f.Kr.-298 f.Kr.) var en filosof eller en mytologisk gestalt som ska ha levat under 300-talet f.Kr. i staten Song, och en bok med samma namn som tillskrivs honom.

Ny!!: Dao och Zhuang Zi · Se mer »

Omdirigerar här:

Tao.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »