Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Fysikaliskt arbete

Index Fysikaliskt arbete

Arbete är inom fysiken den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft.

40 relationer: Avstånd, Cirkel, Differentialform, Dissipation, Elektriskt fält, Elektronvolt, Energi, Energiprincipen, Erg, Friktion, Fysik, Gaspard-Gustave Coriolis, Gradient (matematik), Gravitation, Hookes lag, Joule, Kalori, Kilogram, Kraft, Kraftfält, Kurvintegral, Längd, Massa, Meter, Newton (enhet), Potentiell energi, Radie, Reversibilitet, Sekund, SI-enhet, Skalärprodukt, Tangent (matematik), Termodynamik, Tid, Tillståndsstorhet, Vektor, Vinkel, Vridmoment, Watt, Wattimme.

Avstånd

Den här bilden visar en av effekterna med ökat avstånd; stora objekt (fartyget) ser mindre ut än närbelägna sådana (människorna). Avstånd eller distans är ett mått på hur långt ifrån varandra två objekt är.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Avstånd · Se mer »

Cirkel

En cirkel är mängden av punkter i planet som ligger på samma avstånd, cirkelns radie, till en given punkt, cirkelns mittpunkt.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Cirkel · Se mer »

Differentialform

Differentialform är ett vanligt sätt att beskriva en matematisk modell av ett system.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Differentialform · Se mer »

Dissipation

Dissipation är ett begrepp i fysiken, som är typiskt för dynamiska system, där viktiga mekaniska företeelser som vågor eller svängningar förlorar energi över tiden.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Dissipation · Se mer »

Elektriskt fält

Ett elektriskt fält alstras av elektriskt laddade partiklar och tidsvarierande magnetfält.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Elektriskt fält · Se mer »

Elektronvolt

Elektronvolt är en energienhet med beteckningen eV, som används som enhet för små energier.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Elektronvolt · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar kärnenergi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Energi · Se mer »

Energiprincipen

MIT demonstrerar hur mekanisk energi bevaras med hjälp av en pendlande metallkula. (https://web.archive.org/web/20121028071401/http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/lecture-11/ MIT Course 8.01) Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Energiprincipen · Se mer »

Erg

Erg är den grundläggande energienheten i cgs-systemet.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Erg · Se mer »

Friktion

Krafter vid friktion. Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Friktion · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Fysik · Se mer »

Gaspard-Gustave Coriolis

Gaspard-Gustave Coriolis, född den 21 maj 1792 i Paris, död där den 19 september 1843, var en fransk ingenjör, fysiker och matematiker.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Gaspard-Gustave Coriolis · Se mer »

Gradient (matematik)

En gradient är inom matematiken en multivariabel generalisering av derivatan.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Gradient (matematik) · Se mer »

Gravitation

Gravitationen håller solsystemets planeter i omloppsbana kring solen.''Notera: Bilden är ej skalenlig.'' Gravitation (av latin gravis.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Gravitation · Se mer »

Hookes lag

Hookes lag: Kraften är proportionell mot förlängningen Hookes lag (efter Robert Hooke) är en fysikalisk princip enligt vilken en kraft ger en deformation av mekaniska fjädrar och vissa elastiska material och är proportionell mot avvikelsen från jämviktsläget.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Hookes lag · Se mer »

Joule

Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: Energin en joule motsvaras av följande.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Joule · Se mer »

Kalori

Kalori är en energienhet, motsvarande 4,184 joule.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Kalori · Se mer »

Kilogram

Kopia av arkivkilogrammet Ett kilogram, förkortat kg, är grundenheten för massa i Internationella måttenhetssystemet (SI) – den enda grundenhet som bär ett SI-prefix.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Kilogram · Se mer »

Kraft

Exempel på två krafter Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Kraft · Se mer »

Kraftfält

Inom fysiken är kraftfält ett vektorfält.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Kraftfält · Se mer »

Kurvintegral

En kurvintegral, eller linjeintegral, är en integral för vilken evalueringen av integranden sker längs en kurva.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Kurvintegral · Se mer »

Längd

---- Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Längd · Se mer »

Massa

En vikt med massan 2 kg. Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Massa · Se mer »

Meter

Meter är SI-enheten för längd.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Meter · Se mer »

Newton (enhet)

Newton (N) är SI-enheten för kraft.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Newton (enhet) · Se mer »

Potentiell energi

Potentiell energi är energi som är lagrad i ett föremål beroende på dess position i ett kraftfält eller lagrad i ett system vars energi är beroende av systemets tillstånd.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Potentiell energi · Se mer »

Radie

höger Radie, inom geometrin avståndet från en cirkels eller ett klots mittpunkt till dess periferi.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Radie · Se mer »

Reversibilitet

Reversibilitet är symmetri i tid, det vill säga möjligheten för en händelse att äga rum "baklänges".

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Reversibilitet · Se mer »

Sekund

Ljus som blinkar ungefär en gång per sekund. Sekund, med beteckningen s, emellanåt förkortat sek, är SI-enheten för tid.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Sekund · Se mer »

SI-enhet

SI-enheterna ingår i det Internationella måttenhetssystemet (SI), en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och SI-enhet · Se mer »

Skalärprodukt

Skalärprodukt, också kallad inre produkt, är inom vektoralgebran en operation på två vektorer a och b vars resultat är en skalär och som i ett euklidiskt rum kan definieras som där θ är vinkeln mellan vektorerna.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Skalärprodukt · Se mer »

Tangent (matematik)

Tangent till en kurva En tangent är inom plangeometri en rät linje, som tangerar en kurva i en punkt, tangeringspunkten, i vilken tangentens lutning, eller riktningskoefficient, är lika med kurvans lutning, dess derivata.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Tangent (matematik) · Se mer »

Termodynamik

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Termodynamik · Se mer »

Tid

klocka. Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Tid · Se mer »

Tillståndsstorhet

Tillståndsfunktion eller tillståndsstorhet är inom termodynamiken en kvantitet för ett systems tillstånd (inom statistisk mekanik, m.m.) som är oberoende av sättet som systemet hamnade i detta tillstånd.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Tillståndsstorhet · Se mer »

Vektor

Vektorer är matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Vektor · Se mer »

Vinkel

En vinkel eller ett vinkelområde är ett område av ett plan, begränsat av två strålar, det vill säga delar av räta linjer som skär varandra i en punkt.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Vinkel · Se mer »

Vridmoment

Vridmoment eller kraftmoment är ett mått på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en viss axel.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Vridmoment · Se mer »

Watt

En Wattmeter visar effekten 63 Watt. Watt, med symbolen W, är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Watt · Se mer »

Wattimme

Wattimme (ofta förkortat Wh) är en energienhet som definieras som den energi som en effekt (energiomvandling per tidsenhet) på en watt omvandlar under loppet av en timme och motsvarar alltså 3 600 wattsekunder (3 600 joule).

Ny!!: Fysikaliskt arbete och Wattimme · Se mer »

Omdirigerar här:

Arbete (fysik), Arbete (termodynamik), Mekaniskt arbete.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »