Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Enzym

Index Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

191 relationer: Adenosintrifosfat, Aktiv transport, Aktiveringsenergi, Aktivt centrum, Alkoholdehydrogenas, Aminosyror, Amylas, Antibiotikum, Ölbryggning, Bakterier, Barnmat, Biobränsle, Bioinformatik, Biokemi, Cell, Cellbiologi, Cellmembran, Cellskelett, Cellulaser, Cellulosa, Cellvägg, Denaturering, Diacetyl, Diskmedel, DNA-ligas, DNA-polymeras, EC-nummer, Eduard Buchner, Emil Fischer, Enzymaktivator, Etanol, Etymologi, Exergon reaktion, FAD, Farmakologi, Fett, Fettsyrasyntas, Flavin, Folsyra, Fosfat, Fosfatas, Fosfor, Fotografi, Fotografisk film, Fruktos, Funktionell grupp, Galaktos, Gelatin, Genteknik, Genuttryck, ..., Gift, Globulära proteiner, Glukos, Glukos-6-fosfat, Glukossirap, Glykolys, Grekiska, Gummi, Hemgrupp, Hexokinas, Humboldt-Universität zu Berlin, Hydrofil, Hydrofob, Hydrolaser, Hydrolys, Idisslare, Influensa, Inhibitor, International Union of Biochemistry and Molecular Biology, International Union of Pure and Applied Chemistry, Invertsocker, Isoenzym, Isoglukos, Isomeras, Isomeri, James Sumner, Jäsning, Jäst, John Northrop, Jordbruk, Juice, Kalottmodell, Karboanhydras, Katalas, Katalys, Kemisk industri, Kemisk jämvikt, Kemisk reaktion, Kinas, Kinetik (kemi), Koenzym, Kofaktor, Koncentrationsgradient, Konformation, Kontaktlins, Korn, Kovalent bindning, Kriminalteknik, Kristallisation, Kymosin, Laktas, Laktos, Latex, Läkemedel, Lösningsmedel, Ligas, Lignin, Ligninas, Lipas, Livsmedelsindustri, Louis Pasteur, Luciferas, Lunga, Lyaser, Lysmaskar, Lysozym, Mag- och tarmkanalen, Malt, Maltos, Massa- och pappersindustri, Mögelost, Mörning, Medicin (vetenskap), Mejeriprodukt, Metabolism, Mjöl, Molekylärbiologi, Muskelkontraktion, Myosin, NAD+, Negativ återkoppling, Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat, Nobelpriset i kemi, Nomenklatur, Omvänt transkriptas, Oorganisk kemi, Organisk kemi, Oxidoreduktaser, Papain, Pektinas, Pepsin, Peptid, Peroxid, PH, Polymeraskedjereaktion, Proenzym, Prostetisk grupp, Proteas, Protein, Protein Data Bank, Proteinstruktur, Proteinteknik, Proteinveckning, Proteomik, Pyruvatdehydrogenaskomplexet, Röntgenkristallografi, Redox, Regioselektivitet, Replikation, Restriktionsenzym, Riboflavin, Ribonukleinsyra, Ribosom, Ribozym, RNA-polymeras, Roquefortost, Sackaros, Signaltransduktion, Silver, Sizing, Sköljmedel, Socker, Sockerart, Stärkelse, Subenhet, Substrat (kemi), Svampar, Syre, Temperatur, Tertiärstruktur, Transferaser, Trypsin, Tvättmedel, Ureas, Vävnad, Virus, Viskositet, Vitamin, Wendell Stanley, Wilhelm Kühne, Xylanas. Förläng index (141 mer) »

Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning.

Ny!!: Enzym och Adenosintrifosfat · Se mer »

Aktiv transport

Aktiv transport är tillsammans med passiv transport (diffusion) de två huvudsakliga sätt som celltransport sker på.

Ny!!: Enzym och Aktiv transport · Se mer »

Aktiveringsenergi

Aktiveringsenergi kan bli lägre med en katalysator (blå kurva). Aktiveringsenergi är inom kemi den energi som krävs för att starta en viss process eller kemisk reaktion.

Ny!!: Enzym och Aktiveringsenergi · Se mer »

Aktivt centrum

Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker.

Ny!!: Enzym och Aktivt centrum · Se mer »

Alkoholdehydrogenas

Tertiärstrukturen hos alkoholdehydrogenas där a-helix, b-plattorna, NAD+ samt den aktiva ytan är markerade.

Ny!!: Enzym och Alkoholdehydrogenas · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en aminogrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: Enzym och Aminosyror · Se mer »

Amylas

Amylasmolekyl av människosaliv. Kalciumjoner syns i grått och kloridjoner i grönt. Amylas är ett enzym som bryter ned kolhydrater.

Ny!!: Enzym och Amylas · Se mer »

Antibiotikum

Test av antibiotikas hämmande verkan på bakterietillväxt. Antibiotikum (plural: antibiotika) (från grekiska anti, mot, och bios, liv) läkemedel som verkar mot bakterier.

Ny!!: Enzym och Antibiotikum · Se mer »

Ölbryggning

Ölbryggning kallas bryggeriprocessen då öl produceras genom jäsning.

Ny!!: Enzym och Ölbryggning · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Enzym och Bakterier · Se mer »

Barnmat

Barnmat är mat anpassad åt barnhttp://www.ne.se/barnmat - Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 16oct 2013, närmare bestämt spädbarn.

Ny!!: Enzym och Barnmat · Se mer »

Biobränsle

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga organismer som bildades och slutade leva för en kort tid sedan (i motsats till fossila bränslen, där organismerna levde för länge sedan).

Ny!!: Enzym och Biobränsle · Se mer »

Bioinformatik

En av bioinformatikens triumfer är att den gett en mycket stabilare grund för systematiken och också kunnat rätta till många fel i tidigare systematik. Här visas huvudgrenarna i livets träd Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologi) data utvecklas.

Ny!!: Enzym och Bioinformatik · Se mer »

Biokemi

Schematisk bild av proteinet hemoglobin. Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer.

Ny!!: Enzym och Biokemi · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Enzym och Cell · Se mer »

Cellbiologi

Att förstå celler i termer av deras molekylära komponenter. Cellbiologi eller cytologi är den del av biologin som beskriver hur organismen fungerar på cellnivå och behandlar cellens beståndsdelar (organeller), cellens struktur (cytoskelett) och dess enzymatiska processer, exempelvis metabolismen.

Ny!!: Enzym och Cellbiologi · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrundade. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Enzym och Cellmembran · Se mer »

Cellskelett

Mikrotubuli. Cellskelettet eller cytoskelettet är en organell som består av trådformade proteinfibrer.

Ny!!: Enzym och Cellskelett · Se mer »

Cellulaser

Cellulaser är enzym som bryter ner cellulosa.

Ny!!: Enzym och Cellulaser · Se mer »

Cellulosa

Cellulosa är en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar, och är därmed den vanligaste organiska substansen i naturen.

Ny!!: Enzym och Cellulosa · Se mer »

Cellvägg

Växtcell - på illustrationen här är cellväggen det gröna yttersta lagret på cellen En cellvägg är en stödjande vägg i en cell, i huvudsak bestående av cellulosa.

Ny!!: Enzym och Cellvägg · Se mer »

Denaturering

Denaturering, av latin de och natura, 'göra onaturlig', innebär rent generellt att ett ämnes beskaffenhet förändras så att det inte kan användas för ett specifikt ändamål.

Ny!!: Enzym och Denaturering · Se mer »

Diacetyl

Diacetyl (butandion eller dimetyldiketon) är en vicinal keton med formeln (CH3CO)2.

Ny!!: Enzym och Diacetyl · Se mer »

Diskmedel

Diskmedel Diskmedel, ett rengöringsmedel som används vid handdisk eller disk i diskmaskin.

Ny!!: Enzym och Diskmedel · Se mer »

DNA-ligas

DNA-ligas är ett enzym (ett ligas) som har isolerats från bakterier och används mycket ofta inom molekylärbiologin för att binda ihop två olika DNA-fragment.

Ny!!: Enzym och DNA-ligas · Se mer »

DNA-polymeras

Steg i replikationen som utförs av DNA-polymeras DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas DNA, vilket är det första steget i celldelningen.

Ny!!: Enzym och DNA-polymeras · Se mer »

EC-nummer

EC-nummer är en nomenklatur för enzymer, som har skapats av The Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB).

Ny!!: Enzym och EC-nummer · Se mer »

Eduard Buchner

Eduard Buchner, född 20 maj 1860 i München, död 13 augusti 1917, var en tysk kemist.

Ny!!: Enzym och Eduard Buchner · Se mer »

Emil Fischer

Hermann Emil Fischer, född 9 oktober 1852 i Euskirchen vid Köln, död 15 juli 1919 i Berlin, var en tysk kemist och nobelpristagare.

Ny!!: Enzym och Emil Fischer · Se mer »

Enzymaktivator

Modell av fosfofruktokinas hos bakterien ''Bacillus stearothermophilus''. Enzymaktivatorer är molekyler som binder till enzymer och på så vis ökar deras aktivitet.

Ny!!: Enzym och Enzymaktivator · Se mer »

Etanol

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas "alkohol" eller "sprit", med den kemiska formeln C2H5OH.

Ny!!: Enzym och Etanol · Se mer »

Etymologi

Etymologi är läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling.

Ny!!: Enzym och Etymologi · Se mer »

Exergon reaktion

En exergon reaktion är en spontan kemisk reaktion.

Ny!!: Enzym och Exergon reaktion · Se mer »

FAD

Inom biokemi är FAD ('''f'''lavin-'''a'''denin-'''d'''inukleotid) en prostetisk grupp som i likhet med NAD+ fungerar som vätebärare i citronsyracykeln.

Ny!!: Enzym och FAD · Se mer »

Farmakologi

Farmakologi, ungefär läkemedelslära, är studiet av hur substanser interagerar med levande organismer för att åstadkomma en funktionsändring.

Ny!!: Enzym och Farmakologi · Se mer »

Fett

En triglycerid. Smör. Fett är ett energigivande näringsämne, liksom protein och kolhydrater.

Ny!!: Enzym och Fett · Se mer »

Fettsyrasyntas

Fettsyrasyntas (FAS) är ett enzym/enzymkomplex som katalyserar nybildning av fett (de novo-lipogenes) främst genom att katalysera syntesen av palmitinsyra (16:0).

Ny!!: Enzym och Fettsyrasyntas · Se mer »

Flavin

Flaviner (från latin flavus, gul)) är ett samlingsnamn för en grupp organiska föreningar baserade på pteridin, utgående från den heterocykliska isoalloxazin. Den biologiska källan är vitaminet riboflavin. Flavinets funktionella grupp förenas ofta med adenosindifosfat till flavin-adenin-dinukleotid (FAD), och återfinns i andra sammanhang som flavinmononukleotid (FMN) - en fosforylerad form av riboflavin. Det är i den ena eller andra av dessa två former som flavin förekommer som prostetisk grupp i flavoproteiner. Flavingruppen kan undergå redoxreaktioner genom att antingen uppta en elektron åt gången i två steg, eller ta emot två elektroner samtidigt. Reduktion sker genom bindning av väteatomer till två specifika kväveatomer i ringsystemet.

Ny!!: Enzym och Flavin · Se mer »

Folsyra

Molekylmodell Strukturformel Folsyra, även vitamin B9, är en vattenlöslig vitamin som finns i olika former – så kallade folater – som alla har folsyraaktivitet.

Ny!!: Enzym och Folsyra · Se mer »

Fosfat

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra.

Ny!!: Enzym och Fosfat · Se mer »

Fosfatas

Fosfataser är en typ av enzymer som katalyserar defosforylering av lipider, kolhydrater och aminosyrorna serin, treonin och tyrosin.

Ny!!: Enzym och Fosfatas · Se mer »

Fosfor

Fosfor (från det grekiska ordet φωσφόρος, phoosforos, "ljusbärare") (latinskt namn: Phosphorus) (P) är ett icke-metalliskt grundämne tillhörande kvävegruppen.

Ny!!: Enzym och Fosfor · Se mer »

Fotografi

'''Principen för en hålkamera eller camera obscura.''' Ljus som reflekteras från ett objekt passerar ett hål och bildar en uppochnervänd bild. '''Subtraktiv färgblandning är en grundläggande teknik i färgfotografi.'''Det är ''bakgrundens färg'' som separeras till tre primärfärger. Om ingenting släpps igenom blir det svart. Fotografi är vetenskapen om framställning och behandling av fotografier.

Ny!!: Enzym och Fotografi · Se mer »

Fotografisk film

'''Schematisk bild över olika lager i en färgfilm.''' 1. Filmbas 2. Underlager 3. Rött ljuslager 4. Grönt ljuslager 5. Gulfilter 6. Blått ljuslager 7. UV-filter 8. Skyddande lager 9. Synligt ljus Fotografisk film består av en klar plastremsa, nuförtiden oftast av acetat.

Ny!!: Enzym och Fotografisk film · Se mer »

Fruktos

Fruktos, i dagligt tal fruktsocker, är en energirik enkel sockerart.

Ny!!: Enzym och Fruktos · Se mer »

Funktionell grupp

En funktionell grupp är i kemin en sammanhängande grupp av atomer som tillsammans utgör en (oftast mindre) del av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper.

Ny!!: Enzym och Funktionell grupp · Se mer »

Galaktos

Galaktos eller 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal är en monosackarid som är mycket lik glukos.

Ny!!: Enzym och Galaktos · Se mer »

Gelatin

Gelatin används ofta i bakverk, här som ett geléskal. Medicinkapslar av gelatin. Gelatin (uttal: ʃela'ti:n) är ett geleringsmedel av typen polypeptid.

Ny!!: Enzym och Gelatin · Se mer »

Genteknik

Bakterieodling på agarplatta. Genteknik kallas arbetet med att urskilja och flytta DNA-segment.

Ny!!: Enzym och Genteknik · Se mer »

Genuttryck

Genuttryck är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens överförs till cellens strukturer och funktioner.

Ny!!: Enzym och Genuttryck · Se mer »

Gift

Standardsymbolen i EU för gift. Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt.

Ny!!: Enzym och Gift · Se mer »

Globulära proteiner

3D-struktur av hemoglobin, ett globulärt protein. Globulära proteiner (latin: globulus betyder liten boll) är en av proteinets två huvudtyper.

Ny!!: Enzym och Globulära proteiner · Se mer »

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6.

Ny!!: Enzym och Glukos · Se mer »

Glukos-6-fosfat

Glukos-6-fosfat, även kallat D-glukopyranos och robison-ester, är en ester av glukos och fosforsyra med formeln C5H4O(OH)4CH2PO4.

Ny!!: Enzym och Glukos-6-fosfat · Se mer »

Glukossirap

Glukossirap eller majssirap (äldre benämning stärkelsesirap) är en trögflytande sockerlösning som framställs ur majsstärkelse, ris, vete, potatis eller annan stärkelserik råvara.

Ny!!: Enzym och Glukossirap · Se mer »

Glykolys

Glykolys (från glykos, äldre term för glukos, och -lysis, nedbrytning) är en metabol process där en glukosmolekyl bryts ned till två stycken pyruvatmolekyler.

Ny!!: Enzym och Glykolys · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Enzym och Grekiska · Se mer »

Gummi

Latex utvinns ur gummiträdet Gummi är en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper som ingår i gruppen elaster.

Ny!!: Enzym och Gummi · Se mer »

Hemgrupp

Hemgruppens strukturformel, med en järnatom bunden till porfyrinets kväveatomer. Hemgrupp, hem eller haem (uttalas med långt "e", he:m, från grekiska αἷμα, haima, "blod") eller med en äldre stavning hämgrupp, häm är en organisk heterocyklisk molekyl, som tjänar som kofaktor i ett flertal biokemiska processer.

Ny!!: Enzym och Hemgrupp · Se mer »

Hexokinas

Hexokinas är ett av de enzymer som ingår i glykolysen.

Ny!!: Enzym och Hexokinas · Se mer »

Humboldt-Universität zu Berlin

Campus Adlershof Humboldt-Universität zu Berlin (förkortas HU Berlin), på svenska även Humboldtuniversitetet, är Berlins äldsta och näst största universitet.

Ny!!: Enzym och Humboldt-Universität zu Berlin · Se mer »

Hydrofil

Termiter använder hydrofila ytor på kropp och vingar för att hålla fast sig på plantor som de koloniserar. Hydrofil betyder ungefär "vattenälskande", och är till exempel en molekyl eller ett protein som gärna löser sig i vatten.

Ny!!: Enzym och Hydrofil · Se mer »

Hydrofob

Vattendroppar på grässtråns hydrofoba ytor. En hydrofob (av grekiskans hydro’phobus där hydro betyder "vatten" och fobos, "fruktan") är en molekyl eller molekyldel som tenderar att inte komma i kontakt med vatten.

Ny!!: Enzym och Hydrofob · Se mer »

Hydrolaser

Hydrolaser är en enzymklass vars medlemmar katalyserar hydrolysreaktioner – till exempel sönderdelning av protein till fria aminosyror.

Ny!!: Enzym och Hydrolaser · Se mer »

Hydrolys

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Ny!!: Enzym och Hydrolys · Se mer »

Idisslare

Idisslare (Ruminantia) är en underordning till ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla).

Ny!!: Enzym och Idisslare · Se mer »

Influensa

Influensa är en infektionssjukdom orsakad av influensavirus, en grupp virus i familjen ortomyxovirus.

Ny!!: Enzym och Influensa · Se mer »

Inhibitor

En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar ett enzyms katalyserande aktivitet.

Ny!!: Enzym och Inhibitor · Se mer »

International Union of Biochemistry and Molecular Biology

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) är en internationell icke-statlig organisation (NGO) som behandlar frågor inom biokemi, molekylärbiologi och besläktade discipliner.

Ny!!: Enzym och International Union of Biochemistry and Molecular Biology · Se mer »

International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, Internationella kemiunionen är en internationell oberoende organisation vars medlemmar utgörs av de olika nationella kemiakademierna.

Ny!!: Enzym och International Union of Pure and Applied Chemistry · Se mer »

Invertsocker

Invertsocker innehåller lika delar glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker).

Ny!!: Enzym och Invertsocker · Se mer »

Isoenzym

Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper.

Ny!!: Enzym och Isoenzym · Se mer »

Isoglukos

Isoglukos, sötningsprodukt som vanligtvis framställs ur stärkelse.

Ny!!: Enzym och Isoglukos · Se mer »

Isomeras

Isomeras är en grupp av enzym som katalyserar isomeriseringsreaktioner genom att omorganisera atomer inom föreningar utan att sätta till eller ta bort något.

Ny!!: Enzym och Isomeras · Se mer »

Isomeri

Isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan bestå av samma uppsättning grundämnen i samma proportioner och därmed beskrivas med samma summaformel.

Ny!!: Enzym och Isomeri · Se mer »

James Sumner

James Batcheller Sumner, född i Canton, Norfolk County, Massachusetts 19 november 1887, död i Buffalo, Erie County, New York 12 augusti 1955, var en amerikansk kemist.

Ny!!: Enzym och James Sumner · Se mer »

Jäsning

En bröddeg som jäst och är redo att bakas färdig i ugn. Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre.

Ny!!: Enzym och Jäsning · Se mer »

Jäst

Jäst av arten ''Saccharomyces cerevisiae''. Färskjäst. Torrjäst. Jäst är ett levnadssätt för svampar som innebär att de lever i encellig form.

Ny!!: Enzym och Jäst · Se mer »

John Northrop

John Howard Northrop, född i Yonkers, Westchester County, New York 5 juli 1891, död i Wickenburg, Maricopa County, Arizona 27 maj 1987, var en amerikansk biokemist.

Ny!!: Enzym och John Northrop · Se mer »

Jordbruk

Jordbruksscener från antika Egypten. 1500-talet f.Kr. Franska kvinnor brukar jorden, cirka 1917-1920. Terrasser i Yunnan-provinsen i Kina. Jordbruk (mindre brukligt: agrikultur) är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål.

Ny!!: Enzym och Jordbruk · Se mer »

Juice

Juice av kiwi och gurka med granatäppelkärnor Apelsinjuice Rödbetsjuice Juice, särskilt förr även jos, är en ojäst men jäsbar dryck som erhålls ur färska eller kylda frukter eller bär.

Ny!!: Enzym och Juice · Se mer »

Kalottmodell

Kalottmodell av myrsyra. NMR-spektroskopi. En kalottmodell är en modell av en molekyl där atomerna i molekylen representeras av olikfärgade klot som går in i varandra.

Ny!!: Enzym och Kalottmodell · Se mer »

Karboanhydras

Karboanhydras (eller karbanhydras) är ett metalloenzym, som i levande organismer katalyserar jämviktreaktionen mellan kolsyra och koldioxid enligt följande: \rm CO_2 + H_2O \rightarrow^ H_2CO_3 En Zn2+-jon är koordinerad till karboanhydrasets aktiva yta och är nödvändig för reaktionens aktivitet.

Ny!!: Enzym och Karboanhydras · Se mer »

Katalas

Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv.

Ny!!: Enzym och Katalas · Se mer »

Katalys

En katalysator minskar aktiveringsenergin för en kemisk reaktion (blå kurva) Katalys (av grekiska κατάλυσις, katálysis ”upplösning”) är den inverkan som en katalysator har på en kemisk reaktion.

Ny!!: Enzym och Katalys · Se mer »

Kemisk industri

Oljeraffinaderi i Louisiana, ett exempel på kemisk industri. Kemisk industri är industri som bedriver tillverkning av kemiska produkter eller med hjälp av kemiska processer.

Ny!!: Enzym och Kemisk industri · Se mer »

Kemisk jämvikt

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion.

Ny!!: Enzym och Kemisk jämvikt · Se mer »

Kemisk reaktion

Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak 389x389px Kemisk reaktion är den kemiska inverkan som två eller flera ämnen utövar på varandra och är en process varvid ett eller flera nya ämnen bildas av andra ämnen vilka härvid helt eller delvis förbrukas.

Ny!!: Enzym och Kemisk reaktion · Se mer »

Kinas

Kinas är en grupp enzymer som har förmågan att överföra en fosfatgrupp från energirika fosfater, vanligtvis trifosfatnukleotider (till exempel ATP), till proteiner eller andra molekyler.

Ny!!: Enzym och Kinas · Se mer »

Kinetik (kemi)

Inom kemi betecknar kinetik läran om hur snabbt och på vilket sätt kemiska reaktioner.

Ny!!: Enzym och Kinetik (kemi) · Se mer »

Koenzym

substratet i gult. Ett koenzym är en organisk molekyl som binder till ett enzym för att bidra till dess katalytiska förmåga.

Ny!!: Enzym och Koenzym · Se mer »

Kofaktor

En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.

Ny!!: Enzym och Kofaktor · Se mer »

Koncentrationsgradient

Om ett ämne kontinuerligt produceras eller skickas ut från en punkt eller ett område och sedan får diffundera fritt, kommer koncentrationen att vara högst närmast källan och avta ju längre bort man kommer.

Ny!!: Enzym och Koncentrationsgradient · Se mer »

Konformation

En konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet.

Ny!!: Enzym och Konformation · Se mer »

Kontaktlins

En kvinna på väg att sätta in en kontaktlins. Kontaktlins, lins, en lins som fästs direkt på ögat med adhesion, för att ersätta glasögon eller för kosmetiska ändamål.

Ny!!: Enzym och Kontaktlins · Se mer »

Korn

Korn (Hordeum vulgare) är ett sädesslag i familjen gräs.

Ny!!: Enzym och Korn · Se mer »

Kovalent bindning

Ett sätt att se kovalent bindning i F2, fluor. En kovalent bindning (lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika) eller elektronparbindning uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig.

Ny!!: Enzym och Kovalent bindning · Se mer »

Kriminalteknik

Avspärrningsskylt för brottsplats i Sverige. Kriminaltekniker utför en brottsplatsundersökning. Kriminalteknik, även forensik, är den sammanfattande benämningen av de tekniska undersökningsmetoder som används av polisen i samband med brottsundersökningar.

Ny!!: Enzym och Kriminalteknik · Se mer »

Kristallisation

Bildande av iskristaller vid låg temperatur och hög luftfuktighet. Kristallisation är bildning av en fast, kristallin fas, oftast ur lösning eller smälta.

Ny!!: Enzym och Kristallisation · Se mer »

Kymosin

Kymosin, Bos taurus Kymosin (av lat. chymus - "magsaft") eller rennin (av eng. rennet - "löpe") är ett enzym som ingår som aktiv ingrediens i löpe som används vid osttillverkning.

Ny!!: Enzym och Kymosin · Se mer »

Laktas

Laktas är ett enzym som finns i tarmslemhinnan och har som uppgift att bryta ner disackariden laktos till monosackariderna glukos och galaktos genom hydrolys.

Ny!!: Enzym och Laktas · Se mer »

Laktos

Strukturformel Laktos, mjölksocker, är en kolhydrat (en disackarid) som består av glukos och galaktos och finns i däggdjursmjölk.

Ny!!: Enzym och Laktos · Se mer »

Latex

Latex tappas som mjölksaft från träd Latex är dels mjölksaften från Hevea brasiliensis och dels det naturgummi som görs av mjölksaften.

Ny!!: Enzym och Latex · Se mer »

Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

Ny!!: Enzym och Läkemedel · Se mer »

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är ofta en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Ny!!: Enzym och Lösningsmedel · Se mer »

Ligas

Ligaser är en enzymklass vars uppgift är att binda ihop mindre molekyler till större.

Ny!!: Enzym och Ligas · Se mer »

Lignin

Dominerande strukturkomponenter (bestående av olika fenylpropanenheter) i lignin. Lignin är ett samlingsnamn på en serie av polymera aromatiska föreningar som ingår i växters cellväggar.

Ny!!: Enzym och Lignin · Se mer »

Ligninas

Ligninaser är en typ av ligninnedbrytande enzymer.

Ny!!: Enzym och Ligninas · Se mer »

Lipas

Lipaser är enzymer som spjälkar lipider (fett, exempelvis triglycerider).

Ny!!: Enzym och Lipas · Se mer »

Livsmedelsindustri

Ystkar för tillverkning av ost. Livsmedelsindustri är industri som tillverkar livsmedel, bland annat genom förädling av jordbruksprodukter.

Ny!!: Enzym och Livsmedelsindustri · Se mer »

Louis Pasteur

Louis Pasteur, född 27 december 1822 i Dole, Jura, död 28 september 1895 i Marnes-la-Coquette, Hauts-de-Seine, var en fransk kemist och biolog.

Ny!!: Enzym och Louis Pasteur · Se mer »

Luciferas

Luciferaser är en klass av enzymer som förekommer hos organismer med bioluminiscens.

Ny!!: Enzym och Luciferas · Se mer »

Lunga

Lungan (pulmo) är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft, som har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid.

Ny!!: Enzym och Lunga · Se mer »

Lyaser

Lyaser är en enzymklass vars uppgift är att katalysera spjälkningsreaktioner.

Ny!!: Enzym och Lyaser · Se mer »

Lysmaskar

Lysmaskar (Lampyridae) är en familj av skalbaggar med 5-ledade tarser.

Ny!!: Enzym och Lysmaskar · Se mer »

Lysozym

3D-struktur av lysozym från höns. Lysozym är en familj av enzymer som bland annat finns i äggvita, tårar och saliv.

Ny!!: Enzym och Lysozym · Se mer »

Mag- och tarmkanalen

Colon 24. Colon transversum 25. Colon ascendens 26. Blindtarmen 27. Colon descendens 29. Rektum 30. Anus miniatyr Mag- och tarmkanalen är ett system där föda är utsatt för mekanisk- och kemisk sönderdelning i syfte att sönderdela födan till näringsämnen som tarmen sedermera kan absorbera, och för att utsöndra de icke nedbrytningsbara slaggprodukter som inte kan absorberas.

Ny!!: Enzym och Mag- och tarmkanalen · Se mer »

Malt

Malt Malt är säd, vanligen korn, som fuktats med vatten och fått gro.

Ny!!: Enzym och Malt · Se mer »

Maltos

(I) Molekylmodell; (II) strukturformel. Maltos, även kallat maltsocker, är en lätt förjäsbar sockerkedja som förekommer i malt (mältade sädeskorn).

Ny!!: Enzym och Maltos · Se mer »

Massa- och pappersindustri

Södra Cells massafabrik vid Mörrum i Blekinge. Massa- och pappersindustrin kallas den gren av skogsindustrin som med ved som råvara tillverkar pappersmassa och papper.

Ny!!: Enzym och Massa- och pappersindustri · Se mer »

Mögelost

En bit Stiltonost, en grönmögelost. Mögelost är ostar där vissa mögelarter, framför allt av släktet Penicillium, används för att ändra ostens smak och konsistens och för att ge den bättre hållbarhet.

Ny!!: Enzym och Mögelost · Se mer »

Mörning

Mörning är när köttet, med hjälp av egna enzymer, bryter ner proteiner i celler och bindväv.

Ny!!: Enzym och Mörning · Se mer »

Medicin (vetenskap)

grekisk symbol för läkekonsten. Används av otaliga medicinska institutioner världen över. Medicin eller biomedicin är den vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död.

Ny!!: Enzym och Medicin (vetenskap) · Se mer »

Mejeriprodukt

Mejeriprodukter i en livsmedelsaffär. En mejeriprodukt är en matvara som produceras av mjölk, oftast från komjölk, men ibland mjölk från andra däggdjur som till exempel getter, får, jakar, kameler, vattenbufflar eller hästar.

Ny!!: Enzym och Mejeriprodukt · Se mer »

Metabolism

Översikt av citronsyracykeln, klicka för att se mer detaljer. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Ny!!: Enzym och Metabolism · Se mer »

Mjöl

Vetemjöl Mjöl är en finkornig substans framställd av någon råvara.

Ny!!: Enzym och Mjöl · Se mer »

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi är en disciplin inom biologin som söker svar på frågorna om hur biologin fungerar på molekylär nivå.

Ny!!: Enzym och Molekylärbiologi · Se mer »

Muskelkontraktion

Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras.

Ny!!: Enzym och Muskelkontraktion · Se mer »

Myosin

Del av myosinmolekylen. Myosin är ett protein, eller snarare en proteinfamilj, som bland annat tillsammans med proteinet aktin svarar för musklernas kontraktion.

Ny!!: Enzym och Myosin · Se mer »

NAD+

StrukturformelNAD+, nikotinamidadenindinukleotid, är ett koenzym som deltar i flertalet organismers ämnesomsättning.

Ny!!: Enzym och NAD+ · Se mer »

Negativ återkoppling

Enkel modell för återkoppling som är negativ ifall AB Negativ återkoppling är ett begrepp som används inom reglerteknik, fysiologi som betyder att något styrs genom att inverka negativt på sig själv genom direkt eller indirekt återkoppling.

Ny!!: Enzym och Negativ återkoppling · Se mer »

Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat

Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADP), NADP+ (oxiderad) eller NADPH (reducerad) är en molekyl som används i levande organismer för att överföra kemisk energi.

Ny!!: Enzym och Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat · Se mer »

Nobelpriset i kemi

Presskonferens för tillkännagivandet av vilka som kommer att få Nobels kemipris 2008. Gunnar von Heijne, Gunnar Öquist och Måns Ehrenberg Jacobus Henricus van ’t Hoff tilldelades 1901 det första Nobelpriset i kemi. Marie Curie, 1911 års kemipristagare, var den första kvinna som fick Nobelpriset i kemi. Hon tilldelades även 1903 års Nobelpris i fysik. Nobelpriset i kemi delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien till naturvetare inom kemins olika områden.

Ny!!: Enzym och Nobelpriset i kemi · Se mer »

Nomenklatur

En nomenklatur (ursprungligen av latinets nomen calo, att 'genom namn sammankalla') är det system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde.

Ny!!: Enzym och Nomenklatur · Se mer »

Omvänt transkriptas

Omvänt transkriptas (reverse transcriptase) är ett enzym som transformerar RNA till DNA.

Ny!!: Enzym och Omvänt transkriptas · Se mer »

Oorganisk kemi

Kopparacetat Oorganisk kemi är den delen av kemin som handlar om oorganiska föreningar.

Ny!!: Enzym och Oorganisk kemi · Se mer »

Organisk kemi

Urea Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi.

Ny!!: Enzym och Organisk kemi · Se mer »

Oxidoreduktaser

Oxidoreduktaser är enzymklass nummer 1 i IUBMB-klassifikationssystemet.

Ny!!: Enzym och Oxidoreduktaser · Se mer »

Papain

Papain är ett enzym som sönderdelar proteinämnen och som utvinns ur papayaträdets (Carica papaya) frukter och mjölksaft.

Ny!!: Enzym och Papain · Se mer »

Pektinas

Pektinaser är hydrolytiska enzymer som bryter ner pektin.

Ny!!: Enzym och Pektinas · Se mer »

Pepsin

Pepsin är ett enzym i magsäcken som bryter ned proteiner från födan.

Ny!!: Enzym och Pepsin · Se mer »

Peptid

En peptid (från grekiska πεπτος, "smältbar" eller "ätbar"), är en molekyl som består av en kedja av aminosyror (även kallade monopeptider) som sitter ihop med peptidbindningar till en kort kedja.

Ny!!: Enzym och Peptid · Se mer »

Peroxid

Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-.

Ny!!: Enzym och Peroxid · Se mer »

PH

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Enzym och PH · Se mer »

Polymeraskedjereaktion

kapitel.

Ny!!: Enzym och Polymeraskedjereaktion · Se mer »

Proenzym

Proenzym eller zymogen är ett inaktivt förstadium till en aktiv form av ett enzym.

Ny!!: Enzym och Proenzym · Se mer »

Prostetisk grupp

En prostetisk grupp är en kofaktor som är mer eller mindre permanent bunden till ett enzym eller annat protein.

Ny!!: Enzym och Prostetisk grupp · Se mer »

Proteas

Proteas är en grupp av enzym som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i proteiner.

Ny!!: Enzym och Proteas · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner, tidigare ofta: äggviteämnen, är organiska ämnen med relativt hög molekylvikt.

Ny!!: Enzym och Protein · Se mer »

Protein Data Bank

Protein Data Bank (PDB) är en biodatabas som samlar 3D-strukturer för biologiskt viktiga molekyler, så som proteiner och nukleinsyror.

Ny!!: Enzym och Protein Data Bank · Se mer »

Proteinstruktur

Strukturen för ett protein, kallat proteinstrukturen, är mycket viktig både för dess egenskaper och dess funktion.

Ny!!: Enzym och Proteinstruktur · Se mer »

Proteinteknik

Proteinteknik (Protein engineering) är tillämpningen av naturvetenskap, matematik och ekonomi i processen att skapa användbara eller på annat sätt värdefulla proteiner.

Ny!!: Enzym och Proteinteknik · Se mer »

Proteinveckning

Schematisk bild av ett protein. Proteinveckning är den process genom vilken ett protein får sin specifika tredimensionella form, i vilken det kan fylla sin funktion.

Ny!!: Enzym och Proteinveckning · Se mer »

Proteomik

Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang, framförallt deras struktur och funktion.

Ny!!: Enzym och Proteomik · Se mer »

Pyruvatdehydrogenaskomplexet

Pyruvatdehydrogenaskomplexet är ett enzym som inleder citronsyracykeln genom att katalysera omvandlingen av pyruvat till acetyl-CoA.

Ny!!: Enzym och Pyruvatdehydrogenaskomplexet · Se mer »

Röntgenkristallografi

Röntgenkristallografi är en fysikalisk metod som används för att bestämma den tredimensionella strukturen för en kristall; två vanligt förekommande användningsområden är undersökning av kristalliserade protein och av metallers kristallstruktur.

Ny!!: Enzym och Röntgenkristallografi · Se mer »

Redox

Genom att en elektron flyttas från en natriumatom till en fluoratom bildas natriumfluorid. Redox (kortform för reduktion-oxidation-reaktion) är det kemiska fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras.

Ny!!: Enzym och Redox · Se mer »

Regioselektivitet

Regioselektivitet är en egenskap hos kemiska reaktioner, som innebär att endast en kemisk bindning av flera tänkbara bildas eller bryts.

Ny!!: Enzym och Regioselektivitet · Se mer »

Replikation

DNA-replikation med många samverkande enzymer och proteiner '''Replikationsgaffeln.''' 1.De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen 2. Replikationsgaffeln 3. DNA-polymeras 4. DNA-ligas 5. Okazakifragment 6. Den sträng som byggs i småbitar 7. Den sträng som byggs i ett helt stycke Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell.

Ny!!: Enzym och Replikation · Se mer »

Restriktionsenzym

Tvärt klipp av ett litet restriktionsenzym Sajten för EcoRI-enzymen Restriktionsenzym, eller restriktionsendonukleas, är en typ av enzymer, närmare bestämt nukleaser, som har funktion att klyva DNA.

Ny!!: Enzym och Restriktionsenzym · Se mer »

Riboflavin

Riboflavin FAD Riboflavin eller vitamin B2, även kallad vitamin G, är ett vattenlösligt vitamin.

Ny!!: Enzym och Riboflavin · Se mer »

Ribonukleinsyra

RNA jämfört med DNA. Ribonukleinsyra, som förkortas RNA (av engelskans ribonucleic acid), är en makromolekyl som finns i alla levande organismer.

Ny!!: Enzym och Ribonukleinsyra · Se mer »

Ribosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol (2) cellkärna (3) '''ribosom''' (4) vesikel (5)korniga endoplasmatiska nätverket (6) golgiapparaten (7) cellskelettet (8) glatta endoplasmatiska nätverket (9) mitokondrie (10) vakuol (11) cytoplasma (12) lysosom (13) centriol. Ribosom är en del av cellen.

Ny!!: Enzym och Ribosom · Se mer »

Ribozym

Ett ribozym (av ribonukleinsyreenzym, även kallat RNA-enzym eller katalytiskt RNA) är en RNA-molekyl som kan katalysera en kemisk reaktion.

Ny!!: Enzym och Ribozym · Se mer »

RNA-polymeras

RNA-polymeras är ett enzym som är direkt involverat i transkriptionen, det vill säga den process då cellens DNA omskrivs till budbärar-RNA (som sedan omskrivs till protein).

Ny!!: Enzym och RNA-polymeras · Se mer »

Roquefortost

Roquefort är en fransk blåmögelost, uppkallad efter staden Roquefort i Frankrike.

Ny!!: Enzym och Roquefortost · Se mer »

Sackaros

Sackaros eller sukros, med trivialnamnen rörsocker och betsocker, är en sockerart som utvinns från sockerrör och sockerbetor.

Ny!!: Enzym och Sackaros · Se mer »

Signaltransduktion

Signaltransduktion innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor.

Ny!!: Enzym och Signaltransduktion · Se mer »

Silver

Silver (Ag, från latinets argentum, som också betyder "pengar") är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.

Ny!!: Enzym och Silver · Se mer »

Sizing

Sizing kallas det att ytbehandla armeringsfibrerna i en fiberkomposit för att öka dess vätande och bindande förmåga men även för att skydda den mot nötning.

Ny!!: Enzym och Sizing · Se mer »

Sköljmedel

Sköljmedel är ett medel som tillsätts vid maskintvätt för att göra textilierna mjukare, antistatiska och väldoftande.

Ny!!: Enzym och Sköljmedel · Se mer »

Socker

Socker (av शर्करा, sharkara) används vanligtvis som en benämning på disackariden sackaros.

Ny!!: Enzym och Socker · Se mer »

Sockerart

Sockerarter, sackarider, kan syfta till gruppering av kolhydrater i allmänhet eller som samlingsnamn för kortkedjade kolhydrater.

Ny!!: Enzym och Sockerart · Se mer »

Stärkelse

Mjöl består till största delen av stärkelse. Stärkelse, (C6H10O5)n, är en polysackaridhttp://www.ne.se/lang/stärkelse - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 som är den vanligaste kolhydraten i födan.

Ny!!: Enzym och Stärkelse · Se mer »

Subenhet

En subenhet inom den molekylära biologin är en proteinmolekyl, som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet.

Ny!!: Enzym och Subenhet · Se mer »

Substrat (kemi)

Ett substrat är den molekyl som binder till den aktiva ytan i ett enzym, varpå enzymet katalyserar en kemisk reaktion som gör att substratet omvandlas till en produkt.

Ny!!: Enzym och Substrat (kemi) · Se mer »

Svampar

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter.

Ny!!: Enzym och Svampar · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Enzym och Syre · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-miljondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Enzym och Temperatur · Se mer »

Tertiärstruktur

En proteinmolekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur.

Ny!!: Enzym och Tertiärstruktur · Se mer »

Transferaser

Transferaser är en enzymklass vars specifika funktion är att överföra funktionella grupper mellan donator och acceptor.

Ny!!: Enzym och Transferaser · Se mer »

Trypsin

Trypsin är ett enzym som spjälkar proteiner i människans matspjälkningssystem.

Ny!!: Enzym och Trypsin · Se mer »

Tvättmedel

Tvättmedel är en sorts rengöringsmedel som främst är avsett för rengöring, blekning, mjukgörning och desinficering av textilier, så kallad tvätt, för olika vattenkvaliteter och temperaturer.

Ny!!: Enzym och Tvättmedel · Se mer »

Ureas

Ureas är ett enzym vilket bryter ner urea till ammoniak och koldioxid.

Ny!!: Enzym och Ureas · Se mer »

Vävnad

Vävnad är en samling celler som i en organism har liknande uppgifter.

Ny!!: Enzym och Vävnad · Se mer »

Virus

Mikroskopfoto av influensavirus (förstorat ungefär 70 000 gånger). Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.

Ny!!: Enzym och Virus · Se mer »

Viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.

Ny!!: Enzym och Viskositet · Se mer »

Vitamin

Kemisk struktur för vitamin E vitamin C Ett vitamin är ett organiskt ämne som i mindre mängd utgör ett vitalt, det vill säga livsnödvändigt, näringsämne för en levande organism.

Ny!!: Enzym och Vitamin · Se mer »

Wendell Stanley

Wendell Meredith Stanley, född i Ridgeville, Randolph County, Indiana 16 augusti 1904, död i Salamanca 15 juni 1971, var en amerikansk biokemist.

Ny!!: Enzym och Wendell Stanley · Se mer »

Wilhelm Kühne

Wilhelm Kühne. Wilhelm Friedrich (eller Willy) Kühne, född 28 mars 1837 i Hamburg, död 10 juni 1900 i Heidelberg, var en tysk fysiolog.

Ny!!: Enzym och Wilhelm Kühne · Se mer »

Xylanas

Xylanaser är en grupp enzymer med möjlighet att klyva, hydrolysera, en typ av linjära polysackarider, beta-1,4-xylaner, till xylos.

Ny!!: Enzym och Xylanas · Se mer »

Omdirigerar här:

Aktiv ficka, Aktivt sajt, Aktivt site, Apoenzym, Enzymaktivitet, Enzymer, Enzymet, Enzymologi, Holoenzym.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »