Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Elektrisk krets

Index Elektrisk krets

En elektrisk krets består av elektromekaniska och elektroniska komponenter som till exempel ström- och spänningskällor, strömbrytare, glödlampor, elmotorer, reläer, resistorer, kondensatorer, induktorer, transistorer och dioder sammankopplade med elektriska ledningar så att de bildar en sluten krets, sådan att en elektrisk ström kan passera genom kretsen.

45 relationer: Batteri, CLC-filter, Digital krets, Diod, Electronic Design Automation, Elektrisk ledning, Elektrisk motor, Elektromekanik, Elektronik, Elektronisk komponent, Elektronrör, Folie, Fourierserie, Glödlampa, Halvledare, Hålmonterat, Impedans, Induktor, Integrerad krets, Jω-metoden, Kicad, Kirchhoffs lagar, Komplexa tal, Kondensator, Koppling, Kopplingsschema, Kretskopplade nätverk, Laplacetransform, Lödning, Likriktning, Linjär krets, Mönsterkort, Nortons teorem, Ohms lag, Parallellkoppling, Pertinax (plastmaterial), Relä, Resistor, Seriekoppling, Superposition, Thévenins teorem, Transformator, Transistor, Tyristor, Ytmontering.

Batteri

Olika typer av batterier Knappcellsbatterier Ett batteri är en komponent bestående av en eller flera celler som innehåller lagrad energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till den.

Ny!!: Elektrisk krets och Batteri · Se mer »

CLC-filter

höger Ett CLC-filter är ett lågpassfilter av högre ordning och topologin används ofta som avkoppling av matningslinjer i störningskänslig utrustning som exempelvis radiomottagare.

Ny!!: Elektrisk krets och CLC-filter · Se mer »

Digital krets

Digital krets, en elektrisk krets med digitala komponenter baserad på ett antal åtskilda spänningsnivåer, vanligen två, där den ena ligger nära noll volt och den andra har en högre nivå bestämd av matningsspänningen.

Ny!!: Elektrisk krets och Digital krets · Se mer »

Diod

Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning.

Ny!!: Elektrisk krets och Diod · Se mer »

Electronic Design Automation

Schema Skapande Program (KiCad Eeschema) Gschem och Gerbv visar design av en enkel kontakt när den skapas med komponenter från gEDA PCB layout program (KiCad PCBnew). 3D Vy. PCB layout program (KiCad PCBnew). Electronic design automation (EDA) är en kategori av verktyg för design och konstruktion av elektroniska system från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC).

Ny!!: Elektrisk krets och Electronic Design Automation · Se mer »

Elektrisk ledning

Luftledning Stamhem Lund. En elektrisk ledning är en anordning som är avsedd för att leda elektrisk ström.

Ny!!: Elektrisk krets och Elektrisk ledning · Se mer »

Elektrisk motor

Elektriska motorer En elektrisk motor eller elmotor, konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi).

Ny!!: Elektrisk krets och Elektrisk motor · Se mer »

Elektromekanik

Elektromekanik beskriver en kombination av elektroteknik och maskinteknik.

Ny!!: Elektrisk krets och Elektromekanik · Se mer »

Elektronik

Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på rörelserna hos elektroner i vakuum, gaser eller fasta material (inklusive halvledare).

Ny!!: Elektrisk krets och Elektronik · Se mer »

Elektronisk komponent

Exempel på komponenter Monterade komponenter, här på ett kretskort i ett projekt som är öppen hårdvara. Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.

Ny!!: Elektrisk krets och Elektronisk komponent · Se mer »

Elektronrör

Schematisk bild av triodrör Elektronrör Ett elektronrör är en elektronisk komponent.

Ny!!: Elektrisk krets och Elektronrör · Se mer »

Folie

Aluminiumfolie och plastfolie Rent tekniskt avses med folie en ytterst tunn produkt som kan valsas till olika kvaliteter och i olika material, till exempel aluminiumfolie.

Ny!!: Elektrisk krets och Folie · Se mer »

Fourierserie

En fyrkantsvåg approximerad med ett ökande antal fourierkomponenter; observera beteendet vid diskontinuiteterna. Fourierserier, efter Jean-Baptiste Joseph Fourier, är en variant av Fouriertransformen för funktioner som bara är definierade för ett intervall av längden T, eller som är periodiska med periodiciteten T. Varje kontinuerlig periodisk funktion kan skrivas som summan av ett antal sinusfunktioner med varierande amplitud där varje sinusfunktion har en frekvens som är en heltalsmultipel av den lägsta frekvensen i den periodiska funktionen, 1/T (grundtonen).

Ny!!: Elektrisk krets och Fourierserie · Se mer »

Glödlampa

lm, skruvsockel E27, höjd cirka 110 mm. Volframlampa. 1. Glaskolv, 2. Gas, 3. Glödtråd, 4, 5. Kontakttråd till yttre spänningsanslutning, 6. Stödtrådar, 7. Glashållare, 8. Anslutningspunkt till sockel, 9. Gänga, 10. Isolering, 11. Spänningsanslutningspunkt Glödlampa är en ljuskälla där ljuset åstadkoms genom att en tråd av ett elektriskt ledande material upphettas till stark glödning av en elektrisk ström.

Ny!!: Elektrisk krets och Glödlampa · Se mer »

Halvledare

Jämförelse av elektronband i metall, halvledare och isolator Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator.

Ny!!: Elektrisk krets och Halvledare · Se mer »

Hålmonterat

motstånd Hålmonterade (eng. Dual in-line package, DIP) kapslade IC Hålmonterat, också omnämnt som "genom-hålat", avser ett monteringssätt som används för elektroniska komponenter som involverar användandet av anslutningsben på komponenter som sätts in i hål (PTH, "pin through hole" - Pläterat genom-hålat) borrat i mönsterkort (Printed Circuit Board, PCB) och lött till metallbelagda ytor på motsatt sida.

Ny!!: Elektrisk krets och Hålmonterat · Se mer »

Impedans

Visardiagram för reaktanser. Förhållandet mellan resistans och reaktans bestämmer den fasvridande förmågan hos en krets. Visaren för R används som riktfas. Elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström och mäts i SI-enheten ohm (Ω).

Ny!!: Elektrisk krets och Impedans · Se mer »

Induktor

En induktor eller induktiv komponent är inom elektroniken en passiv komponent med egenskapen att motverka alla förändringar i den elektriska ström som passerar genom induktorn.

Ny!!: Elektrisk krets och Induktor · Se mer »

Integrerad krets

Ett EPROM-chip i en integrerad krets. En integrerad krets (IC eller chip), är en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans, till skillnad från en traditionell krets, där komponenterna är tillverkade var för sig och sedan ansluts till varandra.

Ny!!: Elektrisk krets och Integrerad krets · Se mer »

Jω-metoden

jω-metoden, j-omega-metoden, används för att beräkna strömmar och spänningar i växelströmskretsar.

Ny!!: Elektrisk krets och Jω-metoden · Se mer »

Kicad

Kicad, formellt KiCad, är ett programpaket med öppen källkod för elektronisk designautomation (EDA), design av kopplingsschema och mönsterkort (PCB).

Ny!!: Elektrisk krets och Kicad · Se mer »

Kirchhoffs lagar

Kirchhoffs lagar är inom strömkretsläran två lagar som kompletterar Ohms lag och som gör det möjligt att ställa upp ekvationsystem för att beräkna strömmarna och spänningarna i en elektrisk krets.

Ny!!: Elektrisk krets och Kirchhoffs lagar · Se mer »

Komplexa tal

Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'') De komplexa talen kan ses som en utvidgning av de reella talen.

Ny!!: Elektrisk krets och Komplexa tal · Se mer »

Kondensator

Plattkondensator för demonstrationsbruk. Olika typer av kondensatorer Elektrolytkondensator Vridkondensator Exponentiellt avklingande spänning som funktion av antalet RC-tider. En kondensator är en passiv elektronisk komponent (jämte resistorer, memristorer och induktorer).

Ny!!: Elektrisk krets och Kondensator · Se mer »

Koppling

Koppling menar en förbindelse mellan delar och kan avse.

Ny!!: Elektrisk krets och Koppling · Se mer »

Kopplingsschema

Enkelt kopplingsschema: två brytare för samma lampa Faskontrollkrets som till exempel kan användas för en dimmer räknare. En typ av tillståndsmaskin Ett kopplingsschema är en grafisk representation av en elektrisk krets.

Ny!!: Elektrisk krets och Kopplingsschema · Se mer »

Kretskopplade nätverk

Kretskopplade nätverk är en typ av telenät där signaler mellan två abonnenter går via en uppkopplad kanal med konstant tidsfördröjning och bandbredd.

Ny!!: Elektrisk krets och Kretskopplade nätverk · Se mer »

Laplacetransform

Laplacetransform är en matematisk transform som bland annat används vid analys av linjära system och differentialekvationer.

Ny!!: Elektrisk krets och Laplacetransform · Se mer »

Lödning

'''Station för mjuklödning av elektronik'''I kolven sitter ett magnetelement, som utnyttjar Curieeffekten för styrning av temperaturen, som kan hållas inom snäva gränser med kolven såväl i vila, som under arbete. Lödning är en sammanfogning (av metallföremål) som sker genom uppvärmning av de delar som ska sammanfogas och smältning av en tillsatsmetall, så kallat lod eller slaglod.

Ny!!: Elektrisk krets och Lödning · Se mer »

Likriktning

Likriktning används inom elektronik för att omvandla växelström till likström.

Ny!!: Elektrisk krets och Likriktning · Se mer »

Linjär krets

En linjär krets är en elektronisk krets som för en sinusoidal inspänning av frekvensen f, är stationärt tillstånd för utgången hos kretsen (strömmen genom någon komponent, eller spänningen mellan två valfria punkter) också sinusoidal med frekvensen f. Notera att utgången inte behöver vara i fas med ingången.

Ny!!: Elektrisk krets och Linjär krets · Se mer »

Mönsterkort

Datordesign av ett mönsterkort (vänster) och det färdiga kretskortet (höger) Färdigt kretskort Ett mönsterkort (ibland "tryckt krets" i äldre litteratur) är en platta av ett isolerande (eller isolerat) material med ett mönster av elektriska ledare.

Ny!!: Elektrisk krets och Mönsterkort · Se mer »

Nortons teorem

Enligt Nortons teorem kan varje linjär tvåpol (elektrisk krets med två anslutningar) uppbyggd av ström- och spänningskällor och resistorer, ersättas med en ekvivalent krets bestående av en ideal strömkälla (nortonkälla), som genererar strömmen Ino, parallellkopplad med en resistor Rno (se bild).

Ny!!: Elektrisk krets och Nortons teorem · Se mer »

Ohms lag

Linjärt samband enligt Ohms lag mellan spänning och ström för ett motstånd på 5 kilo-ohm Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektrisk resistans och elektrisk ström för en linjär resistor.

Ny!!: Elektrisk krets och Ohms lag · Se mer »

Parallellkoppling

Parallellkoppling är en elektrisk koppling där alla komponenter är anslutna till samma spänningsuttag.

Ny!!: Elektrisk krets och Parallellkoppling · Se mer »

Pertinax (plastmaterial)

Pertinax är ett varumärke för ett plastmaterial, som de flesta plastmaterial har det god elektrisk isolationsförmåga.

Ny!!: Elektrisk krets och Pertinax (plastmaterial) · Se mer »

Relä

Olika typer av reläer Relä (franska: relais, 'hästbyte vid skjutshåll') är en sorts reglerteknisk elektrisk apparatur.

Ny!!: Elektrisk krets och Relä · Se mer »

Resistor

Olika resistorer; komponenterna med större dimensioner tål större elektrisk effekt. Överst ett motstånd på 0,56 ohm som tål 10 watt, därunder en strip med små motstånd för ytmontering. Symbolen för resistor En resistor, även kallad motstånd, är en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse i ett elektriskt fält.

Ny!!: Elektrisk krets och Resistor · Se mer »

Seriekoppling

Seriekoppling är inom elektronik och elteknik en koppling av elektriska komponenter längs en elektrisk ledning.

Ny!!: Elektrisk krets och Seriekoppling · Se mer »

Superposition

Vid superposition adderas två eller flera lösningar till en ekvation vilket ger en ny lösning.

Ny!!: Elektrisk krets och Superposition · Se mer »

Thévenins teorem

Thévenins teorem, uppkallat efter den franske telegrafingenjören Léon Charles Thévenin (1857–1926), innebär att varje linjär tvåpol (krets med två anslutningar) bestående av ström- och spänningskällor och resistorer, kan ersättas med en ideal spänningskälla (théveninsk källa) Vth och en seriekopplad resistor Rth.

Ny!!: Elektrisk krets och Thévenins teorem · Se mer »

Transformator

Svetstransformator En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer.

Ny!!: Elektrisk krets och Transformator · Se mer »

Transistor

Transistor är en halvledarkomponent som används som signalförstärkare, strömbrytare, spänningsreglerare och för signalmodulering, men även andra applikationer förekommer.

Ny!!: Elektrisk krets och Transistor · Se mer »

Tyristor

Tyristorns schemasymbol. Tyristorn är en elektronisk komponent uppbyggd av halvledarmaterial som introducerades under 1950-talet.

Ny!!: Elektrisk krets och Tyristor · Se mer »

Ytmontering

Insidan av ett USB-minne. Kondensatorer för ytmontering (t v) och för hålmontering (t h). Ytmontering inom elektronikproduktion innebär att komponenterna placeras på mönsterkortets yta i stället för att fästas i hål på mönsterkortet.

Ny!!: Elektrisk krets och Ytmontering · Se mer »

Omdirigerar här:

Elektriska kretsar, Elektriskt nät, Elektronisk krets, Elkrets, Kretsteknik, Strömkrets, Öppen krets.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »