Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Elektronik

Index Elektronik

Kretskort med elektroniska komponenter. Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på elektroners rörelse i vakuum, gas eller fasta material (som halvledare).

57 relationer: Adderare, Aktiv komponent, Analog elektronik, ASIC, CMOS, Datateknik, DIAC, Digital, Digitalteknik, Diod, Electronic Design Automation, Elektricitet, Elektrisk motor, Elektrisk signal, Elektron, Elektronisk komponent, Elektroteknik, Förstärkare, Field-programmable gate array, Fysik, Gas, Halvledare, Informationsteknik, Kicad, Kirchhoffs lagar, Kommunikation, Kondensator, Kopplingsschema, Layout, Logisk grind, Maxwells ekvationer, Mätteknik, Mönsterkort, Mekanik, Mikrokontroller, Mikroprocessor, Mixer (elektronik), MOSFET, Multiplexer, Multiplikation, Ohms lag, Operationsförstärkare, Oscillation, Processorregister, Radio, Relä, Resistor, Schmittrigger, Signalprocessor, Spole, ..., Strömbrytare, Television, Transistor, TRIAC, Tyristor, Vakuum, Vippa. Förläng index (7 mer) »

Adderare

En adderare är en grundläggande digital komponent för beräkningar i digitala konstruktioner.

Ny!!: Elektronik och Adderare · Se mer »

Aktiv komponent

IC kretsar är bra exempel på aktiva komponenter Aktiva komponenter är inom elektroniken komponenter som oftast kräver en matningsspänning för att behandla elektriska signaler, exempelvis ljud- eller bildsignaler.

Ny!!: Elektronik och Aktiv komponent · Se mer »

Analog elektronik

Analog elektronik behandlar tidskontinuerliga signaler, till skillnad från digital teknik som behandlar tidsdiskreta signaler.

Ny!!: Elektronik och Analog elektronik · Se mer »

ASIC

VIA VT6306 är en Firewire-kontroller och ett exempel på en ASIC. ASIC (engelska Application Specific Integrated Circuit) är en integrerad krets (IC) som har en specifik funktion snarare än en allmän uppgift.

Ny!!: Elektronik och ASIC · Se mer »

CMOS

Kopplingsschema för en inverterare i CMOS-teknik. CMOS står för Complementary Metal Oxide Semiconductor, komplementär MOS, och är ett sätt att konstruera integrerade kretsar.

Ny!!: Elektronik och CMOS · Se mer »

Datateknik

Datateknik är teknologier för utveckling av datorers programvara och maskinvara.

Ny!!: Elektronik och Datateknik · Se mer »

DIAC

Schematisk symbol DIAC DIAC DIode for Alternating Current, är en av de grundläggande komponenterna i en kraftelektronikstyrning.

Ny!!: Elektronik och DIAC · Se mer »

Digital

Digital kommer från engelskans digit (för siffra) som i sin tur kommer från latinets digitus i betydelsen finger.

Ny!!: Elektronik och Digital · Se mer »

Digitalteknik

En signal i ett digitalt system ligger i något av två spänningsintervall. De i övre intervallet representerar logiskt 1 och signaler i det undre logiskt 0. Intervallen är väl åtskilda med ett mellanliggande förbjudet område där signalen är odefinierad. grindar per kapsel är vanligt. Digitalteknik är ett område inom både elektroniken och datavetenskapen som handlar om analys och konstruktion av digitala nät.

Ny!!: Elektronik och Digitalteknik · Se mer »

Diod

Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning.

Ny!!: Elektronik och Diod · Se mer »

Electronic Design Automation

Schema Skapande Program (KiCad Eeschema) Gschem och Gerbv visar design av en enkel kontakt när den skapas med komponenter från gEDA PCB layout program (KiCad PCBnew). 3D Vy. PCB layout program (KiCad PCBnew). Electronic design automation (EDA) är en kategori av verktyg för design och konstruktion av elektroniska system från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC).

Ny!!: Elektronik och Electronic Design Automation · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Elektronik och Elektricitet · Se mer »

Elektrisk motor

Elektriska motorer En elektrisk motor konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi).

Ny!!: Elektronik och Elektrisk motor · Se mer »

Elektrisk signal

Elektrisk signal är en signal som överförs med hjälp av elektricitet.

Ny!!: Elektronik och Elektrisk signal · Se mer »

Elektron

Den här sidan handlar om elementarpartikeln.

Ny!!: Elektronik och Elektron · Se mer »

Elektronisk komponent

Exempel på komponenter Monterade komponenter, här på ett kretskort i ett projekt som är öppen hårdvara. Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.

Ny!!: Elektronik och Elektronisk komponent · Se mer »

Elektroteknik

Elektroteknik är ett samlingsnamn för olika områden inom tillämpad elektrofysik och ingenjörsvetenskap som utnyttjar elektricitet och elektromagnetism.

Ny!!: Elektronik och Elektroteknik · Se mer »

Förstärkare

Förstärkare används för att öka amplituden (multiplikativt) hos en elektrisk signal utan att, i övrigt, förändra dess utseende.

Ny!!: Elektronik och Förstärkare · Se mer »

Field-programmable gate array

Exempel på en FPGA-krets. Bilden föreställer en Altera Stratix IV GX. Field-Programmable Gate Array (förkortat FPGA, vilket kan översättas med 'på-plats-programmerbar grindmatris'), är en integrerad krets som används inom digitalteknik, vars fysiska funktion kan ändras genom att ny programmering översänds genom anslutning av en enkel kabel.

Ny!!: Elektronik och Field-programmable gate array · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Elektronik och Fysik · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Elektronik och Gas · Se mer »

Halvledare

Jämförelse av elektronband i metall, halvledare och isolator Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator.

Ny!!: Elektronik och Halvledare · Se mer »

Informationsteknik

Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation.

Ny!!: Elektronik och Informationsteknik · Se mer »

Kicad

Kicad, formellt KiCad, är ett programpaket med öppen källkod för elektronisk designautomation (EDA), design av kopplingsschema och mönsterkort (PCB).

Ny!!: Elektronik och Kicad · Se mer »

Kirchhoffs lagar

Kirchhoffs lagar är inom strömkretsläran två lagar som kompletterar Ohms lag och som gör det möjligt att ställa upp ekvationsystem för att beräkna strömmarna och spänningarna i en elektrisk krets.

Ny!!: Elektronik och Kirchhoffs lagar · Se mer »

Kommunikation

En grafisk representation av kommunikation, baserad på Claude Elwood Shannon och Warren Weaver. En sändare (längst till vänster) kodar och sänder ett budskap genom ett medium. Budskapet kan störas (i mitten), innan det avkodas av mottagaren (längst till höger). Därefter ger mottagaren respons till sändaren (övre pilen). Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan.

Ny!!: Elektronik och Kommunikation · Se mer »

Kondensator

Modell av en kondensator Olika typer av kondensatorer Elektrolytkondensator Vridkondensator Exponentiellt avklingande spänning som funktion av antalet RC-tider. En kondensator är en passiv elektronisk komponent (jämte resistorer, memristorer och induktorer).

Ny!!: Elektronik och Kondensator · Se mer »

Kopplingsschema

Enkelt kopplingsschema: två brytare för samma lampa Faskontrollkrets som till exempel kan användas för en dimmer räknare. En typ av tillståndsmaskin Ett kopplingsschema är en grafisk representation av en elektrisk krets.

Ny!!: Elektronik och Kopplingsschema · Se mer »

Layout

Layout innebär grafisk utformning av fysiska föremål eller presentationssidor där en formgivare sätter samman text och bild på en yta.

Ny!!: Elektronik och Layout · Se mer »

Logisk grind

En logisk grind är en digital krets vars utgång är en logisk funktion av ett antal ingångar, enligt boolesk algebra.

Ny!!: Elektronik och Logisk grind · Se mer »

Maxwells ekvationer

Maxwells elektromagnetiska ekvationer är fyra partiella differentialekvationer som beskriver elektriska och magnetiska fält.

Ny!!: Elektronik och Maxwells ekvationer · Se mer »

Mätteknik

Testutrustning för att mäta vinklar med precisionen 1 mikrobågsekund Mätteknik eller metrologi är läran om mätning, en vetenskapsgren, främst inom fysik och elektronik som handlar om hur olika fysikaliska storheter mäts.

Ny!!: Elektronik och Mätteknik · Se mer »

Mönsterkort

Datordesign av ett mönsterkort (vänster) och det färdiga kretskortet (höger) Färdigt kretskort Ett mönsterkort (ibland "tryckt krets" i äldre litteratur) är en platta av ett isolerande (eller isolerat) material med ett mönster av elektriska ledare.

Ny!!: Elektronik och Mönsterkort · Se mer »

Mekanik

Isaac Newton, en av mekanikens grundare Mekanik (grekiska: μηχανική, 'redskap') är den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelse och krafter.

Ny!!: Elektronik och Mekanik · Se mer »

Mikrokontroller

En Intel 8742 En mikrokontroller (enchippdator, enkretsdator, styrenhet, styrkrets, med mera) är en liten dator med CPU, arbetsminne och programminne integrerat komplett med stödfunktioner (klockgenerator, vakthund, etc) och olika typer av I/O-enheter (till exempel konvertering av analoga signaler) på en och samma kiselbricka (IC).

Ny!!: Elektronik och Mikrokontroller · Se mer »

Mikroprocessor

IBM PowerPC 601. Intel i860 XP Mikroprocessor, från engelskans microprocessor.

Ny!!: Elektronik och Mikroprocessor · Se mer »

Mixer (elektronik)

För mixer i betydelsen analog summator se detta uppslagsord.

Ny!!: Elektronik och Mixer (elektronik) · Se mer »

MOSFET

Vanliga symboler för MOSFET av utarmnings- respektive anrikningstyp. MOSFET-transistorer med skyddsdiod. MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor) också känd som MOS är en fälteffekttransistor, utan sådan PN-övergång i kanalen som i en bipolär transistor.

Ny!!: Elektronik och MOSFET · Se mer »

Multiplexer

En 2:1 multiplexer En multiplexer (kortform mux) är en enhet eller teknik som används för att låta flera användare eller processer dela på samma resurs, som till exempel en kommunikationskanal eller en databuss.

Ny!!: Elektronik och Multiplexer · Se mer »

Multiplikation

75px Multiplikation är ett av de grundläggande räknesätten (operationerna) inom aritmetiken.

Ny!!: Elektronik och Multiplikation · Se mer »

Ohms lag

Linjärt samband enligt Ohms lag mellan spänning och ström för ett motstånd på 5 kilo-ohm Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektrisk resistans och elektrisk ström för en linjär resistor.

Ny!!: Elektronik och Ohms lag · Se mer »

Operationsförstärkare

Operationsförstärkare i olika kapslar Operationsförstärkare (eng. operational amplifier, "op-amp"), förstärkarkrets med hög förstärkning.

Ny!!: Elektronik och Operationsförstärkare · Se mer »

Oscillation

Oscillation, rörelse- eller signalvariationer, exempelvis en rörelse eller vibration som varierar kring ett jämviktsläge.

Ny!!: Elektronik och Oscillation · Se mer »

Processorregister

Ett processorregister är inom processorarkitektur en liten mängd mycket snabbt datorminne som används för att ge snabb tillgång till frekvent åtkommen data.

Ny!!: Elektronik och Processorregister · Se mer »

Radio

Radiotorn Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets.

Ny!!: Elektronik och Radio · Se mer »

Relä

Olika typer av reläer Relä (franska: relais, 'hästbyte vid skjutshåll') är en sorts reglerteknisk elektrisk apparatur.

Ny!!: Elektronik och Relä · Se mer »

Resistor

Olika resistorer; komponenterna med större dimensioner tål större elektrisk effekt. Överst ett motstånd på 0,56 ohm som tål 10 watt, därunder en strip med små motstånd för ytmontering. Symbolen för resistor En resistor, även kallad motstånd, är en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse i ett elektriskt fält.

Ny!!: Elektronik och Resistor · Se mer »

Schmittrigger

Jämförelse av Schmittrigger (B) med komparator (A). En schmittrigger är en elektronisk krets med två utsignaltillstånd, namngiven efter Otto H. Schmitt.

Ny!!: Elektronik och Schmittrigger · Se mer »

Signalprocessor

gitarreffektsenhet Enkelt digitalt bearbetningssystem En DSP eller signalprocessor är en processor som är särskilt anpassad för signalbehandling.

Ny!!: Elektronik och Signalprocessor · Se mer »

Spole

Spolar Symbolen för spole En spole är en tråd som är lindad i spiral.

Ny!!: Elektronik och Spole · Se mer »

Strömbrytare

Flera olika typer av strömbrytare. Strömbrytare, eller strömställare, är en elektrisk komponent som används för att bryta och sluta en elektrisk krets.

Ny!!: Elektronik och Strömbrytare · Se mer »

Television

Philips demonstrerar '''television''' på Tekniska museet i Stockholm, november 1952. Television (tidigare kallad bildradio) är ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och tvådimensionella rörliga bilder till en mottagare.

Ny!!: Elektronik och Television · Se mer »

Transistor

Transistor är en halvledarkomponent som används som signalförstärkare, strömbrytare, spänningsreglerare och för signalmodulering, men även andra applikationer förekommer.

Ny!!: Elektronik och Transistor · Se mer »

TRIAC

En TRIAC, eller "TRIode for Alternating Current" är en elektrisk komponent ungefär lika med två styrda likriktare (Silicon Controlled Rectifiers, SCR:s/Tyristorer) förenade i en antiparallellkoppling (parallellkopplade men med polariteten omvänd på den ena) och med deras styren ihopkopplade.

Ny!!: Elektronik och TRIAC · Se mer »

Tyristor

Tyristorns schemasymbol. Tyristorn är en elektronisk komponent uppbyggd av halvledarmaterial som introducerades under 1950-talet.

Ny!!: Elektronik och Tyristor · Se mer »

Vakuum

Vakuumpump Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.

Ny!!: Elektronik och Vakuum · Se mer »

Vippa

En SR-vippas kopplingsschema En vippa är ett digitalt byggelement som innehåller en återkoppling som gör att kopplingen kan inta två stabila lägen och kan därför användas som register och minnesceller.

Ny!!: Elektronik och Vippa · Se mer »

Omdirigerar här:

Elektronikföretag, Elektronisk, Elektroniskt.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »