Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Elektromagnetism

Index Elektromagnetism

elektriskt fenomen Elektriska fältlinjer kring två laddade partiklar. Till vänster har partiklarna samma laddning och till höger har de olika laddning Elektromagnetism är den del av fysiken som förenar elektriska och magnetiska fenomen.

130 relationer: Albert Einstein, Alessandro Volta, Ampères lag, Ampere, Analogi, André-Marie Ampère, Batteri, Benjamin Franklin, Charles-Augustin de Coulomb, Coulomb, Differentialekvation, Dimension, Effekt, Ekvivalens, Elektricitet, Elektrisk flödestäthet, Elektrisk konduktivitet, Elektrisk laddning, Elektrisk ledare, Elektrisk motor, Elektrisk resistivitet, Elektrisk spänning, Elektrisk ström, Elektriska konstanten, Elektriskt fält, Elektromagnetisk induktion, Elektromagnetisk strålning, Elektromagnetiskt fält, Elektromotorisk spänning, Elektrostatik, Emil Lenz, Energi, Farad, Faradays lag, Flöde, Fluid, Fotoelektrisk effekt, Fotoelektron, Foton, Frekvens, Friktion, Fundamental växelverkan, Fysik, Galvanisk cell, Galvaniskt element, Gauss lag, Glödlampa, Glödtråd, Gravitation, Hans Christian Ørsted, ..., Högerhandsregeln, Heinrich Hertz, Henry (enhet), Impedans, Induktans, Induktionshäll, Integral, James Clerk Maxwell, Jordning, Kapacitans, Kemisk reaktion, Klassisk elektrodynamik, Kompass, Konstant, Koppar, Kvadrat, Kvadratmeter, Kvarts, Kvicksilver, Lenz lag, Likspänning, Likström, Ljus, Ljusets hastighet, Lorentzkraft, Luigi Galvani, Magnet, Magnetfält, Magnetisk susceptibilitet, Magnetiskt flöde, Magnetism, Massa, Materia, Max Planck, Maxwells ekvationer, Mekanik, Metall, Meter, Michael Faraday, Mikrovågsugn, Monopol, Multiplikation, Normalkraft, Ohm, Partiell differentialekvation, Permeabilitet, Permittivitet, Plancks konstant, Postulat, Proportionalitet (matematik), Radio, Rät linje, Röntgenstrålning, Reaktans, Repulsion, Resistans, Seriekoppling, SI-enhet, Siemens (enhet), Speciella relativitetsteorin, Spole, Statisk elektricitet, Susceptans, Svavelsyra, Tesla (enhet), Thomas Edison, Transformator, Tyngdacceleration, Ultraviolett strålning, Vakuum, Växelström, Våglängd, Vektor, Vinkelrät, Volt, Watt, Weber (enhet), William David Coolidge, William Gilbert, Zink. Förläng index (80 mer) »

Albert Einstein

Albert Einstein, född 14 mars 1879 i Ulm i Tyskland, död 18 april 1955 i Princeton i USA, var en tysk-amerikansk teoretisk fysiker av judisk börd.

Ny!!: Elektromagnetism och Albert Einstein · Se mer »

Alessandro Volta

Alessandro Volta. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, född 18 februari 1745 i Como i Italien, död 5 mars 1827 i Camnago nära Como, var en italiensk greve och fysiker.

Ny!!: Elektromagnetism och Alessandro Volta · Se mer »

Ampères lag

Magnetfält kring en elektrisk ledare. Ampères lag, lag inom elektrodynamik som beskriver det magnetfält som alstras av en elektrisk ström.

Ny!!: Elektromagnetism och Ampères lag · Se mer »

Ampere

Analog amperemeter som visar strömmen 1 ampere genom en glödlampa. Illustration av definitionen av 1 ampere Ampere, förkortning A, är SI-enhet för elektrisk ström,http://www.ne.se/Ampere – Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se – läst datum: 16 oktober 2013 uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (1775–1836).

Ny!!: Elektromagnetism och Ampere · Se mer »

Analogi

Analogi kan syfta på;.

Ny!!: Elektromagnetism och Analogi · Se mer »

André-Marie Ampère

André-Marie Ampère. André-Marie Ampère, född 20 januari 1775, död 10 juni 1836, var en fransk fysiker som allmänt ses som en av upptäckarna av elektromagnetismen.

Ny!!: Elektromagnetism och André-Marie Ampère · Se mer »

Batteri

Olika typer av batterier Knappcellsbatterier Ett batteri är en komponent bestående av en eller flera celler som innehåller lagrad energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till den.

Ny!!: Elektromagnetism och Batteri · Se mer »

Benjamin Franklin

Porträtt av Benjamin Franklin 1767. Benjamin Franklin uppfann åskledaren. Självständighetsförklaringen. Målning av John Trumbull. Benjamin Franklin, född 17 januari (6 januari enligt gamla stilen, som gällde i de amerikanska kolonierna vid denna tid) 1706 i Boston i dåvarande Massachusetts Bay-provinsen i Brittiska Amerika, död 17 april 1790 i Philadelphia i Pennsylvania, var en amerikansk boktryckare, vetenskapsman, diplomat och politiker.

Ny!!: Elektromagnetism och Benjamin Franklin · Se mer »

Charles-Augustin de Coulomb

Charles-Augustin de Coulomb. Charles-Augustin de Coulomb, född 14 juni 1736 i Angoulême, departementet Charente, död 23 augusti 1806 i Paris, var en fransk ingenjör och fysiker som gjorde viktiga bidrag till förståelsen av mekanik, elektricitet och magnetism.

Ny!!: Elektromagnetism och Charles-Augustin de Coulomb · Se mer »

Coulomb

Coulomb (C; svenskt uttal /kulɔ'mb/) är SI-enheten för elektrisk laddning och definieras utifrån ampere.

Ny!!: Elektromagnetism och Coulomb · Se mer »

Differentialekvation

En differentialekvation är en ekvation som beskriver ett samband mellan en okänd funktion och dess derivator.

Ny!!: Elektromagnetism och Differentialekvation · Se mer »

Dimension

I matematiken och fysiken avser ett rums eller ett objekts dimension oftast det minsta antal koordinater som krävs för att specificera varje punkt inom detsamma.

Ny!!: Elektromagnetism och Dimension · Se mer »

Effekt

Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet.

Ny!!: Elektromagnetism och Effekt · Se mer »

Ekvivalens

Ekvivalens och ekvivalent kan syfta på.

Ny!!: Elektromagnetism och Ekvivalens · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektricitet · Se mer »

Elektrisk flödestäthet

Inom fysiken är den elektriska flödestätheten (även kallad den elektriska förskjutningen eller elektriska förskjutningsfältet) ett vektorfält \mathbf som förekommer bland annat i Maxwells ekvationer och används vid beräkningar av elektriska fält i materia.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk flödestäthet · Se mer »

Elektrisk konduktivitet

Elektrisk konduktivitet (även elektrisk ledningsförmåga, specifik konduktivitet, specifik ledningsförmåga eller enbart konduktivitet) är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning och är multiplikativ invers till resistivitet.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk konduktivitet · Se mer »

Elektrisk laddning

AA-batterier kan lagra en viss laddningsmängd En laddad flicka Elektrisk laddning eller elmängd (Q, q) är den fysikaliska storhet som påverkas av elektromagnetisk växelverkan, en av de fyra fundamentala krafterna.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk laddning · Se mer »

Elektrisk ledare

Elektriska ledare burna av en stolpe Inom fysik och elektroteknik, är en elektrisk ledare ett objekt eller typ av material, som möjliggör flödet av elektrisk ström i en eller flera riktningar.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk ledare · Se mer »

Elektrisk motor

Elektriska motorer En elektrisk motor konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi).

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk motor · Se mer »

Elektrisk resistivitet

Elektrisk resistivitet (även enbart resistivitet, eller specifikt motstånd) är en elektrisk materialegenskap.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk resistivitet · Se mer »

Elektrisk spänning

Elektrisk spänning eller potentialskillnad, väsentligen samma sak som elektromotorisk kraft, är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk spänning · Se mer »

Elektrisk ström

Elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrisk ström · Se mer »

Elektriska konstanten

Den elektriska konstanten ε0 (permittiviteten för tomrum) är en fysikalisk konstant som förbinder enheten för elektrisk laddning med de mekaniska enheterna.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektriska konstanten · Se mer »

Elektriskt fält

Ett elektriskt fält alstras av elektriskt laddade partiklar och tidsvarierande magnetfält.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektriskt fält · Se mer »

Elektromagnetisk induktion

Induktion innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om denna rör sig genom ett magnetfält eller om ett omgivande magnetfält ändras.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektromagnetisk induktion · Se mer »

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektromagnetisk strålning · Se mer »

Elektromagnetiskt fält

Elektromagnetiska fält består av oscillerande elektriska och magnetiska fält, därav namnet.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektromagnetiskt fält · Se mer »

Elektromotorisk spänning

Elektromotorisk spänning (ems) eller elektromotorisk kraft (emk), (en. Electro-Motive Force, emf) är summan av de potentialändringar elektriska energikällor orsakar i en krets.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektromotorisk spänning · Se mer »

Elektrostatik

Pappersbitar som attraheras av en elektriskt laddad CD-skiva. Elektrostatik är läran om hur elektriska laddningar i vila påverkar varandra.

Ny!!: Elektromagnetism och Elektrostatik · Se mer »

Emil Lenz

Emil Lenz. Heinrich Friedrich Emil Lenz, född 12 februari 1804, död 10 februari 1865, var en rysk fysiker av balttyskt härkomst.

Ny!!: Elektromagnetism och Emil Lenz · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar nukleär energi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Elektromagnetism och Energi · Se mer »

Farad

Modern suprakondensator med kapacitansvärdet 1 Farad. Farad, F, är den härledda SI-enheten för kapacitans.

Ny!!: Elektromagnetism och Farad · Se mer »

Faradays lag

Faradays lag, också kallad Faradays induktionslag, är en grundläggande lag inom elektromagnetismen, upptäckt av och namngiven efter Michael Faraday och formulerad av James Clerk Maxwell.

Ny!!: Elektromagnetism och Faradays lag · Se mer »

Flöde

Flöde är proportionellt mot flödestäthet; beror på vinkeln mellan flödets riktning och areans normal; är proportionellt mot areans yta. Flöde är ett mått på en kvantitet som passerar en viss yta under en viss tid.

Ny!!: Elektromagnetism och Flöde · Se mer »

Fluid

Fluid är ett begrepp inom fysik, särskilt strömningsmekanik och akustik, som motsvarar en vätska eller en gas.

Ny!!: Elektromagnetism och Fluid · Se mer »

Fotoelektrisk effekt

Fotoelektrisk effekt: Inkommande elektromagnetisk strålning slår ut elektroner ur metallen. Den fotoelektriska effekten är ett fysikaliskt fenomen, som bygger på kvantmekanik, där elektroner emitteras från ett ämne då det belyses med elektromagnetisk strålning av tillräckligt hög frekvens.

Ny!!: Elektromagnetism och Fotoelektrisk effekt · Se mer »

Fotoelektron

Elektroner som utstrålas på grund av fotoelektrisk effekt kallas för fotoelektroner En fotoelektron är en elektron som utsänds på grund av fotoelektrisk effekt.

Ny!!: Elektromagnetism och Fotoelektron · Se mer »

Foton

Foton (från φως (phos), ljus) är det elektromagnetiska fältets energikvantum, den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning.

Ny!!: Elektromagnetism och Foton · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: Elektromagnetism och Frekvens · Se mer »

Friktion

Krafter vid friktion. Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra.

Ny!!: Elektromagnetism och Friktion · Se mer »

Fundamental växelverkan

Fundamental växelverkan, de fyra fundamentala naturkrafterna eller bara växelverkan är de fysikaliska fenomen där partiklar påverkar varandra med krafter.

Ny!!: Elektromagnetism och Fundamental växelverkan · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Elektromagnetism och Fysik · Se mer »

Galvanisk cell

En galvanisk cell genererar elektrisk spänning mellan elektroderna.

Ny!!: Elektromagnetism och Galvanisk cell · Se mer »

Galvaniskt element

Galvaniskt element är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder.

Ny!!: Elektromagnetism och Galvaniskt element · Se mer »

Gauss lag

I fysiken syftar Gauss lag på någon tillämpning av den generella matematiska satsen Gauss sats som ger sambandet mellan ytintegralen av något flöde, till exempel av vätska, som flödar ut ur en sluten yta och resultatet av källor som är inneslutna i den slutna ytan.

Ny!!: Elektromagnetism och Gauss lag · Se mer »

Glödlampa

lm, skruvsockel E27, höjd cirka 110 mm. Volframlampa. 1. Glaskolv, 2. Gas, 3. Glödtråd, 4, 5. Kontakttråd till yttre spänningsanslutning, 6. Stödtrådar, 7. Glashållare, 8. Anslutningspunkt till sockel, 9. Gänga, 10. Isolering, 11. Spänningsanslutningspunkt Glödlampa är en ljuskälla där ljuset åstadkoms genom att en tråd av ett elektriskt ledande material upphettas till stark glödning av en elektrisk ström.

Ny!!: Elektromagnetism och Glödlampa · Se mer »

Glödtråd

Filament av en 200 watt glödlampa Glödtråd, den aktiva beståndsdelen i en glödlampa.

Ny!!: Elektromagnetism och Glödtråd · Se mer »

Gravitation

Gravitationen håller solsystemets planeter i omloppsbana kring solen.''Not: Bilden är ej skalenlig.'' Gravitation (av latin gravis.

Ny!!: Elektromagnetism och Gravitation · Se mer »

Hans Christian Ørsted

Ørsted på äldre dagar dekorerad med bland annat preussiska Pour le Mérite (om halsen), danska Dannebrogsorden och svenska Nordstjärneorden. Målning av Christian Albrecht Jensen 1842. Hans Christian Ørsted, född den 14 augusti 1777 i Rudkøbing på Langeland, död den 9 mars 1851 i Köpenhamn, var en dansk fysiker och kemist, bror till statsminister Anders Sandøe Ørsted och farbror till botanikern med samma namn.

Ny!!: Elektromagnetism och Hans Christian Ørsted · Se mer »

Högerhandsregeln

Högerhandregeln för magnetfält kring en strömförande ledare Högerhandsregeln Högerhandsregeln (även kallad tumregeln) är en mnemoteknik och används i fysik och matematik för att, med hjälp av högerhanden, bestämma vilken riktning resultatet blir vid en kryssprodukt,.

Ny!!: Elektromagnetism och Högerhandsregeln · Se mer »

Heinrich Hertz

Heinrich Rudolf Hertz, född 22 februari 1857 i Hamburg, död 1 januari 1894 i Bonn, var en tysk fysiker.

Ny!!: Elektromagnetism och Heinrich Hertz · Se mer »

Henry (enhet)

En induktor bestående av strömledare lindad kring en ringformad magnetisk kärna. Henry (H) är SI-enheten för induktans.

Ny!!: Elektromagnetism och Henry (enhet) · Se mer »

Impedans

Visardiagram för reaktanser. Förhållandet mellan resistans och reaktans bestämmer den fasvridande förmågan hos en krets. Visaren för R används som riktfas. Elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström och mäts i SI-enheten ohm (Ω).

Ny!!: Elektromagnetism och Impedans · Se mer »

Induktans

En elektrisk ström som flyter genom en krets orsakar ett magnetiskt fält och därmed ett magnetiskt flöde \Phi genom kretsen.

Ny!!: Elektromagnetism och Induktans · Se mer »

Induktionshäll

Induktionsspole och elektronik under spishällen Induktionshäll är en teknik som används i modernare spisar för matlagning.

Ny!!: Elektromagnetism och Induktionshäll · Se mer »

Integral

Integration eller integrering är en typ av matematisk operation på en funktion, där resultatet blir funktionens integral.

Ny!!: Elektromagnetism och Integral · Se mer »

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell, FRS FRSE, född 13 juni 1831 i Edinburgh, död 5 november 1879 i Cambridge, var en brittisk matematiker och fysiker som gjorde betydande insatser inom fysiken.

Ny!!: Elektromagnetism och James Clerk Maxwell · Se mer »

Jordning

Jordningsspett Med jordning ⏚ menas att ansluta flera ledare till en gemensam potential, en jordningspunkt.

Ny!!: Elektromagnetism och Jordning · Se mer »

Kapacitans

Laddningar lagras i en kondensator. Ett elektriskt fält byggs upp mellan plattorna. En kondensator är en passiv komponent där laddningsmängden är direkt proportionell mot spänningen över kondensatorn En kapacitiv elektrisk krets ger en negativ fasvridning Kapacitans (även elektrisk kapacitet) är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen över komponenten.

Ny!!: Elektromagnetism och Kapacitans · Se mer »

Kemisk reaktion

Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak 389x389px Kemisk reaktion är den kemiska inverkan som två eller flera ämnen utövar på varandra och är en process varvid ett eller flera nya ämnen bildas av andra ämnen vilka härvid helt eller delvis förbrukas.

Ny!!: Elektromagnetism och Kemisk reaktion · Se mer »

Klassisk elektrodynamik

Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk fältteori, är en fysikalisk teori om elektromagnetiska fenomen.

Ny!!: Elektromagnetism och Klassisk elektrodynamik · Se mer »

Kompass

Nålkompass. En kompass för militär användning från första världskriget. En kompass, av italienskans compasso som betyder mäta+steg och egentligen betyder cirkel eller passare, är ett instrument som används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.

Ny!!: Elektromagnetism och Kompass · Se mer »

Konstant

En konstant (från latinets constare, stå fast) är en oföränderlig storhet.

Ny!!: Elektromagnetism och Konstant · Se mer »

Koppar

Koppar (latinskt namn, Cuprum) är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, tillhörande myntmetallerna.

Ny!!: Elektromagnetism och Koppar · Se mer »

Kvadrat

Kvadrat passare och linjal. Kvadrat, från latinets quadratum eller quadratus, i den svenska betydelsen, är inom geometrin en beteckning på en fyrhörnig, plan geometrisk figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta.

Ny!!: Elektromagnetism och Kvadrat · Se mer »

Kvadratmeter

En kvadratmeter (m² eller kvm) är en härledd SI-enhet för area.

Ny!!: Elektromagnetism och Kvadratmeter · Se mer »

Kvarts

Kvarts, kiselsten, är ett mineral bestående av kiseldioxid, SiO2.

Ny!!: Elektromagnetism och Kvarts · Se mer »

Kvicksilver

Kvicksilver (latinskt namn Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur.

Ny!!: Elektromagnetism och Kvicksilver · Se mer »

Lenz lag

Principen för Lenz lag: Om ytdensiteten B i magnetflödet ändras genom ett område omges det därmed av ett elektriskt virvelfält E. Lenz lag innebär att en inducerad spänning i en sluten krets ger upphov till en inducerad ström med sådan riktning att orsaken till induktionen motverkas.

Ny!!: Elektromagnetism och Lenz lag · Se mer »

Likspänning

Symbol för likspänning Likspänning kallas en spänning som inte ändrar riktning (motsatsen är växelspänning).

Ny!!: Elektromagnetism och Likspänning · Se mer »

Likström

Symbol för likström Typer av likström. Uppifrån och ner: Ström från batteri, halvvågslikriktad sinussignal och helvågslikriktad sinussignal. Likström, DC (eng. direct current), är elektrisk ström som alltid har samma riktning till skillnad från växelström där strömmen byter riktning.

Ny!!: Elektromagnetism och Likström · Se mer »

Ljus

Ljus syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska strålning som kan ge upphov till sådana upplevelser.

Ny!!: Elektromagnetism och Ljus · Se mer »

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter.

Ny!!: Elektromagnetism och Ljusets hastighet · Se mer »

Lorentzkraft

Kraften är uppkallad efter Hendrik Antoon Lorentz Lorentzkraften är den kraft som verkar på en elektrisk laddning i ett elektromagnetiskt fält.

Ny!!: Elektromagnetism och Lorentzkraft · Se mer »

Luigi Galvani

Luigi Galvani. Luigi Aloisio Galvani, född 1737 i Bologna, död 4 december 1798 i Bologna, var en italiensk fysiker, naturforskare och läkare.

Ny!!: Elektromagnetism och Luigi Galvani · Se mer »

Magnet

Permanenta magneter visar repulsion mellan lika poler blixtar En magnet är en kropp eller objekt som ger upphov till ett magnetfält.

Ny!!: Elektromagnetism och Magnet · Se mer »

Magnetfält

Magnetfält behandlas inom fysiken som vektorfält, vilka beskriver krafterna mellan magneter och strömförande elektriska ledare.

Ny!!: Elektromagnetism och Magnetfält · Se mer »

Magnetisk susceptibilitet

Magnetisk susceptibilitet, vanligtvis betecknad med den grekiska bokstaven χ, är en materialegenskap som beskriver hur magnetiskt ett material blir i externa magnetfält.

Ny!!: Elektromagnetism och Magnetisk susceptibilitet · Se mer »

Magnetiskt flöde

Magnetiskt flöde \Phi genom en viss yta är produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och arean A: När en ledare rör sig över ett magnetfält påverkas elektronerna i ledaren med en Lorentzkraft; ledaren får ett överskott av elektroner på ena sidan.

Ny!!: Elektromagnetism och Magnetiskt flöde · Se mer »

Magnetism

Magnetfält kring en stavformig magnet, synliggjord genom järnfilspån Magnetism är ett fysikaliskt fenomen genom vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva krafter på andra material.

Ny!!: Elektromagnetism och Magnetism · Se mer »

Massa

---- En vikt med massan 2 kg. Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll.

Ny!!: Elektromagnetism och Massa · Se mer »

Materia

Materia (av latinets materia, "ämne", "material") är de fysiska beståndsdelar som universum är uppbyggd av.

Ny!!: Elektromagnetism och Materia · Se mer »

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck, född 23 april 1858 i Kiel, död 4 oktober 1947 i Göttingen, var en tysk teoretisk fysiker och främste upphovsman till kvantteorin, vilket också gav honom Nobelpriset i fysik 1918.

Ny!!: Elektromagnetism och Max Planck · Se mer »

Maxwells ekvationer

Maxwells elektromagnetiska ekvationer är fyra partiella differentialekvationer som beskriver elektriska och magnetiska fält.

Ny!!: Elektromagnetism och Maxwells ekvationer · Se mer »

Mekanik

Isaac Newton, en av mekanikens grundare Mekanik (grekiska: μηχανική, 'redskap') är den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelse och krafter.

Ny!!: Elektromagnetism och Mekanik · Se mer »

Metall

Gallium är en metall. En metall är ett grundämne (eller en legering) med metalliska egenskaper, till exempel hög ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och metallglans.

Ny!!: Elektromagnetism och Metall · Se mer »

Meter

Arkivmetern användes som längdnormal fram till 1960. X-profilen ger staven en hög böjstyvhet. Skalstrecken för 1 meter är skyddat placerade ett stycke innanför stavens ändar. Meter är SI-enheten för längd.

Ny!!: Elektromagnetism och Meter · Se mer »

Michael Faraday

En äldre Michael Faraday. Faraday i sitt laboratorium någon gång på 1850-talet. Målning av Harriet Moore. Michael Faraday, född 22 september 1791 i Newington Butts, Southwark, London, död 25 augusti 1867 i Hampton, Richmond, London, var en brittisk fysiker och kemist, som kom med viktiga bidrag inom elektromagnetism och elektrokemi.

Ny!!: Elektromagnetism och Michael Faraday · Se mer »

Mikrovågsugn

En mikrovågsugn (2016). En mikrovågsugn eller mikro är en köksmaskin som värmer mat genom ett högfrekvent elektromagnetiskt fält.

Ny!!: Elektromagnetism och Mikrovågsugn · Se mer »

Monopol

Ett monopol är en marknad med en enda producent och flera konsumenter.

Ny!!: Elektromagnetism och Monopol · Se mer »

Multiplikation

75px Multiplikation är ett av de grundläggande räknesätten (operationerna) inom aritmetiken.

Ny!!: Elektromagnetism och Multiplikation · Se mer »

Normalkraft

Normalkraft på ett lutande plan Normalkraften är den vinkelräta komposanten av den kontaktkraft som hindrar ett objekt att tränga igenom en yta.

Ny!!: Elektromagnetism och Normalkraft · Se mer »

Ohm

Tre motstånd med olika värden. Standard 1 ohms resistor. Ohm (Ω) är SI-enheten för resistans, reaktans och impedans.

Ny!!: Elektromagnetism och Ohm · Se mer »

Partiell differentialekvation

En partiell differentialekvation, PDE, är en differentialekvation för en funktion vars värde beror av flera variabler, till skillnad från en ordinär differentialekvation som beror av en enskild variabel.

Ny!!: Elektromagnetism och Partiell differentialekvation · Se mer »

Permeabilitet

I elektromagnetism är permeabiliteten förmågan hos ett material att uppehålla skapandet av ett magnetiskt fält i sig själv.

Ny!!: Elektromagnetism och Permeabilitet · Se mer »

Permittivitet

Permittivitet är en fysikalisk storhet som beskriver hur ett elektriskt fält påverkar och påverkas av ett elektriskt isolerande material, och är bestämd efter ett materials förmåga att polariseras i förhållande till dess fält, och därför reduceras fältet inuti materialet.

Ny!!: Elektromagnetism och Permittivitet · Se mer »

Plancks konstant

Plancks konstant, betecknad h, namngiven efter fysikern Max Planck, är en fysikalisk konstant som förekommer i kvantmekaniska ekvationer.

Ny!!: Elektromagnetism och Plancks konstant · Se mer »

Postulat

Ett postulat är något man utgår ifrån i en teori och inte bevisar.

Ny!!: Elektromagnetism och Postulat · Se mer »

Proportionalitet (matematik)

Den här artikeln handlar om den matematiska relationen proportionalitet.

Ny!!: Elektromagnetism och Proportionalitet (matematik) · Se mer »

Radio

Radiotorn Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets.

Ny!!: Elektromagnetism och Radio · Se mer »

Rät linje

En rät linje (ofta benämnd enbart linje) är en kurva, där närmaste vägen mellan två punkter på kurvan går utefter linjen.

Ny!!: Elektromagnetism och Rät linje · Se mer »

Röntgenstrålning

Röntgens bild av Albert von Köllikers hand från 23 januari 1896. En röntgenbild av en bärbar dator från 2010. Röntgenstrålning är en typ av fotonstrålning, det vill säga joniserande elektromagnetisk strålning med kort våglängd (cirka 0,01-10 nm) och höga fotonenergier (100 eV - 100keV).

Ny!!: Elektromagnetism och Röntgenstrålning · Se mer »

Reaktans

'''Visardiagram för reaktanser.''' Förhållandet mellan resistans och reaktans bestämmer den fasvridande förmågan hos en krets. Induktiv reaktans ger en positiv fasvridning och kapacitiv reaktans ger en negativ. Visaren för ''R'' används som riktfas Reaktans betecknar ett slag av frekvensberoende elektriskt motstånd.

Ny!!: Elektromagnetism och Reaktans · Se mer »

Repulsion

Repulsion, i Finland även känd som Avsky (på finska Inho), är en brittisk rysare från 1965 i regi av Roman Polański.

Ny!!: Elektromagnetism och Repulsion · Se mer »

Resistans

Resistans är ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets.

Ny!!: Elektromagnetism och Resistans · Se mer »

Seriekoppling

Seriekoppling är inom elektronik och elteknik en koppling av elektriska komponenter längs en elektrisk ledning.

Ny!!: Elektromagnetism och Seriekoppling · Se mer »

SI-enhet

SI-enheterna är de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet (SI), en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter.

Ny!!: Elektromagnetism och SI-enhet · Se mer »

Siemens (enhet)

Siemens, 1 S, är SI-enheten för konduktans.

Ny!!: Elektromagnetism och Siemens (enhet) · Se mer »

Speciella relativitetsteorin

Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori publicerad 1905 av Albert Einstein.

Ny!!: Elektromagnetism och Speciella relativitetsteorin · Se mer »

Spole

Spolar Symbolen för spole En spole är en tråd som är lindad i spiral.

Ny!!: Elektromagnetism och Spole · Se mer »

Statisk elektricitet

Uppladdad genom friktion Statisk elektricitet är en obalans mellan positiva och negativa elektriska laddingar inom eller på ytan av ett material.

Ny!!: Elektromagnetism och Statisk elektricitet · Se mer »

Susceptans

Susceptans är inom elektroteknik en storhet som beskriver den reaktiva ledningsförmågan i ett elektriskt system.

Ny!!: Elektromagnetism och Susceptans · Se mer »

Svavelsyra

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4, vilket kan läsas ut som divätesvaveltetraoxid.

Ny!!: Elektromagnetism och Svavelsyra · Se mer »

Tesla (enhet)

Tesla (enhetsförkortning: T), är SI-enheten för det magnetiska B-fältet (magnetisk flödestäthet) och för intensitet av magnetisering.

Ny!!: Elektromagnetism och Tesla (enhet) · Se mer »

Thomas Edison

Thomas Alva Edison, född 11 februari 1847 i Milan i Ohio, död 18 oktober 1931 i West Orange i New Jersey, var en amerikansk uppfinnare och industrialist.

Ny!!: Elektromagnetism och Thomas Edison · Se mer »

Transformator

Svetstransformator En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer.

Ny!!: Elektromagnetism och Transformator · Se mer »

Tyngdacceleration

En fallande boll accelererar. Siffrorna visar fallsträckan vid jämna tidsintervaller. Tyngdacceleration eller tyngdkraftspotential är inom klassisk mekanik den acceleration som är resultatet av gravitationsaccelerationen och den centrifugalacceleration som härrör från en kropps rotation (t.ex. jordens rotation).

Ny!!: Elektromagnetism och Tyngdacceleration · Se mer »

Ultraviolett strålning

Ultraviolett strålning, även känt som UV-strålning och UV-ljus, är elektromagnetisk strålning vars våglängd är kortare än det synliga ljusets.

Ny!!: Elektromagnetism och Ultraviolett strålning · Se mer »

Vakuum

Vakuumpump Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.

Ny!!: Elektromagnetism och Vakuum · Se mer »

Växelström

Periodisk växelström Icke-periodisk växelström. Skulle kunna vara utsignalen från en mikrofon Växelström, AC (eng. alternating current), är en elektrisk ström vars riktning växlar.

Ny!!: Elektromagnetism och Växelström · Se mer »

Våglängd

Våglängden är avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster.

Ny!!: Elektromagnetism och Våglängd · Se mer »

Vektor

Vektorer är matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning.

Ny!!: Elektromagnetism och Vektor · Se mer »

Vinkelrät

Inom geometrin är två linjer eller plan vinkelräta mot varandra om supplementvinklarna är lika stora, det vill säga om supplementvinklarnas mätetal båda är π/2 radianer eller 90°.

Ny!!: Elektromagnetism och Vinkelrät · Se mer »

Volt

En multimeter kan användas som voltmeter. 1,5-voltsbatterier Ett oscilloskop kan mäta hur spänningen varierar med tiden Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft).

Ny!!: Elektromagnetism och Volt · Se mer »

Watt

En Wattmeter visar effekten 63 Watt. Watt, med symbolen W, är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.

Ny!!: Elektromagnetism och Watt · Se mer »

Weber (enhet)

Weber (symbol: Wb) är inom fysiken SI-enheten för magnetiskt flöde.

Ny!!: Elektromagnetism och Weber (enhet) · Se mer »

William David Coolidge

William David Coolidge, född 23 oktober 1873, död 3 februari 1975, var en amerikansk fysiker, kemist och ingenjör.

Ny!!: Elektromagnetism och William David Coolidge · Se mer »

William Gilbert

William Gilbert,William Gilbert, född 24 maj 1544 i Colchester, död 30 november 1603 i London troligen av pesten, var en engelsk hovmedikus för Elisabeth I och Jakob I och naturfilosof, känd för sina undersökningar av magnetism och elektricitet.

Ny!!: Elektromagnetism och William Gilbert · Se mer »

Zink

Zink är ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Zn och atomnummer 30.

Ny!!: Elektromagnetism och Zink · Se mer »

Omdirigerar här:

Elektromagnetisk, Elektromagnetisk kraft, Elektromagnetisk växelverkan, Elektromagnetisk vågrörelse, Elektromagnetiska krafter, Elektromagnetismen.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »