Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Diskret matematik

Index Diskret matematik

Diskret matematik är heltalsmatematik, det vill säga matematik som hanterar heltal.

31 relationer: Abstrakt algebra, Algoritm, Beräkningsteori, Boolesk algebra, Datavetenskap, Digitalteknik, Diskreta värden, Grafteori, Heltal, Informationsteori, Köteori, Kombinatorik, Komplexitet (beräkningsvetenskap), Kontinuerlig funktion, Kontinuum (matematik), Kryptoanalys, Kryptografi, Kryptologi, Linjär algebra, Linjärprogrammering, Logik, Markovkedja, Matematisk analys, Mängdteori, Programspråk, Sannolikhetsteori, Spelteori, Talteori, The Art of Computer Programming, Topologi, Uppräknelig.

Abstrakt algebra

Abstrakt algebra är det område inom matematiken som behandlar algebraiska strukturer såsom grupper, ringar och kroppar.

Ny!!: Diskret matematik och Abstrakt algebra · Se mer »

Algoritm

Flödesscheman ger en grafisk representation av algoritmer. sovjetiskt frimärke. En algoritm är inom matematiken och datavetenskapen en begränsad uppsättning (mängd) väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd (starttillstånd) inom ett ändligt antal steg når ett sluttillstånd (resultat).

Ny!!: Diskret matematik och Algoritm · Se mer »

Beräkningsteori

Beräkning kan definieras som sökandet efter en lösning på ett problem från ett givet indata med hjälp av en algoritm.

Ny!!: Diskret matematik och Beräkningsteori · Se mer »

Boolesk algebra

Boolesk algebra är ursprungligen en överföring av satslogiken till kalkyl, som introducerades av George Boole år 1854.

Ny!!: Diskret matematik och Boolesk algebra · Se mer »

Datavetenskap

Datavetenskap, datalogi eller informationsbehandling (finlandssvenska) är studiet av de teoretiska grunder för information, beräkning och dess tillämpning, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara.

Ny!!: Diskret matematik och Datavetenskap · Se mer »

Digitalteknik

En signal i ett digitalt system ligger i något av två spänningsintervall. De i övre intervallet representerar logiskt 1 och signaler i det undre logiskt 0. Intervallen är väl åtskilda med ett mellanliggande förbjudet område där signalen är odefinierad. grindar per kapsel är vanligt. Digitalteknik är ett område inom både elektroniken och datavetenskapen som handlar om analys och konstruktion av digitala nät.

Ny!!: Diskret matematik och Digitalteknik · Se mer »

Diskreta värden

Diskreta värden är värden som är åtskilda från varandra till skillnad från kontinuerliga värden.

Ny!!: Diskret matematik och Diskreta värden · Se mer »

Grafteori

En graf med sex noder och sju bågar. Grafen är ''planär'' och ''sammanhängande'', däremot inte ''komplett''. Den saknar också ''Eulervägar'' eftersom den har mer än två noder med udda antal bågar, vilket kräver att man någon gång går längs samma båge två gånger för att kunna gå längs alla bågar. Grafteori är det område inom matematiken som undersöker egenskaper hos grafer.

Ny!!: Diskret matematik och Grafteori · Se mer »

Heltal

Heltalen kan tänkas vara punkter på en linje som sträcker ut sig oändligt långt åt båda hållen. Heltalen är unionen av mängden av de naturliga talen och mängden av de negativa heltalen.

Ny!!: Diskret matematik och Heltal · Se mer »

Informationsteori

Informationsteori är läran om hur överföring av information kan ske mest effektivt.

Ny!!: Diskret matematik och Informationsteori · Se mer »

Köteori

Köteori är läran om idealiserade köer med stokastiska tillflöden och utflöden.

Ny!!: Diskret matematik och Köteori · Se mer »

Kombinatorik

Kombinatorik är den gren av matematiken, som studerar kombinationer, permutationer och uppräkningar av element i mängder och de relationer som karakteriserar dessas egenskaper.

Ny!!: Diskret matematik och Kombinatorik · Se mer »

Komplexitet (beräkningsvetenskap)

Komplexitet är ett matematiskt begrepp som används för att beskriva hur omfattande och resurskrävande ett problem är.

Ny!!: Diskret matematik och Komplexitet (beräkningsvetenskap) · Se mer »

Kontinuerlig funktion

Att en funktion är kontinuerlig betyder att den är sammanhängande. Denna funktion är inte kontinuerlig i punkten ''x''0 eftersom den där gör ett hopp. Inom matematiken är en storhet som är kontinuerlig en storhet som är sådan att man alltid kan finna en annan storhet som skiljer sig från den förra med en kvantitet som är mindre än någon ändlig storhet.

Ny!!: Diskret matematik och Kontinuerlig funktion · Se mer »

Kontinuum (matematik)

Kontinuum är den ordnade mängden av de reella talen \mathbb eller namnet på dess kardinaltal, som betecknas |R| eller c. c är större än \aleph_0 (Alef-0), kardinaltalet för uppräkneliga mängder som t.ex.

Ny!!: Diskret matematik och Kontinuum (matematik) · Se mer »

Kryptoanalys

Kryptoanalys är en delvetenskap av kryptologin som studerar hur man kan forcera krypton, utan tillgång till kodnyckeln.

Ny!!: Diskret matematik och Kryptoanalys · Se mer »

Kryptografi

Kryptografi (grek. cruptos.

Ny!!: Diskret matematik och Kryptografi · Se mer »

Kryptologi

Enigma-maskin från andra världskriget Inom kryptologin studerar man kryptografi (metoder för att förvanska meddelanden så att obehöriga inte kan läsa dem) och kryptoanalys (metoder för att forcera sådana meddelanden).

Ny!!: Diskret matematik och Kryptologi · Se mer »

Linjär algebra

Arthur Cayley (1821–1895). Carl Friedrich Gauss (1777–1855). William Rowan Hamilton (1805–1865). Linjär algebra är den gren av matematiken som studerar vektorer, linjära rum (vektorrum), linjära koordinattransformationer och linjära ekvationssystem.

Ny!!: Diskret matematik och Linjär algebra · Se mer »

Linjärprogrammering

LP-problem; Linjärprogrammeringsproblem är en typ av optimeringsproblem med den egenskapen att målfunktionen och samtliga bivillkor är linjära funktioner.

Ny!!: Diskret matematik och Linjärprogrammering · Se mer »

Logik

Logik är i bred bemärkelse läran om vad som gör ett resonemang eller en argumentation giltiga.

Ny!!: Diskret matematik och Logik · Se mer »

Markovkedja

En Markovkedja är inom matematiken en tidsdiskret stokastisk process med Markovegenskapen, det vill säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om det förflutna.

Ny!!: Diskret matematik och Markovkedja · Se mer »

Matematisk analys

Matematisk analys är den del av matematiken som behandlar gränsvärden, huvudsakligen derivator och integraler, och har ofta ett fokus på funktioner av reella eller komplexa variabler.

Ny!!: Diskret matematik och Matematisk analys · Se mer »

Mängdteori

unionen av mängderna A och B. Dvs hela ytan. Mängdteori har en allmän och en specifik betydelse.

Ny!!: Diskret matematik och Mängdteori · Se mer »

Programspråk

Java. Programmet skriver ut meddelandet "Hello World!". Programspråk, eller programmeringsspråk, är ett språk som en människa använder för att skapa datorprogram.

Ny!!: Diskret matematik och Programspråk · Se mer »

Sannolikhetsteori

tärningskast är en stokastisk variabel som studeras i sannolikhetsteori. Sannolikhetsteorin är en matematisk lära som innehåller olika metoder att beskriva och räkna slumpmässiga händelser.

Ny!!: Diskret matematik och Sannolikhetsteori · Se mer »

Spelteori

Spelteori kan bland annat användas för att analysera poker. Spelteori är teorier syftande till att beskriva fördelaktiga beteenden i samspelet mellan olika parter.

Ny!!: Diskret matematik och Spelteori · Se mer »

Talteori

Traditionellt är talteorin den gren inom matematiken som rör heltalens egenskaper.

Ny!!: Diskret matematik och Talteori · Se mer »

The Art of Computer Programming

The Art of Computer Programming (TAOCP) är en monografi av Donald Knuth, som behandlar algoritmer och datastrukturer.

Ny!!: Diskret matematik och The Art of Computer Programming · Se mer »

Topologi

Broarna i Königsberg är ett klassiskt topologiskt problem. Topologi från grekiskans τοπος ("topos": plats, ställe) och λογος ("logos": lära), är en gren inom den moderna matematiken.

Ny!!: Diskret matematik och Topologi · Se mer »

Uppräknelig

En mängd är uppräknelig om den har samma kardinaltal som en delmängd till de naturliga talen, det vill säga ett ändligt tal eller ℵ₀.

Ny!!: Diskret matematik och Uppräknelig · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »