Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Entalpi

Index Entalpi

Entalpi är inom termodynamiken ett av flera närbesläktade mått på termodynamisk potential, och utgör även en tillståndsstorhet.

18 relationer: Ångbildningsvärme, Bildningsentalpi, Endoterm reaktion, Exoterm reaktion, Fasövergång, Fast form, Förbränning, Gas, Inre energi, Kemisk förening, Smältvärme, Termodynamik, Tillståndsstorhet, Tryck, Värme, Värmevärde, Vätska, Volym.

Ångbildningsvärme

Ångbildningsvärme eller förångningsentalpi anger den värmeenergi som måste tillföras för att vid konstant temperatur förånga 1 gram eller 1 mol av ett ämne vid dess normala kokpunkt.

Ny!!: Entalpi och Ångbildningsvärme · Se mer »

Bildningsentalpi

Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen.

Ny!!: Entalpi och Bildningsentalpi · Se mer »

Endoterm reaktion

En endoterm reaktion är en kemisk reaktion som upptar värme ur sin omgivning.

Ny!!: Entalpi och Endoterm reaktion · Se mer »

Exoterm reaktion

En exoterm reaktion, från grekiskans Exo- för ut och Thermes- för värme, är en kemisk reaktion där värme avges.

Ny!!: Entalpi och Exoterm reaktion · Se mer »

Fasövergång

Fasövergångar mellan aggregationstillstånd. En fasövergång är en abrupt förändring i ett ämnes tillstånd, då det går från en fas till en annan.

Ny!!: Entalpi och Fasövergång · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Entalpi och Fast form · Se mer »

Förbränning

En brinnande tändsticka. Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt.

Ny!!: Entalpi och Förbränning · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Entalpi och Gas · Se mer »

Inre energi

Inom termodynamiken är inre energin (eller den interna energin) av ett termodynamiskt system, eller ett tydligt avgränsat fysiskt föremål, summan av den kinetiska och den potentiella energin hos atomerna i systemet eller föremålet.

Ny!!: Entalpi och Inre energi · Se mer »

Kemisk förening

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.

Ny!!: Entalpi och Kemisk förening · Se mer »

Smältvärme

Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå.

Ny!!: Entalpi och Smältvärme · Se mer »

Termodynamik

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: Entalpi och Termodynamik · Se mer »

Tillståndsstorhet

Tillståndsfunktion eller tillståndsstorhet är inom termodynamiken en kvantitet för ett systems tillstånd (inom statistisk mekanik, m.m.) som är oberoende av sättet som systemet hamnade i detta tillstånd.

Ny!!: Entalpi och Tillståndsstorhet · Se mer »

Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

Ny!!: Entalpi och Tryck · Se mer »

Värme

Solens elektromagnetiska värmestrålning är en av de viktigaste drivkrafterna för livet på jorden. Värme kan flöda över systemgränsen hos ett termodynamiskt system, vilket leder till att systemets inre energi förändras. Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats.

Ny!!: Entalpi och Värme · Se mer »

Värmevärde

Vid förbränning av ved frigörs energi i enlighet med vedens värmevärde. Den frigjorda värmen beror dock på hur fuktig veden är, vilket beaktas i det så kallade effektiva värmevärdet, men inte i det kalorimetriska värmevärdet. Värmevärden för ved måste bestämmas experimentellt. Värmevärde är en term som anger hur stor energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsle.

Ny!!: Entalpi och Värmevärde · Se mer »

Vätska

Vattendroppe kritisk punkt (data för koldioxid). Vätska, även flytande form eller likvid form, är ett aggregationstillstånd för kondenserad materia, som kännetecknas av att tillståndet inte har elastisk deformation vid skjuvning.

Ny!!: Entalpi och Vätska · Se mer »

Volym

Volym är mätetalet för mängden tredimensionell rymd som omges av slutna gränser, till exempel, det utrymme som en substans (fast, flytande, gas eller plasma) eller form upptar eller innehåller.

Ny!!: Entalpi och Volym · Se mer »

Omdirigerar här:

Aktiveringsentalpi, Entalpiändring, Isentalpisk, Isentalpisk process.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »