Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Endoterm reaktion

Index Endoterm reaktion

En endoterm reaktion är en kemisk reaktion som upptar värme ur sin omgivning.

20 relationer: Ammoniumnitrat, Bindningsenergi, Elektrisk ström, Endergon reaktion, Entalpi, Entropi, Exergi, Exergon reaktion, Exoterm reaktion, Gibbs fria energi, Jon, Kemisk reaktion, Lösning (kemi), Salter, Syre, Temperatur, Termisk energi, Termodynamikens andra huvudsats, Värme, Väte.

Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat (NH4NO3) är ett salt av ammonium och nitrat-joner.

Ny!!: Endoterm reaktion och Ammoniumnitrat · Se mer »

Bindningsenergi

Bindningsenergi är den energi som frigörs då ett system av fria partiklar hamnar i ett bundet tillstånd, ibland med motsatt tecken beroende på konventioner.

Ny!!: Endoterm reaktion och Bindningsenergi · Se mer »

Elektrisk ström

Elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar.

Ny!!: Endoterm reaktion och Elektrisk ström · Se mer »

Endergon reaktion

En endergon reaktion är en icke-spontan kemisk reaktion som kräver ett arbete för att gå.

Ny!!: Endoterm reaktion och Endergon reaktion · Se mer »

Entalpi

Entalpi är inom termodynamiken ett av flera närbesläktade mått på termodynamisk potential, och utgör även en tillståndsstorhet.

Ny!!: Endoterm reaktion och Entalpi · Se mer »

Entropi

Entropi är en fysikalisk tillståndsfunktion, betecknad S. Inom statistisk mekanik kan den ses som ett mått på sannolikheten för att ett system skall inta ett visst tillstånd; inom termodynamik snarare som ett mått på hur mycket av värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete.

Ny!!: Endoterm reaktion och Entropi · Se mer »

Exergi

Inom termodynamiken är exergi det maximalt tillgängliga mekaniska arbetet under en termodynamisk process, som leder till att systemet kommer i termodynamisk jämvikt med en värmereservoar.

Ny!!: Endoterm reaktion och Exergi · Se mer »

Exergon reaktion

En exergon reaktion är en spontan kemisk reaktion.

Ny!!: Endoterm reaktion och Exergon reaktion · Se mer »

Exoterm reaktion

En exoterm reaktion, från grekiskans Exo- för ut och Thermes- för värme, är en kemisk reaktion där värme avges.

Ny!!: Endoterm reaktion och Exoterm reaktion · Se mer »

Gibbs fria energi

Josiah Willard Gibbs Gibbs fria energi, uppkallad efter Josiah Willard Gibbs, är en termodynamisk tillståndsfunktion given av sambandet: där H är entalpi; T är temperaturen och S är entropin.

Ny!!: Endoterm reaktion och Gibbs fria energi · Se mer »

Jon

Koksalt består av natriumjoner (grå) och kloridjoner (gröna). En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.

Ny!!: Endoterm reaktion och Jon · Se mer »

Kemisk reaktion

Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak 389x389px Kemisk reaktion är den kemiska inverkan som två eller flera ämnen utövar på varandra och är en process varvid ett eller flera nya ämnen bildas av andra ämnen vilka härvid helt eller delvis förbrukas.

Ny!!: Endoterm reaktion och Kemisk reaktion · Se mer »

Lösning (kemi)

Salt löses upp i vatten En lösning är en homogen blandning av flera ämnen.

Ny!!: Endoterm reaktion och Lösning (kemi) · Se mer »

Salter

Koksalt i närbild Kopparsulfatkristaller Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll.

Ny!!: Endoterm reaktion och Salter · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Endoterm reaktion och Syre · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-miljondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Endoterm reaktion och Temperatur · Se mer »

Termisk energi

Termisk energi (eller värmeenergi), är den energi som är lagrad i de oordnade rörelserna hos atomer eller molekyler hos ett objekt.

Ny!!: Endoterm reaktion och Termisk energi · Se mer »

Termodynamikens andra huvudsats

Termodynamikens andra huvudsats innebär att ett isolerat systems entropi aldrig minskar; isolerade system tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi.

Ny!!: Endoterm reaktion och Termodynamikens andra huvudsats · Se mer »

Värme

Solens elektromagnetiska värmestrålning är en av de viktigaste drivkrafterna för livet på jorden. Värme kan flöda över systemgränsen hos ett termodynamiskt system, vilket leder till att systemets inre energi förändras. Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats.

Ny!!: Endoterm reaktion och Värme · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Endoterm reaktion och Väte · Se mer »

Omdirigerar här:

Endoterm process, Endoterma reaktioner.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »