Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Entropi

Index Entropi

Entropi är en fysikalisk tillståndsfunktion, betecknad S. Inom statistisk mekanik kan den ses som ett mått på sannolikheten för att ett system skall inta ett visst tillstånd; inom termodynamik snarare som ett mått på hur mycket av värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete.

45 relationer: Atmosfär, Bar (måttenhet), Boltzmanns konstant, Diffusion, Energi, Energiprincipen, Entropi (informationsteori), Entropi (organisationsteori), Evighetsmaskin, Exergi, Frekvens, Frihetsgrad, Fysikaliskt arbete, Generalisering, Grad Celsius, Inre energi, Joule, Kelvin, Längd, Ludwig Boltzmann, Magnetism, Massa, Maxwells demon, Mikrotillstånd, Postulat, Psykologi, Rudolf Clausius, Sinne, Statistik, Statistisk mekanik, Stirlingmotor, Temperatur, Teoretisk fysik, Termisk energi, Termodynamik, Termodynamikens andra huvudsats, Termodynamiskt system, Termodynamiskt tillstånd, Tid, Tillståndsstorhet, Värme, Värmedöden, Värmemaskin, Värmepump, 1865.

Atmosfär

En bild av Jupiters atmosfär med den stora röda fläcken. Atmosfären är det lager av blandade gaser som omger en himlakropp med tillräcklig massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.

Ny!!: Entropi och Atmosfär · Se mer »

Bar (måttenhet)

Bar (efter grekiskans baros, 'tyngd', 'vikt') är en enhet för tryck.

Ny!!: Entropi och Bar (måttenhet) · Se mer »

Boltzmanns konstant

Boltzmanns konstant, efter Ludwig Boltzmann, är en naturkonstant som relaterar temperatur för en mängd partiklar (molekyler) till energi på partikelnivå.

Ny!!: Entropi och Boltzmanns konstant · Se mer »

Diffusion

Diffusion på en kristallyta Utjämning av koncentrationsskillnader genom slumpvandring Diffusion (av latinets diffusio, av diffundere, "utbreda") är den spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut.

Ny!!: Entropi och Diffusion · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar kärnenergi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Entropi och Energi · Se mer »

Energiprincipen

MIT demonstrerar hur mekanisk energi bevaras med hjälp av en pendlande metallkula. (https://web.archive.org/web/20121028071401/http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/lecture-11/ MIT Course 8.01) Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.

Ny!!: Entropi och Energiprincipen · Se mer »

Entropi (informationsteori)

Entropi är ett begrepp inom informationsteorin, definierat av Claude Shannon 1948, för en informationskälla som genererar symboler.

Ny!!: Entropi och Entropi (informationsteori) · Se mer »

Entropi (organisationsteori)

Entropi är ett begrepp med ursprung i termodynamiken och kan sägas vara ett mått på oordningen hos ett tillstånd.

Ny!!: Entropi och Entropi (organisationsteori) · Se mer »

Evighetsmaskin

Evighetsmaskin eller perpetuum mobile (latin "ständigt rörlig") är en tänkt maskin, som skulle gå i all evighet utan tillförsel av energi utifrån.

Ny!!: Entropi och Evighetsmaskin · Se mer »

Exergi

Inom termodynamiken är exergi det maximalt tillgängliga mekaniska arbetet under en termodynamisk process, som leder till att systemet kommer i termodynamisk jämvikt med en värmereservoar.

Ny!!: Entropi och Exergi · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: Entropi och Frekvens · Se mer »

Frihetsgrad

I fysik och kemi används begreppet frihetsgrad för att beskriva hur många oberoende variabler som behövs för att entydigt ange läget för ett system.

Ny!!: Entropi och Frihetsgrad · Se mer »

Fysikaliskt arbete

Arbete är inom fysiken den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft.

Ny!!: Entropi och Fysikaliskt arbete · Se mer »

Generalisering

Generalisering är inom vetenskap utökandet av en teori eller modell till att gälla under bredare villkor.

Ny!!: Entropi och Generalisering · Se mer »

Grad Celsius

Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738). Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius, som tog fram en skala för temperaturmätning.

Ny!!: Entropi och Grad Celsius · Se mer »

Inre energi

Inom termodynamiken är inre energin (eller den interna energin) av ett termodynamiskt system, eller ett tydligt avgränsat fysiskt föremål, summan av den kinetiska och den potentiella energin hos atomerna i systemet eller föremålet.

Ny!!: Entropi och Inre energi · Se mer »

Joule

Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: Energin en joule motsvaras av följande.

Ny!!: Entropi och Joule · Se mer »

Kelvin

Kelvin (K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter lord Kelvin.

Ny!!: Entropi och Kelvin · Se mer »

Längd

---- Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Ny!!: Entropi och Längd · Se mer »

Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann Boltzmanns grav Ludwig Eduard Boltzmann, född 20 februari 1844 i Wien, död 5 september 1906 i Duino nära Trieste i Italien (självmord), var en österrikisk fysiker och filosof.

Ny!!: Entropi och Ludwig Boltzmann · Se mer »

Magnetism

Magnetfält kring en stavformig magnet, synliggjord genom järnfilspån Magnetism är ett fysikaliskt fenomen genom vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva krafter på andra material.

Ny!!: Entropi och Magnetism · Se mer »

Massa

En vikt med massan 2 kg. Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll.

Ny!!: Entropi och Massa · Se mer »

Maxwells demon

Schematisk bild av Maxwells demon. Två behållare skiljs åt av en mellanvägg försedd med en ventil, som kan manövreras av en demon. Maxwells demon är ett tankeexperiment som publicerades av James Clerk Maxwell 1871 i boken Theory of Heat för att beskriva hur termodynamikens andra huvudsats hypotetiskt kan kringgås.

Ny!!: Entropi och Maxwells demon · Se mer »

Mikrotillstånd

Ett mikrotillstånd är inom fysiken en komplett beskrivning av tillståndet för ett system.

Ny!!: Entropi och Mikrotillstånd · Se mer »

Postulat

Ett postulat är något man utgår ifrån i en teori och inte bevisar.

Ny!!: Entropi och Postulat · Se mer »

Psykologi

alt.

Ny!!: Entropi och Psykologi · Se mer »

Rudolf Clausius

Rudolf Julius Emanuel Clausius, född 2 januari 1822 i Köslin, död 24 augusti 1888 i Bonn, var en tysk fysiker och matematiker.

Ny!!: Entropi och Rudolf Clausius · Se mer »

Sinne

''De fem sinnena'', serie av målningar av Hans Makart (1872–1879). Sinnen är hos varelser, såväl djur som människor, de neurologiska och psykologiska system för perception av omvärlden och sig själva.

Ny!!: Entropi och Sinne · Se mer »

Statistik

Diagram över en normalfördelning med standardavvikelserna markerade. Strecket i mitten markerar medianen, som i det här fallet sammanfaller med medelvärdet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Ny!!: Entropi och Statistik · Se mer »

Statistisk mekanik

Statistisk mekanik, eller statistisk termodynamik, är den del av termodynamiken som beskriver fenomen som exempelvis temperatur och tryck, utifrån en statistisk förklaringsmodell.

Ny!!: Entropi och Statistisk mekanik · Se mer »

Stirlingmotor

Animerad principskiss som visar funktionssättet hos en stirlingmotor. Rött indikerar hög temperatur och blått indikerar låg temperatur. Mörkare färg indikerar högre tryck och ljusare färg indikerar lägre tryck. Stirlingmotor är en värmemotor som kan ha utvändig förbränning.

Ny!!: Entropi och Stirlingmotor · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-miljondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Entropi och Temperatur · Se mer »

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik är den del av fysiken som använder matematiska eller datorbaserade modeller för att försöka förstå och beskriva naturen.

Ny!!: Entropi och Teoretisk fysik · Se mer »

Termisk energi

Termisk energi (eller värmeenergi), är den energi som är lagrad i de oordnade rörelserna hos atomer eller molekyler hos ett objekt.

Ny!!: Entropi och Termisk energi · Se mer »

Termodynamik

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: Entropi och Termodynamik · Se mer »

Termodynamikens andra huvudsats

Termodynamikens andra huvudsats innebär att ett isolerat systems entropi aldrig minskar; isolerade system tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi.

Ny!!: Entropi och Termodynamikens andra huvudsats · Se mer »

Termodynamiskt system

right System är ett begrepp inom termodynamiken definierat som en avgränsad del av universum som är under betraktande.

Ny!!: Entropi och Termodynamiskt system · Se mer »

Termodynamiskt tillstånd

Ett termodynamiskt tillstånd är inom termodynamiken en uppsättning värden på storheter som tillsammans ger en fullständig beskrivning av tillståndet hos ett termodynamiskt system.

Ny!!: Entropi och Termodynamiskt tillstånd · Se mer »

Tid

klocka. Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Ny!!: Entropi och Tid · Se mer »

Tillståndsstorhet

Tillståndsfunktion eller tillståndsstorhet är inom termodynamiken en kvantitet för ett systems tillstånd (inom statistisk mekanik, m.m.) som är oberoende av sättet som systemet hamnade i detta tillstånd.

Ny!!: Entropi och Tillståndsstorhet · Se mer »

Värme

Solens elektromagnetiska värmestrålning är en av de viktigaste drivkrafterna för livet på jorden. Värme kan flöda över systemgränsen hos ett termodynamiskt system, vilket leder till att systemets inre energi förändras. Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats.

Ny!!: Entropi och Värme · Se mer »

Värmedöden

Lord Kelvin (William Thomson) som utvecklade idén om värmedöden 1852. Värmedöden (även känd som entropins maximum) är ett hypotetiskt tillstånd i teorierna om universums framtid som inträffar efter Big Chill.

Ny!!: Entropi och Värmedöden · Se mer »

Värmemaskin

En värmemaskin är en anordning som utnyttjar en skillnad i temperatur för att i samband med ett värmeflöde omsätta arbete.

Ny!!: Entropi och Värmemaskin · Se mer »

Värmepump

En modern villa-värmepump, inomhusdelen med kompressor och kondensor. Den röda behållaren är ett expansionskärl. En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats.

Ny!!: Entropi och Värmepump · Se mer »

1865

1865 (MDCCCLXV) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en fredag i den julianska kalendern.

Ny!!: Entropi och 1865 · Se mer »

Omdirigerar här:

Entropi (termodynamik), Entropin.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »