Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Funktionsnedsättning

Index Funktionsnedsättning

Internationella symbolen för tillgänglighet Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt.

26 relationer: Autism, Crip, Dövhet, Depression, Det relativa handikappbegreppet, Diabetes, Diskriminering av personer med funktionsnedsättning, Förlamning, Funktionsvariation, Fysik, Handikapphjälpmedel, Handikappombudsmannen, Handikappvetenskap, Intellektuell funktionsnedsättning, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Omsorg, Parasport, Psyke, Psykisk störning, Riksförbundet för social och mental hälsa, Schizofreniförbundet, Servicehund, Socialstyrelsen, Svenska Dagbladet, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Autism

Pussel-bandet till stöd för personer med autism och Aspergers syndrom Autism (infantil autism, autistiskt syndrom, Kanners syndrom, klassisk autism) är en medfödd eller en tidigt förvärvad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Autism · Se mer »

Crip

Crip är ett begrepp och en rörelse som kritiserar funktionsnormer.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Crip · Se mer »

Dövhet

Dövhet är det medicinska perspektivet på en förlust av hörsel.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Dövhet · Se mer »

Depression

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Depression · Se mer »

Det relativa handikappbegreppet

Det relativa handikappbegreppet innebär att begreppet handikapp är relativt.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Det relativa handikappbegreppet · Se mer »

Diabetes

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1 Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Diabetes · Se mer »

Diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Diskriminering av personer med funktionsnedsättning innebär att en person med funktionsnedsättning behandlas sämre än en person utan funktionsnedsättning behandlas eller skulle ha behandlats i samma situation.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Diskriminering av personer med funktionsnedsättning · Se mer »

Förlamning

Förlamning (också paralys), tillstånd då muskel eller muskelgrupp är satt helt ur funktion, varvid delar av eller hela kroppen blir orörlig.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Förlamning · Se mer »

Funktionsvariation

Funktionsvariation används ibland som beteckning för personer med funktionsnedsättning, men ordet har även en vidare innebörd.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Funktionsvariation · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Fysik · Se mer »

Handikapphjälpmedel

Handikapphjälpmedel är ett hjälpmedel som kan användas av personer med olika typer av funktionshinder (funktionsnedsättning) eller sjukdomar.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Handikapphjälpmedel · Se mer »

Handikappombudsmannen

Handikappombudsmannen (HO) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet, vars främsta uppgift var att bekämpa diskriminering och verka för mänskliga rättigheter, bland annat genom att utreda ärenden om diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Handikappombudsmannen · Se mer »

Handikappvetenskap

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar olika dimensioner av handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Handikappvetenskap · Se mer »

Intellektuell funktionsnedsättning

Brian Cox. Intellektuell funktionsnedsättning, även kallat utvecklingsstörning (de tidigare termerna förståndshandikapp eller begåvningshandikapp förekommer även), är när en människas kognition och intelligens inte utvecklas normalt.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Intellektuell funktionsnedsättning · Se mer »

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health) (ICF) är ett redskap för att bedöma hela den livssituation en individ befinner sig i, hur olika livsaktiviteter fungerar och hur delaktig individen är i samhället.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa · Se mer »

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning · Se mer »

Omsorg

Omsorg brukar syfta på offentlig omsorg, som barnomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Omsorg · Se mer »

Parasport

Storbritannien i rullstolsbasket vid 2007 års Europamästerskap i Tyskland Begreppet parasport eller paraidrott, tidigare handikappidrott, är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Parasport · Se mer »

Psyke

Kognitionsvetenskapen studerar det mänskliga tänkandets natur. Psyke (av grekiskans ψυχή psȳchē, 'själ', 'liv') är ett psykologiskt begrepp och en sammanfattande benämning som betecknar en individs själ eller medvetande samt företeelser såsom upplevelser och beteenden.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Psyke · Se mer »

Psykisk störning

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Psykisk störning · Se mer »

Riksförbundet för social och mental hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en ideell, partipolitiskt obunden samt religiöst neutral organisation i Sverige, som genom opinionsbildning och stödjande verksamhet verkar för dem som hotas av, har, eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Riksförbundet för social och mental hälsa · Se mer »

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet är ett intresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykoser.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Schizofreniförbundet · Se mer »

Servicehund

En servicehund hjälper personer med funktionsnedsättning med sysslor i vardagen.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Servicehund · Se mer »

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Socialstyrelsen · Se mer »

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, SvD, eller "Svenskan", är Sveriges tredje största abonnerade morgontidning och utges i Stockholm.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Svenska Dagbladet · Se mer »

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Ny!!: Funktionsnedsättning och Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning · Se mer »

Omdirigerar här:

Arbetshandikapp, Funktionshinder, Funktionshindrad, Funktionshindrade, Funktionshindret, Funktionsnedsättande, Funktionsnedsättningar, Fysiska funktionshinder, Handikappad, Handikappade, Lyte.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »