Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Funktion

Index Funktion

En funktion ''f'' tar ett invärde ''x'', och returnerar ett utvärde ''f(x)''. En liknelse är att beskriva funktionen som en maskin eller hemlig låda som för vissa invärden returnerar bestämda utvärden. graf. Detta är funktionen ''f''(''x'').

46 relationer: Analytisk funktion, Avbildning, Beroende variabel, Betafunktionen, Bijektiv funktion, Binär relation, Definitionsmängd, Derivata, Distribution, Elementär funktion, Exponentialfunktion, Funktionsräknare, Gammafunktionen, Geografiska koordinatsystem, Glatt funktion, Grafritande miniräknare, Hyperbolisk funktion, Implicit funktion, Injektiv funktion, Integral, Invers funktion, Jorden, Kontinuerlig funktion, Kvadratrot, Latin, Linjediagram, Logaritm, Matematisk analys, Matrisfunktion, Mängd, Målmängd, Naturvetenskap, Numerisk analys, Oberoende variabel, Operator, Polynom, Sambandsdiagram, Sammansatt funktion, Sinus, Surjektiv funktion, Tomma mängden, Transformation (matematik), Trigonometrisk funktion, Variabel, Värde (matematik), Värdemängd.

Analytisk funktion

Analytiska funktioner (även komplexanalytiska funktioner eller holomorfa funktioner) studeras i den del av matematiken som kallas komplex analys.

Ny!!: Funktion och Analytisk funktion · Se mer »

Avbildning

Inom matematik är en avbildning, T, från en mängd X till en mängd Y, en hopparning av vissa element från X med vissa element från Y. Denna parning är sådan att ett X-element paras ihop med bara ett Y-element; X-elementet x paras ihop med Y-elementet Tx.

Ny!!: Funktion och Avbildning · Se mer »

Beroende variabel

Beroende variabel (även kallad responsvariabel, engelska: dependent variable).

Ny!!: Funktion och Beroende variabel · Se mer »

Betafunktionen

Betafunktionen är en speciell funktion som definieras som \! om \textrm(x), \textrm(y) > 0.\,.

Ny!!: Funktion och Betafunktionen · Se mer »

Bijektiv funktion

En bijektiv funktion är en funktion, som är injektiv och surjektiv.

Ny!!: Funktion och Bijektiv funktion · Se mer »

Binär relation

Inom matematiken är en binär relation R, mellan två mängder X och Y, en delmängd av den cartesiska produkten mellan X och Y: Ett element x \in X är relaterat till ett element y \in Y via relationen R om det ordnade paret (x,y) är ett element i mängden R, det vill säga om (x,y) \in R. Istället för att skriva (x,y) \in R kan man skriva x R y vilket utläses: 'x är relaterat till y via R.' Tre viktiga typer av binära relationer inom matematiken är ekvivalensrelationer, ordningsrelationer och avbildningar.

Ny!!: Funktion och Binär relation · Se mer »

Definitionsmängd

En funktion f med '''definitionsmängd''' (grön), värdemängd (gul) och målmängd (grå) En definitionsmängd eller en domän är inom matematiken mängden av alla möjliga argument eller 'invärden' för en funktion.

Ny!!: Funktion och Definitionsmängd · Se mer »

Derivata

Inom matematiken är en derivata en funktion som anger förändringshastigheten hos en annan känd funktion.

Ny!!: Funktion och Derivata · Se mer »

Distribution

I matematisk analys är en distribution ett slags generaliserad funktion.

Ny!!: Funktion och Distribution · Se mer »

Elementär funktion

En elementär funktion är inom matematiken en funktion som kan uttryckas med ändligt många algebraiska operationer (+, -, ×, ÷), konstanter, exponentialfunktionen, den naturliga logaritmen, sammansättningar av elementära funktioner, samt inverser till elementära funktioner.

Ny!!: Funktion och Elementär funktion · Se mer »

Exponentialfunktion

Exponentialfunktioner är en klass av matematiska funktioner som kännetecknas av att funktionsvärdets ändringstakt är proportionell mot funktionsvärdet.

Ny!!: Funktion och Exponentialfunktion · Se mer »

Funktionsräknare

En enkelradig funktionsräknare av märket Casio. En funktionsräknare är en miniräknare med vetenskapliga funktioner, som bland annat kan räkna ut sinus och cosinus.

Ny!!: Funktion och Funktionsräknare · Se mer »

Gammafunktionen

Absolutvärdet av gammafunktionen i det komplexa talplanet. Gammafunktionen är en matematisk funktion som generaliserar fakulteten n!, det vill säga heltalsprodukten 1 · 2 · 3 ·...

Ny!!: Funktion och Gammafunktionen · Se mer »

Geografiska koordinatsystem

Världskarta med linjerna för latitud (horisontell) och longitud (vertikal), Eckert VI projection Geografiska koordinater (eller Greenwichtopogeografi) kan anges med flera olika metoder.

Ny!!: Funktion och Geografiska koordinatsystem · Se mer »

Glatt funktion

En testfunktion i två variabler, vilket är en typ av glatt funktion. En glatt funktion, eller slät funktion, är en funktion som kan deriveras oändligt många gånger.

Ny!!: Funktion och Glatt funktion · Se mer »

Grafritande miniräknare

En grafritande miniräknare är en särskild miniräknare avsedd för vetenskaplig eller ingenjörsmässig användning som kan visa matematiska funktionsgrafer.

Ny!!: Funktion och Grafritande miniräknare · Se mer »

Hyperbolisk funktion

Sinh (röd), cosh (grön) och tanh (blå). hyperbler och de hyperboliska funktionerna. Varje punkt på högra delen av hyperbeln har koordinaten (cosh a, sinh a) där a är dubbla rödmarkerade arean i figuren. Inom matematiken är de hyperboliska funktionerna nära besläktade med de trigonometriska funktionerna, vilket antyds av deras benämningar.

Ny!!: Funktion och Hyperbolisk funktion · Se mer »

Implicit funktion

En implicit funktion är en funktion definierad genom en relation mellan funktionsvärdet y och dess inargument (x_1, x_2,... x_n).

Ny!!: Funktion och Implicit funktion · Se mer »

Injektiv funktion

En injektiv funktion. En injektiv funktion som även är surjektiv En funktion, som inte är injektiv, men surjektiv En injektiv funktion är en funktion f, från mängden X till mängden Y, som är omvändbar och sådan att f:s definitionsmängd Df.

Ny!!: Funktion och Injektiv funktion · Se mer »

Integral

Integration eller integrering är en typ av matematisk operation på en funktion, där resultatet blir funktionens integral.

Ny!!: Funktion och Integral · Se mer »

Invers funktion

Invers funktion eller bara invers (av ”invertera” och av latinets invertere ”omvända”) är inom matematiken namnet på en funktion som upphäver en annan funktion.

Ny!!: Funktion och Invers funktion · Se mer »

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Funktion och Jorden · Se mer »

Kontinuerlig funktion

Att en funktion är kontinuerlig betyder att den är sammanhängande. Denna funktion är inte kontinuerlig i punkten ''x''0 eftersom den där gör ett hopp. Inom matematiken är en storhet som är kontinuerlig en storhet som är sådan att man alltid kan finna en annan storhet som skiljer sig från den förra med en kvantitet som är mindre än någon ändlig storhet.

Ny!!: Funktion och Kontinuerlig funktion · Se mer »

Kvadratrot

parabel. Kvadratroten ur ett tal x är det icke-negativa tal y vars kvadrat är lika med x, det vill säga y2.

Ny!!: Funktion och Kvadratrot · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Funktion och Latin · Se mer »

Linjediagram

Exempel på ett enkelt linjediagram, som visar datavärdet (y-axel) över regelbundna intervaller (x-axel) genom att datapunkterna förbinds med en linje. Linjediagram (graf) är en diagramtyp som genom linjer visar de storheter som grafiskt ska återgivas.

Ny!!: Funktion och Linjediagram · Se mer »

Logaritm

Logaritmen är inom matematiken den inversa funktionen till exponentiering.

Ny!!: Funktion och Logaritm · Se mer »

Matematisk analys

Matematisk analys är den del av matematiken som behandlar gränsvärden, huvudsakligen derivator och integraler, och har ofta ett fokus på funktioner av reella eller komplexa variabler.

Ny!!: Funktion och Matematisk analys · Se mer »

Matrisfunktion

Inom matematiken är en matrisfunktion en funktion som avbildar en matris på en matris.

Ny!!: Funktion och Matrisfunktion · Se mer »

Mängd

En mängd är en samling av objekt.

Ny!!: Funktion och Mängd · Se mer »

Målmängd

Illustration av en funktion f:s definitionsmängd (grön), '''målmängd''' (grå) och värdemängd (gul) En målmängd eller kodomän är inom matematiken den mängd som en funktions värdemängd är en delmängd av.

Ny!!: Funktion och Målmängd · Se mer »

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen (naturen).

Ny!!: Funktion och Naturvetenskap · Se mer »

Numerisk analys

Numerisk analys eller beräkningsvetenskap är en gren inom matematiken och datavetenskapen där lösningar fås med hjälp av numeriska beräkningar; läran om konstruktion och analys av algoritmer.

Ny!!: Funktion och Numerisk analys · Se mer »

Oberoende variabel

Oberoende variabel.

Ny!!: Funktion och Oberoende variabel · Se mer »

Operator

En operator är inom matematiken en symbol eller funktion som representerar en matematisk operation.

Ny!!: Funktion och Operator · Se mer »

Polynom

Ett polynom är ett matematiskt uttryck bestående av icke-negativa heltalspotenser av variabler och konstanter kombinerade genom enbart addition, subtraktion och multiplikation.

Ny!!: Funktion och Polynom · Se mer »

Sambandsdiagram

Tvådimensionellt sambandsdiagram som visar sambandet mellan tiden mellan utbrott och utbrottstiden för gejsern Old Faithful i Yellowstone nationalpark.Ett tredimentionellt sambandsdiagram där värdet av tre variabler indikeras med datapunktens position i rummet, och en fjärde variabel med dess färg. Sambandsdiagram, spridningsdiagram eller punktdiagram (eng. scatter plot) är en diagramtyp som visar data med punkter i ett kartesiskt koordinatsystem.

Ny!!: Funktion och Sambandsdiagram · Se mer »

Sammansatt funktion

En illustration av den sammansatta funktionen g o f. En sammansatt funktion är inom matematiken en funktion som kan bildas genom att sätta samman två funktioner.

Ny!!: Funktion och Sammansatt funktion · Se mer »

Sinus

Sinus, betecknad sin, är en trigonometrisk funktion.

Ny!!: Funktion och Sinus · Se mer »

Surjektiv funktion

En surjektiv funktion, som inte är injektiv surjektiv och injektiv funktion En funktion som inte är surjektiv, men injektiv En surjektiv funktion, eller en surjektion, är en funktion f från mängden X på mängden Y, det vill säga en funktion f från X till Y, sådan att dess värdemängd Vf.

Ny!!: Funktion och Surjektiv funktion · Se mer »

Tomma mängden

Den tomma mängden betecknad med ∅(ibland används i stället beteckningen \), är den mängd som inte innehåller några element.

Ny!!: Funktion och Tomma mängden · Se mer »

Transformation (matematik)

En transformation är en operation på en funktion eller vektor som ger en annan funktion eller vektor som resultat.

Ny!!: Funktion och Transformation (matematik) · Se mer »

Trigonometrisk funktion

Inom matematiken är trigonometriska funktioner en klass av funktioner vars funktionsvärden beror av en vinkel.

Ny!!: Funktion och Trigonometrisk funktion · Se mer »

Variabel

En variabel är något som kan ändras.

Ny!!: Funktion och Variabel · Se mer »

Värde (matematik)

Ett matematiskt uttrycks värde är det tal som fås när uttrycket beräknas.

Ny!!: Funktion och Värde (matematik) · Se mer »

Värdemängd

En funktion ''f'' med definitionsmängd (grön), '''värdemängd''' (gul) och målmängd (grå) En värdemängd (ibland även bildmängd) är inom matematiken mängden av alla värden en funktion (avbildning) kan anta.

Ny!!: Funktion och Värdemängd · Se mer »

Omdirigerar här:

F(x), Funktion (matematik), Funktioner, Funktionspil, Invärde, Matematisk funktion, Matematiska funktion, Reell funktion, Utvärde.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »