Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Depression

Index Depression

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.

137 relationer: Adipocytokiner, Affektiva störningar, Androgener, Anorexi, Anpassningsstörning, Antidepressiva läkemedel, Antidiuretiskt hormon, Apati, Aptit, Atypisk autism, Avtrubbad affekt, Äkta johannesört, Beskrivning, Beteendeaktivering, Bipolär sjukdom, Centrala nervsystemet, Cushings syndrom, Cyklotymi, D-vitamin, Diabetes, Dopamin, Drogutlösta psykiska störningar, Duloxetin, Dystymi, ECT, Endokrina sjukdomar, Ensamhet, Evolution, Expressen, Fatigue, Fattigdom, Förlossning, Folksjukdom, Funktionsnedsättning, Fysisk aktivitet, G-protein, Genetik, Giftstruma, Gråt, Hallucination, Hjärna, Hjärt- och kärlsjukdomar, Hormon, Hyperfagi, Hypersomni, Hypertoni, Hypoandrogenism, Hypotoni, Hypotyreos, Identitet (beteendevetenskap), ..., Inflammation, Inlärd hjälplöshet, Inlärningsteori, Internetterapi, Jonkanal, Kalcium, Kalium, Ketamin, Klor, Kognition, Kognitiv beteendeterapi, Kognitiv terapi, Koncentrationssvårigheter, Kortikotropinfrisättande hormon, Kortisol, Kynurenin, Kynurensyra, Läkemedel, Läkemedelsverket, Libido, Melankoli, Membranpotential, Metaanalys, Metakognitiv terapi, Missbruk, Monoaminhypotesen, Natrium, Nerv, Neuros, Niacin, Noradrenalin, Organiska psykiska störningar, Personlighetsstörning, Pessimism, Placeboeffekt, Postpartumdepression, Premenstruellt syndrom, Primär hyperparathyreoidism, Psyke, Psykisk störning, Psykoanalys, Psykomotorisk agitation, Psykomotorisk hämning, Psykos, Psykoterapi, Psykotisk depression, Pubertet, Receptor, Recidiv, Sömn, Sömnstörningar, Schizofreni, Selektiva serotoninåterupptagshämmare, Serotonin, Signalsubstans, Självdestruktivitet, Självkänsla, Självmord, Självskadebeteende, Sjukdom, Skuldkänsla, SNRI, Somatoforma störningar, Sorg, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Stress, Stressaxeln, Stress–sårbarhetsmodellen, Stresshormoner, Stupor, System, Systematiskt översiktsarbete, Tankestörning, Testosteron, Transkraniell elektrisk stimulation, Transkraniell magnetstimulering, Transkription (genetik), Tricykliska antidepressiva, Tryptofan, Utbrändhet, Utmattningssyndrom, Vanföreställning, Viljelöshet, Vincent van Gogh, Vitamin B12-brist, Zinkbrist, 1177 Vårdguiden. Förläng index (87 mer) »

Adipocytokiner

Adipocytokiner eller adipokiner, är en grupp cytokiner som utsöndras från fettceller och spelar bland annat roll för immunsystemet, för att reglera fett- och glukosomsättning, med flera funktioner.

Ny!!: Depression och Adipocytokiner · Se mer »

Affektiva störningar

Affektiva störningar, förstämningssyndrom eller humörsvängningar, är psykiska störningar vilkas huvudsakliga symtom handlar om förändrade känslor (även kallat affekter) eller stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk.

Ny!!: Depression och Affektiva störningar · Se mer »

Androgener

Androgener är den övergripande termen för de manliga könshormonerna hos ryggradsdjur samt de syntetiska substanser som verkar på liknande sätt.

Ny!!: Depression och Androgener · Se mer »

Anorexi

Anorexi, från grekiskans an- (nekande, frånvaro av) och orexis (begär, aptit), är den medicinska termen för symtomet aptitlöshet, vilket innebär en minskad eller utebliven aptit.

Ny!!: Depression och Anorexi · Se mer »

Anpassningsstörning

Niobe blev, enligt den grekiska mytologin, förstenad av sorg sedan hennes tolv barn dödats."Gråtande klippan" i Manisa, Turkiet, ska enligt denna legend vara hon. Anpassningsstörning är en psykisk störning som kan uppkomma i reaktion på svår stress, en livsomstörtande händelse eller ett trauma, och som yttrar sig som en förlängd eller komplicerad sorgereaktion.

Ny!!: Depression och Anpassningsstörning · Se mer »

Antidepressiva läkemedel

Zoloft, varunamn för SSRI-substansen sertralin Fluoxetin, en selektiv serotoninåterupptagningshämmare (SSRI) under namnet Prozac Venlafaxin, en selektiv serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare Antidepressiva läkemedel, i singular även antidepressivum, är en grupp psykoterapeutiska läkemedel som huvudsakligen används mot depression och dystymi.

Ny!!: Depression och Antidepressiva läkemedel · Se mer »

Antidiuretiskt hormon

Antidiuretiskt hormon Antidiuretiskt hormon, ADH eller argininvasopressin, AVP, är ett peptidhormon och neuropeptid som ingår i kroppens långsiktiga reglering av främst osmoreglering samt blodplasmans koncentration av natrium, samt som en följd av detta blodvolymen.

Ny!!: Depression och Antidiuretiskt hormon · Se mer »

Apati

En teckning som beskriver ett apatiskt ansiktsuttryck. Apati (från grekiskans ἀπάθεια, apatheia, ungefär "ingen sinnesrörelse") innebär frånvaron av sinnesrörelse (affekt); en likgiltighet och känslolöshet.

Ny!!: Depression och Apati · Se mer »

Aptit

Aptit är människors och djurs psykiska behov av att äta.

Ny!!: Depression och Aptit · Se mer »

Atypisk autism

Atypisk autism är en neuropsykiatrisk diagnos som räknas till autismspektrumstörningarna.

Ny!!: Depression och Atypisk autism · Se mer »

Avtrubbad affekt

Avtrubbade affekter kan som regel avläsas i kroppsspråket. Vid depression är den drabbade inte kapabel att reagera känslomässigt med glädje."Melankoli" av Domenico Fetti (1622). Avtrubbad affekt är ett psykiskt symtom som innebär att den drabbades känsloliv avflackas.

Ny!!: Depression och Avtrubbad affekt · Se mer »

Äkta johannesört

Äkta johannesört (Hypericum perforatum) är en johannesörtsväxtart.

Ny!!: Depression och Äkta johannesört · Se mer »

Beskrivning

En beskrivning eller deskription är ett logiskt begrepp som innebär framställning av någonting.

Ny!!: Depression och Beskrivning · Se mer »

Beteendeaktivering

Metoden beteendeaktivering är en inlärningsteoretisk behandlingsform mot depression.

Ny!!: Depression och Beteendeaktivering · Se mer »

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom (även bipolärt syndrom eller manodepressiv sjukdom) är en svår psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani.

Ny!!: Depression och Bipolär sjukdom · Se mer »

Centrala nervsystemet

Människans nervsystem, blått är PNS, medan gult är CNS. Centrala nervsystemets utveckling i ett embryo. Här syns de sekundära hjärnblåsorna som även det vuxna centrala nervsystemet kan kategoriseras efter. Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinalis).

Ny!!: Depression och Centrala nervsystemet · Se mer »

Cushings syndrom

Cushings syndrom innebär en överproduktion av kortisol i binjurebarken (hyperkortisolism).

Ny!!: Depression och Cushings syndrom · Se mer »

Cyklotymi

Cyklotymi eller cykloid personlighet är en affektiv störning, en mildare form av bipolär sjukdom.

Ny!!: Depression och Cyklotymi · Se mer »

D-vitamin

Vitamin D2 - Ergocalciferol Vitamin D3 - Kolekalciferol D-vitamin är ett samlingsnamn på en grupp steroider som är vitaminer.

Ny!!: Depression och D-vitamin · Se mer »

Diabetes

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1 Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.

Ny!!: Depression och Diabetes · Se mer »

Dopamin

Dopamin eller hydroxityramin, (C8H11NO2) är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet.

Ny!!: Depression och Dopamin · Se mer »

Drogutlösta psykiska störningar

Drogutlösta psykiska störningar kallas de psykiska störningar som i första hand beror på droger, såväl illegala som lagliga eller utskrivna på recept.

Ny!!: Depression och Drogutlösta psykiska störningar · Se mer »

Duloxetin

Cymbalta 60mg Duloxetin är ett läkemedel tillhörande kategorin SNRI som används för att behandla svårare depressionssjukdomar, ångest eller tillstånd som smärtsam diabetesneuropati.

Ny!!: Depression och Duloxetin · Se mer »

Dystymi

Dystymi, depressiv neuros, neurotisk depression eller kronisk depression är en affektiv störning som kan liknas vid en låggradig och långvarig depression.

Ny!!: Depression och Dystymi · Se mer »

ECT

Siemens Konvulsator III från omkring 1960. ECT (engelska electroconvulsive therapy, elektrokonvulsiv behandling) är en psykiatrisk behandlingsform, där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.

Ny!!: Depression och ECT · Se mer »

Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar, hormonsjukdomar eller systemiska endokrina sjukdomar är en grupp sjukdomar i endokrina systemet, som beror på dysfunktionella hormonkörtlar och ofta visar sig som för höga eller för låga hormonvärden i blodet.

Ny!!: Depression och Endokrina sjukdomar · Se mer »

Ensamhet

''Solitude''. Målning av Jean-Jacques Henner. Ensamhet är att vara utan mänskligt sällskap eller känna sig utan stöd.

Ny!!: Depression och Ensamhet · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Depression och Evolution · Se mer »

Expressen

Expressen är en svensk kvällstidning med beteckningen "obunden liberal", som grundades 16 november 1944 av Albert Bonnier Jr., Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop.

Ny!!: Depression och Expressen · Se mer »

Fatigue

Fatigue avser den medicinska termen för stor trötthet eller utmattning som personer i olika svårighetsgrad upplever efter ansträngning, vid stress, sömnproblem eller sjukdom.

Ny!!: Depression och Fatigue · Se mer »

Fattigdom

urbanfattigdom i ett slumområde i Jakarta i Indonesien. Fattigdom eller armod är avsaknad av eller knapphet i resurser för en individ, grupp eller nation.

Ny!!: Depression och Fattigdom · Se mer »

Förlossning

Förlossning kallas en kvinnas födande av barn och utgör avslutningen på en graviditet då kvinnan föder fram barnet från livmodern och ut ur sin kropp.

Ny!!: Depression och Förlossning · Se mer »

Folksjukdom

Folksjukdom är en sjukdom som drabbar stora delar av befolkningen i ett visst land.

Ny!!: Depression och Folksjukdom · Se mer »

Funktionsnedsättning

Internationella symbolen för tillgänglighet Funktionsnedsättning, vardagligt ofta handikapp, innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt.

Ny!!: Depression och Funktionsnedsättning · Se mer »

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet eller som det också kan kallas, kroppslig aktivitet, definieras som all kroppsrörelse som orsakas av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i högre energiförbrukning.

Ny!!: Depression och Fysisk aktivitet · Se mer »

G-protein

Aktiveringscykeln av G-proteiner via G-protein-kopplade receptorer Guanosindifosfat (GDP) Guanosintrifosfat (GTP) G-proteiner är en grupp av proteiner som medverkar i cellens signaleringssystem.

Ny!!: Depression och G-protein · Se mer »

Genetik

Illustration av hur ett dominant anlag ärvs. DNA Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

Ny!!: Depression och Genetik · Se mer »

Giftstruma

Giftstruma, vetenskapligt namn hypertyreos, är en endokrin sjukdom som yttrar sig i att sköldkörteln tillverkar för mycket tyreoideahormoner (T4 eller T3), vilket leder till för hög ämnesomsättning.

Ny!!: Depression och Giftstruma · Se mer »

Gråt

Flicka som gråter. Gråt är ett emotionellt betingat beteende hos människan, som innebär att tårar rinner från ögonen.

Ny!!: Depression och Gråt · Se mer »

Hallucination

En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar.

Ny!!: Depression och Hallucination · Se mer »

Hjärna

Hjärnan är det organ som styr nervsystemet.

Ny!!: Depression och Hjärna · Se mer »

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör sådana sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen hjärtat eller blodkärl.

Ny!!: Depression och Hjärt- och kärlsjukdomar · Se mer »

Hormon

Hormoner (från grekiskans "ὁρμῶν", som sätter i rörelse) är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler.

Ny!!: Depression och Hormon · Se mer »

Hyperfagi

Hyperfagi eller polyfagi är ett medicinskt symtom av överdriven hunger, som vanligtvis leder till överdrivet ätande (frosseri), övernäring och viktuppgång.

Ny!!: Depression och Hyperfagi · Se mer »

Hypersomni

Hypersomni är en sömnstörning som yttrar sig i form av överdriven (sjuklig) dagtrötthet, eller ett behov av onormalt lång nattsömn.

Ny!!: Depression och Hypersomni · Se mer »

Hypertoni

Hypertoni, även kallat hypertension, högt blodtryck och arteriell hypertoni, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt.

Ny!!: Depression och Hypertoni · Se mer »

Hypoandrogenism

Hypoandrogenism eller testosteronbrist är en endokrin rubbning som innebär för låga nivåer androgener (manliga könshormoner).

Ny!!: Depression och Hypoandrogenism · Se mer »

Hypotoni

Hypotoni eller hypotension betyder onormalt lågt blodtryck, som regel ett blodtryck under 90/60.

Ny!!: Depression och Hypotoni · Se mer »

Hypotyreos

Hypotyreos eller hypotyroidism är en endokrin sjukdom som innebär att ämnesomsättningen är kliniskt låg.

Ny!!: Depression och Hypotyreos · Se mer »

Identitet (beteendevetenskap)

Identitet bär inom beteendevetenskapen synonymt med självbild. Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ’samma’ eller ’densamma’.

Ny!!: Depression och Identitet (beteendevetenskap) · Se mer »

Inflammation

Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.

Ny!!: Depression och Inflammation · Se mer »

Inlärd hjälplöshet

Föräldrar till barn som har obotliga och allvarliga sjukdomar, kan uppleva det som att det inte är någon idé att göra något, de är maktlösa inför situationen och ger upp. Detta en form av inlärd hjälplöshet, som beror på att utgången av en situation är bortanför ens kontroll och oförutsägbar. Inlärd hjälplöshet är en term inom psykologin som betecknar ett apatiskt tillstånd av vanmakt som beror på att individen utsatts för oförutsägbara eller okontrollerbara konsekvenser.

Ny!!: Depression och Inlärd hjälplöshet · Se mer »

Inlärningsteori

Inlärningsteori är en del av psykologi som beror hur människan lär sig.

Ny!!: Depression och Inlärningsteori · Se mer »

Internetterapi

Internetterapi är en behandling med hjälp av Internet för problem som tinnitus, hörselnedsättning, depression, ångest, fobier, relationsproblem, tvångssyndrom, oro och sömnstörningar.

Ny!!: Depression och Internetterapi · Se mer »

Jonkanal

En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner.

Ny!!: Depression och Jonkanal · Se mer »

Kalcium

Kalcium är ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca.

Ny!!: Depression och Kalcium · Se mer »

Kalium

Kalium är ett grundämne och spårämne.

Ny!!: Depression och Kalium · Se mer »

Ketamin

Strukturformel för ketamin. Ketamin (varumärkesnamn: Ketalar) är ett läkemedel som historiskt sett främst används inom akutmedicin samt anestesi och intensivvård.

Ny!!: Depression och Ketamin · Se mer »

Klor

Klor (latinskt namn Chlorum; bildat av grekiska chlō'ros, 'gulgrön', 'ljusgrön') är ett icke-metalliskt grundämne.

Ny!!: Depression och Klor · Se mer »

Kognition

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Ny!!: Depression och Kognition · Se mer »

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Ny!!: Depression och Kognitiv beteendeterapi · Se mer »

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi är en psykoterapiform som etablerades under 1960-talet och som koncentrerar sig på att belysa hur en patients mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar dennes tankar och känslor.

Ny!!: Depression och Kognitiv terapi · Se mer »

Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter innebär en tillfälligt eller permanent nedsatt koncentrationsförmåga.

Ny!!: Depression och Koncentrationssvårigheter · Se mer »

Kortikotropinfrisättande hormon

Kortikotropinfrisättande hormon Kortikotropinfrisättande hormon eller kortikoliberin, förkortat CRH (av engelskans corticotropin-releasing hormone), är ett peptidhormon som är inblandat i kroppens svar på stress.

Ny!!: Depression och Kortikotropinfrisättande hormon · Se mer »

Kortisol

Modell av kortisolmolekyler Kortisol eller hydrokortison är ett steroidhormon som tillverkas av kolesterol och insöndras från binjurarna, ofta i relation till stress.

Ny!!: Depression och Kortisol · Se mer »

Kynurenin

Omsättningen av tryptofan. Kynurenin (C10H12N2O3) är en nedbrytningprodukt som bildas i kroppen genom enzymatisk förändring av tryptofan.

Ny!!: Depression och Kynurenin · Se mer »

Kynurensyra

Strukturformel för kynurensyra. Kynurensyra (4-hydroxikinolin-2-karboxylsyra) är en neuroaktiv substans som normalt finns i hjärnan och är en metabolit till aminosyran tryptofan och kynurenin.

Ny!!: Depression och Kynurensyra · Se mer »

Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

Ny!!: Depression och Läkemedel · Se mer »

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket (engelska: Swedish Medical Products Agency) (LV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter.

Ny!!: Depression och Läkemedelsverket · Se mer »

Libido

Libido är en psykoanalytisk term som härrör från freudiansk driftteori, och betyder livsenergi och livsdrift.

Ny!!: Depression och Libido · Se mer »

Melankoli

Melankoli (från grekiskans, ’svart galla’) (latin: melancholia, lypemania) är en form av djup depression och ingår i gruppen psykiska sjukdomar som berör stämningsläget – de affektiva störningarna.

Ny!!: Depression och Melankoli · Se mer »

Membranpotential

Membranpotential är ett begrepp som ofta används inom neurovetenskapen, där det åsyftar den elektriska spänningen mellan den intracellulära- och extracellulära miljön hos en cell.

Ny!!: Depression och Membranpotential · Se mer »

Metaanalys

Metaanalys är en studie av vetenskapliga publikationer, med syfte att dra slutsatser om den samlade vetenskapliga litteraturens gemensamma slutsats, således en studie av studier.

Ny!!: Depression och Metaanalys · Se mer »

Metakognitiv terapi

Tankar om tankar. Metakognitiv terapi (MKT) är en psykoterapi utvecklad av den brittiske psykologen Adrian Wells.

Ny!!: Depression och Metakognitiv terapi · Se mer »

Missbruk

Ett missbruk är felanvändning av exempelvis droger, förtroenden eller andra saker som anses skadligt eller sjukligt.

Ny!!: Depression och Missbruk · Se mer »

Monoaminhypotesen

Monoaminhypotesen är en hypotes som formulerades 1965 av Schildkraut.

Ny!!: Depression och Monoaminhypotesen · Se mer »

Natrium

Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne.

Ny!!: Depression och Natrium · Se mer »

Nerv

Tvärsnitt av en nerv.Spinal nerve.

Ny!!: Depression och Nerv · Se mer »

Neuros

Neuros är vid sidan av psykos en av de mest centrala psykologiska termerna för ofta förekommande typer av psykisk ohälsa.

Ny!!: Depression och Neuros · Se mer »

Niacin

Strukturformel för niacin som består av en pyridinring och en karboxylatgrupp. Tryptofans metabolism, inklusive biosyntes av niacin (med slutprodukten nere till höger). Niacin eller nikotinsyra, också känt som vitamin B3 eller vitamin PP, är en vattenlöslig organisk kemisk substans med det systematiska namnet pyridin-3-karboxylsyra och summaformeln C6H5NO2.

Ny!!: Depression och Niacin · Se mer »

Noradrenalin

Noradrenalin är en signalsubstans, men även ett blodburet hormon.

Ny!!: Depression och Noradrenalin · Se mer »

Organiska psykiska störningar

Organiska psykiska störningar är en samlingsbeteckning för flera psykiska tillstånd i olika svårighetsgrad, som beror på kroppsliga sjukdomar eller fysiska skador.

Ny!!: Depression och Organiska psykiska störningar · Se mer »

Personlighetsstörning

Personlighetsstörning även kallat personlighetssyndrom, är en samlingsbeteckning för en grupp psykiatriska diagnoser, vilka gemensamt kännetecknas av problem med utvecklingen av personligheten, i synnerhet jag-funktionerna.

Ny!!: Depression och Personlighetsstörning · Se mer »

Pessimism

''Är glaset halvfullt, eller halvtomt?'' är en vanlig fråga när man tar upp pessimism och optimism. Pessimism, från latinets pessimus (värst), betecknar en tro på att den upplevda världen är den värsta möjliga.

Ny!!: Depression och Pessimism · Se mer »

Placeboeffekt

Placeboeffekt är en gynnsam effekt vid behandlingen av en persons åkomma eller sjukdom som uppnås med en egentligen, för personen ovetande, fysiologiskt verkningslös behandling eller medicin.

Ny!!: Depression och Placeboeffekt · Se mer »

Postpartumdepression

Postpartumdepression eller förlossningsdepression är en depression som kan drabba nyblivna mödrar en kort tid efter förlossning.

Ny!!: Depression och Postpartumdepression · Se mer »

Premenstruellt syndrom

Premenstruellt syndrom (PMS) är ett samlingsbegrepp för olika typer av fysiska och psykiska besvär under ett antal dagar innan menstruationen startar.

Ny!!: Depression och Premenstruellt syndrom · Se mer »

Primär hyperparathyreoidism

Primär hyperparatyreosInga-Lena Nilsson är den vanligaste formen av hyperparatyreos, det vill säga sjukdomar som innebär för höga halter av bisköldkörtelhormoner (förkortat PTH), i blodet.

Ny!!: Depression och Primär hyperparathyreoidism · Se mer »

Psyke

Kognitionsvetenskapen studerar det mänskliga tänkandets natur. Psyke (av grekiskans ψυχή psȳchē, 'själ', 'liv') är ett psykologiskt begrepp och en sammanfattande benämning som betecknar en individs själ eller medvetande samt företeelser såsom upplevelser och beteenden.

Ny!!: Depression och Psyke · Se mer »

Psykisk störning

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker.

Ny!!: Depression och Psykisk störning · Se mer »

Psykoanalys

Freuds divan. Patienten låg på divanen och Freud satt bakom patientens huvud. Psykoanalys (av grekiska ψυχή, psyché - själ och ἀνάλυσις, análysis - upplösning) är en psykologisk idé- och terapitradition, som växt fram ur den österrikiske läkaren Sigmund Freuds (1856–1939) psykologiska filosofi och psykoterapeutiska praktik.

Ny!!: Depression och Psykoanalys · Se mer »

Psykomotorisk agitation

Psykomotorisk agitation är en serie ofrivilliga och meningslösa rörelser som orsakas av psykiska spänningar och ängslighet.

Ny!!: Depression och Psykomotorisk agitation · Se mer »

Psykomotorisk hämning

Psykomotorisk hämning är ett beteendesymtom som ofta förekommer vid psykoser och vid affektiva störningar (huvudsakligen humörpåverkande störningar) som innebär att den drabbades motoriska och mentala funktioner blir långsammare.

Ny!!: Depression och Psykomotorisk hämning · Se mer »

Psykos

Psykos (från grekiska ψυχή "psyke", för själ eller liv, och -οσις "-osis", för abnormalt tillstånd), innebär en nedsättning av förmågan att skilja på verklighet och fantasi.

Ny!!: Depression och Psykos · Se mer »

Psykoterapi

En psykoterapeut hjälper en person att fungera på ett bättre sätt genom att hjälpa denne få alla bitarna på plats. Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.

Ny!!: Depression och Psykoterapi · Se mer »

Psykotisk depression

Psykotisk depression är en allvarlig form av depression där den affektiva störningen förvärrats till psykos.

Ny!!: Depression och Psykotisk depression · Se mer »

Pubertet

Puberteten är det stadium i livet då biologiska varelser blir könsmogna och kan skapa barn.

Ny!!: Depression och Pubertet · Se mer »

Receptor

Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning.

Ny!!: Depression och Receptor · Se mer »

Recidiv

Recidiv eller recidivism (latin: recidi'vus vilket betyder återkommande, av re'cido som betyder återfalla, åter råka i) är en handling av en person som upprepar ett oönskat beteende, till exempel återfall i brott, efter att personen antingen upplevt negativa konsekvenser på grund av beteende eller genomgått behandling för att beteendet skulle upphöra.

Ny!!: Depression och Recidiv · Se mer »

Sömn

En sovande ung man. Sömn är ett medvetandetillstånd då en organism för en kortare tid är synbart medvetslös och inte ger gensvar på stimuli.

Ny!!: Depression och Sömn · Se mer »

Sömnstörningar

Sömnstörningar (Sleep Wake Disorders) är problem relaterade till sömnen, till exempel sömnlöshet, sömnapné (sömnrelaterade andningsproblem), mardrömmar och hypersomni (onormalt stort sömnbehov).

Ny!!: Depression och Sömnstörningar · Se mer »

Schizofreni

Schizofreni är en psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga eller skovvis återkommande symtom i minst två av fem huvudområden.

Ny!!: Depression och Schizofreni · Se mer »

Selektiva serotoninåterupptagshämmare

Fluoxetin, ett antidepressivt läkemedel. Kemisk struktur hos ett SSRI. Zoloft, varunamn för SSRI-läkemedlet sertralin. Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI (engelska Selective serotonin reuptake inhibitor), är en grupp antidepressiva läkemedel (så kallade tymoleptika).

Ny!!: Depression och Selektiva serotoninåterupptagshämmare · Se mer »

Serotonin

Serotonin, 5-hydroxitryptamin (5-HT), är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen från den essentiella aminosyran tryptofan genom enzymatiska reaktioner.

Ny!!: Depression och Serotonin · Se mer »

Signalsubstans

En signalsubstans, neurotransmittor eller "transmittorsubstans" är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.

Ny!!: Depression och Signalsubstans · Se mer »

Självdestruktivitet

Självdestruktivitet är en psykologisk term för beteenden eller handlingar med vilka någon direkt eller indirekt avsiktligt syftar till att skada sig själv.

Ny!!: Depression och Självdestruktivitet · Se mer »

Självkänsla

Självkänsla eller självuppfattning är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är.

Ny!!: Depression och Självkänsla · Se mer »

Självmord

En skylt med ett självmordsförebyggande budskap på Golden Gate-bron i San Francisco, USA. Skylten uppmanar självmordsbenägna att ringa efter hjälp. Tidsdiagram för dödligheten i självmord från 1960 till 2007 för Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Schweiz och Förenta staterna.OECD Health Data 2011 Åldersjusterat antal självmord per formatnum:100000 män (2012), samma färgskala som nedan. Självmord eller suicid är den medvetna handlingen att ta sitt eget liv.

Ny!!: Depression och Självmord · Se mer »

Självskadebeteende

Andelen fall av självskador, rapporterade av myndigheter, i världen år 2004 per 100 000 invånare. Självskadebeteende (även icke suicidalt självskadebeteende engelska: nonsuicidal self-injury NSSI, eller deliberate self-harm DSH) är ett självdestruktivt beteende som innebär att avsiktligt och upprepade gånger utsätta sig för självskada.

Ny!!: Depression och Självskadebeteende · Se mer »

Sjukdom

Barn undersöks av läkare. Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa.

Ny!!: Depression och Sjukdom · Se mer »

Skuldkänsla

Almeida Júnior Skådespelaren Louis Bouwmeester gestaltar Oidipus skuldkänslor efter att han upptäckt sitt brott. Skuldkänsla är en av samvetet framkallad medveten eller omedveten upplevelse av skuld, vilken å ena sidan hör samman med relationen mellan personen och samhället eller personer i omgivningen, och å andra beror på förhållandet mellan personens överjag och personens handlingar.

Ny!!: Depression och Skuldkänsla · Se mer »

SNRI

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI är en typ av antidepressiva läkemedel som används som farmakologisk behandling vid måttliga till djupa depressionssjukdomar och relaterade tillstånd såsom svåra ångestbesvär m.m. i kombination med psykologisk behandling.

Ny!!: Depression och SNRI · Se mer »

Somatoforma störningar

Somatoforma störningar är en grupp psykiska störningar som kännetecknas av att personen har fysiska symtom som uteslutande har psykiska orsaker och inte kan förklaras organiskt eller med en annan psykisk störning (till exempel panikattack).

Ny!!: Depression och Somatoforma störningar · Se mer »

Sorg

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom t.ex.

Ny!!: Depression och Sorg · Se mer »

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), på engelska kallat Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services, är en svensk myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder.

Ny!!: Depression och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering · Se mer »

Stress

Med stor press på till exempel arbetsplatser är det lätt att man blir stressad. Stress eller adaptionssyndrom är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”.

Ny!!: Depression och Stress · Se mer »

Stressaxeln

Stressaxeln eller HPA-axeln är en konventionell beteckning på ett system av hormonkörtlar och dess hormoner som i normalfallet utgör kroppens svar på stressorer, människans flykt- och kamprespons.

Ny!!: Depression och Stressaxeln · Se mer »

Stress–sårbarhetsmodellen

Stress–sårbarhetsmodellen som förklaring av bipolär sjukdom. Stress–sårbarhetsmodellen är en teori om uppkomsten av vissa sjukdomar och ohälsa, som utgår från att människor har olika medfödda och förvärvade förutsättningar att klara av fysisk eller psykisk stress vilket är avgörande för huruvida man utvecklar till exempel psykisk ohälsa eller autoimmuna sjukdomar till följd av detta.

Ny!!: Depression och Stress–sårbarhetsmodellen · Se mer »

Stresshormoner

Stresshormoner är de hormoner som utsöndras vid stress, i synnerhet de som aktiverar det sympatiska nervsystemet.

Ny!!: Depression och Stresshormoner · Se mer »

Stupor

Stupor är en diagnos eller ett symtom som innebär att en person inte företar sig viljestyrda rörelser, samt att personen inte reagerar på stimuli, detta utan att vara medvetslös.

Ny!!: Depression och Stupor · Se mer »

System

Ett system är ett antal komponenter, vilka tillsammans samverkar för ett gemensamt mål.

Ny!!: Depression och System · Se mer »

Systematiskt översiktsarbete

Ett systematiskt översiktsarbete eller en systematisk översikt är inom vetenskap, framför allt inom medicin, en litteraturstudie fokuserad på en forskningsfråga som försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant för frågan.

Ny!!: Depression och Systematiskt översiktsarbete · Se mer »

Tankestörning

En tankestörning, formell tankestörning eller tankeförloppsstörning är inom psykiatri en störning i sättet att tänka som vanligtvis förknippas med psykotiska störningar som schizofreni, men det förekommer ibland även vid andra tillstånd.

Ny!!: Depression och Tankestörning · Se mer »

Testosteron

Testosteronets strukturformel. Testosteron, kemiskt namn 17β-hydroxiandrost-4-en-3-on, är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna.

Ny!!: Depression och Testosteron · Se mer »

Transkraniell elektrisk stimulation

Transkraniell elektrisk stimulation, (tDCS, från engelskans transcranial direct current stimulation) är en behandlingsmetod där en svag likström används för att stimulera delar av hjärnan och öka eller minska nervcellernas exitabilitet.

Ny!!: Depression och Transkraniell elektrisk stimulation · Se mer »

Transkraniell magnetstimulering

Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en undersöknings- och behandlingsmetod där man med en elektromagnet mot skalpen, som producerar ett snabbt varierande magnetfält, inducerar ett svagt elektriskt fält i hjärnbarken.

Ny!!: Depression och Transkraniell magnetstimulering · Se mer »

Transkription (genetik)

Här produceras ett stort antal RNA samtidigt från varje förlage-DNA. Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

Ny!!: Depression och Transkription (genetik) · Se mer »

Tricykliska antidepressiva

Tricykliska antidepressiva, TCA, är en klass av antidepressiva läkemedel.

Ny!!: Depression och Tricykliska antidepressiva · Se mer »

Tryptofan

Strukturformel för tryptofan. Molekylmodell. Tryptofan (förkortas Trp eller W) är inom biokemi en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner.

Ny!!: Depression och Tryptofan · Se mer »

Utbrändhet

Utbrändhet är en arbetspsykologisk term och ett medikaliserat tillstånd, kopplat till stress i arbetslivet och till arbetsnarkomani.

Ny!!: Depression och Utbrändhet · Se mer »

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom, även känt som UMS, är ett sjukdomstillstånd som inte är lätt att definiera entydigt medicinskt, men som brukar liknas vid ett utmattningstillstånd och i svåra fall med förändrade sinnesintryck, till exempel kan alla ljudupplevelser förstärkas.

Ny!!: Depression och Utmattningssyndrom · Se mer »

Vanföreställning

Vanföreställning är en psykiatrisk term för ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden (personer eller händelser).

Ny!!: Depression och Vanföreställning · Se mer »

Viljelöshet

Viljelöshet eller avolition är ett psykiskt tillstånd som innebär brist på motivation.

Ny!!: Depression och Viljelöshet · Se mer »

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, 1872 Vincent Willem van Gogh, född 30 mars 1853 i Zundert i Noord-Brabant, död 29 juli 1890 i Auvers-sur-Oise i Val-d'Oise, var en nederländsk målare, tecknare och grafiker.

Ny!!: Depression och Vincent van Gogh · Se mer »

Vitamin B12-brist

Vitamin B12-brist eller kobalaminbrist, är ett bristtillstånd på vitamin B12, utlöst antingen av otillräckligt intag genom kosten eller av att kroppen inte förmår ta upp vitaminet.

Ny!!: Depression och Vitamin B12-brist · Se mer »

Zinkbrist

Zinkbrist är en svårupptäckt näringsbrist som vanligen beror på för lågt zinkintag i kosten, men kan också uppkomma till följd av vissa sjukdomar.

Ny!!: Depression och Zinkbrist · Se mer »

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård.

Ny!!: Depression och 1177 Vårdguiden · Se mer »

Omdirigerar här:

Depression (psykologi), Depressioner, Depressiv period, Depressiva symptom, Deprimerad, Egentlig depression.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »