Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Etik

Index Etik

Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.

39 relationer: Altruism, Arbetsmiljö, Association for Computing Machinery, Bioetik, Deontologi, Dygdetik, Egoism, Empati, Etisk fond, Facket för försäkring och finans, Finansförbundet, Forskningsetik, Göran Collste, Godhet, Grekiska, Hållbar utveckling, Heder, Hippokrates ed, IT-etik, Konsekventialism, Livscykelanalys, Maja Fjæstad, Medicinsk etik, Metaetik, Miljöetik, Moral, Nationalencyklopedin, Naturlig lag, Normativ etik, Ondska, Pressetik, Rättvisa, Sif (fackförbund), Tillämpad etik, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, Utilitarism, Värdegrund, Värdeskepticism, Värdeteori.

Altruism

Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation.

Ny!!: Etik och Altruism · Se mer »

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö avser förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats.

Ny!!: Etik och Arbetsmiljö · Se mer »

Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (ACM) grundades 1947 som världens första vetenskapliga och utbildande förening för datavetenskap.

Ny!!: Etik och Association for Computing Machinery · Se mer »

Bioetik

Bioetik är ett vetenskapligt område som handlar om sambanden mellan å ena sidan biologi, naturvetenskap och medicin och å andra sidan etik, filosofi och teologi.

Ny!!: Etik och Bioetik · Se mer »

Deontologi

Deontologi eller deontologisk etik (från grekiska δέον, /déon/, 'plikt' och λόγος, /lógos/, 'ord', 'förnuft', deontologisk etik, Nationalencyklopedins Internettjänst (http://www.ne.se), 24.7.2007. pliktlära), är en term för normativa teorier inom etik med innebörden att en handling eller regel ska bedömas utefter sitt intrinsikala värde (ungefär: sitt inneboende värde).

Ny!!: Etik och Deontologi · Se mer »

Dygdetik

Dygdetik är en normativ gren till skillnad från andra grenar av etiken som istället betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar människans plikter (deontologi).

Ny!!: Etik och Dygdetik · Se mer »

Egoism

Egoism kan syfta på.

Ny!!: Etik och Egoism · Se mer »

Empati

Empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor.

Ny!!: Etik och Empati · Se mer »

Etisk fond

Etikfond eller en SRI-fond är en fond som placerar spararnas investeringar i olika företag med hänsyn till olika etiska värderingar.

Ny!!: Etik och Etisk fond · Se mer »

Facket för försäkring och finans

FTF - facket för försäkring och finans är ett svenskt fackförbund som är specialiserat på försäkringsbolag, närstående banker och försäkringsmäklare.

Ny!!: Etik och Facket för försäkring och finans · Se mer »

Finansförbundet

Olof Palmes gata i Stockholm Finansförbundet är en svensk fackförening för anställda inom finansbranschen.

Ny!!: Etik och Finansförbundet · Se mer »

Forskningsetik

Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik.

Ny!!: Etik och Forskningsetik · Se mer »

Göran Collste

Collste på Bokmässan 2015. Göran Collste, född 29 oktober 1950 i Stockholm, är professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet.

Ny!!: Etik och Göran Collste · Se mer »

Godhet

Inom de abrahamitiska religionerna - judendom, kristendom och islam, brukar godheten representeras av Gud. Godhet är ett filosofiskt och religiöst begrepp som är motsatsen till ondska och kan beteckna det som är moraliskt rätt.

Ny!!: Etik och Godhet · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνικά, hellēniká; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) är ett indoeuropeiskt språk som talas av omkring 12 miljoner människor (år 2016), främst i Grekland.

Ny!!: Etik och Grekiska · Se mer »

Hållbar utveckling

Vindkraftverk utanför Belgiens kust. Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband med Brundtlandrapporten 1987.

Ny!!: Etik och Hållbar utveckling · Se mer »

Heder

I Japan har självmord - seppuku - ibland varit enda sättet att rädda sin heder. Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning av andra familjer och släkter eller en människas personliga värde.

Ny!!: Etik och Heder · Se mer »

Hippokrates ed

Gammal handskrift av Hippokrates ed. Hippokrates ed eller läkareden är en deontologisk ed som attribuerats till Hippokrates som traditionellt avläggs av läkare och tandläkare.

Ny!!: Etik och Hippokrates ed · Se mer »

IT-etik

IT-etik är en del av praktisk filosofi som handlar om hur personer inom IT-branschen bör fatta beslut om yrkesmässiga och sociala beteenden.

Ny!!: Etik och IT-etik · Se mer »

Konsekventialism

Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att:det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat (eller ett av de högst rangordnade, om det finns flera likvärdiga alternativ).

Ny!!: Etik och Konsekventialism · Se mer »

Livscykelanalys

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Ny!!: Etik och Livscykelanalys · Se mer »

Maja Fjæstad

Kerstin Maria (Maja) Fjæstad, född Hallén 30 maj 1873 i Hörby, död 15 november 1961 i Arvika, var en svensk konstnär.

Ny!!: Etik och Maja Fjæstad · Se mer »

Medicinsk etik

Medicinsk etik är en del av den medicinska filosofin och utgörs av den etik som gäller medicinsk verksamhet.

Ny!!: Etik och Medicinsk etik · Se mer »

Metaetik

Metaetik är studiet av etik ur ett semantiskt, metafysiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv.

Ny!!: Etik och Metaetik · Se mer »

Miljöetik

Miljöetik en är en tillämpning av etiken på miljöns områden.

Ny!!: Etik och Miljöetik · Se mer »

Moral

Moral (av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna") är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska normerna, att följa god sed.

Ny!!: Etik och Moral · Se mer »

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin AB (NE) är ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster.

Ny!!: Etik och Nationalencyklopedin · Se mer »

Naturlig lag

Naturlig lag, den naturliga lagen, är en etisk teori om att det finns universellt giltiga värderingar.

Ny!!: Etik och Naturlig lag · Se mer »

Normativ etik

Normativ etik är ett område inom moralfilosofi eller etik.

Ny!!: Etik och Normativ etik · Se mer »

Ondska

Ondska brukar personifieras med djävulen. Ondska är i många kulturer ett vitt begrepp som omfattar tankar, ord eller handlingar som av majoriteten i en bestämd omgivning ses som fördärvliga, hemska eller rent av farliga och som ofta riktas mot allmänna moraliska föreställningar.

Ny!!: Etik och Ondska · Se mer »

Pressetik

Pressetik, en typ av tillämpad etik, syftar till att definiera vad som är lämpligt att, med hänsyn taget till individers välbefinnande, publicera.

Ny!!: Etik och Pressetik · Se mer »

Rättvisa

Rättvisa är ett filosofiskt begrepp som förekommer inom flera andra områden; politik, juridik, statskunskap och religionsvetenskap.

Ny!!: Etik och Rättvisa · Se mer »

Sif (fackförbund)

Sif (eller SIF – fram till år 2000 förkortning för Svenska industritjänstemannaförbundet) var ett svenskt fackförbund som bildades 1920 i Jönköping och då med namnet Sveriges verkstäders tjänstemannaförening.

Ny!!: Etik och Sif (fackförbund) · Se mer »

Tillämpad etik

Tillämpad etik är en filosofisk disciplin som försöker applicera teoretisk etik till praktiska moraliska problem som möter människor i vardagen.

Ny!!: Etik och Tillämpad etik · Se mer »

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Ny!!: Etik och Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning · Se mer »

Utilitarism

Utilitarism är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen (se konsekventialistisk etiklära) är den som maximerar nyttan, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande.

Ny!!: Etik och Utilitarism · Se mer »

Värdegrund

Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.

Ny!!: Etik och Värdegrund · Se mer »

Värdeskepticism

Värdeskepticism är en term som inom moralfilosofin används för att beteckna en rad olika synsätt som i någon mening ifrågasätter förnuftets och förnuftsmässiga skäls roll inom moralen.

Ny!!: Etik och Värdeskepticism · Se mer »

Värdeteori

Värdeteori är det filosofiska studiet av värderingar och deras grundval.

Ny!!: Etik och Värdeteori · Se mer »

Omdirigerar här:

Affärsetik, Ethik, Etiken, Etiker, Etiklära, Etisk, Etiska, Moralfilosof, Moralfilosofer, Moralfilosofi, Moralfilosofin, Morallära, Oetisk, Sedelära.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »