Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Direktiv (Europeiska unionen)

Index Direktiv (Europeiska unionen)

Europeiska flaggan Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.

21 relationer: Beslut (Europeiska unionen), Direkt effekt, EU-upplysningen, Euroområdet, Europeiska kommissionen, Europeiska konstitutionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska unionens fördrag, Europeiska unionens institutioner, Europeiska unionens lagstiftningsförfarande, Europeiska unionens medlemsstater, Europeiska unionens officiella tidning, Europeiska unionens publikationsbyrå, Europeiska unionens råd, Europeiska unionsakter, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Förordning (Europeiska unionen), Francovich mot Italien, Införlivande av direktiv, Normativ, Schengenområdet.

Beslut (Europeiska unionen)

Europeiska flaggan Ett beslut är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Beslut (Europeiska unionen) · Se mer »

Direkt effekt

Europeiska flaggan Direkt effekt är en rättsprincip inom den europeiska unionsrätten som innebär att bestämmelser i unionsrätten kan åberopas direkt inför nationella domstolar likt nationella lagar, trots att de inte har införlivats i den nationella lagstiftningen.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Direkt effekt · Se mer »

EU-upplysningen

EU-upplysningens uppdrag är att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och EU-upplysningen · Se mer »

Euroområdet

Medlemsstater inom Europeiska unionen med egna nationella valutor Euroområdet, även känt som euroländerna eller eurozonen (även t.ex. Euroland), utgörs av de 19 medlemsstater inom Europeiska unionen som har euron som valuta.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Euroområdet · Se mer »

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är en av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska kommissionen · Se mer »

Europeiska konstitutionen

Europeiska konstitutionen, formellt fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, är ett icke-implementerat fördrag med intentionen att skapa en konstitution för Europeiska unionen (EU).

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska konstitutionen · Se mer »

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) är en av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens domstol · Se mer »

Europeiska unionens fördrag

Platsen där Lissabonfördraget signerades den 13 december 2007. Europeiska unionens fördrag är en samling internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör Europeiska unionens primärrätt.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens fördrag · Se mer »

Europeiska unionens institutioner

Europaparlamentet i Strasbourg. Europeiska unionens institutioner utgör enligt unionens fördrag dess institutionella ram med syfte att ”främja dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas intressen samt att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet”.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens institutioner · Se mer »

Europeiska unionens lagstiftningsförfarande

Europaparlamentet är en av de två lagstiftande institutionerna. Europeiska unionens lagstiftningsförfarande är den process inom Europeiska unionen varigenom Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antar lagstiftningsakter.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens lagstiftningsförfarande · Se mer »

Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionens medlemsstater (blåa), kandidatländer (gröna) och potentiella kandidatländer (gula) Europeiska unionens medlemsstater är 28 till antalet och innefattar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens medlemsstater · Se mer »

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning (EUT), tidigare Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT), är en officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen och den enda publikation som varje vardag offentliggörs på unionens samtliga 24 officiella språk.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens officiella tidning · Se mer »

Europeiska unionens publikationsbyrå

Europeiska unionens publikationsbyrå, eller enbart Publikationsbyrån, är ett gemensamt förlag för Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens publikationsbyrå · Se mer »

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, eller enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet eller EU-rådet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europaparlamentet.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionens råd · Se mer »

Europeiska unionsakter

Europeiska flaggan Europeiska unionsakter, eller enbart rättsakter, är rättsregler antagna av Europeiska unionens institutioner, organ och byråer med unionens fördrag eller andra unionsakter som rättslig grund.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Europeiska unionsakter · Se mer »

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), även känt som ett av Romfördragen, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, och trädde i kraft den 1 januari 1958.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt · Se mer »

Förordning (Europeiska unionen)

Europeiska flaggan En förordning är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Förordning (Europeiska unionen) · Se mer »

Francovich mot Italien

Francovich mot Italien, formellt de förenade målen C-6/90 och C-9/90, var ett rättsfall vid Europeiska gemenskapernas domstol som slog fast att en enskild kan ha rätt till skadestånd om en medlemsstat inte har införlivat ett direktiv korrekt.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Francovich mot Italien · Se mer »

Införlivande av direktiv

Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom den europeiska unionsrätten den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Införlivande av direktiv · Se mer »

Normativ

Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Normativ · Se mer »

Schengenområdet

tillfälliga gränskontroller. Schengenområdet, även känt som Schengenländerna eller Schengenzonen, utgörs av de 22 medlemsstater inom Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz som genom Schengensamarbetet har avskaffat sina gränskontroller vid de inre gränserna och samtidigt förstärkt sina gränskontroller vid de yttre gränserna.

Ny!!: Direktiv (Europeiska unionen) och Schengenområdet · Se mer »

Omdirigerar här:

EG-direktiv, EU-direktiv, Europeiska unionens direktiv.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »