Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Glioblastom

Index Glioblastom

Glioblastom, även känt som glioblastoma multiforme (GBM) och astrocytom grad IV, är den vanligaste och mest aggressiva cancern som har sitt ursprung i hjärnvävnad (hjärnparenkym).

35 relationer: Biopsi, Cancer, Cellsignalering, Datortomografi, Endotel, Epigenetik, Genetisk avvikelse, Hjärna, Hjärntumör, Huvudvärk, Illamående, Immunhistokemi, Immunterapi, In situ-hybridisering, Isocitratdehydrogenas, Kemoterapi, Kirurgi, Kortikosteroid, Magnetisk resonanstomografi, Median, Meningeom, Nekros, Neurofibromatos, NF-κB, Onkogen, Promotor (genetik), Punktmutation, Recidiv, Retinoblastomprotein, Strålbehandling, Stroke, TNF-α, Tumörsuppressorgen, Vakenhetsgrad, Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor.

Biopsi

Pågående hjärnbiopsi genom stereotaxi. Biopsi (från grekiskans βίος, bios, liv, och ὄψις, opsis, seende) eller vävnadsprovtagning innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning, vanligen i mikroskop och i syfte att ställa diagnos.

Ny!!: Glioblastom och Biopsi · Se mer »

Cancer

Uppkomsten av cancerceller sker av en rad mutationer i gener som har till uppgift att förhindra onormal celldelning. I cancerceller slås dessa skyddande mekanismer ut. Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen.

Ny!!: Glioblastom och Cancer · Se mer »

Cellsignalering

Cellsignalering är de processer då celler känner av sin omgivning samt signalerar till andra celler.

Ny!!: Glioblastom och Cellsignalering · Se mer »

Datortomografi

Modern datortomograf från Siemens Medical Solutions Datortomografi, oftast förkortat DT alternativt CT (av engelskans computed tomography), även kallad skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten (slätröntgen).

Ny!!: Glioblastom och Datortomografi · Se mer »

Endotel

Endotel eller endotelium är det lager av celler, endotelceller, som täcker blodkärlens insida.

Ny!!: Glioblastom och Endotel · Se mer »

Epigenetik

Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen.

Ny!!: Glioblastom och Epigenetik · Se mer »

Genetisk avvikelse

En genetisk avvikelse är en avvikelse eller fysiologisk funktionsbrist som direkt orsakas av egenskaper hos arvsmassan, lagrad i kromosomerna.

Ny!!: Glioblastom och Genetisk avvikelse · Se mer »

Hjärna

Hjärnan är det organ som styr nervsystemet.

Ny!!: Glioblastom och Hjärna · Se mer »

Hjärntumör

En hjärntumör orsakas av icke-normala celler som bildas i hjärnan och är en okontrollerad tillväxt av celler från hjärnkomponenter (primära tumörer) eller från tumörceller i andra områden av kroppen (metastaser).

Ny!!: Glioblastom och Hjärntumör · Se mer »

Huvudvärk

Huvudvärk är en i dagligt tal välkänd term som avser smärta i huvudet eller ansiktet.

Ny!!: Glioblastom och Huvudvärk · Se mer »

Illamående

Illamående är en känsla av ett starkt obehag i huvudet och magtrakten och vanligen en vilja att kräkas.

Ny!!: Glioblastom och Illamående · Se mer »

Immunhistokemi

Immunhistokemi (förkortas IHK) går ut på att man lokaliserar proteiner med hjälp av fluorescerande antikroppar som binder till specifika antigen.

Ny!!: Glioblastom och Immunhistokemi · Se mer »

Immunterapi

Immunoterapi är behandling av sjukdom med immunologiska metoder.

Ny!!: Glioblastom och Immunterapi · Se mer »

In situ-hybridisering

In situ hybridisering (ISH) är en form av hybridisering som använder uppmärkta RNA eller DNA strängar, det vill säga prober, för att detektera en RNA eller DNA sekvens i en vävnad.

Ny!!: Glioblastom och In situ-hybridisering · Se mer »

Isocitratdehydrogenas

Isocitratdehydrogenas är ett enzym.

Ny!!: Glioblastom och Isocitratdehydrogenas · Se mer »

Kemoterapi

Kemoterapi, cytostatika, cellgifter, är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt.

Ny!!: Glioblastom och Kemoterapi · Se mer »

Kirurgi

Opererande kirurger. Kirurgi (från grekiskans cheir, χείρ, hand och ergon, έργον, verk) betecknar en metod inom medicinen där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna kroppen på en människa eller ett djur.

Ny!!: Glioblastom och Kirurgi · Se mer »

Kortikosteroid

Kortikosteroider är ett samlingsnamn för de steroider som bildas i binjurebarken.

Ny!!: Glioblastom och Kortikosteroid · Se mer »

Magnetisk resonanstomografi

Modern magnetkamera på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Magnetresonanstomografi av människohuvud, från sidan. Magnetresonanstomografi (MRT, MRI eller MR, ofta felaktigt benämnt magnetröntgen) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetresonanstomograf (magnetkamera, MR-kamera).

Ny!!: Glioblastom och Magnetisk resonanstomografi · Se mer »

Median

Median är inom statistiken det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika stora delar och är ett medelvärde sådant att det överskrides lika ofta som det underskrides av värden i det givna materialet.

Ny!!: Glioblastom och Median · Se mer »

Meningeom

Meningeom är en oftast godartad intrakraniell tumör som utgår från hjärnhinnorna (meningierna) och utgör cirka 15-20% av alla intrakraniella tumörer.

Ny!!: Glioblastom och Meningeom · Se mer »

Nekros

Nekrotiskt sår till följd av ett spindelbett. Nekros (latin: necrosis, gr. ne'krosis, "bortdöende"), förr brand, är sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, till skillnad från apoptos som innebär en programmerad celldöd som gynnar organismen.

Ny!!: Glioblastom och Nekros · Se mer »

Neurofibromatos

Neurofibromatos (NF), även känd som von Recklinghausens sjukdom är en neurologisk sjukdom som är resultatet av en mutation i cellens sjuttonde kromosom.

Ny!!: Glioblastom och Neurofibromatos · Se mer »

NF-κB

Signalvägar som involverar NF-κB. NF-κB (fr. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) är ett proteinkomplex som styr transkriptionen av flera gener relaterade till immunförsvarets funktion.

Ny!!: Glioblastom och NF-κB · Se mer »

Onkogen

Onkogener, eller onkgener, är normala gener som genom introducerade genetiska avvikelser ger malign transformation av cellen, det vill säga en gen som ger upphov till en felaktig proteinprodukt vars bristande funktion ger upphov till en tumörcell.

Ny!!: Glioblastom och Onkogen · Se mer »

Promotor (genetik)

Hos eukaryoter har åtminstone 10 olika promotorklasser identifierats men det är troligt att fler återstår att beskriva. En promotor är den sekvens av baspar framför en gen som reglerar genens uttryck genom att olika typer av genregulatoriska proteiner binder till sekvensen.

Ny!!: Glioblastom och Promotor (genetik) · Se mer »

Punktmutation

Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats.

Ny!!: Glioblastom och Punktmutation · Se mer »

Recidiv

Recidiv eller recidivism (latin: recidi'vus vilket betyder återkommande, av re'cido som betyder återfalla, åter råka i) är en handling av en person som upprepar ett oönskat beteende, till exempel återfall i brott, efter att personen antingen upplevt negativa konsekvenser på grund av beteende eller genomgått behandling för att beteendet skulle upphöra.

Ny!!: Glioblastom och Recidiv · Se mer »

Retinoblastomprotein

Retinoblastomprotein (proteinet förkortat pRb eller Rb, genen förkortad RB eller RB1) är en tumörsuppressor.

Ny!!: Glioblastom och Retinoblastomprotein · Se mer »

Strålbehandling

Strålbehandling, Ghana, 2017 Strålbehandling eller radioterapi är användning av joniserande strålning för behandling av cancer och vissa andra sjukdomar.

Ny!!: Glioblastom och Strålbehandling · Se mer »

Stroke

Stroke, förr vanligen slaganfall, är ett sjukdomstillstånd där syrebrist i en del av hjärnan leder till celldöd i det drabbade området.

Ny!!: Glioblastom och Stroke · Se mer »

TNF-α

TNF-alfa, tumörnekrosfaktor alfa eller TNF, är ett cytokin som finns i flera celler i immunsystemet, och som bland annat fungerar nekrotiskt på tumörceller och är en central mekanism i immunförsvaret.

Ny!!: Glioblastom och TNF-α · Se mer »

Tumörsuppressorgen

Tumörsuppressorgener är normala gener som normalt förhindrar att en cell omvandlas till en cancercell.

Ny!!: Glioblastom och Tumörsuppressorgen · Se mer »

Vakenhetsgrad

Vakenhetgrad är ett sätt att klassificera hur vaken en person är.

Ny!!: Glioblastom och Vakenhetsgrad · Se mer »

Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor

VEGF, akronym för Vascular Endothelial Growth Factor, är ett protein som är kanske den mest välstuderade tillväxtfaktorn för angiogenes, nybildning av blodkärl.

Ny!!: Glioblastom och Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »