Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Digitalisering

Index Digitalisering

Digitalisering (av engelskans digitize) avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder.

38 relationer: A/D-omvandlare, Affärsutveckling, Analog elektronik, Apple II, Bildläsare, Claude Shannon, Datorisering, Digital, Digitala rättigheter, Digitaliseringsbord, Digitaliseringskommissionen, Digitaliseringsrådet, Digitalt berättande, Digitalteknik, E-förvaltning, Effektivitet, Elektroniska tjänster, Europeiska unionen, George Boole, Globalisering, Gottfried Wilhelm von Leibniz, IBM PC, Informationssamhälle, Informationssystem, Informationsteknik, Innovation, Internet, Maskinläsning, Myndighet, Offentlig sektor, Politik, Process (organisation), Samhällsvetenskap, Sampling (musik), Simon, Sveriges IT-minister, Tillämpningsprogram, World Wide Web.

A/D-omvandlare

En 4-kanalig stere-A/D-omvandlare på ljudkort till dator Samling av tidskontinuerlig signal till tidsdiskreta värden Schemasymbol för A/D-omvandlare A/D-omvandlare eller analog-till-digital-omvandlare som förkortas ADC, AD eller A/D.

Ny!!: Digitalisering och A/D-omvandlare · Se mer »

Affärsutveckling

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Ny!!: Digitalisering och Affärsutveckling · Se mer »

Analog elektronik

Analog elektronik behandlar tidskontinuerliga signaler, till skillnad från digital teknik som behandlar tidsdiskreta signaler.

Ny!!: Digitalisering och Analog elektronik · Se mer »

Apple II

Apple II var en av de mest populära persondatorerna under sent 1970-tal och fram till tidigt 1990-tal.

Ny!!: Digitalisering och Apple II · Se mer »

Bildläsare

En bildläsare. En bildläsare eller skanner (även scanner) är en maskin som läser av ett fysiskt föremål, vanligen en bild på papper, och skapar en digital bild av det.

Ny!!: Digitalisering och Bildläsare · Se mer »

Claude Shannon

Claude Shannon omkring år 1963. Claude Elwood Shannon, född 30 april 1916 i Petoskey i Michigan, död 24 februari 2001 i Medford i Massachusetts, var en amerikansk ingenjör som grundlade den moderna kommunikations- och informationsteorin.

Ny!!: Digitalisering och Claude Shannon · Se mer »

Datorisering

Datorisering (betydelsenära med digitalisering) är en process där tidigare manuellt intensiva arbeten förenklas med hjälp av datorkraft.

Ny!!: Digitalisering och Datorisering · Se mer »

Digital

Digital kommer från engelskans digit (för siffra) som i sin tur kommer från latinets digitus i betydelsen finger.

Ny!!: Digitalisering och Digital · Se mer »

Digitala rättigheter

Digitala rättigheter beskriver människors rättigheter när man använder en dator, eller andra elektroniska apparater och kommunikationsnätverk emot digital klyfta.

Ny!!: Digitalisering och Digitala rättigheter · Se mer »

Digitaliseringsbord

Digitaliseringsbord av märket Gerber. Ett digitaliseringsbord är en typ av digitaliseringsutrustning (digitizer) som används för att överföra koordinater, positioner eller mätvärden till en digital representation.

Ny!!: Digitalisering och Digitaliseringsbord · Se mer »

Digitaliseringskommissionen

miniatyr Digitaliseringskommissionen fick 2012 av regeringen och It- och energiminister Anna-Karin Hatt i uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås, och att regeringens ambitioner inom området fullföljs.

Ny!!: Digitalisering och Digitaliseringskommissionen · Se mer »

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet är en kommitté tillsatt av Sveriges regering den 10 mars 2011 i syfte att vara regeringens rådgivare i frågor som gäller digitaliseringen av Sverige.

Ny!!: Digitalisering och Digitaliseringsrådet · Se mer »

Digitalt berättande

Digitalt berättande är en berättarform där man använder digital teknik för att berätta en berättelse.

Ny!!: Digitalisering och Digitalt berättande · Se mer »

Digitalteknik

En signal i ett digitalt system ligger i något av två spänningsintervall. De i övre intervallet representerar logiskt 1 och signaler i det undre logiskt 0. Intervallen är väl åtskilda med ett mellanliggande förbjudet område där signalen är odefinierad. grindar per kapsel är vanligt. Digitalteknik är ett område inom både elektroniken och datavetenskapen som handlar om analys och konstruktion av digitala nät.

Ny!!: Digitalisering och Digitalteknik · Se mer »

E-förvaltning

E-förvaltning är enligt en överenskommelse inom Europeiska kommissionen "verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser".

Ny!!: Digitalisering och E-förvaltning · Se mer »

Effektivitet

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomi och organisationsteori som beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster.

Ny!!: Digitalisering och Effektivitet · Se mer »

Elektroniska tjänster

Elektroniska tjänster eller eTjänster är tjänster som produceras och konsumeras i ett elektroniskt medium.

Ny!!: Digitalisering och Elektroniska tjänster · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Digitalisering och Europeiska unionen · Se mer »

George Boole

George Boole, född 2 november 1815, död 8 december 1864, var en brittisk matematiker och filosof.

Ny!!: Digitalisering och George Boole · Se mer »

Globalisering

Multinationella företags utbredning är ett av globaliseringens kännetecken. Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra.

Ny!!: Digitalisering och Globalisering · Se mer »

Gottfried Wilhelm von Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz,, född 1 juli 1646 i Leipzig, död 14 november 1716 i Hannover, var en tysk matematiker, filosof och friherre.

Ny!!: Digitalisering och Gottfried Wilhelm von Leibniz · Se mer »

IBM PC

IBM PC (model 5150) med tangentbord och grön monokrom monitor (IBM 5151), som kör MS-DOS från 1981 IBM PC är en mindre datortyp som utvecklades av IBM och som introducerades 12 augusti 1981 på en presskonferens i New York.

Ny!!: Digitalisering och IBM PC · Se mer »

Informationssamhälle

Informationssamhället (även kallat IT-samhället) betyder att människans hantering av information i hög grad ersätter, mycket fysiskt arbete.

Ny!!: Digitalisering och Informationssamhälle · Se mer »

Informationssystem

Ett informationssystem eller IT-system definieras ofta som ett system som ger IT-stöd och används för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information för ett domän och därigenom stödjer kommunikation och arbete inom och mellan organisationer.

Ny!!: Digitalisering och Informationssystem · Se mer »

Informationsteknik

Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation.

Ny!!: Digitalisering och Informationsteknik · Se mer »

Innovation

En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar.

Ny!!: Digitalisering och Innovation · Se mer »

Internet

En visualisering av en del av internet. Internet, nätet, av engelskans mellannätverk är världens största datornätverk.

Ny!!: Digitalisering och Internet · Se mer »

Maskinläsning

Maskinläsningeller optisk teckenläsning (ofta förkortat OCR efter engelskans Optical Character Recognition) kallas datortekniken att med hjälp av bildanalys förvandla digitala bilder av tryckt text till bokstäver och siffror som andra datorprogram, till exempel ordbehandlare, kan använda.

Ny!!: Digitalisering och Maskinläsning · Se mer »

Myndighet

En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättskipningen.

Ny!!: Digitalisering och Myndighet · Se mer »

Offentlig sektor

En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter.

Ny!!: Digitalisering och Offentlig sektor · Se mer »

Politik

USA:s president är en av världens mest inflytelserika politiker. Fem av de sju senaste är från vänster (ej i kronologisk ordning): George H.W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton och Jimmy Carter. (De som ej är med på bilden är framlidne Ronald Reagan och den nuvarande, Donald Trump.) Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation.

Ny!!: Digitalisering och Politik · Se mer »

Process (organisation)

Organisationsprocess, verksamhetsprocess, affärsprocess eller process är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller annan organisation i syfte att tillfredsställa ett kundbehov.

Ny!!: Digitalisering och Process (organisation) · Se mer »

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter.

Ny!!: Digitalisering och Samhällsvetenskap · Se mer »

Sampling (musik)

En sampling är inom musik en digital ljudinspelning som kan spelas upp av en sampler.

Ny!!: Digitalisering och Sampling (musik) · Se mer »

Simon

Simon är ett mansnamn och en grekisk form av det hebreiska namnet Simeon (Schimeon eller Shimon) som brukar översättas med "bönhörelse".

Ny!!: Digitalisering och Simon · Se mer »

Sveriges IT-minister

IT-minister eller digitaliseringsminister är det statsråd i Sveriges regering som har på sitt bord att driva ärenden rörande informationsteknik (IT).

Ny!!: Digitalisering och Sveriges IT-minister · Se mer »

Tillämpningsprogram

OpenOffice.org Writer Ett tillämpningsprogram eller en applikationsprogramvara, ofta förkortat app, är en typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren.

Ny!!: Digitalisering och Tillämpningsprogram · Se mer »

World Wide Web

Www:s historiska logotyp designad av Robert Cailliau. World Wide Web (datatermgruppen rekommenderar istället webben eller www med små bokstäver) är en tjänst som gör webbsidor och andra datafiler åtkomliga via Internet eller Intranät.

Ny!!: Digitalisering och World Wide Web · Se mer »

Omdirigerar här:

Digital transformation.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »