Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Grammatik

Index Grammatik

Grammatik (Från grekiska: γραμματική, grammatikí) är det regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar.

30 relationer: Antiken, Enskilt språk, Focus (uppslagsverk), Fonem, Fonetik, Fonologi, Fonotax, Göteborgs universitet, Generativ grammatik, Grammatisk kategori, Grekiska, Latin, Medeltiden, Mening (språk), Morfem, Morfologi (lingvistik), Nationalencyklopedin, Noam Chomsky, Ord, Ordbildning, Ordklass, Pragmatik, Sats (lingvistik), Satslösning, Semantik, Skolgrammatik, Språk, Språkvetenskap, Svenska Akademiens grammatik, Syntax.

Antiken

Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia.

Ny!!: Grammatik och Antiken · Se mer »

Enskilt språk

Ett språk, i betydelsen enskilt språk eller tungomål, är ett specifikt system av språkljud, skrivtecken eller gester som används (eller har använts) av en grupp människor för kommunikation i tal eller skrift.

Ny!!: Grammatik och Enskilt språk · Se mer »

Focus (uppslagsverk)

Uppslagsverket Focus finns i många utgåvor och på många språk, men är ursprungligen en svensk produkt.

Ny!!: Grammatik och Focus (uppslagsverk) · Se mer »

Fonem

Ett fonem, eller segmentalt fonem, är en betydelseskiljande fon (även kallade språkljud) som formar språket.

Ny!!: Grammatik och Fonem · Se mer »

Fonetik

Fonetik (grekiska φωνή, foné, ljud) eller ljudlära är vetenskapen om talet, särskilt talljuden.

Ny!!: Grammatik och Fonetik · Se mer »

Fonologi

Fonologi (av grekiskans phōnē, "ljud", och logia, "lära", även kallat fonematik, främst av engelska strukturalistiska fonologer) är vetenskapen om språkljudens och prosodins interna funktion.

Ny!!: Grammatik och Fonologi · Se mer »

Fonotax

Fonotax (av gr. φωνή ’ljud’ och ταξις ’sekvens’), den del av fonologin som handlar om hur olika fonem kan kombineras i ett språk.

Ny!!: Grammatik och Fonotax · Se mer »

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett svenskt statligt universitet i Göteborg som grundades 1954.

Ny!!: Grammatik och Göteborgs universitet · Se mer »

Generativ grammatik

Generativ grammatik är ett samlingsnamn för syntaktiska teorier inom språkvetenskapen som syftar till att både beskriva och förklara språkets syntaktiska form.

Ny!!: Grammatik och Generativ grammatik · Se mer »

Grammatisk kategori

kan hjälpa till att ge en överblick över vilka grammatiska idéer studenten behöver behärska. Grammatisk kategori är ett språkvetenskapligt begrepp som används inom grammatiken för att beskriva vilka slags information som ett visst språk lägger till hos ett ord i en viss ordklass genom ordböjning och liknande grammatiska medel, utan att ändra ordets grundbetydelse.

Ny!!: Grammatik och Grammatisk kategori · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Grammatik och Grekiska · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Grammatik och Latin · Se mer »

Medeltiden

Byggplats under högmedeltiden. Illumination i en medeltida handskrift. Leo III. Från kalendern ''Les Très Riches Heures du Duc de Berry''. Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet.

Ny!!: Grammatik och Medeltiden · Se mer »

Mening (språk)

En mening är inom språkvetenskapen en språklig enhet som i de flesta språk kännetecknas av förekomsten av ett finit verb.

Ny!!: Grammatik och Mening (språk) · Se mer »

Morfem

Ett morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett språk.

Ny!!: Grammatik och Morfem · Se mer »

Morfologi (lingvistik)

Morfologi eller formlära är den del av lingvistiken som studerar ordens struktur, deras former och bildning.

Ny!!: Grammatik och Morfologi (lingvistik) · Se mer »

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin, förkortas ofta NE, är ett uppslagsverk i tjugo band som åren 1989–1996 gavs ut av förlaget Bra Böcker AB.

Ny!!: Grammatik och Nationalencyklopedin · Se mer »

Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky, född 7 december 1928 i Philadelphia, Pennsylvania, är en amerikansk professor emeritus i lingvistik vid Massachusetts Institute of Technology.

Ny!!: Grammatik och Noam Chomsky · Se mer »

Ord

Ett ord är en betydelsebärande ljud- eller teckenkombination som förekommer självständigt.

Ny!!: Grammatik och Ord · Se mer »

Ordbildning

Ordbildning, eller derivation, är läran om hur självständiga ord, s.k. lexem, är morfologiskt relaterade till varandra.

Ny!!: Grammatik och Ordbildning · Se mer »

Ordklass

En ordklass är en grupp av ord som delar ett antal grammatiska särdrag, vilka är relevanta för språket i fråga.

Ny!!: Grammatik och Ordklass · Se mer »

Pragmatik

Pragmatik är en disciplin inom språkfilosofin och språkvetenskapen.

Ny!!: Grammatik och Pragmatik · Se mer »

Sats (lingvistik)

En sats är en syntaktisk enhet som vanligen består av ett predikat och de övriga satsdelar som det aktuella språkets syntaktiska regler kräver.

Ny!!: Grammatik och Sats (lingvistik) · Se mer »

Satslösning

Satslösning (även kallat satsanalys) är en metod inom lingvistiken för att analysera ords och frasers funktion i en sats utifrån satsens helhet.

Ny!!: Grammatik och Satslösning · Se mer »

Semantik

Semantik (av grekiska sema, "tecken") avser det vetenskapliga studiet av språklig betydelse eller studiet av teckensystems innebörd och tolkning.

Ny!!: Grammatik och Semantik · Se mer »

Skolgrammatik

Skolgrammatik eller traditionell grammatik är en ursprungligen västerländsk tradition för språkbeskrivning som vuxit fram sedan antiken.

Ny!!: Grammatik och Skolgrammatik · Se mer »

Språk

Primära hörselcortex Språk, eller tungomål, är en del av de olika system för kommunikation, som används av oss människor och som vi börjar tillägna oss stora bitar av redan under de första levnadsåren.

Ny!!: Grammatik och Språk · Se mer »

Språkvetenskap

Språkvetenskap eller lingvistik är vetenskapen om mänskligt språk.

Ny!!: Grammatik och Språkvetenskap · Se mer »

Svenska Akademiens grammatik

Svenska Akademiens grammatik (vanligen förkortad SAG) avser att vara en fullständig grammatik över det svenska standardspråket i deskriptiv lingvistikstradition.

Ny!!: Grammatik och Svenska Akademiens grammatik · Se mer »

Syntax

Syntax (av grekiska σύνταξις, sýntaxis; "sammanställning", av σύν, "samman", och τάξις, "ordning", "sekvens") eller satslära är en del av grammatiken.

Ny!!: Grammatik och Syntax · Se mer »

Omdirigerar här:

Gramatik, Grammatika, Grammatiken, Grammatiker, Grammatisk, Språklära, Språkläror.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »