Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Förändrat medvetandetillstånd

Index Förändrat medvetandetillstånd

Svimning är en form av förändrat medvetandetillstånd som kan uppkomma vid chock. "La mauvaise nouvelle" av Marguerite Gerard (1804) Förändrat medvetandetillstånd är ett tillfälligt tillstånd av förändrad omvärldsuppfattning, mental närvaro, och självuppfattning.

30 relationer: Akut stressreaktion, Anoxi, Astral projektion, Centrala nervsystemet, Dagdröm, Diabetes, Dissociation (psykologi), Dissociativa störningar, Drog, Epilepsi, Feber, Hjärna, Hjärnskakning, Hypnos, Hypoglykemi, Insulin, Kognition, Medvetande, Migrän, Näradödenupplevelse, Perception, Psykisk störning, Schizofreni, Sjukdom, Skymningstillstånd, Stroke, Systemiska sjukdomar, Transtillstånd, Trötthet, Tunnelseende.

Akut stressreaktion

Akut stressreaktion (psykisk chock är en kortvarig och övergående psykisk störning som reaktion på extrem psykisk eller fysisk belastning. En akut stressreaktion kan övergå i personlighetsförändring och posttraumatiskt stressyndrom. En akut stressreaktion kan uppkomma efter exempelvis våldtäkt, överfall, en naturkatastrof eller en anhörigs oväntade dödsfall. Såväl psykiskt trauma som fysiskt trauma kan vara utlösande, i synnerhet sådana som är plötsliga och orsakar den drabbade eller dess närstående otrygghet, framkallar inlärd hjälplöshet eller där integriteten attackeras. Begreppet har utvecklats från studier om stridsutmattning (Shell shock eller Combat fatigue) under 1900-talet. Olika personer kan reagera mycket olika på samma trauma, vilket förklaras av medfödda och förvärvade förutsättningar enligt stress-sårbarhetsmodellen: Istället för en akut stressreaktion reagerar andra individer på trauma med panik eller rädsla. De som drabbas av akut stressreaktion har sällan tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. De har som regel blivit fysiskt utmattade av traumat och har vanligen en personlig sårbarhet, exempelvis vissa organiska sårbarheter (till exempel ålderdom, en endokrin rubbning).

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Akut stressreaktion · Se mer »

Anoxi

Anoxi innebär kraftigt reducerande förhållanden, där det inte finns något fritt syre tillgängligt för olika redox-reaktioner.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Anoxi · Se mer »

Astral projektion

En tolkning av hur det skulle kunna se ut när en astralkropp lämnar den fysiska kroppen. Astral projektion eller astralprojektion (även bland annat ut-ur-kroppenupplevelse eller, företrädesvis i troende kretsar, astral resa) är en kontroversiell tolkning av en upplevelse som går ut på att en så kallad astralkropp (eller en persons själ eller medvetande) skiljs från den fysiska kroppen.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Astral projektion · Se mer »

Centrala nervsystemet

Människans nervsystem, blått är PNS, medan gult är CNS. Centrala nervsystemets utveckling i ett embryo. Här syns de sekundära hjärnblåsorna som även det vuxna centrala nervsystemet kan kategoriseras efter. Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinalis).

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Centrala nervsystemet · Se mer »

Dagdröm

En dagdröm är en fantasi som upplevs i vaket tillstånd, till skillnad från drömmen upplevd under sömn.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Dagdröm · Se mer »

Diabetes

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1 Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Diabetes · Se mer »

Dissociation (psykologi)

Vid dissociation är det vanligt med en upplevelse av att omgivningen eller händelser känns overkliga, så kallad derealisation Dissociation beskriver ett psykologiskt tillstånd där en individ i någon grad eller aspekt avskärmar sig från sina upplevelser.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Dissociation (psykologi) · Se mer »

Dissociativa störningar

Dissociativa störningar eller konversionsstörningar är en grupp reaktiva psykiska störningar vilkas huvudsymtom handlar om förändrat medvetandetillstånd med långvarig och svårartad dissociation, psykosomatiska tecken, och försämrad samverkan mellan funktioner i medvetandet, i synnerhet vad beträffar minne, perception, känsel, motorik och identitet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Dissociativa störningar · Se mer »

Drog

Koffein, som finns i kaffe, är den mest spridda psykoaktiva drogen ton kaffe och 6,7 miljoner ton tobak. Vin är en vanlig dryck som innehåller drogen alkohol. 0-7139-0136-5 Droger är substanser, syntetiska eller icke-syntetiska, som har psykologisk effekt och inte primärt intas för näringens skull.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Drog · Se mer »

Epilepsi

Epilepsi (från latin epilepsia, från grekiska ἐπιληψία, från epilambanein, att anfalla, gripa tag, från lambanein, att ta) är en grupp diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Epilepsi · Se mer »

Feber

Feber eller pyrexi är ett tillstånd då kroppstemperaturen, som i vanliga fall ligger mellan 36 °C och 37,8 °C, överstiger 38°.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Feber · Se mer »

Hjärna

Hjärnan eller encefalon, den anatomiska benämningen, är en del av det centrala nervsystemet och utgör dess styrande del.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Hjärna · Se mer »

Hjärnskakning

Hjärnskakning uppstår vid hårdare slag mot huvudet då hjärnan krockar mot insidan av skallbenet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Hjärnskakning · Se mer »

Hypnos

''Hypnotisk seans'' av Richard Bergh Hypnos (ytterst av antik grekiska ὕπνος (hýpnos), "sömn") är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Hypnos · Se mer »

Hypoglykemi

Hypoglykemi är ett medicinskt tillstånd av låg blodsockerhalt, vilket innebär att cellerna inte får tillräckligt med energi.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Hypoglykemi · Se mer »

Insulin

Ute i kroppen arrangerar sig insulinmolekylerna i grupper om sex, med en zinkatom i mitten. Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Insulin · Se mer »

Kognition

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Kognition · Se mer »

Medvetande

Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med flera andra användningar av ordet, som till exempel i uttrycket 'att vara vid medvetande' som närmast kan översättas med 'att vara vaken', det vill säga i det mentala tillstånd då sinnesintryck och perception når upp till ett visst tröskelvärde.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Medvetande · Se mer »

Migrän

Migrän är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande måttlig till svår huvudvärk, ofta i samband med ett antal symtom relaterade till det autonoma nervsystemet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Migrän · Se mer »

Näradödenupplevelse

Näradödenupplevelser, eller nära döden-upplevelser, är tillstånd som ibland beskrivs av personer som varit nära att dö, eller som varit kliniskt döda men sedan återvänt till livet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Näradödenupplevelse · Se mer »

Perception

I Ponzoillusionen ser det nedre gula strecket ut att vara kortare än det övre p.g.a. att järnvägen får det övre gula strecket att verka längre bort. De blinkande röda strecken visar dock att de gula strecken faktiskt är lika långa. Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. (Perception kan också syfta på det percipierade, det varseblivna, d.v.s. upplevelsen som varseblivningen ger upphov till. För denna betydelse används även ordet percept.) Inte bara sinnesintryck percipieras; t.ex.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Perception · Se mer »

Psykisk störning

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Psykisk störning · Se mer »

Schizofreni

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen, så svår att det räknas som en psykos.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Schizofreni · Se mer »

Sjukdom

Barn undersöks av läkare. Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Sjukdom · Se mer »

Skymningstillstånd

Skymningstillstånd eller twilight state är en dissociativ störning med förändrat medvetandetillstånd, under vilket den drabbade personen har en begränsad medvetandegrad, vilket vanligen varar någon dag eller vecka.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Skymningstillstånd · Se mer »

Stroke

Vid en embolisk infarkt som orsakats av en blodpropp från hjärtat sätter man ofta in antikoagulantia, såsom faktor Xa-hämmare eller den blodförtunnande medicinen Waran (bilden).http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Stroke · Se mer »

Systemiska sjukdomar

Systemiska sjukdomar är en informell beteckning för sjukdomar som drabbar hela kroppen, eftersom de ingår i något organsystem.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Systemiska sjukdomar · Se mer »

Transtillstånd

Transtillstånd eller besatthet är en dissociativ störning eller ett symtom på en psykos, som kännetecknas av ett ofrivilligt tillstånd av trans och upplevelsen av att ha en förändrad identitet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Transtillstånd · Se mer »

Trötthet

Trötthet är en subjektiv upplevelse av energilöshet, kraftlöshet eller orkeslöshet.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Trötthet · Se mer »

Tunnelseende

Övre bilden ett normalt synfält. Den undre bilden ett försök att imitera tunnelseende. Tunnelseende eller kikarsynfält är i dess direkta mening ett symtom som innebär att synfältet centreras med perifert synbortfall, men kan också ha en symbolisk innebörd av att stirra sig blind på en detalj.

Ny!!: Förändrat medvetandetillstånd och Tunnelseende · Se mer »

Omdirigerar här:

Förändrade medvetandetillstånd.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »