Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Fugacitet

Index Fugacitet

Fugacitet är ett mått på tendensen för en molekyl att fly ifrån det system den för ögonblicket befinner sig i. Begreppet, som kommer från latinets fugere (att fly) myntades av den amerikanske kemisten Gilbert N. Lewis 1901.

24 relationer: Aktivitet (kemi), Aktivitetskoefficient, Atmosfär, Bar (måttenhet), Fast form, Gas, Gilbert Newton Lewis, Hav, Henrys lag, Ideal gas, Insjö, Jämvikt, Jämviktskonstant, Kemisk jämvikt, Kolväte, Koncentration, Latin, Molekyl, Partialtryck, Raoults lag, Temperatur, Tryck, Vatten, Vätska.

Aktivitet (kemi)

Aktivitet (även reaktiv massa eller aktiv massa) är inom kemi den reaktiva substansmängden vid en reaktion.

Ny!!: Fugacitet och Aktivitet (kemi) · Se mer »

Aktivitetskoefficient

Aktivitetskoefficienten, 'γ', anger avvikelsen från en ideal blandnings uppförande i en gas eller vätskeblandning, men kan även tala om hur joner och deras elektrostatiska växelverkningar beter sig i elektrolytlösningar.

Ny!!: Fugacitet och Aktivitetskoefficient · Se mer »

Atmosfär

En bild av Jupiters atmosfär med den stora röda fläcken. Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.

Ny!!: Fugacitet och Atmosfär · Se mer »

Bar (måttenhet)

Bar, enhet för tryck definierad som 100 kPa vilket motsvarar 100 000 Pa.

Ny!!: Fugacitet och Bar (måttenhet) · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Fugacitet och Fast form · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Fugacitet och Gas · Se mer »

Gilbert Newton Lewis

Gilbert Newton Lewis, född 23 oktober 1875, död 23 mars 1946, var en amerikansk fysikalisk kemist.

Ny!!: Fugacitet och Gilbert Newton Lewis · Se mer »

Hav

Hav Karta som visar havsdjup i världshaven. Satelliter har kartlagt berg och gravar på havsbotten större än tio kilometer genom att registrera gravitationell distorsion på havsytan.Karta: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML NOAA, 1995. (PD) Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område.

Ny!!: Fugacitet och Hav · Se mer »

Henrys lag

Henrys lag, som formulerades av den engelske kemisten William Henry, säger att partialtrycket för ett ämne i gasfas är linjärt proportionellt mot dess koncentration i en lösning som befinner sig i jämvikt med denna.

Ny!!: Fugacitet och Henrys lag · Se mer »

Ideal gas

En ideal gas är en modellering där man antar att gasen består av ourskiljbara partiklar och där den enda växelverkan partiklar emellan, eller med den behållare de eventuellt är instängda i, är via elastiska kollisioner.

Ny!!: Fugacitet och Ideal gas · Se mer »

Insjö

Mälaren en dag i maj 2005. Mälaren är Sveriges tredje största insjö Den avlägsna sjön Övre Hillen i Dalarna tillhör ett avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön i Norrström i Stockholm En insjö eller bara sjö (IPA: eller) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag.

Ny!!: Fugacitet och Insjö · Se mer »

Jämvikt

Jämvikt är ett begrepp inom bland annat mekanik och kemi.

Ny!!: Fugacitet och Jämvikt · Se mer »

Jämviktskonstant

Jämviktskonstanten beskriver förhållandet mellan produkter och reaktanter i en kemisk jämviktsreaktion.

Ny!!: Fugacitet och Jämviktskonstant · Se mer »

Kemisk jämvikt

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion; reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant.

Ny!!: Fugacitet och Kemisk jämvikt · Se mer »

Kolväte

En kalottmodell av kolvätet butan. Ett kolväte är en kemisk förening av enbart kol och väte.

Ny!!: Fugacitet och Kolväte · Se mer »

Koncentration

Koncentration anger hur stor mängd av ett ämne som finns i totala volymen av en blandning.

Ny!!: Fugacitet och Koncentration · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Fugacitet och Latin · Se mer »

Molekyl

En och samma molekyl kan representeras i bild på flera olika sätt. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar.

Ny!!: Fugacitet och Molekyl · Se mer »

Partialtryck

Partialtryck är det tryck som orsakas av en enskild gas.

Ny!!: Fugacitet och Partialtryck · Se mer »

Raoults lag

Raoults lag säger att partialtrycket för en gas i en vätskeblandning är lika med mättnadsångtrycket för gasen i dess rena form multiplicerat med molbråket för gasen i vätskeblandningen (dvs hur stor andel som gasen utgör i vätskeblandningen, i mol/mol): P.

Ny!!: Fugacitet och Raoults lag · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Fugacitet och Temperatur · Se mer »

Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

Ny!!: Fugacitet och Tryck · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Fugacitet och Vatten · Se mer »

Vätska

Vattendroppe kritisk punkt (data för koldioxid). Vätska, även flytande form eller likvid form, är ett aggregationstillstånd för kondenserad materia, som kännetecknas av att tillståndet inte har elastisk deformation vid skjuvning.

Ny!!: Fugacitet och Vätska · Se mer »

Omdirigerar här:

Fugaciteten.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »