Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Flykt- och kamprespons

Index Flykt- och kamprespons

Med flykt- och kamprespons avses instinkten att vid plötsliga faror antingen fly eller fäkta för att överleva. Huruvida en person flyr eller fäktar beror dels på vad som triggar igång responsen, dels på personliga förutsättningar. Att kämpa emot är i normalfallet en form av självförsvar, när det är ett uttryck för flykt- och kampresponsen. Flykt- och kamprespons eller fight-or-flight response är uttryck, skapat av Walter Bradford Cannon, för en respons på stressorer vilken är en överlevnadsmekanism som innebär att människor instinktivt vid vissa stimuli antingen flyr eller kämpar till följd av vissa fysiologiska svar på stimulit.

42 relationer: Adrenalin, Aggression, Andning, Antidiuretiskt hormon, Arousal, Dissociativ fugue, Endokrina systemet, Endokrinologi, Försvarsmekanism, Fysiologi, Graviditet, Hjärna, Hormon, Hot, Humör, Identifikation med förövaren, Inlärd hjälplöshet, Instinkt, Jagfunktioner, Katastrof, Känsla, Kognition, Kortisol, Minne, Muskel, Neuroendokrinologi, Neurologi, Noradrenalin, Oxytocin, Perception, Puls, Signalsubstans, Självbedrägeri, Självkänsla, Startle-reflexen, Stress, Stressaxeln, Stress–sårbarhetsmodellen, Sympatiska nervsystemet, Undvikande, Våldshämmande mekanismer, Walter Bradford Cannon.

Adrenalin

Adrenalin, summaformel C9H13NO3, är ett stresshormon och en neurotransmittor som bildas i binjuremärgen.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Adrenalin · Se mer »

Aggression

Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Aggression · Se mer »

Andning

Andning syftar till den process där högre organismer inhämtar syrgas (O2) och avger koldioxid (CO2) till omvärldens luft eller vatten, vilket sker med hjälp av ett speciellt andningsorgan (lungorna).

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Andning · Se mer »

Antidiuretiskt hormon

Antidiuretiskt hormon Antidiuretiskt hormon, ADH eller arginin vasopressin, AVP är ett peptidhormon och neuropeptid som ingår i kroppens långsiktiga reglering av främst osmoreglering samt blodplasmans koncentration av natrium, samt som en följd av detta; blodvolymen.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Antidiuretiskt hormon · Se mer »

Arousal

Arousal är ett engelskt lånord som används inom psykologin och psykiatrin för endokrina systemets, hjärnbarkens och limbiska systemets beredskap och reaktionsstyrka på stimuli.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Arousal · Se mer »

Dissociativ fugue

Dissociativ fugue eller ambulatorisk automatism, även kallat fuguetillstånd, är en dissociativ störning där den drabbade visar tecken på dissociation i form av förvirring och ett förändrat medvetandetillstånd med minnesförluster.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Dissociativ fugue · Se mer »

Endokrina systemet

Större endokrina körtlar hos människa: (Man till vänster, Kvinna till höger.) '''1.''' Tallkottkörteln '''2.''' Hypofysen '''3.''' Sköldkörteln '''4.''' Bräss '''5.''' Binjurarna '''6.''' Bukspottkörteln '''7.''' Äggstock '''8.''' Testikel Endokrina systemet är ett organsystem hos olika djurgrupper.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Endokrina systemet · Se mer »

Endokrinologi

Endokrinologi är den medicinska disciplin som intresserar sig för kroppens tillverkning, insöndrande och påverkan av hormoner i kroppen.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Endokrinologi · Se mer »

Försvarsmekanism

Försvarsmekanismer är enligt freudiansk psykoanalytisk teori en central jagfunktion av omedvetna psykologiska strategier som skapas för att klara av verkligheten och att upprätthålla en tillfredsställande självbild.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Försvarsmekanism · Se mer »

Fysiologi

Leonardo da Vincis ''Vitruvianske mannen'', ett viktigt tidigt bidrag inom fysiologin. Fysiologi är studiet av mekaniska, fysikaliska och biokemiska funktioner i levande organismer.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Fysiologi · Se mer »

Graviditet

En gravid kvinna i 26:e havandeskapsveckan. Graviditet eller havandeskap kallas det tillstånd hos kvinnan som uppstår när en befruktad äggcell utvecklas till ett embryo och sedan ett foster.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Graviditet · Se mer »

Hjärna

Hjärnan eller encefalon, den anatomiska benämningen, är en del av det centrala nervsystemet och utgör dess styrande del.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Hjärna · Se mer »

Hormon

Hormoner (från grekiskans hormon, driva på) är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Hormon · Se mer »

Hot

Hot är förklaring om avsikten att använda obehagliga drastiska åtgärder eller våld.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Hot · Se mer »

Humör

Humör är ett begrepp som syftar på den sinnesstämning som en människa befinner i psykiskt under en viss tidsperiod.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Humör · Se mer »

Identifikation med förövaren

Kvinnorna som blir vampyrer till följd av greve Draculas angrepp, ses ibland som metaforer för identifikation med förövaren. Identifikation med förövaren är ett traumarelaterat, psykiskt fenomen, som innebär att en utsatt person identifierar sig med angriparen.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Identifikation med förövaren · Se mer »

Inlärd hjälplöshet

Föräldrar till barn som har obotliga och allvarliga sjukdomar, kan uppleva det som att det inte är någon idé att göra något, de är maktlösa inför situationen och ger upp. Detta en form av inlärd hjälplöshet, som beror på att utgången av en situation är bortanför ens kontroll och oförutsägbar. Inlärd hjälplöshet är en term inom psykologin som betecknar ett apatiskt tillstånd av vanmakt som beror på att individen utsatts för oförutsägbara eller okontrollerbara konsekvenser.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Inlärd hjälplöshet · Se mer »

Instinkt

Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Instinkt · Se mer »

Jagfunktioner

Jagfunktioner är aspekter av personligheten, som man använder i tolkningen av, reaktionen på, och samspelet med, omvärlden. Jagfunktioner är enligt psykodynamisk teori mekanismer i psyket med vilka erfarenheter och upplevelser hanteras.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Jagfunktioner · Se mer »

Katastrof

Katastrof (grekiska καταστροφή ’omstörtande’), från κατά, (katá, ner, mot) + στρέφω, (stréphō, “jag vänder”).

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Katastrof · Se mer »

Känsla

Känslor tar sig ofta fysiska uttryck, som exempelvis människors tendens att le när de är glada. När en känsla uppstår hos en individ är det som en psykisk reaktion på något som föregått eller som komma skall.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Känsla · Se mer »

Kognition

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Kognition · Se mer »

Kortisol

Modell av kortisolmolekyler Kortisol eller hydrokortison är ett steroidhormon som tillverkas av kolesterol och insöndras från binjurarna, ofta i relation till stress.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Kortisol · Se mer »

Minne

Med hjälp av minnet har vi förmågan att lagra erfarenheter och göra det möjligt att känna igen och lära.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Minne · Se mer »

Muskel

De ytliga musklerna på överkroppen och huvudet. Kopparplåt från ''Anatomia per uso et intelligenza del disegno ricercata non solo su gl'ossi, e muscoli del corpo humano (1691)'' av Bernardino Genga Muskel (av latinets musculus, som betyder liten mus) eller muskelvävnad är kroppsvävnad som är uppbyggd av muskelceller och har förmåga till sammandragning (kontraktion) via en invecklad biokemisk process som bland annat involverar myosin, tropomyosin samt aktinfilament.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Muskel · Se mer »

Neuroendokrinologi

Neuroendokrinologi är ett medicinskt forskningsfält som studerar sambanden mellan nervsystemet och endokrina systemet.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Neuroendokrinologi · Se mer »

Neurologi

Neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Neurologi · Se mer »

Noradrenalin

Noradrenalin, summaformel C8H11NO3, är en signalsubstans, men även ett blodburet hormon.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Noradrenalin · Se mer »

Oxytocin

Strukturformel för oxytocin Oxytocin är ett peptidhormon och troligen en signalsubstans som huvudsakligen utsöndras från hypofysens baklob.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Oxytocin · Se mer »

Perception

I Ponzoillusionen ser det nedre gula strecket ut att vara kortare än det övre p.g.a. att järnvägen får det övre gula strecket att verka längre bort. De blinkande röda strecken visar dock att de gula strecken faktiskt är lika långa. Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. (Perception kan också syfta på det percipierade, det varseblivna, d.v.s. upplevelsen som varseblivningen ger upphov till. För denna betydelse används även ordet percept.) Inte bara sinnesintryck percipieras; t.ex.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Perception · Se mer »

Puls

miniatyr Pulsmätning vid arteria radialis. Puls är hur hjärtats slag per minut visar sig i artärerna som dunkande blodvågor.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Puls · Se mer »

Signalsubstans

En signalsubstans, neurotransmittor eller "transmittorsubstans" är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Signalsubstans · Se mer »

Självbedrägeri

Självbedrägeri är en psykisk försvarsmekanism, grundad på bortrationalisering, projektion och förnekande, som innebär att en person aktivt misstolkar verkligheten och i synnerhet den egna relationen till denna.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Självbedrägeri · Se mer »

Självkänsla

Självkänsla eller självuppfattning är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Självkänsla · Se mer »

Startle-reflexen

Startle-reflexen (ungefär 'skrämsel-reflexen') är en mycket gammal evolutionär försvarsrespons, som innebär att haja eller hoppa till vid plötslig stark stimulering, och i synnerhet reflexen att blinka.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Startle-reflexen · Se mer »

Stress

Med stor press på till exempel arbetsplatser så är det lätt att bli stressad Stress eller adaptionssyndrom är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Stress · Se mer »

Stressaxeln

Stressaxeln eller HPA-axeln är en konventionell beteckning på ett system av hormonkörtlar och dess hormoner som i normalfallet utgör kroppens svar på stressorer, människans flykt- och kamprespons.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Stressaxeln · Se mer »

Stress–sårbarhetsmodellen

Stress–sårbarhetsmodellen som förklaring av bipolär sjukdom. Stress–sårbarhetsmodellen är en teori om uppkomsten av vissa sjukdomar och ohälsa, som utgår från att människor har olika medfödda och förvärvade förutsättningar att klara av fysisk eller psykisk stress vilket är avgörande för huruvida man utvecklar till exempel psykisk ohälsa eller autoimmuna sjukdomar till följd av detta.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Stress–sårbarhetsmodellen · Se mer »

Sympatiska nervsystemet

Sympatiska nervsystemet tillsammans med parasympatiska nervsystemet utgör icke-viljestyrda eller autonoma nervsystemet, där dessa två motarbetar varandra.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Sympatiska nervsystemet · Se mer »

Undvikande

Personer med undvikande-beteende kan vara svåra att nå fram till.Carneo, "Den döende Lucretia". Undvikande är ett kognitivt och beteendesymtom vid traumatisering.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Undvikande · Se mer »

Våldshämmande mekanismer

Till våldshämmande mekanismer hör inlärda beteenden som syftar till att våldet upphör. Här en grupp soldater som kapitulerat, vilket de visar genom att gå med händerna uppe. Våldshämmande mekanismer (violence inhibition mechanism) är inom etologin ett begrepp för en social funktion i djurvärlden, som syftar på beteenden och reaktiva känslor som kontrollerar aggressioner inom arten.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Våldshämmande mekanismer · Se mer »

Walter Bradford Cannon

Walter Bradford Cannon, född 19 oktober 1871 i Prairie du Chien i Wisconsin, död 19 oktober 1945, var en amerikansk fysiolog.

Ny!!: Flykt- och kamprespons och Walter Bradford Cannon · Se mer »

Omdirigerar här:

Fight-or-flight, Fight-or-flight response, Flykt- och kampreaktion, Flykt- och kampresponser.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »