Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Ekonomi

Index Ekonomi

Mynt av varierande ursprung Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet.

41 relationer: Afrikas ekonomi, Akademiskt ämne, Det ekonomiska tänkandets historia, Ekonomisk geografi, Ekonomisk historia, Ekonomistyrning, Europas ekonomi, Företag, Företagsekonomi, Handel, Heterodox ekonomi, Hus, Hushåll, Hushållning, Industriella revolutionen, Industriland, Innovation, Jordbruk, Jorden, Klassisk grekiska, Knapphet, Lag, Makroekonomi, Marknadsföring, Mikroekonomi, Nationalekonomi, Naturahushållning, Naturresurs, Näringsliv, Organisation, Ortodoxi, Pengar, Penninghushållning, Ränta, Redovisning, Resurs, Statistik, Utbud och efterfrågan, Utvecklingsland, Värdepapper, Världens ekonomiska historia.

Afrikas ekonomi

Afrikas ekonomi omfattar en befolkning på ungefär 1 miljard människor i 54 olika stater (2010).

Ny!!: Ekonomi och Afrikas ekonomi · Se mer »

Akademiskt ämne

Ett akademiskt ämne är en lära som oftast har en egen institution på universitet eller högskola.

Ny!!: Ekonomi och Akademiskt ämne · Se mer »

Det ekonomiska tänkandets historia

Plogen är ett jordbruksredskap som länge har spelat en central roll i ekonomins utveckling. Det ekonomiska tänkandets historia (eller ekonomisk doktrinhistoria) omfattar tänkare och teoribildning inom det ekonomiska området från antiken till nutid.

Ny!!: Ekonomi och Det ekonomiska tänkandets historia · Se mer »

Ekonomisk geografi

Ekonomisk geografi är studiet av ekonomiska aktiviteter kopplade till lokalisering, distribution och rumslig organisation.

Ny!!: Ekonomi och Ekonomisk geografi · Se mer »

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker.

Ny!!: Ekonomi och Ekonomisk historia · Se mer »

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål.

Ny!!: Ekonomi och Ekonomistyrning · Se mer »

Europas ekonomi

Europas ekonomi omfattar över 710 miljoner människor i 48 stater.

Ny!!: Ekonomi och Europas ekonomi · Se mer »

Företag

Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar.

Ny!!: Ekonomi och Företag · Se mer »

Företagsekonomi

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser.

Ny!!: Ekonomi och Företagsekonomi · Se mer »

Handel

Handel i Danzig ''Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce'', 1766 Handel är ett samlingsnamn för de verksamheter där man utbyter varor, tjänster och kapital utan att dessa bearbetas.

Ny!!: Ekonomi och Handel · Se mer »

Heterodox ekonomi

Familjeträd på engelska över den moderna heterodoxa ekonomivetenskapen. Heterodox ekonomi är en term som används i kontrast mot konventionell ortodox ekonomi, heterodox ekonomi inrymmer majoriteten av all ekonomisk teoribildning.

Ny!!: Ekonomi och Heterodox ekonomi · Se mer »

Hus

Irland. Bebyggelsen på Manhattan. Ett hus är en permanent byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden, mot exempelvis klimatpåverkan, buller, rovdjur eller objudna besök.

Ny!!: Ekonomi och Hus · Se mer »

Hushåll

Hushåll är en enhet av människor som delar bostad och de kan även ansvara för varandras försörjning.

Ny!!: Ekonomi och Hushåll · Se mer »

Hushållning

Hushållning kallas den planering som görs för att förbrukningen inom ett visst område skall hållas inom önskade gränser, med avseende på bland annat ekonomi och miljö.

Ny!!: Ekonomi och Hushållning · Se mer »

Industriella revolutionen

Mekaniska vävstolar. Illustration från 1835. Watts ångmaskin. Den industriella revolutionen (den första av fler sedermera följande) var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början av 1830-talet.

Ny!!: Ekonomi och Industriella revolutionen · Se mer »

Industriland

HDI. Industriland (även i-land, industrialiserat land, rikt land eller utvecklat land) är ett begrepp som har använts för att beskriva de länder som genomgått industrialisering, till skillnad från utvecklingsländer där jordbruk och landsbygd fortfarande dominerar.

Ny!!: Ekonomi och Industriland · Se mer »

Innovation

En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknik som visar sig lovande eller fungerar.

Ny!!: Ekonomi och Innovation · Se mer »

Jordbruk

Jordbruksscener från antika Egypten. 1500-talet f.Kr. Franska kvinnor brukar jorden, cirka 1917-1920. Terrasser i Yunnan-provinsen i Kina. Jordbruk (mindre brukligt: agrikultur) är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål.

Ny!!: Ekonomi och Jordbruk · Se mer »

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Ekonomi och Jorden · Se mer »

Klassisk grekiska

Klassisk grekiska (även antik grekiska, gammalgrekiska) är den variant av grekiska som var skriftspråk och talades under den attiska perioden (400-talet f.Kr.). Det äldsta bevarade manuskriptet är Derveni-papyrusen.

Ny!!: Ekonomi och Klassisk grekiska · Se mer »

Knapphet

Knapphet är ett begrepp inom nationalekonomi som beskriver det grundläggande ekonomiska problemet där människor har obegränsade önskemål och behov i en värld av begränsade resurser.

Ny!!: Ekonomi och Knapphet · Se mer »

Lag

Övre delen av stentavlan med Hammurabis lagar. En svensk lagbok. En lag kan dels vara en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift (författning) med ett antal (en eller flera) bestämmelser, dels en lagsamling, ett samlat verk av bestämmelser (till exempel common law, Code Napoléon och 1734 års lag, se nedan), ofta nedtecknad.

Ny!!: Ekonomi och Lag · Se mer »

Makroekonomi

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och deflation.

Ny!!: Ekonomi och Makroekonomi · Se mer »

Marknadsföring

En annons är en traditionell form av marknadsföring. Här en annons för flygresor 1937. Marknadsföring (på engelska: marketing) är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande.

Ny!!: Ekonomi och Marknadsföring · Se mer »

Mikroekonomi

Mikroekonomi är det område inom nationalekonomin som i huvudsak analyserar producenters och konsumenters samverkan på marknader.

Ny!!: Ekonomi och Mikroekonomi · Se mer »

Nationalekonomi

315x315px Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Ny!!: Ekonomi och Nationalekonomi · Se mer »

Naturahushållning

Naturahushållning är ett ekonomiskt system där betalning till skillnad från vid penninghushållning sker in natura, det vill säga med varor eller tjänster i stället för med pengar.

Ny!!: Ekonomi och Naturahushållning · Se mer »

Naturresurs

Naturresurser eller naturtillgångar är ekonomiska tillgångar som existerar i naturen utan människans inblandning.

Ny!!: Ekonomi och Naturresurs · Se mer »

Näringsliv

Näringsliv är olika värdeskapande verksamheter som förekommer inom ett avgränsat geografiskt område, som en offentlig eller privat registrerad myndighet, företag eller förening.

Ny!!: Ekonomi och Näringsliv · Se mer »

Organisation

Organisation, ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (till exempel bolag, facklig organisation, förening).

Ny!!: Ekonomi och Organisation · Se mer »

Ortodoxi

Ortodoxi, renlärighet, grekiska orthodoxos, av orthos ’rätt’, "sann", och doxa, "mening", innebär strikt överensstämmelse med en viss lära; vanligen (men inte nödvändigtvis) syftande på ett kyrkosamfunds troslära.

Ny!!: Ekonomi och Ortodoxi · Se mer »

Pengar

En 20-dollarsedel från USA Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel.

Ny!!: Ekonomi och Pengar · Se mer »

Penninghushållning

Penninghushållning eller penningekonomi är ett system där man normalt betalar med pengar.

Ny!!: Ekonomi och Penninghushållning · Se mer »

Ränta

Diagram över den effektiva federal funds rate sedan 1954. Ränta är allmänt priset på lån av pengar.

Ny!!: Ekonomi och Ränta · Se mer »

Redovisning

Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering.

Ny!!: Ekonomi och Redovisning · Se mer »

Resurs

En resurs är en tillgång som behövs för att iscensätta ett projekt, skapa en produkt eller genomgå en process.

Ny!!: Ekonomi och Resurs · Se mer »

Statistik

Diagram över en normalfördelning med standardavvikelserna markerade. Strecket i mitten markerar medianen, som i det här fallet sammanfaller med medelvärdet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Ny!!: Ekonomi och Statistik · Se mer »

Utbud och efterfrågan

Utbud och efterfrågan, även kallat tillgång och efterfrågan, är två grundläggande begrepp inom ekonomisk teori.

Ny!!: Ekonomi och Utbud och efterfrågan · Se mer »

Utvecklingsland

Utvecklingsland (U-land eller fattigt land) är vanligen definierat som ett land med låg BNP per capita.

Ny!!: Ekonomi och Utvecklingsland · Se mer »

Värdepapper

stamaktier från 1928. Värdepapper är, i sin vidaste betydelse, varje på papper eller liknande material i någon form skriftligen avfattad urkund eller handling, vars ägande eller innehavande medför eller utgör bevis för laglig rätt till pengar eller andra värdeföremål, eller som kan användas som betalningsmedel för vissa bestämda varor eller ändamål.

Ny!!: Ekonomi och Värdepapper · Se mer »

Världens ekonomiska historia

Världens ekonomiska historia handlar om människans ekonomiska utveckling från det att de första formerna av människor utvecklades tills idag.

Ny!!: Ekonomi och Världens ekonomiska historia · Se mer »

Omdirigerar här:

Ekonomisk, Ekonomisk vetenskap, Global ekonomi.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »