Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Etrar

Index Etrar

Inom organisk kemi är etrar ett samlingsnamn på ett antal föreningar med generell strukturformel där R och R' är kolvätegrupper.

35 relationer: Aldehyd, Alkalimetall, Alken, Alkoholer, Alkoxid, Alkoxigrupp, Amid, Bor, Brom, Dietyleter, Elektronegativitet, Estrar, Färgämne, Halogenalkan, Hydrofob, Hydrolys, IUPAC-nomenklatur, Jod, Jon, Kalium, Karboxylsyror, Katalysator, Keton, Kol, Komplex (kemi), Laboratorium, Lämnande grupp, Litium, Metoxi, Nukleofil, Organisk kemi, Peroxid, Syra, Syre, Vätebindning.

Aldehyd

Strukturformel. "R-" representerar här alla de molekyler som aldehydgruppen kan vara bunden till. En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp).

Ny!!: Etrar och Aldehyd · Se mer »

Alkalimetall

En alkalimetall (av arabiska: al-qaly, aska, soda) är ett metalliskt grundämne som ingår i det periodiska systemets grupp 1.

Ny!!: Etrar och Alkalimetall · Se mer »

Alken

En etenmolekyl, den enklaste sortens alken Ej att förväxla med Alkan eller Alkyn.

Ny!!: Etrar och Alken · Se mer »

Alkoholer

Generell strukturformel för en alkoholmolekyl, där R är en alkylgrupp eller annan alifatisk kolkedja. Strukturformel för metanol, den enklaste alkoholen. Alkoholer, av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (OH) är bundna till kolatomer i en kolkedja.

Ny!!: Etrar och Alkoholer · Se mer »

Alkoxid

En alkoxid är den korresponderande basen till en alkohol.

Ny!!: Etrar och Alkoxid · Se mer »

Alkoxigrupp

Alkoxigruppen är en vanligt förekommande funktionell grupp i den organiska kemin.

Ny!!: Etrar och Alkoxigrupp · Se mer »

Amid

Generell strukturformel. En amid är en kemisk förening som kan tänkas som en förening mellan ett karboxylsyrederivat och en amin.

Ny!!: Etrar och Amid · Se mer »

Bor

Bor (latin: borium) är ett halvmetalliskt grundämne med atomnummer 5 och den kemiska beteckningen B. Det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nära nog ogenomskinligt svartröda.

Ny!!: Etrar och Bor · Se mer »

Brom

Brom (latinskt namn, bromum) är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.

Ny!!: Etrar och Brom · Se mer »

Dietyleter

Dietyleter (vardaglig benämning ofta endast eter) är en vätska med den kemiska beteckningen (C2H5)2O, som också kan kallas etoxietan.

Ny!!: Etrar och Dietyleter · Se mer »

Elektronegativitet

Elektronegativitet är ett mått på hur starkt de olika atomerna i en molekyl attraherar elektroner.

Ny!!: Etrar och Elektronegativitet · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: Etrar och Estrar · Se mer »

Färgämne

Garn som torkas efter att ha färgats med naturfärgämnen. Ett färgämne är ett ämne som används för att ge färg åt ett föremål eller material.

Ny!!: Etrar och Färgämne · Se mer »

Halogenalkan

En halogenalkan eller haloalkan är en alkan där en eller flera av väteatomerna har ersatts av en atom från halogengruppen i det periodiska systemet.

Ny!!: Etrar och Halogenalkan · Se mer »

Hydrofob

Vattendroppar på grässtråns hydrofoba ytor. En hydrofob (av grekiskans hydro’phobus där hydro betyder "vatten" och fobos, "fruktan") är en molekyl eller molekyldel som tenderar att inte komma i kontakt med vatten.

Ny!!: Etrar och Hydrofob · Se mer »

Hydrolys

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Ny!!: Etrar och Hydrolys · Se mer »

IUPAC-nomenklatur

IUPAC-nomenklatur kallas den serie systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar som utarbetats av IUPAC i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare.

Ny!!: Etrar och IUPAC-nomenklatur · Se mer »

Jod

Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.

Ny!!: Etrar och Jod · Se mer »

Jon

Koksalt består av natriumjoner (grå) och kloridjoner (gröna). En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.

Ny!!: Etrar och Jon · Se mer »

Kalium

Kalium är ett grundämne och spårämne.

Ny!!: Etrar och Kalium · Se mer »

Karboxylsyror

Atommodell av karboxylgrupp, "R" ingår inte i gruppen, utan representerar resten av molekylen - ofta en kolkedja. Karboxylsyror är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH.

Ny!!: Etrar och Karboxylsyror · Se mer »

Katalysator

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera.

Ny!!: Etrar och Katalysator · Se mer »

Keton

En keton är antingen en funktionell grupp karakteriserad av en karbonylgrupp mellan två kolatomer, eller en förening som innehåller denna funktionella grupp.

Ny!!: Etrar och Keton · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Etrar och Kol · Se mer »

Komplex (kemi)

Ett komplex eller en koordinationsförening är inom kemi en sammansatt jon med vanligtvis en metallatom eller metalljon i mitten och olika antal atomer, joner eller små molekyler som omger centralatomerna eller centraljonerna.

Ny!!: Etrar och Komplex (kemi) · Se mer »

Laboratorium

Laboratorium vid Institutet för biokemi, Kölns universitet. Ett laboratorium (informellt labb eller lab) är en anläggning som möjliggör att under kontrollerbara omständigheter genomföra vetenskaplig forskning, experiment och mätningar.

Ny!!: Etrar och Laboratorium · Se mer »

Lämnande grupp

Lämnande grupp kallas den atom eller grupp i en organkemisk reaktion som lämnar huvuddelen av en molekyl.

Ny!!: Etrar och Lämnande grupp · Se mer »

Litium

Litium, uttal: li't(s)ium, (latinskt namn Lithium) är grundämne nummer tre (3) i det periodiska systemet.

Ny!!: Etrar och Litium · Se mer »

Metoxi

Strukturen hos metoxigruppen. Metoxigruppen är en funktionell grupp som består av en metylgrupp med en syreatom.

Ny!!: Etrar och Metoxi · Se mer »

Nukleofil

Nukleofil är grekiska och betyder "kärnälskare".

Ny!!: Etrar och Nukleofil · Se mer »

Organisk kemi

Urea Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi.

Ny!!: Etrar och Organisk kemi · Se mer »

Peroxid

Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-.

Ny!!: Etrar och Peroxid · Se mer »

Syra

En syra (latin: acidum) definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner).

Ny!!: Etrar och Syra · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Etrar och Syre · Se mer »

Vätebindning

Vätebindningar mellan vattenmolekyler här markerade med svart.Vätebindning är en typ av intermolekylär bindning, en kemisk bindning som verkar mellan molekyler.

Ny!!: Etrar och Vätebindning · Se mer »

Omdirigerar här:

Eterbindning, Kroneter.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »