Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Forskning

Index Forskning

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk undersökning (studier) som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet.

37 relationer: Amatörforskare, Bevis, Bioteknik, Docent, Doktorand, Elektronik, Erfarenhet, Etnografi, Experiment, Fallstudie, Forskarassistent, Forskare, Forskning och utveckling, Fysik, Genealogi, Goldbachs hypotes, Hypotes, Intervju, Kartografi, Klassificering, Kunskap, Lektor, Matematisk modell, Naturvetenskap, Postdoktoral, Produktutveckling, Professor, Samhällsvetenskap, Simulering, Stat, Strängteori, Vetenskap, Vetenskaplig metod, Vetenskaplig publikation, Vetenskapliga belägg, Vetenskapsman, Vetenskapsteori.

Amatörforskare

En amatörforskare eller privatforskare är en person som bedriver amatörforskning eller privatforskning, det vill säga en icke yrkesmässig utövare av forskning inom ett visst ämne, utan finansiering, institutionstillhörighet eller forskarexamen.

Ny!!: Forskning och Amatörforskare · Se mer »

Bevis

Ett bevis är i generell bemärkelse en härledning av en slutsats från ett antal premisser.

Ny!!: Forskning och Bevis · Se mer »

Bioteknik

Schematisk framställning av DNA under kopiering. Bioteknik är en kombination av biologi och teknik som i första hand innebär att använda celler eller komponenter från celler (såsom enzymer eller DNA) i tekniska tillämpningar.

Ny!!: Forskning och Bioteknik · Se mer »

Docent

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen.

Ny!!: Forskning och Docent · Se mer »

Doktorand

Doktorander är forskarstuderande på högskolenivå med vanligtvis avlagd mastererexamen.

Ny!!: Forskning och Doktorand · Se mer »

Elektronik

Kretskort med elektroniska komponenter. Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på elektroners rörelse i vakuum, gas eller fasta material (som halvledare).

Ny!!: Forskning och Elektronik · Se mer »

Erfarenhet

Erfarenhet är ett allmänt begrepp som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon händelse som tjänats genom deltagande eller utsatthet.

Ny!!: Forskning och Erfarenhet · Se mer »

Etnografi

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier.

Ny!!: Forskning och Etnografi · Se mer »

Experiment

Ett experiment inom vetenskapen är en undersökningsmetod som används för att studera en viss variabels påverkan på en annan variabel i kausala termer.

Ny!!: Forskning och Experiment · Se mer »

Fallstudie

Fallstudie (Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker.

Ny!!: Forskning och Fallstudie · Se mer »

Forskarassistent

Forskarassistent (kan också förkortas foass) var i Sverige en vanligen fyra- eller femårig universitetstjänst som fram till 2010 tillsattes i konkurrens mellan forskare med doktorsexamen.

Ny!!: Forskning och Forskarassistent · Se mer »

Forskare

Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet.

Ny!!: Forskning och Forskare · Se mer »

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (ofta förkortat FoU eller F&U) är ett samlande begrepp inom framför allt näringslivet för verksamhet som syftar till att producera kunskap.

Ny!!: Forskning och Forskning och utveckling · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Forskning och Fysik · Se mer »

Genealogi

Genealogi är läran om människors släktförhållanden, och innefattar systematiska metoder för släktforskning (utforskning av släktförhållanden).

Ny!!: Forskning och Genealogi · Se mer »

Goldbachs hypotes

Goldbachs hypotes (eller Goldbachs förmodan) är ett talteoretiskt påstående som lyder: Goldbachs hypotes är ett av de mest kända olösta matematiska problemen.

Ny!!: Forskning och Goldbachs hypotes · Se mer »

Hypotes

En hypotes är ett antagande om verkligheten.

Ny!!: Forskning och Hypotes · Se mer »

Intervju

Lars G Nilsson (L.G. Nilsson) intervjuar Thed Björk för Viasat Motor på Anderstorp Raceway 2012. En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra för att anskaffa information.

Ny!!: Forskning och Intervju · Se mer »

Kartografi

En modern världskarta. Kartografi (kartläggning) är läran om att framställa kartor.

Ny!!: Forskning och Kartografi · Se mer »

Klassificering

Klassifikation (alternativt klassificering) innebär att sammanföra likartade objekt, element inom en domän i olika delgrupper, klasser.

Ny!!: Forskning och Klassificering · Se mer »

Kunskap

Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. Kunskap är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller.

Ny!!: Forskning och Kunskap · Se mer »

Lektor

Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare och liknande som internationellt används i starkt varierande betydelse.

Ny!!: Forskning och Lektor · Se mer »

Matematisk modell

Matematisk modell, en abstrakt beskrivning av ett verkligt fenomen med matematiska uttryck.

Ny!!: Forskning och Matematisk modell · Se mer »

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen.

Ny!!: Forskning och Naturvetenskap · Se mer »

Postdoktoral

En postdoktoral (förkortas postdok) medarbetare innehar en temporär forskningstjänst eller forskningsstipendium, ofta i utlandet, efter disputationen och är till för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil.

Ny!!: Forskning och Postdoktoral · Se mer »

Produktutveckling

Faser i produktutvecklingen. Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt.

Ny!!: Forskning och Produktutveckling · Se mer »

Professor

Professor (latin, 'offentligt anställd eller avlönad lärare'Nationalencyklopedin,, 27 november 2009, uppslagsord: professor) är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet.

Ny!!: Forskning och Professor · Se mer »

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter.

Ny!!: Forskning och Samhällsvetenskap · Se mer »

Simulering

Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö.

Ny!!: Forskning och Simulering · Se mer »

Stat

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Ny!!: Forskning och Stat · Se mer »

Strängteori

I strängteorin är de mest fundamentala byggstenarna, som tidigare setts som punktpartiklar, i själva verket små vibrerande strängar. Strängteori är en modell inom fysiken som ämnar beskriva materiens allra minsta byggstenar.

Ny!!: Forskning och Strängteori · Se mer »

Vetenskap

Personifiering av vetenskap, utanför Boston Public Library. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Ny!!: Forskning och Vetenskap · Se mer »

Vetenskaplig metod

Vetenskaplig metod är de metoder för systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap som används inom vetenskapen.

Ny!!: Forskning och Vetenskaplig metod · Se mer »

Vetenskaplig publikation

Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.

Ny!!: Forskning och Vetenskaplig publikation · Se mer »

Vetenskapliga belägg

Vetenskapliga belägg tjänar till att antingen stödja eller gå emot en vetenskaplig teori eller hypotes.

Ny!!: Forskning och Vetenskapliga belägg · Se mer »

Vetenskapsman

Fysikern Albert Einstein, en av vår tids mest berömda vetenskapsmän. En vetenskapsman är en expert inom åtminstone ett vetenskapligt område och som använder vetenskapliga metoder för att bedriva forskning.

Ny!!: Forskning och Vetenskapsman · Se mer »

Vetenskapsteori

Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper.

Ny!!: Forskning och Vetenskapsteori · Se mer »

Omdirigerar här:

Forska, Research.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »