Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Delirium

Index Delirium

Delirium är en drogutlöst eller organisk psykisk störning vars centrala symtom är desorientering, det vill säga nedsatt förmåga att korrekt identifiera tid, rum, egen person och aktuell situation.

22 relationer: Affekt, American Psychiatric Association, Carcinom, Delirium tremens, Demens, Dille, Drogutlösta psykiska störningar, Hjärnhinneinflammation, ICD, Kognition, Konfusion, Läkemedel, Lever, Medvetande, Motorik, Narkotika, Neurodegenerativa sjukdomar, Organiska psykiska störningar, Perception, Uppmärksamhet, Utsättning (medicin), Världshälsoorganisationen.

Affekt

En affekt eller sinnesrörelse är upplevelsen av en känsla.

Ny!!: Delirium och Affekt · Se mer »

American Psychiatric Association

American Psychiatric Association (APA) är en amerikansk organisation som i USA samlar läkare inom psykiatri.

Ny!!: Delirium och American Psychiatric Association · Se mer »

Carcinom

Carcinom är cancer som uppkommit ur epitelceller och är den vanligaste typen av cancer som står för 80% av alla diagnostiserade fall.

Ny!!: Delirium och Carcinom · Se mer »

Delirium tremens

Delirium tremens (av latin delirus, ’förryckt, urspårad’, och tremo, "darra"), ibland förkortat DT, är ett syndrom som bland annat yttrar sig i form av skakningar och hallucinationer, och som uppkommer som komplikation till i första hand alkoholberoende eller alkoholism.

Ny!!: Delirium och Delirium tremens · Se mer »

Demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning.

Ny!!: Delirium och Demens · Se mer »

Dille

Dille är en vardaglig form för delirium.

Ny!!: Delirium och Dille · Se mer »

Drogutlösta psykiska störningar

Drogutlösta psykiska störningar kallas de psykiska störningar som i första hand beror på droger, såväl illegala som lagliga eller utskrivna på recept.

Ny!!: Delirium och Drogutlösta psykiska störningar · Se mer »

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation, eller meningit, är en inflammation av de skyddande membran som omger hjärna och ryggmärg, som tillsammans kallas för hjärnhinnorna.

Ny!!: Delirium och Hjärnhinneinflammation · Se mer »

ICD

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) är Världshälsoorganisationens (WHO:s) klassificeringssystem för olika diagnoser.

Ny!!: Delirium och ICD · Se mer »

Kognition

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Ny!!: Delirium och Kognition · Se mer »

Konfusion

Konfusion eller förvirring är ett psykiskt tillstånd som inkluderar desorientering.

Ny!!: Delirium och Konfusion · Se mer »

Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

Ny!!: Delirium och Läkemedel · Se mer »

Lever

En fårlever. (Posterior) Levern (grekiska hepar, latin iecur) är ett inre organ hos ryggradsdjur.

Ny!!: Delirium och Lever · Se mer »

Medvetande

Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med flera andra användningar av ordet, som till exempel i uttrycket 'att vara vid medvetande' som närmast kan översättas med 'att vara vaken', det vill säga i det mentala tillstånd då sinnesintryck och perception når upp till ett visst tröskelvärde.

Ny!!: Delirium och Medvetande · Se mer »

Motorik

Motorik (av latinets motor, "det som sätter något i rörelse") och betyder rörelsemönster, rörelseförmåga.

Ny!!: Delirium och Motorik · Se mer »

Narkotika

Narkotika är ett svenskt samlingsnamn för illegala rusmedel av olika arter.

Ny!!: Delirium och Narkotika · Se mer »

Neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är en kategori sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet, till exempel demenssjukdomar.

Ny!!: Delirium och Neurodegenerativa sjukdomar · Se mer »

Organiska psykiska störningar

Organiska psykiska störningar är en samlingsbeteckning för flera psykiska tillstånd i olika svårighetsgrad, som beror på kroppsliga sjukdomar eller fysiska skador.

Ny!!: Delirium och Organiska psykiska störningar · Se mer »

Perception

I Ponzoillusionen ser det nedre gula strecket ut att vara kortare än det övre p.g.a. att järnvägen får det övre gula strecket att verka längre bort. De blinkande röda strecken visar dock att de gula strecken faktiskt är lika långa. Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. (Perception kan också syfta på det percipierade, det varseblivna, d.v.s. upplevelsen som varseblivningen ger upphov till. För denna betydelse används även ordet percept.) Inte bara sinnesintryck percipieras; t.ex.

Ny!!: Delirium och Perception · Se mer »

Uppmärksamhet

Fokuserad uppmärksamhet. Uppmärksamhet är när man riktar sin perception och/eller sin tankeverksamhet mot något specifikt.

Ny!!: Delirium och Uppmärksamhet · Se mer »

Utsättning (medicin)

Utsättning innebär upphörande av en medicinsk behandling, till exempel att sluta använda ett visst läkemedel.

Ny!!: Delirium och Utsättning (medicin) · Se mer »

Världshälsoorganisationen

Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO (från det engelska namnet World Health Organization), bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan och har sitt huvudkontor i Genève.

Ny!!: Delirium och Världshälsoorganisationen · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »