Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Gas

Index Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

46 relationer: Aggregationstillstånd, Atom, Biogas, Boyles lag, Brownsk rörelse, Daltons lag, Damm (stoft), Diffusion, Elektron, Fast form, Fluid, Fordonsgas, Foton, Fysik, Gasverk, Grekiska, Ideal gas, Ideala gaslagen, Jan Baptista van Helmont, Kaos, Kinetisk energi, Kraft, Lagen om korresponderande tillstånd, Lustgas, Materia, Maxwell–Boltzmannfördelning, Medelvärde, Molekyl, Motorgas, Naturgas, Nederländska, Partikel, Plasma, Redlich-Kwongs ekvation, Stadsgas, Stridsgas, Sublimering, Sumpgas, Temperatur, Termodynamik, Termodynamikens andra huvudsats, Tryck, Van der Waals lag, Vätska, Viskositet, Volym.

Aggregationstillstånd

'''Stearinljuset är fast, men övergår till flytande högst upp.'''Lågan består i den starkast lysande delen av plasma, medan den närmast omgivande luften är en gasblandning, som är så varm att den glöder (auran). Tre vanliga aggregationstillstånd: gas, flytande och fast. Aggregationstillstånd kallas även aggregationsform och är de olika former som ett ämne kan befinna sig i beroende på temperatur och tryck.

Ny!!: Gas och Aggregationstillstånd · Se mer »

Atom

En atom (av, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.

Ny!!: Gas och Atom · Se mer »

Biogas

Biogasverket i Skellefteå. Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material, alternativt via termisk förgasning med efterföljande kemisk syntes.

Ny!!: Gas och Biogas · Se mer »

Boyles lag

isoterm. Boyles lag, uppkallad efter Robert Boyle som beskrev lagen 1662, även kallad Boyle-Mariottes lag efter Edme Mariotte, som oberoende av Boyle gjorde samma upptäckt 1679, säger att volymen av en gas vid konstant temperatur är omvänt proportionell mot gasens tryck, alltså: för volymen V och trycket P. Detta kan lika gärna uttryckas som att produkten av en gas tryck och volym är konstant, vid konstant temperatur.

Ny!!: Gas och Boyles lag · Se mer »

Brownsk rörelse

Ett exempel på simulering av Brownsk rörelse i två dimensioner. Brownsk rörelse, slumpvandring eller random walk är den slumpmässiga rörelse som främst kan iakttas hos mycket små partiklar som svävar i en fluid (fysikaliskt begrepp som motsvarar vätska eller gas).

Ny!!: Gas och Brownsk rörelse · Se mer »

Daltons lag

Det totala trycket är summan av de partiella trycken. Daltons lag formuleras som att det totala lufttrycket är summan av de individuella partialtrycken för varje gas.

Ny!!: Gas och Daltons lag · Se mer »

Damm (stoft)

Dammråttor Damm är ett övergripande namn för mycket små solida partiklar.

Ny!!: Gas och Damm (stoft) · Se mer »

Diffusion

Diffusion på en kristallyta Utjämning av koncentrationsskillnader genom slumpvandring Diffusion (av latinets diffusio, av diffundere, "utbreda") är den spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut.

Ny!!: Gas och Diffusion · Se mer »

Elektron

En elektron, historiskt även känd som megatron eller negatron, är en elementarpartikel med en negativ laddning (elementarladdning).

Ny!!: Gas och Elektron · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Gas och Fast form · Se mer »

Fluid

En fluid är ett ämne som deformeras kontinuerligt när det utsätts för skjuvspänning.

Ny!!: Gas och Fluid · Se mer »

Fordonsgas

Vägskylt för fordonsgas. Fordonsgas är den svenska benämningen på i huvudsak komprimerad metangas som används för drift av gasbilar och andra fordon.

Ny!!: Gas och Fordonsgas · Se mer »

Foton

Foton /fot'ån/ (från φως (phos), ljus) är det elektromagnetiska fältets energikvantum, den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning.

Ny!!: Gas och Foton · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Gas och Fysik · Se mer »

Gasverk

Gasklocka i Southall, London. Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas.

Ny!!: Gas och Gasverk · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Gas och Grekiska · Se mer »

Ideal gas

En ideal gas är en modellgas som antas bestå av ourskiljbara partiklar och där den enda växelverkan partiklar emellan, eller med den behållare de eventuellt är instängda i, är via elastiska kollisioner.

Ny!!: Gas och Ideal gas · Se mer »

Ideala gaslagen

Några isotermer i ett p-V diagram för ideal gas. Ideala gaslagen eller allmänna gaslagen beskriver sambandet mellan tryck, volym, temperatur och substansmängd hos klassiska ideala gaser.

Ny!!: Gas och Ideala gaslagen · Se mer »

Jan Baptista van Helmont

Jan Baptista van Helmont. Jan Baptista van Helmont, född 12 januari 1577 i Bryssel, död 30 december 1644, var en belgisk läkare.

Ny!!: Gas och Jan Baptista van Helmont · Se mer »

Kaos

Kaos har att göra med oförutsägbarhet.

Ny!!: Gas och Kaos · Se mer »

Kinetisk energi

Kinetisk energi (av grekiska κίνησις kinesis, ”rörelse”, och ἐνέργεια energeia, ”arbete”), eller rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll.

Ny!!: Gas och Kinetisk energi · Se mer »

Kraft

Exempel på två krafter Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Ny!!: Gas och Kraft · Se mer »

Lagen om korresponderande tillstånd

Lagen om korresponderande tillstånd säger att alla gaser uppför sig likadant om de jämförs i reducerade enheter.

Ny!!: Gas och Lagen om korresponderande tillstånd · Se mer »

Lustgas

resonans. Lustgas, kväveoxidul, dikväveoxid, salpeteroxid, N2O, är en icke-brännbar gas.

Ny!!: Gas och Lustgas · Se mer »

Materia

Materia (av latinets materia, "ämne", "material") är de fysiska beståndsdelar som universum är uppbyggd av.

Ny!!: Gas och Materia · Se mer »

Maxwell–Boltzmannfördelning

Hastighetsfördelning enligt Maxwell-Boltzmann av olika ädelgaser vid rumstemperatur. Maxwell–Boltzmannfördelningen är en sannolikhetsfördelning med tillämpningar inom fysik och kemi.

Ny!!: Gas och Maxwell–Boltzmannfördelning · Se mer »

Medelvärde

Ett medelvärde eller medium är ett lägesmått för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en population.

Ny!!: Gas och Medelvärde · Se mer »

Molekyl

En och samma molekyl kan representeras i bild på flera olika sätt. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar.

Ny!!: Gas och Molekyl · Se mer »

Motorgas

Vägskylt för motorgas Motorgas är beteckningen på Liquified Petroleum Gas (LPG), även känt som gasol, när den används i förbränningsmotorer.

Ny!!: Gas och Motorgas · Se mer »

Naturgas

En cistern för naturgas Naturgas, fossilgas, finlandssvensk benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan.

Ny!!: Gas och Naturgas · Se mer »

Nederländska

Nederländska eller holländska() är ett västgermanskt språk av lågfrankiskt ursprung.

Ny!!: Gas och Nederländska · Se mer »

Partikel

Partikel kan syfta på.

Ny!!: Gas och Partikel · Se mer »

Plasma

Plasma är inom fysik ett aggregationstillstånd av materia.

Ny!!: Gas och Plasma · Se mer »

Redlich-Kwongs ekvation

Redlich-Kwongs ekvation är en tillståndsekvation för gaser som är bättre än van der Waals lag på att kvantitativt beskriva gasers tillstånd i temperatur- och tryckintervall nära där en gas övergår till vätska.

Ny!!: Gas och Redlich-Kwongs ekvation · Se mer »

Stadsgas

Gasflamma från en gasspis Stadsgas är ett rörledningsdistribuerat gasformigt bränsle som idag består av en blandning av metan (53–55%) och luft (45–47%).

Ny!!: Gas och Stadsgas · Se mer »

Stridsgas

Stridsgas är gaser eller vätskor som kan användas i strid som ett vapen mot människor, växter eller i vissa fall materiel.

Ny!!: Gas och Stridsgas · Se mer »

Sublimering

Sublimering av torris. Sublimation (även sublimering) är ett ämnes direkta övergång från aggregationstillståndet fast form till gasform, utan att passera mellanfasen flytande form.

Ny!!: Gas och Sublimering · Se mer »

Sumpgas

Sumpgas är ett gemensamt namn för ett antal gaser som bildas vid nedbrytning av biologiskt material, främst under vatten eller i andra syrefattiga miljöer.

Ny!!: Gas och Sumpgas · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-miljondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Gas och Temperatur · Se mer »

Termodynamik

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: Gas och Termodynamik · Se mer »

Termodynamikens andra huvudsats

Termodynamikens andra huvudsats innebär att ett isolerat systems entropi aldrig minskar; isolerade system tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi.

Ny!!: Gas och Termodynamikens andra huvudsats · Se mer »

Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

Ny!!: Gas och Tryck · Se mer »

Van der Waals lag

isotermer av koldioxid enligt van der Waals ekvation. Vid temperaturer under den kritiska svänger kurvorna upp och ned i ett visst intervall. Fysikaliskt skall det tolkas som att ett horisontellt streck som delar kurvan så att areorna över och under det blir lika visar konstant tryck över en vätska. van der Waals lag är en generalisering och förbättring av den ideala gaslagen.

Ny!!: Gas och Van der Waals lag · Se mer »

Vätska

Vattendroppe kritisk punkt (data för koldioxid). Vätska, även flytande form eller likvid form, är ett aggregationstillstånd för kondenserad materia, som kännetecknas av att tillståndet inte har elastisk deformation vid skjuvning.

Ny!!: Gas och Vätska · Se mer »

Viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.

Ny!!: Gas och Viskositet · Se mer »

Volym

Volym är mätetalet för mängden tredimensionell rymd som omges av slutna gränser, till exempel, det utrymme som en substans (fast, flytande, gas eller plasma) eller form upptar eller innehåller.

Ny!!: Gas och Volym · Se mer »

Omdirigerar här:

Enatomig gas, Gaser, Gasfas, Gasform, Industrigas.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »