Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Familj

Index Familj

Ett familjeporträtt av den amerikanska familjen Hoosier, som har dansk-tyskt ursprung. I ett allmänt kontext är en familj en grupp människor som förenas genom blodsband, äktenskap, partnerskap, syskonskap eller samboförhållande.

58 relationer: Ätt, Barbarism, Börd, Biologi, Blodsband, Boskap, Brahmin, Brylling, Charles Darwin, Civilisation, Dynasti, Emmanuel Todd, Encyclopædia Britannica, Etnografi, Evolution, Familj (biologi), Familjens, privategendomens och statens ursprung, Förälder, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Fortplantning, Friedrich Engels, Genealogi, Generation, Genetik, Gotra, Immunförsvar, Incest, Indien, Industrialisering, Intellektuell funktionsnedsättning, Island, Karl Marx, Kärnfamilj, Klan, Kusin, L'origine des systèmes familiaux, Latent sjukdom, Latin, Lewis H. Morgan, Medborgarskap, Missbildning, Mutation, Pakistan, Pierre Guillaume Frédéric Le Play, Registrerat partnerskap, Samboförhållande, Samlevnad, Skilsmässa, Slaveri, Släkt, ..., Släkte, Social, Socialisation, Stam (samhällsvetenskap), Stjärnfamilj, Styvfamilj, Syskon, Utvidgad familj. Förläng index (8 mer) »

Ätt

Ätt är en beteckning på flera typer av släktgrupperingar, främst under nordisk tidig medeltid.

Ny!!: Familj och Ätt · Se mer »

Barbarism

Barbarism är ett mångtydigt ord för att beteckna språkfel i användningen av klassiska språk (grekiska och latin), senare även om fel i icke‑klassiska språk.

Ny!!: Familj och Barbarism · Se mer »

Börd

Börd är ett rättsbegrepp som avser förvantskap (släktskap) genom födelse, och sammanfaller således med skyldskap (släktskap genom härkomst) i motsats till svågerskap (släktskap genom giftermål).

Ny!!: Familj och Börd · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Familj och Biologi · Se mer »

Blodsband

Medeltida illustration av konsangvinitet. Blodsband innebär på födelse grundad nära släktskap, alltså släktskapen mellan föräldrar och barn samt mellan syskon inbördes; någon gång utsträcks begreppet även till förhållandet mellan kusiner.

Ny!!: Familj och Blodsband · Se mer »

Boskap

En ko. Boskap, boskapsdjur eller kreatur är benämningar på vissa husdjur främst nötboskap.

Ny!!: Familj och Boskap · Se mer »

Brahmin

Brahminer eller brahmaner (sanskrit: Brāhmaṇa; "Den som har tillgång till Brahma") är den högsta av de fyra sociala klasserna eller kasterna (varnas) inom hinduismen.

Ny!!: Familj och Brahmin · Se mer »

Brylling

Släktskapsförhållanden i fem led. Brylling, eller fyrmänning, är släktskapet mellan två personer där en av den ena personens föräldrar är syssling (tremänning) till en av den andra personens föräldrar.

Ny!!: Familj och Brylling · Se mer »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 i Downe, Kent, var den brittiske biolog, zoolog, geolog, teolog och forskare som upptäckte och framlade övertygande belägg för att alla arter av liv har utvecklats över tiden från ett gemensamt ursprung genom den process som han kallade naturligt urval.

Ny!!: Familj och Charles Darwin · Se mer »

Civilisation

inkafolket. städer. Civilisation, från latinets civilis, ytterst från civis, "medborgare", i betydelsen stadsbildning, innebär vanligen detsamma som samhälle men är stundom specifik benämning på en, i äldre tid, kultur som inte var barbarisk.

Ny!!: Familj och Civilisation · Se mer »

Dynasti

En dynasti är en period i ett lands historia då en viss familj eller släkt regerar.

Ny!!: Familj och Dynasti · Se mer »

Emmanuel Todd

Emmanuel Todd Emmanuel Todd, född 16 maj 1951 i Saint-Germain-en-Laye, är en fransk statsvetare, demograf, historiker, sociolog och essäist.

Ny!!: Familj och Emmanuel Todd · Se mer »

Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica (latin för ”brittisk encyklopedi”) är en engelskspråkig encyklopedi.

Ny!!: Familj och Encyclopædia Britannica · Se mer »

Etnografi

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier.

Ny!!: Familj och Etnografi · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Familj och Evolution · Se mer »

Familj (biologi)

hierarkiska systemet i biologin Inom den biologiska systematiken är en familj en undergrupp till en ordning, och består av ett eller flera släkten, vilka i sin tur delas in i arter.

Ny!!: Familj och Familj (biologi) · Se mer »

Familjens, privategendomens och statens ursprung

Familjens, privategendomens och statens ursprung (det tyska originalets titel: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats) är en bok skriven av den tyske filosofen Friedrich Engels år 1884.

Ny!!: Familj och Familjens, privategendomens och statens ursprung · Se mer »

Förälder

En mamma som kramar om sitt barn En pappa med sitt barn i Franska Guyana 1979. En förälder är en person som har barn.

Ny!!: Familj och Förälder · Se mer »

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris.

Ny!!: Familj och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna · Se mer »

Fortplantning

Parning mellan flicksländor. Fortplantning, även förökning eller reproduktion, kallas det när djur, människor eller växter förökar sig och för livet vidare till en ny generation.

Ny!!: Familj och Fortplantning · Se mer »

Friedrich Engels

Friedrich Engels, född 28 november 1820 i Barmen (numera en del av Wuppertal) i provinsen Jülich-Kleve-Berg i Preussen, död 5 augusti 1895 i London i Storbritannien, var en tysk köpman, sociolog, politisk tänkare och filosof, tillsammans med Karl Marx grundare av marxismen.

Ny!!: Familj och Friedrich Engels · Se mer »

Genealogi

Genealogi är läran om människors släktförhållanden, och innefattar systematiska metoder för släktforskning (utforskning av släktförhållanden).

Ny!!: Familj och Genealogi · Se mer »

Generation

Ordet generation kommer från latinets generatio som betyder 'födande'; 'släktled'.

Ny!!: Familj och Generation · Se mer »

Genetik

Illustration av hur ett dominant anlag ärvs. DNA Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

Ny!!: Familj och Genetik · Se mer »

Gotra

Gotra (sanskrit för "kostall") är ett namn på en släkt som räknar agnatiskt ursprung från en gemensam stamfader (namnet motsvarar närmast latinets gens).

Ny!!: Familj och Gotra · Se mer »

Immunförsvar

Neutrofil granulocyt (gulfärgad) slukar mjältbrandsbakterier. Immunförsvar kallas även immunsystem eller infektionsförsvar.

Ny!!: Familj och Immunförsvar · Se mer »

Incest

Incest (av lat. incestus, från in och castus, "obefläckad, kysk") eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt nära släkt, som en förälder och ett barn, eller mellan syskon.

Ny!!: Familj och Incest · Se mer »

Indien

Indien (hindi: भारत, Bhārat; officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya), är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för "världens största demokrati". Indien har kust mot Indiska oceanen i söder, Arabiska havet i väster och Bengaliska viken i öster. Landet gränsar till Pakistan i väster, till Kina, Nepal och Bhutan i nordost och till Bangladesh och Burma i öster. Andra länder som ligger nära Indien är Sri Lanka, Maldiverna och Indonesien i Indiska oceanen. Indiska halvön var hem för Induskulturen och ett område för historiska handelsleder och stora imperier och förknippades med ekonomisk och kulturell rikedom under stora delar av sin långa historia. Fyra stora världsreligioner, hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen, uppstod där, medan zoroastrismen, judendomen, kristendomen och islam anlände under första årtusendet e.Kr. och formade områdets mångskiftande kultur. Indien annekterades gradvis av Brittiska ostindiska kompaniet från början av 1700-talet och koloniserades av Storbritannien från mitten av 1800-talet. Landet blev självständigt 1947 efter en självständighetskamp som präglades av våldsamma uppror med påföljande än mer våldsamma vedergällningsaktioner, myterier, civilt motstånd samt icke-våldsamt motstånd. Indien är en förbundsrepublik, bestående av 29 delstater och sju unionsterritorier, och en parlamentarisk demokrati. Den har världens tolfte största ekonomi mätt i nominell växelkurs och den fjärde största mätt i köpkraft. Ekonomiska reformer har transformerat Indien till den näst snabbast växande ekonomin (2007), men landet lider fortfarande av höga nivåer av fattigdom, analfabetism och undernäring. Indien är ett mångreligiöst, mångspråkigt och multietniskt samhälle som även hyser en mångfald djur och växter i ett antal skyddade områden.

Ny!!: Familj och Indien · Se mer »

Industrialisering

Ångmaskin. Industrialisering är ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Ny!!: Familj och Industrialisering · Se mer »

Intellektuell funktionsnedsättning

Brian Cox. Intellektuell funktionsnedsättning, även kallat utvecklingsstörning (de tidigare termerna förståndshandikapp eller begåvningshandikapp förekommer även), är när en människas kognition och intelligens inte utvecklas normalt.

Ny!!: Familj och Intellektuell funktionsnedsättning · Se mer »

Island

Island (isländska: Ísland) är en republik som omfattar ön med samma namn samt tillhörande mindre öar.

Ny!!: Familj och Island · Se mer »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, född 5 maj 1818 i Trier i Kungariket Preussen, död 14 mars 1883 i London i Storbritannien, var en tysk sociolog, nationalekonom, historiker och filosof.

Ny!!: Familj och Karl Marx · Se mer »

Kärnfamilj

En kärnfamilj är i strikt mening en familj som endast består av en man, en kvinna och deras gemensamma biologiska eller adopterade barn.

Ny!!: Familj och Kärnfamilj · Se mer »

Klan

:För klaner inom datorspel, se klan (datorspel). En klan är en social grupp, oftast definierad genom släktskap.

Ny!!: Familj och Klan · Se mer »

Kusin

Släktskapsförhållanden i fem led. Kusin är ett släktskap där två personer har varsin förälder som är syskon till varandra.

Ny!!: Familj och Kusin · Se mer »

L'origine des systèmes familiaux

"Familjesystemen” är de olika former av familjebildning som identifieras av Emmanuel Todd i hans humanvetenskapliga forskning vid det franska Institut national d'études démographiques (INED) och som han är i färd med att redovisa i L'origine des systèmes familiaux vars första del L'Eurasie publicerats 2011.

Ny!!: Familj och L'origine des systèmes familiaux · Se mer »

Latent sjukdom

En latent sjukdom är en sjukdom som befinner sig i ett viloliknande stadium och plötsligt med eller utan anledning bryter ut.

Ny!!: Familj och Latent sjukdom · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Familj och Latin · Se mer »

Lewis H. Morgan

Lewis H. Morgan Lewis Henry Morgan, född 21 november 1818 i Cayuga County, New York, död 17 december 1881 i Rochester, New York, var en amerikansk jurist, dock mest känd som etnolog, antropolog och skribent, framför allt specialiserad på Amerikas indianer och mänsklighetens utveckling.

Ny!!: Familj och Lewis H. Morgan · Se mer »

Medborgarskap

Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens idéer.

Ny!!: Familj och Medborgarskap · Se mer »

Missbildning

En missbildning är en medfödd anatomisk variation som gör den drabbades anatomi dysfunktionell, till skillnad från besvär som ådras under levnadsåren.

Ny!!: Familj och Missbildning · Se mer »

Mutation

Mutationer är förändringar i cellers genetiska material (oftast DNA, ibland RNA).

Ny!!: Familj och Mutation · Se mer »

Pakistan

Pakistan, formellt Islamiska republiken Pakistan (Islamic Republic of Pakistan; اسلامی ﺟﻤﻬﻭرﻳہ پاکستان), är ett land i Asien.

Ny!!: Familj och Pakistan · Se mer »

Pierre Guillaume Frédéric Le Play

Staty över Frédéric Le Play i Jardin du Luxembourg. Pierre Guillaume Frédéric Le Play, född 11 april 1806 i La Rivière-Saint-Sauveur nära Honfleur, död 5 april 1882 i Paris, var en fransk metallurg och nationalekonom.

Ny!!: Familj och Pierre Guillaume Frédéric Le Play · Se mer »

Registrerat partnerskap

Samkönade äktenskap förbjudna Registrerat partnerskap eller registrerat parförhållande är den juridiska motsvarigheten till samkönade äktenskap i de fall då lagstiftningen inte likställer dessa med äktenskap mellan man och kvinna.

Ny!!: Familj och Registrerat partnerskap · Se mer »

Samboförhållande

Samboförhållande eller samboende är i lagens mening en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll".

Ny!!: Familj och Samboförhållande · Se mer »

Samlevnad

Samlevnad är när människor lever tillsammans.

Ny!!: Familj och Samlevnad · Se mer »

Skilsmässa

En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött.

Ny!!: Familj och Skilsmässa · Se mer »

Slaveri

''Slavmarknaden''; oljemålning av Gustave Boulanger (1824-1888). Slaveri innebär att en människa (slav) kan ägas och behandlas som egendom.

Ny!!: Familj och Slaveri · Se mer »

Släkt

Gustaf Adolf. En släkt avser en eller flera familjer med gemensam förfader eller -moder.

Ny!!: Familj och Släkt · Se mer »

Släkte

hierarkiska systemet i biologin I biologisk systematik är ett släkte (synonym: genus) en grupp inom en familj.

Ny!!: Familj och Släkte · Se mer »

Social

Social kan avse.

Ny!!: Familj och Social · Se mer »

Socialisation

Socialisation, inom sociologin den process genom vilken grupplevande arters individer införlivar omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens samlevnad och överlevnadsmöjligheter.

Ny!!: Familj och Socialisation · Se mer »

Stam (samhällsvetenskap)

Sett ur historiskt eller evolutionärt perspektiv, består en stam av en social formgruppering som existerar före övergången till stat, exempelvis till småkungarike.

Ny!!: Familj och Stam (samhällsvetenskap) · Se mer »

Stjärnfamilj

Stjärnfamilj är ett begrepp för alla typer av familjekonstellationer, oavsett om det är en konstellation av regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj.

Ny!!: Familj och Stjärnfamilj · Se mer »

Styvfamilj

En styvfamilj är en familj där barn bor tillsammans med en av sina biologiska (eller adoptiv-) föräldrar och en annan vuxen, till exempel faderns nya fru som då kallas styvmor eller moderns nye man som då kallas styvfar. I förhållande till styvföräldern kallas barnen styvbarn (styvdotter, styvson).

Ny!!: Familj och Styvfamilj · Se mer »

Syskon

''Två systrar'', av William Bouguereau 1901. Syskon kan innebära flera olika sorters relationer som två personer har till varandra.

Ny!!: Familj och Syskon · Se mer »

Utvidgad familj

Utvidgad familj kallas en familj som är större än den socialt normativa kärnfamiljen, det vill säga en familj endast bestående av en man, en kvinna och deras gemensamma biologiska eller adopterade barn.

Ny!!: Familj och Utvidgad familj · Se mer »

Omdirigerar här:

Familj (släkt), Familjer, Regnsbågsfamilj.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »