Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Diabas

Index Diabas

Diabas Gravsten av diabas Diabas, ibland i gravstenssammanhang benämnd svart granit, är en mörk basisk magmatisk bergart.

56 relationer: A.K. Fernströms Granitindustrier, Absorption, Alexandre Brongniart, Arlington County, Asfalt, Augit, Basalt, Basisk bergart, Bergart, Billingen, Densitet, Diorit, Elasticitetsmodul, Elektricitet, Fältspat, Förhistorisk tid, Friedrich Hausmann, Friktion, Gabbro, Gravvård, Hållfasthetslära, Hårdhet, Hyperit, Ilmenit, Inredning, Isolator (material), Kemikalie, Konstverk, Korrosion, Labradorit, Lava, Magmatisk bergart, Magnetism, Magnetit, Makadam, Mätteknik, Mineral, Mineralull, Minnesmärke, Mohs hårdhetsskala, Olivin, Particip, Pascal (enhet), Plagioklas, Platåberg, Pyroxen, Rörelse (fysik), Skandinavien, Skulptur, Slipning, ..., Stenyxa, Tillverkningsindustri, Utvidgningskoefficient, Vagn, Västergötland, Viktprocent. Förläng index (6 mer) »

A.K. Fernströms Granitindustrier

AB A.K. Fernströms Granitindustrier var ett svenskt stenindustriföretag i Karlshamn.

Ny!!: Diabas och A.K. Fernströms Granitindustrier · Se mer »

Absorption

Absorptioner är processer som innebär att minst en andel av en företeelse uppgår i en annan.

Ny!!: Diabas och Absorption · Se mer »

Alexandre Brongniart

Alexandre Brongniart Alexandre Brongniart, född 10 februari 1770 i Paris, Frankrike, död 7 oktober 1847 i Paris, var en fransk kemist, geolog och zoolog, vilken samarbetade med Georges Cuvier på en geologisk studie av Paris-regionen.

Ny!!: Diabas och Alexandre Brongniart · Se mer »

Arlington County

Arlington County är ett county i Virginia, USA.

Ny!!: Diabas och Arlington County · Se mer »

Asfalt

Ett lager asfalt har lagts vid beläggningsarbete på en väg. Asfalt (äldre synonymer bitumen judaicum, svart bernsten, syrisk asfalt, jordbeck) används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen (förr istället ofta av stenkolstjära) och krossat stenmaterial.

Ny!!: Diabas och Asfalt · Se mer »

Augit

Augit är ett mafisk mineral med den kemiska sammansättningen (Ca, Na)(Mg, Fe, Al)(Al, Si)2O6 (kalcium, natrium, magnesium, järn, aluminium, silikat).

Ny!!: Diabas och Augit · Se mer »

Basalt

Basalt "Basaltkuddar" på havsbotten. Basalt är en magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung.

Ny!!: Diabas och Basalt · Se mer »

Basisk bergart

Basisk bergart eller Basit kallas en magmatisk bergart vars halt av kiseldioxid, SiO2 är 45–52 viktprocent.

Ny!!: Diabas och Basisk bergart · Se mer »

Bergart

Grand Canyon i USA är ett snitt genom ett antal lager av sedimentära bergarter. Bergart är ett fast oorganiskt ämne.

Ny!!: Diabas och Bergart · Se mer »

Billingen

Topografisk karta från 1859. Billingen är ett av Västergötlands tretton platåberg och ligger i Skövde kommun, Skara kommun och Falköpings kommun.

Ny!!: Diabas och Billingen · Se mer »

Densitet

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet.

Ny!!: Diabas och Densitet · Se mer »

Diorit

Diorit Diorit Diorit, är en intermediär djupbergart.

Ny!!: Diabas och Diorit · Se mer »

Elasticitetsmodul

dragprov.''' I det blå området är provstaven elastisk (töjningen upphör då spänningen upphör). Inom detta blå område gäller Hookes lag. Ökar spänningen ytterligare förblir provstaven deformerad även efter dragprovet. Vid en tillräckligt hög spänning uppnås brottgränsen, staven förlängs hastigt utan att spänningen behöver ökas, varefter ett brott sker. Ju mera den blå linjen lutar, desto högre elasticitetsmodul. Approximation av potentiell energi som funktion av atomavstånd; den kvadratiska potentialen följer av integrering av Hookes lag. Elasticitetsmodul E eller Youngs modul (efter Thomas Young) Y är en materialberoende parameter inom hållfasthetsläran som beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation.

Ny!!: Diabas och Elasticitetsmodul · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Diabas och Elektricitet · Se mer »

Fältspat

Fältspat är en mineralgrupp av aluminiumsilikater med natrium, kalium eller kalcium.

Ny!!: Diabas och Fältspat · Se mer »

Förhistorisk tid

Förhistorisk grottkonst från Pech Merle i Frankrike Förhistorisk tid eller forntid (begreppen används ofta synonymtNationalencyklopedin,, 24 juni 2008, uppslagsord Forntid) kallas den tid där de skriftliga källorna är obefintliga eller alltför bristfälliga för att ge en täckande bild av historien.

Ny!!: Diabas och Förhistorisk tid · Se mer »

Friedrich Hausmann

Friedrich Hausmann. Johann Friedrich Ludwig Hausmann, född 22 februari 1782 i Hannover, död 26 december 1859 i Göttingen, var en tysk mineralog.

Ny!!: Diabas och Friedrich Hausmann · Se mer »

Friktion

Krafter vid friktion. Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra.

Ny!!: Diabas och Friktion · Se mer »

Gabbro

Gabbro är en grovkornig, basisk djupbergart.

Ny!!: Diabas och Gabbro · Se mer »

Gravvård

En gravvård är ett minnesmärke av sten, trä eller järn som placeras vid en grav.

Ny!!: Diabas och Gravvård · Se mer »

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är en teknologisk disciplin som beskriver förhållandet mellan mekaniska krafter och deformerbara kroppar.

Ny!!: Diabas och Hållfasthetslära · Se mer »

Hårdhet

Durometer Hårdhet är en storhet för material, som bland annat används i hållfasthetslära, och beskriver hur stora krafter som behövs för att deformera materialet plastiskt.

Ny!!: Diabas och Hårdhet · Se mer »

Hyperit

Hyperit (eller egentligen hyperitdiabas) är en vanligen massiv basisk eruptiv bergart strukturmässigt en mellanform mellan diabas och gabbro.

Ny!!: Diabas och Hyperit · Se mer »

Ilmenit

Ilmenit Ilmenit är ett svart glänsande mineral med sammansättningen FeTiO3.

Ny!!: Diabas och Ilmenit · Se mer »

Inredning

Inredning är en form av interiörkonst, där en inredningsarkitekt eller annan person som agerar interiördesigner använder sig av diverse möbler, färg, prylar och andra föremål för att dekorera och möblera ett bostadsrum eller annat interiör (av franska intérieur).

Ny!!: Diabas och Inredning · Se mer »

Isolator (material)

Bandgapet i isolatorer Isolator eller oledare är ett material som inte leder elektrisk ström, till skillnad från en elektrisk ledare eller halvledare.

Ny!!: Diabas och Isolator (material) · Se mer »

Kemikalie

Burkar med kemikalier. Reaktion mellan kemikalierna ammoniak och saltsyra. En kemikalie är, enligt Svenska Kemisamfundets nomenklaturutskott 2001, ett makroskopiskt homogent grundämne eller kemisk förening då det appliceras i en industriell eller kommersiell process.

Ny!!: Diabas och Kemikalie · Se mer »

Konstverk

Ett konstverk eller alster är en produkt av en konstnärlig verksamhet.

Ny!!: Diabas och Konstverk · Se mer »

Korrosion

Korrosion (från latinets corrodere som betyder fräta sönder), frätning, innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion till en mer stabil form, som exempelvis oxider, hydroxider och sulfider.

Ny!!: Diabas och Korrosion · Se mer »

Labradorit

Labradorit är en kalcium-natriumfältspat (en plagioklas), som kristalliserar triklint.

Ny!!: Diabas och Labradorit · Se mer »

Lava

En tio meter hög lavafontän, Hawaii. Ordet lava är både en benämning på smälta bergarter (magma) på eller ovanför jordens yta och på den bergart som denna smälta stelnar till, då även kallad lavabergart.

Ny!!: Diabas och Lava · Se mer »

Magmatisk bergart

Såhär kan bildandet av en magmatisk bergart gå till, lavan på bilden är från vulkanen Kilauea, Hawaii. En magmatisk bergart, även kallad magmabergart eller magmatithttp://www.ne.se/magmatisk-bergart - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se, är en bergart som bildats genom att magma har stelnat i eller ovanför jordskorpanNationalencyklopedin, chefredaktör: Arne Ekman, band 2, sid 142, NE Nationalencyklopedin AB Malmö, 2009.

Ny!!: Diabas och Magmatisk bergart · Se mer »

Magnetism

Magnetfält kring en stavformig magnet, synliggjord genom järnfilspån Magnetism är ett fysikaliskt fenomen genom vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva krafter på andra material.

Ny!!: Diabas och Magnetism · Se mer »

Magnetit

Magnetit, ibland även kallat svartmalm, är en gråsvart järnoxid med formeln Fe3O4.

Ny!!: Diabas och Magnetit · Se mer »

Makadam

ballast av makadam. Hagerstown och Boonsboro i den amerikanska delstaten Maryland år 1823, alltså samtida med John McAdam. Makadam är krossad sten, som inte innehåller några nollfraktioner (de allra minsta partiklarna), och används som överbyggnad under vägbeläggning och som underlag till järnvägsspår.

Ny!!: Diabas och Makadam · Se mer »

Mätteknik

Testutrustning för att mäta vinklar med precisionen 1 mikrobågsekund Mätteknik eller metrologi är läran om mätning, en vetenskapsgren, främst inom fysik och elektronik som handlar om hur olika fysikaliska storheter mäts.

Ny!!: Diabas och Mätteknik · Se mer »

Mineral

Exempel på några olika mineral. Kristaller av serandit, natrolit, analcim och ägerin från Mont Saint-Hilaire, Quebec, Kanada. Ett mineral är ett fast ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur.

Ny!!: Diabas och Mineral · Se mer »

Mineralull

Mineralull är ett samlingsnamn för byggnadsmaterial av mineralfiber som i första hand används för värmeisolering, men även för ljudabsorption.

Ny!!: Diabas och Mineralull · Se mer »

Minnesmärke

Ett minnesmärke, eller ett monument, är en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, vars syfte är med en materiell manifestation erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse.

Ny!!: Diabas och Minnesmärke · Se mer »

Mohs hårdhetsskala

'''Provlåda med referensmineral för Mohs hårdhetsskala.

Ny!!: Diabas och Mohs hårdhetsskala · Se mer »

Olivin

Olivin är ett mörkt, grönfärgat mineral som oftast förknippas med basiska bergarter.

Ny!!: Diabas och Olivin · Se mer »

Particip

Particip (latin participium, från particeps, 'deltagande') betecknar ord som bildats av verb men som böjs och används som adjektiv.

Ny!!: Diabas och Particip · Se mer »

Pascal (enhet)

Enheten pascal (Pa) är SI-enheten för tryck, uppkallad efter den franske fysikern.

Ny!!: Diabas och Pascal (enhet) · Se mer »

Plagioklas

Plagioklas är ett samlingsnamn för en grupp fältspater med sammansättning mellan albit, natriumaluminiumsilikat (NaAlSi3O8) och anortit, kalciumaluminiumsilikat (CaAl2Si2O8).

Ny!!: Diabas och Plagioklas · Se mer »

Platåberg

Masadaklippan i Israel är ett exempel på ett platåberg. Halleberg är ett av platåbergen i Västergötland. Platåberg (tidigare taffelberg) är ett berg med branta sidor och mer eller mindre horisontell överyta.

Ny!!: Diabas och Platåberg · Se mer »

Pyroxen

Pyroxen är en samlingsbeteckning för ett antal silikatmineral, som är vanligt förekommande i magmatiska och metamorfa bergarter och förekommer till exempel i basalt, diabas och gabbro.

Ny!!: Diabas och Pyroxen · Se mer »

Rörelse (fysik)

Cirkulär rörelse Rörelse är inom fysiken en kropps lägesändring.

Ny!!: Diabas och Rörelse (fysik) · Se mer »

Skandinavien

Skandinavien är ett geografiskt område i norra Europa som omfattar Danmark, Norge och Sverige, där man talar skandinaviska språk.

Ny!!: Diabas och Skandinavien · Se mer »

Skulptur

Uma (Parvati). Skulptur (från latinets verb sculpere "att hugga ut/skulptera") är ett tredimensionellt konstverk.

Ny!!: Diabas och Skulptur · Se mer »

Slipning

Principskiss av slipning med ett runt slipverktyg. Slipning är en typ av skärande bearbetning som jämnar ut en yta.

Ny!!: Diabas och Slipning · Se mer »

Stenyxa

En stenyxa är en yxa tillverkad under stenåldern av till exempel flinta eller diabas.

Ny!!: Diabas och Stenyxa · Se mer »

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustri, förädlingsindustri, de typer av industri som omvandlar råvaror till produkter.

Ny!!: Diabas och Tillverkningsindustri · Se mer »

Utvidgningskoefficient

Tyndalls demonstration utgörs av vaggan ''d'', i vilken staven ''b'' i ena änden fastsätts med en genomgående sprint ''c'' (avsiktligt svagare än mutter och vagga) och i andra ändan skruvas muttern ''a'' fast. När elden ''e'' hettar upp staven utvidgas den, och muttern ''a'' måste dras åt för att ligga an mot vaggan. När så elden släckts och staven svalnar kommer den att dra sig samman igen varvid sprinten deformeras eller rent av knäcks. Expansionsfog på en bro används för att förhindra skador på grund av termisk utvidgning. Solkurvor som uppstått på starkt solbelysta järnvägsspår. Utvidgningskoefficienten anger hur mycket ett föremåls storlek ändras för en viss temperaturändring hos föremålet.

Ny!!: Diabas och Utvidgningskoefficient · Se mer »

Vagn

En hästdragen, täckt vagn i Tjeckien En vagn kan vara.

Ny!!: Diabas och Vagn · Se mer »

Västergötland

Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige.

Ny!!: Diabas och Västergötland · Se mer »

Viktprocent

Viktprocent är ett sätt att ange blandningsförhållandet mellan olika ämnen i en blandning.

Ny!!: Diabas och Viktprocent · Se mer »

Omdirigerar här:

Dolerit, Dorit, Svart granit, Svartgranit.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »