Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Eukaryoter

Index Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) utgör en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

53 relationer: Alveolater, Amöbor, Arkéer, Bakterier, Barrväxter, Blomväxter, Cell, Cellkärna, Cellmembran, Choanoflagellater, Cyanobakterier, Djur, DNA, Domän (biologi), Endoplasmatiska nätverket, Endosymbiontteorin, Endosymbios, Evolution, Excavata, Flagell, Flagellater, Fossil, Fotosyntes, Genom, Glaukofyter, Grönalger, Grekiska, Kina, Kloroplast, Lynn Margulis, Meios, Mikrometer, Mitokondrie, Mossor, Opisthokonta, Organell, Organism, Ormbunksväxter, Prokaryoter, Proteobakterier, Protister, Rödalger, Rhizaria, Ribosom, Rike (biologi), Robert Whittaker, SAR, Sexuell förökning, Slemsvampar, Stramenopiler, ..., Svampar, Systematik (biologi), Växt. Förläng index (3 mer) »

Alveolater

Alveolater är en grupp eukaryoter ofta klassificerade inom supergruppen Chromalveolata.

Ny!!: Eukaryoter och Alveolater · Se mer »

Amöbor

Amöbor är ett släkte av eukaryota organismer som räknas till riket protister och hör till gruppen protozoer (tidigare kallade urdjur).

Ny!!: Eukaryoter och Amöbor · Se mer »

Arkéer

Arkéer (Archaea), tidigare kallade arkebakterier eller ärkebakterier, är en av de tre stora domänerna för kategorisering av alla levande organismer inom den moderna systematiken.

Ny!!: Eukaryoter och Arkéer · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Eukaryoter och Bakterier · Se mer »

Barrväxter

Barrväxter (Coniferales, Coniferophyta, Coniferae, Pinophyta, Pinophytina, Pinopsida eller Pinales) är ett taxon inom växtriket.

Ny!!: Eukaryoter och Barrväxter · Se mer »

Blomväxter

Blomväxter, gömfröiga växter eller angiospermer (Angiospermae, synonymer Magnoliophyta eller Anthophyta), är växter som karaktäriseras av att de sätter frö inneslutna i en frukt (till skillnad från nakenfröiga växter).

Ny!!: Eukaryoter och Blomväxter · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Eukaryoter och Cell · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: Eukaryoter och Cellkärna · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrunda. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Eukaryoter och Cellmembran · Se mer »

Choanoflagellater

361x361px Choanoflagellater är som namnet antyder (flagellater.

Ny!!: Eukaryoter och Choanoflagellater · Se mer »

Cyanobakterier

Fytoplanktonblomning i Östersjön (3 juli 2001) Cyanobakterier (Cyanobacteria) är fotosyntiserande organismer som forskare antar spelade en viktig roll vid syresättningen av Jordens atmosfär.

Ny!!: Eukaryoter och Cyanobakterier · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Eukaryoter och Djur · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Eukaryoter och DNA · Se mer »

Domän (biologi)

hierarkiska systemet i biologin En domän (latin regio) inom systematiken i biologin är den högsta sortens indelning.

Ny!!: Eukaryoter och Domän (biologi) · Se mer »

Endoplasmatiska nätverket

Olika organeller i den eukaryota cellen. Endoplasmatiska nätverket, endoplasmanätet, eller endoplasmatiskt retikel (ER, av endoplasmatisk, ’i cytoplasman’, och latinets retikulum, ’litet nät’), är en organell som kan uppta upp till 10% av eukaryota celler.

Ny!!: Eukaryoter och Endoplasmatiska nätverket · Se mer »

Endosymbiontteorin

Schematisk skiss av hur eukaryota celler har uppkommit enligt endosymbiontteorin. Endosymbiontteorin är den idag dominerande teorin om hur uppkomsten av eukaryota celler har gått till.

Ny!!: Eukaryoter och Endosymbiontteorin · Se mer »

Endosymbios

Endosymbios, av grekiska endo.

Ny!!: Eukaryoter och Endosymbios · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Eukaryoter och Evolution · Se mer »

Excavata

Excavata är en grupp encelliga eukaryota organismer, som numera brukar räknas som ett rike, och som tidigare ingick i riket protozoer.

Ny!!: Eukaryoter och Excavata · Se mer »

Flagell

Två celler som har flageller: Chlamydomoas reinhardtii (en grön alg) och Trypanosoma brucei (en protozoa). Till höger visas en flagell I genomskärning. En flagell är cirka 300 nm tjock. Flagell (lat. flagellum, piska) är en extracellulär organell som förekommer på vissa eukaryota och prokaryota celler.

Ny!!: Eukaryoter och Flagell · Se mer »

Flagellater

''Giardia lamblia'' ''Chlamydomonas'' Flagellater som även kallas gisselorganismerhttp://www.ne.se/flagellater & http://www.ne.se/giardia & http://www.ne.se/dinoflagellater & http://www.ne.se/trypanosoma & http://www.ne.se/trypanosomiasis & http://www.ne.se/surra - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 27 mars 2014 eller gisseldjur är encelliga protister med flageller – kallas också gissel – det vill säga med piskliknande organeller ofta använda för förflyttning.

Ny!!: Eukaryoter och Flagellater · Se mer »

Fossil

Fossil. Fossil (av latin fossus, "uppgrävd") är djur- eller växtdelar som bevarats i typer i sediment eller sedimentära bergarter.

Ny!!: Eukaryoter och Fossil · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Eukaryoter och Fotosyntes · Se mer »

Genom

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens).

Ny!!: Eukaryoter och Genom · Se mer »

Glaukofyter

Glaukofyter eller blåalger Botanik.

Ny!!: Eukaryoter och Glaukofyter · Se mer »

Grönalger

Grönalger är en stor grupp såväl marina, sötvattenslevande och även landlevande alger.

Ny!!: Eukaryoter och Grönalger · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνικά, hellēniká; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) är ett indoeuropeiskt språk som talas av omkring 12 miljoner människor (år 2016), främst i Grekland.

Ny!!: Eukaryoter och Grekiska · Se mer »

Kina

Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det till ytan största landet i Östasien och världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare.

Ny!!: Eukaryoter och Kina · Se mer »

Kloroplast

Kloroplaster är en typ av organeller som finns i växternas och algernas celler.

Ny!!: Eukaryoter och Kloroplast · Se mer »

Lynn Margulis

Lynn Margulis, född som Lynn Alexander 5 mars 1938 i Chicago, Illinois, död 22 november 2011 i Amherst, Massachusetts, var en amerikansk biolog, känd för sina bidrag till endosymbiontteorin.

Ny!!: Eukaryoter och Lynn Margulis · Se mer »

Meios

Faserna i meiosen. Meios eller reduktionsdelning är den celldelning som sker när det bildas könsceller eller sporer.

Ny!!: Eukaryoter och Meios · Se mer »

Mikrometer

En mikrometer är en längdenhet betecknande 10E-6 meter, alltså en miljondels meter eller 0,000 001 meter.

Ny!!: Eukaryoter och Mikrometer · Se mer »

Mitokondrie

Elektrontransportkedjan i en mitokondrie. Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: Eukaryoter och Mitokondrie · Se mer »

Mossor

vitmossa. Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara en parafyletisk grupp av tre skilda divisioner av växter: nålfruktsmossor (Anthoceratophyta), levermossor (Marchantiophyta) och bladmossor (Bryophyta).

Ny!!: Eukaryoter och Mossor · Se mer »

Opisthokonta

Opisthokonta (av grekiskans ὀπίσθω- (opisthō-), ’bakre’, och κοντός (kontos), ’påle’ det vill säga flagell) är en bred grupp eukaryoter som innefattar både djur och svampar och flera grupper av encelliga protister.

Ny!!: Eukaryoter och Opisthokonta · Se mer »

Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell är cellens motsvarighet till organ.

Ny!!: Eukaryoter och Organell · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Eukaryoter och Organism · Se mer »

Ormbunksväxter

Ormbunksväxter (Pteridophyta) är en division växter som har både inre stöd och kärlsträngar.

Ny!!: Eukaryoter och Ormbunksväxter · Se mer »

Prokaryoter

Prokaryoter (Prokaryota, Prokaryotae, Procaryota, Procaryotae eller Monera) är en taxonomisk grupp för encelliga organismer som saknar en cellkärna med kärnmembran, dit bland annat bakterier hör.

Ny!!: Eukaryoter och Prokaryoter · Se mer »

Proteobakterier

Proteobakterier (Proteobacteria) är en stor stam av bakterier.

Ny!!: Eukaryoter och Proteobakterier · Se mer »

Protister

Protister, är enkla, oftast encelliga eukaryota organismer som varken är svampar, växter, eller djur.

Ny!!: Eukaryoter och Protister · Se mer »

Rödalger

Rödalger (Rhodophyta), är en grupp av vattenlevande alger, de flesta levande i saltvatten, gärna djupt vatten, en del i sötvatten.

Ny!!: Eukaryoter och Rödalger · Se mer »

Rhizaria

Rhizaria är ett rike av eukaryota organismer.

Ny!!: Eukaryoter och Rhizaria · Se mer »

Ribosom

'''Figur 2:'''Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Ribosom är en organell i cellerna.

Ny!!: Eukaryoter och Ribosom · Se mer »

Rike (biologi)

hierarkiska systemet i biologin Inom biologin används riken (latin: regnum, pl. regna, engelska: kingdom) som näst högsta, tidigare högsta, nivån för systematisk indelning av organismer.

Ny!!: Eukaryoter och Rike (biologi) · Se mer »

Robert Whittaker

Robert Harding Whittaker, född 27 december 1920 i Wichita, Kansas, död 20 oktober 1980 i Ithaca, New York var en amerikansk växtekolog som var aktiv under 1950- till 1970-talen.

Ny!!: Eukaryoter och Robert Whittaker · Se mer »

SAR

SAR kan syfta på.

Ny!!: Eukaryoter och SAR · Se mer »

Sexuell förökning

Två flugor parar sig under flygning. Sexuell förökning, sexuell fortplantning, sexuell reproduktion, könlig förökning, könlig fortplantning eller könlig reproduktion är den typ av fortplantning som sker när två könsceller, oftast från två olika individer, slås ihop för att bilda en ny individ.

Ny!!: Eukaryoter och Sexuell förökning · Se mer »

Slemsvampar

Slemsvampar (Myxomycota) är en huvudgrupp (stam) bland protisterna.

Ny!!: Eukaryoter och Slemsvampar · Se mer »

Stramenopiler

Stramenopiler (av grekiska: stramen, "strå" och pila, "hår") eller heterokonter är en stor grupp eukaryoter varav de flesta är alger, från flercellig kelp till encelliga kiselalger (som utgör en stor beståndsdel i plankton).

Ny!!: Eukaryoter och Stramenopiler · Se mer »

Svampar

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter.

Ny!!: Eukaryoter och Svampar · Se mer »

Systematik (biologi)

Biologins hierarkiska system Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation.

Ny!!: Eukaryoter och Systematik (biologi) · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Eukaryoter och Växt · Se mer »

Omdirigerar här:

Eukarya, Eukaryot, Eukaryot cell, Eukaryota, Eukaryota organismer, Euryarchaeota.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »